, MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
24.02.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 05
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/05-01:
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın başkanlığında çoğunluğun sağlandığı
görüldü. Yeni gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/05-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencilerin mezuniyetlerinin onaylanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Tülin TAŞÇIOĞLU
Biyomühendislik
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Makine Mühendisliği
Mekatronik
Teknoloji Eğitimi
Teknoloji Eğitimi
Mühendislik Yönetimi
Mühendislik Yönetimi
Mühendislik Yönetimi
Adnan KISACIK
Cengiz ÇOLAK
Özlem KALYONCU
Kerim ÖZBEYAZ
Murat TONGAOĞLU
Serkan YALÇIN
Ayşe AKEKİN BAŞKAYA
Alca MEKAN
Evren ALTINSU
Türker ÇELİK
Işıl ÇİNTAY
Nurdan KILIÇ
Danışman
Doç.Dr. Ahu A. UNCUOĞLU
Prof. Dr. Memduh SERİN
Doç.Dr. İ. İlker ÖZYİĞİT
Doç.Dr.Şener AKINCI
Doç.Dr. Aykut KENTLİ
Yrd.Doç.Dr. Erkan KAPLANOĞLU
Prof.Dr. Semra ÜNAL
Prof.Dr. Semra ÜNAL
Endüstri Müh./Yön.Bilişim Sis. ve Müh.
Endüstri Müh./Yön.Bilişim Sis. ve Müh.
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyeti
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
KARAR NO: 2014/05-03:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP kapsamında Yüksek Lisans
Programından Mezun olan Kerim ÖZBEYAZ’ın ÖYP kapsamında aynı Anabilim Dalında
Doktora Programına kaydının yapılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-04:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sema ANIK’ın
“TUZLARIN İÇİNDEKİ AŞIRI HALOFİL ARKELERİN ALTERNATİF ELEKTRİK
AKIMI İLE İNAKTİVASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Meral BİRBİR
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Doç. Dr. Yaşar BİRBİR
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
Doç. Dr. Bülent MERTOĞLU
Prof. Dr. Barış ÇALLI
Yrd. Doç. Dr. Cenk SESAL
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/05-05:
Enstitümüz Metal Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Akif
AKBULUT’un “YARATICI PROBLEM TEKNİĞİNİN (TRİZ) ELEKTRİK PRİZLERİ
İÇİN TASARIM ALANINA UYGULANMASI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav
Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Prof. Dr. Nihat AKKUŞ
Doç. Dr. Caner AKÜNER
Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR
Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ
Yrd. Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/05-06:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Fatma Özge
ÖZEKES’in “DATA MINING APPLICATIONS IN CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT AND A COMPARATIVE STUDY IN THE BANKING SECTOR
STUDY” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Seniye Ü. OKTAY FIRAT
Prof. Dr. Semra BİRGÜN
Prof. Dr. Tülin AKTİN
Doç. Dr. Melih KIRLIDOG
Yrd. Doç. Dr. M. Batuhan AYHAN
Doç. Dr. Gülfem TUZKAYA
Yrd. Doç. Dr. Şebnem AHIZKA
(Danışman)
(Üye, Beykent Ünv.)
(Üye, İstanbul Kültür Ünv.)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Galatasaray Ünv.)
KARAR NO: 2014/05-07:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Büşra GÜNDEDE’nin
tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Nagihan GÜLSOY’un Danışman olmasına ve “316L
PASLANMAZ ÇELİKLERİN İN VİTRO BİYOUYUMLARININ ARAŞTIRILMASI” isimli
tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-08:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Selin GÜLTEKİN’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN’ın Danışman, Yrd. Doç. Dr. Cenk
SESAL’ın II. Danışman olmasına ve “İSTANBUL İLİ ANADOLU YAKASI DOĞAL
KAYNAK SULARININ AĞIR METAL VE BAKTERİYOLOJİK ANALİZİ” isimli tez
çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-09:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Zümrüt DUVAN
ERKOÇ’un tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Günay Tülay ÇOLAKOĞLU’nun
Danışman, Prof. Dr. Zafer ÇETİNKAYA’nın II. Danışman olmasına ve “S.B. MEDENİYET
ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM VE
ACİL ÜNİTELERİNDE ASPERGİLLUS VARLIĞININ SAPTANMASI VE ANTİFUNGAL
DUYARLILIĞIN BELİRLENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-10:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Alireza
NASİRİ’nin tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Borahan TÜMER’in Danışman olmasına
ve “A REINFORCEMENT LEARNING APPROACH TO SEQUENTIAL DECISION
MAKING UNDER UNCERTAINTY IN THE NON-STATIONARY ENVIRONMENTS”
isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-11:
Enstitümüz Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Büşra Merve
CERRAH’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Elif SOYER’ in Danışman olmasına
ve “TIKANMAYA KARŞI DİRENÇLİ TİO2-POLİSÜLFON ULTRAFİLTRASYON
MEMBRANLARI ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-12:
Enstitümüz Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Serap
MORCALI’nın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Serdar AKTAŞ’ın Danışman
olmasına ve “ATIK RODYUM KAPLAMA ÇÖZELTİLERİNDEN RODYUM GERİ
KAZANIMI” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/05-13:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Gülay
ARSLAN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Elif SOYER’ in Danışman olmasına
ve “AMMONIUM ION REMOVAL IN SEGREGATED FLUIDIZED BEDS: EFFECT OF
FLOW RATE AND NUMBER OF SEGREGATED LAYERS” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-14:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Suat
ŞERBETLİ’nin tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Şafak SAĞLAM’ın Danışman
olmasına ve “FOTOVOLTAİK PANELLERDE GÜÇ ÜRETİMİNİN GERÇEK ZAMANLI
İZLENMESİ VE VERİLERİN SAKLANMASI” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-15:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Caner DEĞER’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR’in Danışman olmasına ve
“MODELING AND APPLICATION OF MAGNETO-STATIC SPIN WAVE RESONANCE”
isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-16:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Enis Erçin
GÜNDÜZ’ün tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Ümit SALAN’ın Danışman olmasına ve
“İZOPROPİL FENOKSİ TÜREVİ ALFA-SUBSTİTUE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
VE KARAKTERİZASYONU” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-17:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Deniz
DEVECİOĞLU’nun tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU’nun
Danışman, Dr. Oya AYDIN URUCU’nun II. Danışman olmasına ve “KATI FAZ MİKRO
EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ÜRİK ASİT TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ”
isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-18:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Elvan
DOĞAN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Metin ÖZER’in Danışman olmasına ve
“4,4-DİHYDROXYTETRAPHENYLMETHANE KÖPRÜLÜ YENİ TİP FTALOSİYANİN
BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROANALİTİK KARAKTERİZASYONU” isimli tez
çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-19:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Emrah
ÖZYÜREK’in tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Ali Rıza ÖZKAYA’nın Danışman
olmasına ve “KATALİTİK UYGULAMALAR İÇİN MODİFİYE ELEKTROD
GELİŞTİRİLMESİ VE ELEKTROKİMYASAL KARAKTERİZASYONU” isimli tez
çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-20:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Beyhan
DAYIBAŞ’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Kurtul KÜÇÜKADA’nın Danışman,
Prof. Dr. Ing. Jochen STRUBE’nin II. Danışman olmasına ve “MODELLING AND
SIMULATION OF A RECTIFICATION COLUMN CONSIDERING THE FLUID
DYNAMICS” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/05-21:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Ege DEMİRTAŞ’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Altan TÜRKELİ’nin
Danışman olmasına ve “ABLATION CASTING” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-22:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Fatma Seda
GÜRELİ’nin tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Ümit SALAN’ın Danışman olmasına,
“NARENCİYE
ÜRÜNLERİNDEN
ESANSİYEL
YAĞ
ELDESİ
VE
KARAKTERİZASYONU” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi
üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Doç. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
(Danışman)
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. A.Aslı ESENPINAR KIYAK
(Üye)
KARAR NO: 2014/05-23:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Haytham Elzien
ALAMIN ALİ’nin tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Zafer ODABAŞ’ın Danışman
olmasına, “İZOMERİK FENİLFENOKSİ GRUPLARINI İÇEREN OXO VE/VEYA AZO
VE/VEYA İMİN KÖPRÜLERİ İÇEREN YENİ TİP FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi
üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
(Danışman)
Doç. Dr. Ümit SALAN
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN
(Üye)
KARAR NO: 2014/05-24:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Hatice
CEYLAN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Zafer ODABAŞ’ın Danışman olmasına,
“5,6,7,8-TETRAHİDRONAFTALEN GRUPLARINI İÇEREN OXO VE/VEYA AZO
VE/VEYA İMİN KÖPRÜLERİ İÇEREN YENİ TİP FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi
üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
Doç. Dr. Ümit SALAN
Yrd. Doç. Dr. A.Aslı ESENPINAR KIYAK
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/05-25:
Enstitümüz Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Burcu
BAYRAKTAR’ın tezindeki eksikliklerden dolayı 21.02.2013 tarihinden itibaren 3 ay ek süre
verilmesine, tezini 21.05.2013 tarihinde teslim etmesine ve aynı jüri ile sınava alınmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-26:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı 141202420050007
numaralı öğrencisi Mehmet Gürel TEKELİOĞLU’ nun 21.02.2014 tarihli dilekçesinin
incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından
itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-27:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 526211024 numaralı öğrencisi
Ferit TİRYAKİ’nun 13.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-28:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 522809007 numaralı
öğrencisi Elif ÖZUMAR DOĞAN’ın 06.02.2014 tarihli dilekçesi ve ekinin incelenmesi üzerine;
öğrencinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı süresince kayıt dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-29:
Enstitümüz Makine Mühendisliği (Türkçe) Doktora Programı 723213005 numaralı öğrencisi
Galip ÇELİK’in 17.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin askerlik
süresince kayıt dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-30:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Çağrı TERLEMEZ’in
18.02.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının silinmesine Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-31:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Cengiz
YILDIZ’ın 18.02.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının silinmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-32:
Aşağıda ismi, programı, danışmanı ve tez konusu belirtilen Makina Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Akif AYDIN Marmara Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezini teslim edemediğinden
tez danışmanı ve tez konusunun düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad
Mehmet Akif
Soyad
AYDIN
Program
Y.L
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT
Tez Konusu
HAVA KANALLARINDA SIZDIRMAZLIĞIN DENEYSEL İNCELENMESİ
VE ANALİZİ
KARAR NO: 2014/05-33:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı ÖYP Araştırma Görevlisi
Fırat ÇAKIR’ın Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 21.01.2014 tarih ve 164/89
sayılı yazılarında Fırat ÇAKIR’ın 05.08.2013 tarihinde Yüzüncü Yıl Ünviersitesi’nde yüksek
lisansını tamamladığından dolayı Fırat ÇAKIR’ın ÖYP kapsamından çıkarılmasına ve
öğrenciliğinin devamına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-34:
Mühendislik Fakültesi Emekli Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. M. Akif EYLER’in Enstitümüz I.
Eğitim Programlarında ekte belirtilen dersleri ve Tez Danışmanlıklarını 2013-214 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, 2547 sayılı kanunun 31.Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin
kabulüne ve gereği için Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-35:
Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün 21.02.2014 tarih ve 25/242 sayılı yazısının
incelenmesi üzerine Doktora öğrencisi Hatice YAKUT’un Enstitümüz Elektrik Elektronik
Mühendisliği (Türkçe) Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde EEM7024 “Optimizasyon
Yöntemleri” adlı dersi alabilmesine ve 450 TL. ücret ödemesinin kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-36:
Nihan SEMİZOĞLU’nun 17.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz
Biyoloji Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde BYL854 “Biyoremediasyon” adlı dersi
alabilmesine ve 450 TL. ücret ödemesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/05-37:
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Anabilim Dalı Doktora Programı
öğrencilerinden Timur İNAN’ın 21.02.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine Havacılık
ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü’nde özel öğrenci statüsünde BM561 “Yapay Zeka” adlı dersi
alabilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-38:
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün 21.02.2014 tarih ve 1402210219 sayılı
yazısının incelenmesi üzerine Doktora öğrencisi Ali YAMUÇ’un Enstitümüz Bilgisayar
Mühendisliği Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde CSE847 “Advance Topics in
Computer Engineering” adlı dersi alabilmesine ve 450 TL. ücret ödemesinin kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-39:
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün 21.02.2014 tarih ve 1402210219 sayılı
yazısının incelenmesi üzerine Doktora öğrencisi İlkay Melek YAZICI’nın Enstitümüz
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde IE738 “Special Topics in
Operations Research II” adlı dersi alabilmesine ve 450 TL. ücret ödemesinin kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/05-40:
Aşağıda isimleri belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin dilekçelerinin incelenmesi üzerine;
öğrencilerin öğrenim ücreti yatırma isteklerinin kabulüne ve harç sisteminin açılması için
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Şuayip TİĞRE
Zümrüt KAVUNCUOĞLU
Meral ÇOLAK
Hakkı ÖNEN
İbrahim POLAT
İsmail Başar GÜÇLÜ
Burak CANDAN
Kaan KUMRU
Lamia Gülnur KASAP
İlknur YARDIMCI
Ozan SARIGÜL
Emre Tuğrul ERGÜZEL
İhsan ATEŞ
Barış ÇAL
Emel BİROL
Özgür YAMAN
Furkan İBANOĞLU
Uğur Yusuf ÇETİNKAYA
Ekin ÇELİK
Çiler KILIÇ
Ayla GÜLCÜ
Onur Raif ARDIÇDALI
Mehmet Gürel TEKELİOĞLU
Ferit TİRYAKİ
Atıl Emre BİLGİÇ
Ufuk Emre FAKIOĞLU
Serdal ARIKAN
Öğrenci Numarası
520188981
720106982
722105981
522310016
522302981
141724420089003
141724420089001
141724420089004
524413015
524413016
524511001
720408001
522605982
141202220060516
722508001
722507981
522410016
722491981
524709012
524709008
141202420060429
924812010
141202420050007
526211024
141103220060548
924912019
924910031
Prof.Dr. Abdülkerim KAR
Başkan (Müdür)
Anabilim Dalı
Biyoloji
Biyoloji
Bilgisayar ve Kont. Eğitimi
Elektrik Eğitimi
Elektrik Eğitimi
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya / Analitik Kimya
Metal Eğitimi
Metal Eğitimi
Matbaa Eğitimi
Matbaa Eğitimi
Makine Eğitimi
Makine Eğitimi
Metalurji ve Malzeme Müh.
Metalurji ve Malzeme Müh.
Mühendislik Yönetimi
Mühendislik Yönetimi
Mühendislik Yönetimi
Mekatronik
Su Ürünleri
Yönetim Bil. Sis. ve Müh.
Yönetim Bil. Sis. ve Müh.
Miktar
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
1050 TL
1050 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
129 TL
1050 TL
2100 TL
Prof. Dr. Meral ÜNAL
(Üye)
Prof. Dr. Fevzi BABA
(Üye)
Doç. Dr. Vezir KAHRAMAN
(Üye)
Doç.Dr. Bülent ORAL
(Üye)
Doç.Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Üye)
Doç. Dr. M.Vezir KAHRAMAN
Başkan (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Fevzi BABA
(Üye)
Doç.Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Üye)
Prof. Dr. Meral ÜNAL
(Üye)
Doç.Dr. Bülent ORAL
(Üye)
Download

24.02.2014 - Marmara Üniversitesi