DGS SONUCU İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT KILAVUZU
İÇİNDEKİLER
█
Çevrimiçi (online) kayıt .................................................................................................................... 1
•
Kayıt İçin Gerekli Belgeler ........................................................................................................ 1
•
Kayıt Evrakları Teslimi .............................................................................................................. 2
█
Ödemeler ......................................................................................................................................... 2
█
Açıköğretim Materyal Ücreti Muafiyeti........................................................................................... 2
■
Engelli öğrenciler ......................................................................................................................... 2
■
1. Dereceden Şehit veya Gazi Yakınları ve Gaziler....................................................................... 2
█
Tutuklu veya Hükümlü Öğrenciler ................................................................................................... 2
█
Askerlik İşlemleri ............................................................................................................................. 3
█
Burslar ............................................................................................................................................. 3
█
Önlisans Programından Henüz Mezun Olamamış Öğrenciler ......................................................... 3
█
Ders kaydı ........................................................................................................................................ 3
█
Kayıt İşlem Takvimi .......................................................................................................................... 3
█
Çevrimiçi (online) kayıt
8-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kayıtlarını yaptıran
öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için OBS üzerinden alınacak Kayıt
Formu’nun çıktısı alınarak aşağıda yer alan evraklar ile birlikte Fakültemize şahsen veya posta
yoluyla ulaştırması gerekmektedir.
OBS Kayıt İşlemleri Resimli Anlatımı İçin Tıklayınız.
• Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1- İnternet Kayıt Formu (İnternet üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası
alınacaktır.)
2- Ön Lisans Geçici Mezuniyet Belgesinin ya da Ön Lisans Diplomasının aslı veya noter
tasdikli sureti
3- 4,5 cm x 6 cm ebatlarında 2 adet vesikalık fotoğraf (Arkalarına T.C Kimlik numarası
ile Ad ve Soyad yazılacaktır.)
4- 1991 ve daha önce doğumlu erkek öğrencilerin Askerlik Durumu Belgesi
5- Engelli öğrencilerimizin engel durumlarını belirten sağlık kurulu raporu
6- Birinci Dereceden Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi yakınları ise İlgili Kurumlardan
Alınacak Durum Belgesinin Aslı ve Taleplerini Belirten Dilekçe
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
www.ataaof.edu.tr
Tlf: 0 442 444 92 82 - 0 442 230 10 00
•
Kayıt Evrakları Teslimi
Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt evraklarını teslim edeceği ya da göndereceği adres:
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
Not: Yurtiçi Kargo ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerimizin kayıt evraklarını
Türkiye’nin her yerinden uygun fiyatla göndermeleri sağlanmıştır.
Yurtiçi kargo için gönderi kodu: 250638179
█
Ödemeler
Öğrencilerimizin yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilmeleri için Materyal Ücretini TC.
kimlik numaraları ile VakıfBank şubelerine ya da internet bankacılığı aracılığıyla 8-12 Eylül
2014 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir.
TC. kimlik numarası ile yapılmayan ödemeler Fakültemiz tarafından işleme alınmayacaktır.
Öğretim yılı ücretleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
█
Açıköğretim Materyal Ücreti Muafiyeti
■ Engelli öğrenciler
Engelli öğrenci adaylarının ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları durum belgesinin asılları ve
taleplerini belirten dilekçeleri ile şahsen veya posta yoluyla Fakültemize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
■ 1. Dereceden Şehit veya Gazi Yakınları ve Gaziler
Bu kapsamdaki öğrenci adaylarının ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları durum belgesinin
asılları ve taleplerini belirten dilekçeleri ile şahsen veya posta yoluyla Fakültemize müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Not: Bu iki kapsamdaki öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Fakültemiz
ilgili yönetim kurulu kararı sonucunda materyal ücreti iade işlem süreci başlayacaktır.
Durumları uygun görülen öğrencilerin materyal ücreti iade işlemleri gerçekleştirilecektir.
█
Tutuklu veya Hükümlü Öğrenciler
DGS sonucu ile ÖSYM tarafından Fakültemiz Sosyal Hizmet Lisans Programına yerleştirilen
tutuklu veya hükümlü öğrenciler kayıtlarını yaptırabilirler. Bu öğrenciler durumlarını
belgeledikleri takdirde uygun ortamlarda sınavlara alınacaklardır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
www.ataaof.edu.tr
Tlf: 0 442 444 92 82 - 0 442 230 10 00
█
Askerlik İşlemleri
Kayıt sürecinde askerlik (tecil, muaf, terhis, vb.) işlemlerinde herhangi bir problem
yaşanmaması için erkek öğrencilerin (1991 ve daha önceki yıl doğumlu erkek adayların) ilgili
askerlik şubelerinden Askerlik Durum Belgesi almaları gerekmektedir.
e-Devlet Askerlik Durum Sorgulama İçin Tıklayınız.
█
Burslar
Fakültemize kayıtlı öğrenciler burs ve öğrenim kredileri ile ilgili detaylı
bilgilere www.kyk.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
█ Önlisans Programından Henüz Mezun
Olamamış Öğrenciler
DGS’ye girerek Fakültemiz Sosyal Hizmet Lisans Programına yerleşen ancak öğrenim görmüş
oldukları yüksekokuldan staj uygulamasından dolayı mezuniyet işlemlerini tamamlayamayan
öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir.
Staj uygulamalarını ancak Yükseköğretim Kurumunun belirlediği tarihlerde tamamlayabilen
öğrenciler Fakültemize önlisans diplomalarını ulaştırdıkları takdirde kesin kayıt işlemleri
tamamlanacaktır.
Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu yıla kadar olan uygulamaları
dikkate alınarak kaydınız geçici olarak yapılabilecektir. Ancak önlisans mezuniyet şartını
yerine getirmediğiniz takdirde kayıt işleminiz iptal edilecektir.
█
Ders kaydı
Fakültemize kesin kayıt yaptıran (materyal ücretini yatıran) öğrencilerin ders kayıt işlemleri
akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Dekanlığımız tarafından yapılacaktır.
Ders kayıtları ile ilgili usul ve esaslar daha sonra Fakültemiz web sayfasında yayımlanacaktır.
█
Kayıt İşlem Takvimi
DGS KAYIT İŞLEM TAKVİMİ
1) SİSTEM ÜZERİNDEN KAYITLAR
Başlangıç
Bitiş
8 Eylül 2014
12 Eylül 2014
2) MATERYAL ÜCRETİ YATIRMA
8 Eylül 2014
12 Eylül 2014
3) EVRAK GÖNDERİMİ
8 Eylül 2014
12 Eylül 2014
OBS Kayıtları
■ Öğrenci Kimliği ve Bilgi Form Gönderimi
Kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin Öğrenci Kimliği, Öğrenci Bilgi sistemi tanıtım
form sistemde kayıtlı olan yazışma adreslerine posta yolu ile gönderilecektir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
www.ataaof.edu.tr
Tlf: 0 442 444 92 82 - 0 442 230 10 00
Download

Çevrimiçi (online) kayıt