ÖABT
2015
Soruları yakalayan
komisyon tarafından
hazırlanmıştır.
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
ÖABT
İNGİLİZCE
SORU BANKASI
Tamamı Çözümlü
Editor: Sevgi Şahin
Yazarlar: Sevgi Şahin, Funda Dörtkulak
Hilal Bozoğlan, Numan Serçe
ÖABT İNGİLİZCE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI
ISBN 978-605-364-965-6
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2014, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kurulusun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da baska yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
2. Baskı: Aralık 2015, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Demet Tamer
Dizgi-Grafik Tasarım: Sibel Karataş
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım, Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
ÖN SÖZ
Sevgili Öğretmen Adayları,
Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) İngilizce Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi (ÖABT-İngilizce)
kapsamındaki soruları çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinmeniz ve soruları kolaylıkla
çözebilmeniz amacıyla farklı soru çeşitleri ile kendinizi geliştirmeniz sürecinde siz değerli öğretmen
adaylarımıza kılavuzluk etmek için hazırlanmıştır.
Kitabın hazırlık aşamasında, sınav kapsamındaki temel alanlarda kapsamlı alanyazın taraması yapılmış, bu
kitabın gerek İOABT’de gerekse gelecekteki meslek hayatınızda ihtiyacınızı maksimum derecede karşılayacak
şekilde ve ÖABT'de çıkan ve çıkacak sorularla paralel sorular içerecek nitelikte olması hedeflenmiştir.
Dört ana bölümden oluşan kitabımızda, her biri ayrı konu başlıklarından oluşan toplamda 1288 soru içeren
testler bulunmaktadır. Detaylı, güncel ve anlaşılır bir dilde yazılan çözümlü anlatımları ve açıklamaları ile bu
özgün sorular, ÖABT'de çıkacak sorularla konu ve tarz itibariyle birebir örtüşmektedir. Ayrıca kitabımızda,
testlerin karışık değil de konu başlıklarıyla ayrı ayrı verilmiş olması, hangi konuda eksikliğiniz olduğunu
görmenizi ve konu anlatımlı kitabımıza başvurarak bu eksiklilerinizi tamamlamanızı sağlayacak ve size yol
gösterecektir.
Yoğun bir araştırma ve çalışma süreci ile hazırlanmış olan bu kitapla ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi
bizimle [email protected] aracılığı ile paylaşabilirsiniz.
Geleceğimizi güvenle emanet ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimizin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde
katkıda bulunabilmek ümidiyle...
Contents
CHAPTER 1
Tenses Reported Speech & Passives - Causitives Test 1 .................................................................................................................... 3
Answer Key With Solutions Test 1 ..................................................................................................................................................................................... 7
Tenses Reported Speech & Passives - Causitives Test 2 ................................................................................................................. 10
Answer Key With Solutions Test 2 .................................................................................................................................................................................. 14
Modals Test 3 ................................................................................................................................................................................................................................................. 17
Answer Key With Solutions Test 3 .................................................................................................................................................................................. 22
Clause Types Test 4 ................................................................................................................................................................................................................................ 26
Answer Key With Solutions Test 4 .................................................................................................................................................................................. 29
Clause Types Test 5 ................................................................................................................................................................................................................................ 31
Answer Key With Solutions Test 5 .................................................................................................................................................................................. 35
Clause Types Test 6 ................................................................................................................................................................................................................................ 37
Answer Key With Solutions Test 6 .................................................................................................................................................................................. 41
Conjunctions Test 7 ................................................................................................................................................................................................................................. 43
Answer Key With Solutions Test 7 .................................................................................................................................................................................. 46
Conjunctions Test 8 ................................................................................................................................................................................................................................. 48
Answer Key With Solutions Test 8 .................................................................................................................................................................................. 52
Sentence Types Test 9 ....................................................................................................................................................................................................................... 54
Answer Key With Solutions Test 9......................................................................................................................................................................................58
Punctuation Test 10 .............................................................................................................................................................................................................................. 60
Answer Key With Solutions Test 10 .............................................................................................................................................................................. 64
Gerund-Infinitive Test 11 .............................................................................................................................................................................................................. 66
Answer Key With Solutions Test 11 .............................................................................................................................................................................. 70
Gerund-Infinitive Test 12 .............................................................................................................................................................................................................. 72
Answer Key With Solutions Test 12 .............................................................................................................................................................................. 76
Nouns, Pronouns & Articles Test 13 ................................................................................................................................................................................ 78
Answer Key With Solutions Test 13 .............................................................................................................................................................................. 82
Adjectives & Quantifiers Test 14 ........................................................................................................................................................................................ 84
Answer Key With Solutions Test 14 .............................................................................................................................................................................. 88
Adverbs & Verbs Test 15 ................................................................................................................................................................................................................ 91
Answer Key With Solutions Test 15 .............................................................................................................................................................................. 94
Prepositions Test 16 ............................................................................................................................................................................................................................. 96
Answer Key With Solutions Test 16 .......................................................................................................................................................................... 100
Affixes & Ambiguity Test 17 .................................................................................................................................................................................................. 103
Answer Key With Solutions Test 17 .......................................................................................................................................................................... 105
Vocabulary Test 18 ............................................................................................................................................................................................................................. 107
Answer Key With Solutions Test 18 .......................................................................................................................................................................... 109
Restatement Test 19 ...................................................................................................................................................................................................................... 112
Answer Key With Solutions Test 19 .......................................................................................................................................................................... 121
Dialogue Completion Test 20 ................................................................................................................................................................................................. 125
Answer Key With Solutions Test 20 .......................................................................................................................................................................... 140
Paragraph Completion Test 21 .......................................................................................................................................................................................... 143
Answer Key With Solutions Test 21 .......................................................................................................................................................................... 156
Irrelevant Sentence Test 22 ................................................................................................................................................................................................. 159
Answer Key With Solutions Test 22 .......................................................................................................................................................................... 167
Reading Comprehension Test 23 ..................................................................................................................................................................................... 171
Answer Key With Solutions Test 23 .......................................................................................................................................................................... 181
CHAPTER 2
Introduction To Linguistics
Propertıes of Human Language & Approaches To Grammar &
Neurolinguistics Test 1 .................................................................................................................................................................................................................. 187
Answer Key With Solution Test 1 ................................................................................................................................................................................. 190
Introduction To Linguistics
Properties of Human Language & Approaches To Grammar &
Neurolinguistics Test 2 .................................................................................................................................................................................................................. 193
Answer Key With Solutions Test 2 .............................................................................................................................................................................. 196
Phonology & Phonetics Test 3 ............................................................................................................................................................................................ 199
Answer Key With Solutions Test 3 .............................................................................................................................................................................. 203
Morphology Test 4 ............................................................................................................................................................................................................................... 207
Answer Key With Solutions Test 4 .............................................................................................................................................................................. 210
Syntax Test 5 ............................................................................................................................................................................................................................................... 213
Answer Key With Solutions Test 5 .............................................................................................................................................................................. 217
Semantics Test 6 .................................................................................................................................................................................................................................... 220
Answer Key With Solutions Test 6 .............................................................................................................................................................................. 223
Pragmatics Test 7 ................................................................................................................................................................................................................................ 226
Answer Key With Solutions Test 7 .............................................................................................................................................................................. 229
Discourse Analysis Test 8 ......................................................................................................................................................................................................... 232
Answer Key With Solutıons Test 8 ............................................................................................................................................................................. 235
Sociolinguistics Test 9 ..................................................................................................................................................................................................................... 237
Answer Key With Solutions Test 9 .............................................................................................................................................................................. 241
First & Second Language Acquisition Test 10 ............................................................................................................................................ 243
Answer Key With Solutions Test 10 .......................................................................................................................................................................... 247
Linguistics Mixed Test 11 ......................................................................................................................................................................................................... 249
Answer Key With Solutions Test 11 .......................................................................................................................................................................... 253
CHAPTER 3
Approaches, Methods
& Technıques ın the History of English Language Teaching Test 1 .............................................................................. 259
Answer Key With Solutions Test 1 .............................................................................................................................................................................. 264
Approaches, Methods & Techniques
In the History of English Language Teaching Test 2 ........................................................................................................................ 268
Answer Key With Solutions Test 2 .............................................................................................................................................................................. 273
Teaching Language Skills In ELT Test 3 ............................................................................................................................................................. 276
Answer Key With Solutions Test 3 .............................................................................................................................................................................. 282
Teaching Language Skills In ELT Test 4 ............................................................................................................................................................. 285
Answer Key With Solutions Test 4 .............................................................................................................................................................................. 290
Teaching English To Young Learners
& Classroom Management Test 5 .................................................................................................................................................................................. 293
Answer Key With Solutions Test 5 .............................................................................................................................................................................. 297
Materials Development, Adaptation & Evaluation Test 6 ........................................................................................................... 300
Answer Key With Solutions Test 6 .............................................................................................................................................................................. 304
Testing in English Language Teaching Test 7 .............................................................................................................................................. 307
Answer Key With Solutions Test 7 .............................................................................................................................................................................. 311
CHAPTER 4
Literary Periods in British Literature Test 1 ........................................................................................................................................... 317
Answer Key With Solution Test 1 ................................................................................................................................................................................. 321
Literary Periods in British Literature Test 2 ........................................................................................................................................... 324
Answer Key With Solution Test 2 ................................................................................................................................................................................. 328
Literary Periods in American Literature Test 3 .................................................................................................................................. 332
Answer Key With Solutions Test 3 .............................................................................................................................................................................. 335
Literary Periods in American Literature Test 4 .................................................................................................................................. 338
Answer Key With Solutions Test 4 .............................................................................................................................................................................. 341
Literary Periods in American Literature Test 5 .................................................................................................................................. 343
Answer Key With Solutions Test 5 .............................................................................................................................................................................. 346
Literary Movements Test 6 .................................................................................................................................................................................................. 348
Answer Key With Solutions Test 6 .............................................................................................................................................................................. 352
Literary Movements Test 7 .................................................................................................................................................................................................. 354
Answer Key With Solutions Test 7 .............................................................................................................................................................................. 358
Figures of Speech Test 8 ........................................................................................................................................................................................................... 361
Answer Key With Solutions Test 8 .............................................................................................................................................................................. 365
Figures of Speech Test 9 ........................................................................................................................................................................................................... 368
Answer Key With Solutions Test 9 .............................................................................................................................................................................. 372
Literary Genres Test 10 ............................................................................................................................................................................................................ 375
Answer Key With Solutions Test 10 ...................................................................................................................................................................... 379
Literary Genres Test 11 ............................................................................................................................................................................................................ 382
Answer Key With Solutions Test 11 .......................................................................................................................................................................... 386
CHAPTER 1
LANGUAGE PROFICIENCY &
ESKİ TÜRK
DİLİ
PEDAGOGICAL
GRAMMAR
TESTS
This chapter consists of 23 topic tests that measure your knowledge and performance about
grammar structures and language skills in parallel with the scope of KPSS-ÖABT-English. The
tests also include detailed analytical solutions for the test items. In total, there are 588
questions in this chapter. After testing your knowledge and performance in each test, you will
have the chance to find which topics and issues you have lack of knowledge, so that you can go
back and revise the necessary units.
Wish you good luck!
3
TENSES, REPORTED SPEECH & PASSIVES - CAUSATIVES
1. Which of the following sentences contains an
impersonal passive?
TEST 1
4. Which of the sentences below does not include
a stative passive?
A) English is regarded as an international language
because it has a large number of native
speakers.
A) A good deal of cultural information in ELT texts
is known to be from imaginary western life
styles.
B) It is claimed that the number of people using
English as a second language will double in the
next 50 years.
B) The use of languages other than English in the
classroom is not preferred in some countries.
C) Several important arenas including international
relations, the mass media, education and
communications are dominated by English.
D) English is being learned by more and more
people since it is central to a growing global
economy.
E) Much importance must be given to the
importance of urbanization on world languages.
2. Materials in EFL classrooms ---- in such a way
that students are encouraged to reflect on their
own culture in relation to others, thus ---- to
establish a sphere of interculturality.
A) used / helping
B) are used / helping
C) using / being helped
D) are being used / are helped
E) have used / have helped
C) The proposition that the global teaching of
English is an act of linguistic imperialism will be
discussed in next year’s conference.
D) It is now recognized that sociocultural factors
influence language use in specific discourse
communities.
E) It is believed that a dozen or fewer languages
will dominate the world if languages continue to
become extinct at this rate.
5. The Ministry of Education, ---- that the grammatical
syllabus does not develop students’ communicative
competence, ---- a new curriculum stating that
communicative language teaching should replace
the audiolingual method.
Choose the alternative that best completes the
given statement.
A) convinced / published
B) having convinced / is publishing
C) convincing / published
D) was convinced / will publish
E) will be convinced / has published
3. Which of the following sentences does not
include a grammatical error?
A) For several years, they have been trying to
establish a self-access center at the school.
6. In which of the sentences below has the present
continuous tense been used with a different
meaning?
A) These days her roommate is working on her
dissertation.
B) It is the first time that she attend the lecture.
B) At present, she is the teaching assistant for the
‘Introduction to Economics’ course.
C) Recently, they notice that some documents were
missing from the file.
C) She is currently studying for her PhD
comprehensive exam.
D) While she worked, the electricity went off.
D) For the time being, I am staying at the
dormitories.
E) She lost the book, but she still didn’t accept the
blame.
E) The professor is announcing the test results
right now.
4
7. While the concept of teachers as reflective
practitioners ---- around for quite some time in the
field of general education, it ---- percolating in the
domain of language teaching very recently.
Choose the alternative that best completes the
given statement.
A) has been / started
B) is / has been started
C) has been / has started
10. What ---- to challenge the social and historical
forces is a pedagogy that ---- teachers and
learners.
A) requires / has empowered
B) is requiring / empowered
C) has required / is empowering
D) is required / empowers
E) had required / had empowered
D) will be / had started
E) will have been / is going to start
8. Which of the following sentences does not
contain an impersonal passive?
A) It is said that ethnography is a good way of
observing the teaching and learning process.
B) It is known that the old dictionary in the library
th
was written in the 16 dictionary.
11. As a result of the study, it ---- that the older
children and adolescents were the ones who ---the most progress in that time period.
A) would find/had been made
C) It is reported that Inuit children come from a
culture which values silence.
B) had found/made
D) It was seen in the second floor of the library
where the social sciences books are located.
D) was found/had made
C) found/were made
E) had been found/made
E) It is believed that the younger a person is the
better he or she can learn English.
9. In which of the sentences below has a causative
been misused?
A) The librarian had the students carry the books
for her.
B) The director will make everyone work during the
holiday.
12. Although Mozambique ---- independent since
1975, Portuguese ---- the official language only
in 1990.
A) is / was being declared
C) We got the administration change the date of
the meeting.
B) was / has been declared
D) Her boss had her re-send all the invitations
because the date was incorrect.
D) was / had declared
E) The professor made his students write a
minimum 30 page research paper for their final.
C) will have been / declared
E) had been / was declared
5
13. By ---- on the role of the teacher and the teacher
alone, the reflective movement ---- to treat
reflection as an introspective process involving
a teacher and his reflective capacity.
A) focuses / tends
B) having been
C) focused / were tended
D) focusing / tends
16. Although English ---- for killing other languages
for a number of years now, people ---- learning
English any time soon.
A) being criticized / will stop
B) has been criticized / will not stop
C) criticized / will stop
D) had been criticized / would stop
E) was criticizing / would not stop
E) being focused / is tending
14. Developmental psychologists and
psycholinguists ---- on the interplay between
the innate learning ability of children and the
environment in which they ----.
A) focused/ have developed
B) are focusing/ developed
C) have focused/develop
17. The Grammar Translation Method, which ---- the
Classical Method at one time, ---- in the teaching
of the classical languages, Latin and Greek.
A) calls / being used
B) was called / was used
C) called / used
D) called / was used
E) calling / was being used
D) have been focusing/developed
E) focus/had developed
18. Considering that his house was twenty years old, he
decided to have it renovated.
Which one of the following is correct about the
given sentence?
15. Chomsky argued that children ---- for language
and that language ---- in the child in just the
same way that other biological functions do.
A) are programmed / develops
B) program / developed
C) had programmed / had been developed
A) The verb ‘considering’ should be replaced with
‘consider’.
B) A causative has been misused in the sentence.
C) The verb ‘renovated’ should be replaced with
‘renovate’.
D) will program / will develop
D) The speaker actually did the renovations
himself.
E) being programmed / has developed
E) The sentence is grammatically correct.
6
19. It ---- that through the study of the grammar of
the target language, students ---- more familiar
with their native language.
A) has hoped / became
B) hopes / had become
C) is hoped / would become
D) was hoped / would become
E) hoped / will become
22. Which of the following sentences about
causatives is correct?
A) We never know the doer of the action when
causatives are used.
B) The causative ‘make’ should be followed by an
infinitive.
C) The use of a causative indicates that someone
else does the action for us.
D) The use of ‘get’ in causatives is preferred in
formal contexts.
E) Causatives cannot be used to talk about bad
experiences or mishaps.
20. In a typical grammar translation method
classroom, once students ---- reading a text,
they ---- to translate what they read into their
native language.
23. Which of the following is not one of the uses of
simple future tense ‘will’?
A) It is used to make predictions that are not
completely certain or definite.
A) have been finished / have asked
B) It is used to make a promise.
B) had finished / asked
C) It is used to express immediate decisions or
intention.
C) are finished / were asked
D) finish / have been asked
E) have finished / are asked
D) It is used to refer to planned future events,
arrangements, schedules.
E) It is used to emphasize the ongoing nature of an
event or action in the future.
21. Utterances which fulfill functions such as
apologizing, promising, etc. ---- speech acts and
they ---- most of what is said by people in the
course of interpersonal communication.
A) are called / constitute
B) called / have constituted
C) have called / are constituting
D) had been called / have constituted
E) would have been called / would constitute
7
TENSES-PASSIVE-CAUSATIVES
ANSWER KEY WITH SOLUTIONS
TEST 1
1. İngilizcede ‘perception’ yani algı bildiren fiiller (say,
5. ‘Dilbilgisine dayalı programın öğrencilerin iletişimsel ye-
know vb.), genel olarak insanlar tarafından söylenen ya
da tam olarak kim tarafından söylendiği belli olmayan
olayları bildirirken impersonal passive kullanılabilmektedir. ‘Impersonal Passive’ yapısı ‘It+ passive verb + that
clause’ kuralı ile oluşturulmaktadır. Seçenekler incelendiğinde insanlar tarafından iddia ediliyor ifadesinin geçtiği B seçeneğinde bu tür bir edilgen yapının kullanılmış
olduğu görülebilir.
terliliğini geliştirmediğine ikna olan Millî Eğitim Bakanlığı’
anlamına gelen ilk kısımda ikna olan anlamını verebilmek için ‘convinced’ kullanılmalıdır. (Burada kısaltılmış
bir sıfat cümleciği bulunmaktadır.) Cümlenin asıl fiili olan
‘publish’ ise geçmiş zamanda yapılmış bir eylemden
bahsettiği için ‘published’ olmalıdır.
Cevap A
Cevap B
2. ‘Yabancı dil olarak İngilizce sınıflarında materyaller öyle
bir yolla kullanılmaktadır ki öğrenciler diğer kültürlerle
bağlantılı olarak kendi kültürleri üzerine düşünmeye teşvik edilmektedir.’ anlamına gelen cümlenin ilk kısmında
cümle başında materyaller kelimesi kullanılmıştır. Bu
da edilgen bir yapı gerektirmektedir ve sadece B ve D
seçeneklerinde kullanılmıştır. İkinci boşlukta ‘thus’ ifadesinden sonra herhangi bir özne kullanılmadığı için help
fiili Ving ile kullanılmıştır. Bu ikinci kısmın da etken bir
yapı gerektirdiği göz önünde bulundurulduğunda doğru
cevap B seçeneğidir.
6. Soruda bizden ‘present continuous’ zamanının farklı
anlamda kullanıldığı seçeneği bulmamız istenmektedir. E seçeneğinde bu zaman, kullanılan haliyle tam o
anda gerçekleşen bir eylemden bahsedilmektedir. Diğer
seçeneklerde ise geçici bir süre/ son zamanlarda olan/
gerçekleşen olayları anlatmak amacıyla kullanılmıştır.
Cevap E
Cevap B
3. Soru bizden dilbilgisi hatası olmayan seçeneği bulma-
7. While bağlacının kullanıldığı cümlede ‘around for quite
mızı istemektedir. B seçeneğinde ‘first time’ dediği için
‘has attended’ kullanılması gerekmektedir. ‘first time’,
‘never’ gibi ifadeler kullanıldığında cümlede ‘present
perfect’ bir yapı kullanılmalıdır. C seçeneğinde yakın
zamanda dosyadan bazı dokümanların kaybolduğunu
belirten bir cümle bulunmaktadır. Kaybolan dokümanlar
denildiği için ‘notice’ fiili geçmiş zamanda kullanılmalıdır. D seçeneğinde ‘Çalışırlarken elektrikler gitti.’ anlamındaki cümlede ‘while’ bağlacı ile olan kısımda ‘past
continuous tense’ kullanılmış olmalıydı. E seçeneğinde
‘still’ yani hâlâ denildiği için ‘present perfect’ tense kullanılmış olmalıydı. Dilbilgisi hatası olmayan seçenek A
seçeneğidir.
some time’ ifadesi buradaki boşlukta ‘present perfect’
kullanılması gerektiğini gösteren bir ipucudur. Yine devamında ‘recently’ ifadesi kullanıldığı için ikinci boşlukta
da aynı zaman kullanılmalıdır. Verilen cümle ‘Öğretmenlerin yansıtıcı kişiler olduğu konsepti genel eğitim alanında bir süredir olduğu hâlde, dil öğretimi alanında çok yakın bir tarihten beri geçmektedir.’ anlamına gelmektedir.
Cevap C
Cevap A
8. Impersonal passive yapısı ‘It+ passive verb + that cla-
bulmamızı istemektedir. Bu edilgen yapıdaki fiiller genelde şimdiki zaman ile kullanılmaz ve bir durum, tutum,
ruh hâli, algı veya duyguyu ifade eder. Seçenekler incelendiğinde C seçeneğindeki cümlede bulunan ‘will be
discussed’ bir durum değil de eylem gösteren bir yapı
olduğu için doğru seçenektir.
use’ kuralı ile oluşturulmaktadır ve algı bildiren fiillerle
ve insanlar tarafından söylenen ya da tam olarak kim
tarafından söylendiği belli olmayan olayları bildirirken
kullanılabilmektedir (Haber dilinde de kullanılır.). Soruda
D seçeneği hariç verilen tüm seçeneklerde ‘that clause’
kullanılarak impersonal passive ifadeler verilmiş ve bir
bilgi ya da olay aktarılmıştır. Fakat D seçeneğinde herhangi bir ‘that clause’ kullanılmamış ve anlam olarak sadece bir şeyin ikinci katta fiziksel olarak görüldüğünden
bahsedilmektedir. D seçeneği buna uymamaktadır.
Cevap C
Cevap D
4. Soru bizden ‘stative passive’ kullanılmayan seçeneği
8
9. Causative yapılarda have/make/ get gibi fiiller kullanılır ve
13. Cümlemiz ‘by’ ile başladığı için devamında Ving kulla-
bu yapılar dilbilgisinde ettirgen yapılar olarak geçmektedir.
Bir kişiye bir şey yaptırmaktan bahsedildiğinde
kullanılabilir. Bu yapılar ‘make somedone do something’,
‘have some do something’ ve ‘get someone to do
something’ olarak kullanılır. C seçeneğinde ‘get’ fiili
kullanıldığında ‘get the administration to change’ olarak
kullanılması gerekirken ‘got the administration change’
olarak kullanıldığı için yanlıştır.
nılmalıdır. Dolayısıyla A ve E seçeneklerini eleyebiliriz.
Yansıtıcı hareketin sadece öğretmen rolüne odaklandığından bahsedildiği ve eylemi yapan kişi (yansıtıcı hareket) belli olduğu için etken bir yapı kullanılmalıdır. İkinci
boşlukta ise genel bilgi veren bir cümle olduğu için geniş
zaman kullanılmalıdır.
Cevap D
Cevap C
14. Soruda verilen cümlede kullanılacak zaman konusunda
10. ‘Sosyal ve tarihî güçlere meydan okumak için gerekli
olan öğretmen ve öğrencileri güçlendiren bir pedagojidir.’ anlamına gelen cümlede gerekli ifadesi edilgen bir
yapı gerektirmektedir. Cümle genel bir fikri ifade ettiği
içinde present passive kullanılmalıdır. İkinci boşlukta da
yine aynı nedenden dolayı geniş zaman kullanılmalıdır.
ipuçları olmadığı için seçeneklerin kendi içindeki zaman
uyumuna bakılmalıdır. Zaman uyumu açısından iki boşluğa da ya geniş, şimdiki zaman ya da geçmiş zaman
gelmelidir. A, B, D ve E seçeneklerinde bir fiil geniş/şimdiki zaman iken diğer fiil geçmiş zamanda kullanılmıştır.
Cevap C
Cevap D
15. Chomsky çocukların dil için programlanmış olduğunu
mek için ‘it’ ile başlayan ilk boşlukta edilgen bir yapı kullanılmalıdır. ‘O zaman diliminde en çok ilerleme kaydetmiş olanlar…’ anlamındaki ikinci boşlukta ‘made’ ya da
‘had made’ kullanılabilir.
ve de dilin çocukta diğer biyolojik işlevler ile aynı şekilde geliştiğini öne sürmüştür. Bu cümle ortaya atılan bir
iddia ile ilgili genel bilgi veren bir cümledir. İlk boşlukta
çocukların dil için programlanmış olduğu anlamını veren
ifade edilgen yapıda olmalıdır. Bu yüzden A veya E seçenekleri arasında karar vermemiz gerekmektedir. İkinci
boşlukta ise dilin gelişmesinden bahsedildiği için etken
bir yapı kullanılmalıdır.
Cevap D
Cevap A
11. ‘Çalışmanın sonucunda … bulunmuştur.’ ifadesini ver-
12. ‘Mozambik 1975’ten beri bağımsız olsa da Portekizce
1990 yılında resmî dil ilan edilmiştir.’ anlamına gelen bu
cümlenin ilk boşluğunda ‘since’ yapısı kullanıldığı için
perfect tense kullanılmalıdır ve bu sadece E seçeneğinde mevcuttur. İkinci boşluk ise ilan edildi anlamını verebilecek edilgen bir yapı gerektirmektedir.
Cevap E
16. Cümlenin ‘although’ bağlacının olduğu kısımda ‘for a
number of years’ ifadesi bize perfect bir ifade gelmesi
gerektiği konusunda ipucu vermektedir. İkinci kısımda
ise ‘any time soon’ ifadesi de gelecek zamanı işaret etmektedir.
Cevap B
9
17. ‘….bir zamanlar Klasik Metot olarak adlandırılan..’ anla-
21. ‘… işlevlerini yerine getiren ifadelere … denir’ anlamına
mına gelen cümlenin ilk kısmında bulunan boşluk edilgen bir yapı gerektirmektedir. İkinci boşluk ise ‘…Latince
ve Yunanca gibi klasik dilleri öğretmek için kullanılmıştır.’
anlamına gelmektedir ve yine edilgen bir yapı gerektirmektedir.
gelen cümlenin ilk kısmına edilgen bir yapı gelmelidir.
Cümle bir tanımdan bahsettiği için de bu present bir yapı
olmalıdır.
Cevap A
Cevap B
18. Soruda verilen cümle ile ilgili seçeneklerde verilen doğru
cümleyi bulmamızı isteyen bu soru ‘causative’ bilgisini
ölçmektedir. ‘Have something done’ ifadesi ‘have it renovated’ olarak doğru kullanılmıştır. Causative cümlelerde
bahsedilen eylem başkasına yaptırılmaktadır.
Cevap E
22. Causative konusunda bilgi ölçen bu soruda, bu yapının
bir başkasına iş yaptırdığımızı belirtmek için kullanıldığını söyleyen C seçeneği doğrudur. Bu yapıyı kullanırken
istenirse kişi belirtilebileceği için A seçeneği, ‘make’ fiilinden sonra ‘to’ edatı kullanılmadığından B seçeneği,
‘get’ fiili resmî olmayan durumlarda tercih edildiği için D
seçeneği, başımızdan geçen kötü olayları anlatırken kullanabileceğimiz için de E seçeneği yanlıştır.
19. Soruda verilen cümle ‘Hedef dilin dilbilgisini öğrenerek
Cevap C
öğrencilerin kendi anadilleriyle daha aşina olacağı umulmuştur.’ anlamına gelmektedir ve cümlede zaman konusunda herhangi bir ipucu bulunmamaktadır. En başta
ilk boşluğa gelecek olan ifadenin etken ya da edilgen
bir ifade olduğuna karar vermemiz gerekmektedir. Umulmuştur ifadesini edilgen bir yapı karşılamaktadır. İkinci
boşlukta ise olacağı umulmuştur ifadesini seçeneklerde
‘would’ karşılamaktadır.
Cevap D
23. A seçeneğinde ‘will’ yapısının kesin olmayan tahminler-
20. ‘Tipik bir GTM sınıfında öğrenciler okumayı bitirdiğinde,
okuduklarını anadillerine çevirmeleri istenir.’ anlamına
gelen bu cümle Grammar translation method ile ilgili genel bilgi vermektedir. İkinci kısımda öğrencilerden istenir ifadesi için edilgen bir yapı kullanılmalıdır. C, D ve E
seçenekleri incelendiğinde zaman uyumu açısından en
doğru cevap E seçeneğidir.
Cevap E
de kullanıldığından bahsetmektedir. B seçeneği ise bu
yapının ‘I promise I will buy you a new house’ cümlesinde olduğu gibi söz verirken kullanıldığı belirtilmiştir.
C seçeneği ise genelde konuşma esnasında gerçekleşen ve anlık kararları göstermek için ‘will’ yapısının kullanılmasından bahsetmektedir. Bu yapı aynı zamanda
planlanmış gelecek eylemler için de kullanıldığından D
seçeneği de doğrudur. E seçeneğinde verilen bilgi ‘future progressive tense’ için geçerli bir kullanımdır. Burada
gelecekte bir süre devam eden eylemler için kullanılan
zamandan bahsedilmektedir.
Cevap E
Download

KPSS ÖABT İngilizce Tamamı Çözümlü Soru Bankası