YGS SONUCU İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT KILAVUZU
İÇİNDEKİLER
Çevrimiçi (online) kayıt........................................................................................................ 1
◆
■
e – Devlet Üzerinden Kayıt .............................................................................................. 1
■
Fakültemiz “Öğrenci Bilgi Sistemi” Üzerinden Kayıt ........................................................ 1
•
Kayıt İçin Gerekli Belgeler ............................................................................................ 1
•
Kayıt Evrakları Teslimi .................................................................................................. 2
◆
Ödemeler ............................................................................................................................ 2
◆
Açıköğretim Materyal Ücreti Muafiyeti .............................................................................. 2
■
Engelli öğrenciler ............................................................................................................. 2
■
1. Dereceden Şehit veya Gazi Yakınları ve Gaziler ........................................................... 2
◆
Tutuklu veya Hükümlü Öğrenciler ...................................................................................... 2
◆
Askerlik İşlemleri ................................................................................................................. 3
◆
Burslar ................................................................................................................................. 3
◆
Liseden Henüz Mezun Olamamış Öğrenciler ...................................................................... 3
◆
Ders kaydı............................................................................................................................ 3
◆
Kayıt İşlem Takvimi ............................................................................................................. 3
Çevrimiçi (online) kayıt
◆
■ e – Devlet Üzerinden Kayıt
e- Devlet kapısı üzerinden kayıtlarını yaptıran öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi
için e-Devletten aldıkları “Elektronik Kayıt Belgesi”ni Fakültemize şahsen veya posta yolu ile
ulaştırması gerekmektedir.
■ Fakültemiz “Öğrenci Bilgi Sistemi” Üzerinden Kayıt
1-14 Eylül 2014 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kayıtlarını yaptıran öğrencilerin
kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için OBS üzerinden alınacak Kayıt Formu’nun çıktısı alınarak
aşağıda yer alan evraklar ile birlikte Fakültemize şahsen veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir.
OBS Kayıt İşlemleri Resimli Anlatımı İçin Tıklayınız
•
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1- İnternet Kayıt Formu (İnternet üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır.)
2- Lise diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
3- 4,5 cm x 6 cm ebatlarında 2 adet vesikalık fotoğraf (Arkalarına T.C Kimlik numarası ile Ad ve
Soyad yazılacaktır.)
4- 1991 ve daha önce doğumlu erkek öğrencilerin Askerlik Durumu Belgesi
5- Engelli öğrencilerimizin engel durumlarını belirten sağlık kurulu raporları
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
www.ataaof.edu.tr
Tlf: 0 442 444 92 82 - 0 442 230 10 00
6- Birinci Dereceden Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi yakınları ise İlgili Kurumlardan
Alınacak Durum Belgesinin Aslı ve Taleplerini Belirten Dilekçe
• Kayıt Evrakları Teslimi
Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt evraklarını teslim edeceği ya da göndereceği adres:
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
Not: Yurtiçi Kargo ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerimizin kayıt evraklarını Türkiye’nin
her yerinden uygun fiyatla göndermeleri sağlanmıştır.
Yurtiçi kargo için gönderi kodu: 250638179
◆
Ödemeler
Öğrencilerimizin yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilmeleri için Materyal Ücretini TC. kimlik
numaraları ile Vakıfbank veya Halkbank şubelerine ya da internet bankacılığı aracılığıyla 1-14 Eylül
2014 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir.
TC. kimlik numarası ile yapılmayan ödemeler Fakültemiz tarafından işleme alınmayacaktır.
Ödemeler Fakültemiz akademik takviminde ilan edilen tarihler arasında, Güz ve Bahar Yarıyılı
dönemlerinde yapılacaktır.
Öğretim yılı ücretleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
◆
Açıköğretim Materyal Ücreti Muafiyeti
■ Engelli öğrenciler
Engelli öğrenci adaylarının ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları durum belgesinin asılları ve
taleplerini belirten dilekçeleri ile şahsen veya posta yoluyla Fakültemize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
■ 1. Dereceden Şehit veya Gazi Yakınları ve Gaziler
Bu kapsamdaki öğrenci adaylarının ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları durum belgesinin asılları ve
taleplerini belirten dilekçeleri ile şahsen veya posta yoluyla Fakültemize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Not: Bu iki kapsamdaki öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Fakültemiz ilgili
yönetim kurulu kararı sonucunda materyal ücreti iade işlem süreci başlayacaktır. Durumları uygun
görülen öğrencilerin materyal ücreti iade işlemleri gerçekleştirilecektir.
◆
Tutuklu veya Hükümlü Öğrenciler
YGS sonucu ile ÖSYM tarafından Fakültemiz programlarına yerleştirilen tutuklu veya hükümlü
öğrenciler kayıtlarını yaptırabilirler. Bu öğrenciler durumlarını belgeledikleri takdirde uygun
ortamlarda sınavlara alınacaklardır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
www.ataaof.edu.tr
Tlf: 0 442 444 92 82 - 0 442 230 10 00
◆
Askerlik İşlemleri
Kayıt sürecinde askerlik (tecil, muaf, terhis, vb.) işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için
erkek öğrencilerin (1991 ve daha önceki yıl doğumlu erkek adayların) ilgili askerlik
şubelerinden Askerlik Durum Belgesi almaları gerekmektedir.
e-Devlet Askerlik Durum Sorgulama İçin Tıklayınız.
◆
Burslar
Fakültemize kayıtlı öğrenciler burs ve öğrenim kredileri ile ilgili detaylı bilgilere www.kyk.gov.tr
adresinden ulaşabilirler.
◆
Liseden Henüz Mezun Olamamış Öğrenciler
YGS’ye girerek Fakültemiz bünyesinde yer alan programlardan herhangi birine yerleştirilmiş, öğrenim
gördüğü liseden mezun olabilmek için tek ders/bütünleme sınavına girmiş ancak sonucu henüz ilan
edilmemiş öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Lise mezuniyet belgesinin sonuçlar açıklandıktan sonra
Yükseköğretim Kurumunun belirlediği tarihlerde Fakültemize ulaştırması gerekmektedir .
“Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu yıla kadar olan uygulamaları
dikkate alınarak kaydınız geçici olarak yapılabilecektir. Ancak lise mezuniyet şartını yerine
getirmediğiniz takdirde kayıt işleminiz iptal edilecektir.”
◆
Ders kaydı
Fakültemize kesin kayıt yaptıran (materyal ücretini yatıran) öğrencilerin ders kayıt işlemleri akademik
takvimde belirlenen tarihler arasında Dekanlığımız tarafından yapılacaktır.
Ders kayıtları ile ilgili usul ve esaslar daha sonra Fakültemiz web sayfasında yayımlanacaktır.
◆
Kayıt İşlem Takvimi
YGS KAYIT İŞLEM TAKVİMİ
1) SİSTEM ÜZERİNDEN KAYITLAR
Başlangıç
A) e-Devlet Kayıtları
B) OBS Kayıtları
2) MATERYAL ÜCRETİ YATIRMA
3) EVRAK GÖNDERİMİ
26 Ağustos 2014
1 Eylül 2014
1 Eylül 2014
1 Eylül 2014
Bitiş
02 Eylül 2014
14 Eylül 2014
14 Eylül 2014
14 Eylül 2014
• Öğrenci Kimliği ve Bilgi Form Gönderimi
Kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin Öğrenci Kimliği, Öğrenci Bilgi sistemi tanıtım form
sistemde kayıtlı olan yazışma adreslerine posta yolu ile gönderilecektir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
www.ataaof.edu.tr
Tlf: 0 442 444 92 82 - 0 442 230 10 00
Download

Çevrimiçi (online) kayıt