DERSİN
KODU
KAL 105
KAL 107
KAL 109
KBP 101
KBP 103
YDİ 101
YDA101
YDF101
TDİ 101
ATA 101
BİT 101
UYM 101
KAL 111
KBP 105
KAL 102
KBP 102
KBP 104
KBP 106
YDİ 102
YDA 102
YDF 102
TDİ 102
ATA 102
KAL 104
KBP 108
BED 104
GUS 108
GUS 110
HYK 104
KBP 201
KBP 203
KBP 205
KBP 207
KBP 209
KBP 211
STJ 201
KAL 201
KBP 213
KAL 202
KAL 204
KBP 204
KBP 206
KBP 208
KBP 210
KBP 212
KBP 214
DERSİN ADI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
BAHÇE TARIMI ÖNLİSANS EĞİTİM PROGRAMI
1. Y A R I Y I L
Z/S TEORİK UYGULAMA
Matematik
Z
2
0
Botanik
Z
2
2
Toprak Bilgisi
Z
2
2
Genel Meyvecilik
Z
2
2
Uygulamalı Üretim Teknikleri I
Z
0
4
Temel Yabancı Dil (İngilizce)
Temel Yabancı Dil (Almanca)
Z
4
0
Temel Yabancı Dil (Fransızca)
Türk Dili I
Z
2
0
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Z
2
0
Bilgi ve İletişim Teknolojileri I
Z
2
0
Üniversite Yaşamına Uyum Programı
Z
18
10
TOPLAM
Öğrenci Bu Yarıyıl 2 AKTS’lik Mesleki Seçmeli Ders Almak Zorundadır
Bitki Ekolojisi
S
2
0
Sunum Hazırlama Teknikleri
S
2
0
2. Y A R I Y I L
Ölçme Bilgisi
Z
2
2
Bağcılık
Z
2
2
Serin İklim Sebzeleri
Z
2
2
Uygulamalı Üretim Teknikleri II
Z
0
4
Temel Yabancı Dil (İngilizce)
Temel Yabancı Dil (Almanca)
Z
4
0
Temel Yabancı Dil (Fransızca)
Türk Dili II
Z
2
0
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Z
2
0
14
10
TOPLAM
Öğrenci Bu Yarıyıl 2 AKTS’lik Mesleki Seçmeli Ders Almak Zorundadır
S
Çevre Bilgisi
2
0
S
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
2
2
Öğrenci Bu Yarıyıl 2 AKTS’lik Sosyal Seçmeli Ders Almak Zorundadır
S
Beden Eğitimi
0
2
S
Resim
0
2
S
Müzik
0
2
S
Heykel
0
2
3. Y A R I Y I L
Örtüaltı Yetiştiriciliği
Z
2
2
Bahçe Bitkilerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması
Z
2
2
Budama Tekniği
Z
2
2
Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Z
2
2
Bahçe Bitkilerinin Çoğaltılması
Z
2
2
Uygulamalı Üretim Teknikleri III
Z
0
4
Staj
Z
10
14
TOPLAM
Öğrenci Bu Yarıyıl 2 AKTS’lik Mesleki Seçmeli Ders Almak Zorundadır
S
Tarımsal Pazarlama
2
0
S
Organik Tarım
2
0
4. Y A R I Y I L
Sulama Tekniği
Z
2
0
Bitki Besleme ve Gübreleme
Z
2
2
Özel Meyvecilik
Z
2
2
Sıcak İklim Sebzeleri
Z
2
2
Bahçe Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Z
3
2
Uygulamalı Üretim Teknikleri IV
Z
0
4
11
12
TOPLAM
Öğrenci Bu Yarıyıl 4 AKTS’lik Mesleki Seçmeli Ders Almak Zorundadır
S
Fidan Üretim Tekniği
2
2
S
Bahçe Mekanizasyonu
2
2
Z: Zorunlu Ders, S: Seçmeli Ders
TOPLAM
SAAT
2
4
4
4
4
TOPLAM
KREDİ
2
3
3
3
2
AKTS
4
4
1
2
2
2
28
2
2
2
23
1
1
2
28
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
3
3
3
2
6
7
6
4
4
4
1
2
2
24
2
2
19
1
1
26
2
4
2
3
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
24
3
3
3
3
3
2
17
3
3
3
3
4
4
8
28
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
5
4
23
2
3
3
3
4
2
17
3
4
5
5
5
4
26
4
4
3
3
4
4
3
4
6
6
4
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
BAHÇE TARIMI ÖNLİSANS EĞİTİM PROGRAMI
I. YARIYIL
KAL 105 MATEMATİK
Teorik: 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi: 2
AKTS : 3
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Doğal ve tam sayılar, rasyonel, üslü ve köklü sayılar, I. derecede bir bilinmeyenli
denklemler, II. derecede bir bilinmeyenli denklemler, oran ve orantı kavramları, açı, alan hesaplamaları,
hacim hesaplamaları.
KAL 107 BOTANİK
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi : 3
AKTS: 4
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Botaniğin Tanımı, Basit Biyokimyasal Bileşikler(karbonhidratlar, proteinler, nişastalar,
yağlar), Bitki Hücrenin Genel Yapısı (stoplazma ve organeller), Bitki Dokusunun Genel Yapısı(dokunun
tanımı ve kapsamı), Bitki Organlarının Genel Yapısı (kök, gövde, yaprak ve çiçek).
KAL 109 TOPRAK BİLGİSİ
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 3
AKTS: 6
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Giriş, Toprak Ana Maddesi, Toprak Oluşumunda Ayrışma Olayları, Topraklara Karakter
Kazandıran Etmenler, Toprak Profili, Toprak Sınıflandırması, Mineral Toprakların Fiziksel Özellikleri,
Mineral Topraklarda Bitki Besin Maddeleri, Toprak Kolloidleri, Toprak Reaksiyonu, Toprak Suyu,
Toprak Canlıları, Toprak Organik Maddesi, Toprak Havası, Toprak Sıcaklığı.
KBP 101 GENEL MEYVECİLİK
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 3
AKTS: 6
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Meyvenin tanımı, meyveciliğin ülke ekonomisindeki yeri, meyve türlerinin
sınıflandırılması, meyve bahçesi tesisinde yer seçimi, tür ve çeşit seçimi, anaç seçimi, meyve türlerinin
biyolojik özellikleri ve tozlanma istekleri, dikim sistemleri, dikim zamanı, fidan tipinin ve sayısının
belirlenmesi, fidan dikimi, meyve bahçelerinde gerekli kültürel uygulamalar.
KBP 103 UYGULAMALI ÜRETİM TEKNİKLERİ I
Teorik: 0
Uygulama: 4
Ulusal Kredi : 2
AKTS: 4
Zorunlu Ders
Ders İçeriği:
Bahçe bitkilerinin tanıtılması, sınıflandırılması, yetiştiricilikte kullanılan aletlerin tanıtılması. Meslek
yüksekokulu uygulama bahçesinde mevsime uygun kültürel işlemlerin yapılması.
YDİ 101 TEMEL YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
Teorik: 4
Uygulama: 0
Ulusal Kredi : 4
AKTS: 1
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Ülkeler ve uyruklar, sayılar, alfabe ve temel günlük cümle kalıpları, saatler, basit mektup
yazma, simple present tense, there is - there are / how many - how much, some /any , this- that- thesethose, can / cant , was/ were, duzenli ve duzensiz fiiller, simple past tense, countable ve uncountable
isimler, any, some, much, many, nazik ricalar, tarihler ve because / when / until kullanimi, yiyecek ,
içecek ve gezinti ile ilgili cümle kurma calışması.
TDİ 101 TÜRK DİLİ I
Teorik : 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi: 2
AKTS : 1
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi,
dillerin sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi kuralları, Türkçe’nin yapısal özellikleri
“yapım ve çekim ekleri”, anlatım yanlışlıkları.
ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
Teorik : 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi: 2
AKTS : 1
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Osmanlı devletinde siyasal ve toplumsal yapı, 19. yy’da Osmanlı, I.ve II. meşrutiyetin ilanı,
Trablusgarp ve Balkan savaşları, I.Dünya Savaşı, Paris Barış Konferansı, Kuvayi Milliye ve Cemiyetler,
Genelgeler ve kongreler dönemi, I. TBMM’nin açılışı, Sevr Barış Antlaşması, düzenli ordunun kurulması
ve cepheler, Batı cephesi savaşları, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Konferansı
BİT 101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I
Teorik : 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi: 2
AKTS : 2
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Bilgisayar teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım
parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, Windows işletim sisteminin özellikleri ve kullanılması,
Internet ve yararlanma yolları ile e-posta kullanımı ve özellikleri, Microsoft Office programını oluşturan
Word (Kelime işlemci), Excel (Hesap tablosu), Access (Veri Tabanı programı), Power Point (Sunum
programı).
UYM 101 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI
Teorik: 0
Uygulama: 0
Ulusal Kredi : 0
AKTS: 0
Zorunlu Ders
KAL 111 BİTKİ EKOLOJİSİ
Teorik: 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi : 2
AKTS: 2
Seçmeli Ders
Ders İçeriği: Bitki ekolojisinin tanımı ve kapsamı. Ekolojik faktörlerin kapsamları ve bitkilerle
ilişkileri.
KBP 105 SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
Teorik: 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi : 2
AKTS: 2
Seçmeli Ders
Ders İçeriği: Etkili sunum teknikleri. Sunumda Powerpoint programının kullanılması. Slayt hazırlama
teknikleri. Sunumun dinleyiciye aktarılması. Kaynakların gösterilmesi.
II. YARIYIL
KAL 102 ÖLÇME BİLGİSİ
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 3
AKTS: 6
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Giriş, Ölçme Bilgisi Tanımı, Kapsamı, Düzlem ve Geodezik Ölçme, Ölçü Birimleri. Basit
Ölçme Aletleri ve Bunlarla Yapılan İşlemler, Uzunluk Ölçme Araçları ve Uzunlukların Ölçülmesi, Dik
İnme ve Çıkma Araçları, Alanların Ölçülmesi ve Alanların Hesaplanması, Ölçek Planların Çizilmesi, Plan
Ölçeğinin Değiştirilmesi, Planların Çoğaltılması. Düşey Mesafelerin Ölçülmesi, Nivelman Aletleri;
Tesviye Eğrilerinin Çizimi.
KBP 102 BAĞCILIK
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 3
AKTS: 6
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Bağcılığın tarihçesi, üzümlerin sınıflandırılması, Türkiye ve dünya bağcılığı, asmanın
ekolojik istekleri, bağ tesisi, bağlarda uygulanan kültürel işlemler.
KBP 104 SERİN İKLİM SEBZELERİ
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 3
AKTS: 5
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Sebzecilik kavramı, sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri, sebze türlerinin
sınıflandırılması, sebze yetiştiriciliğini etkileyen ekolojik faktörler, sebze bahçesinin kurulması, kültürel
uygulamalar, soğan, pırasa, sarımsak, kuşkonmaz, karnabahar, brokkoli, şalgam, turplar, kereviz, havuç,
maydanoz, dereotu ve rokanın ekonomik önemi, ekolojik istekleri, yetiştiriciliği.
KBP 106 UYGULAMALI ÜRETİM TEKNİKLERİ II
Teorik: 0
Uygulama: 4
Ulusal Kredi : 2
AKTS: 4
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Uygulama bahçesinin ekim ve dikim öncesi hazırlanması, ekim ve dikim işlemlerinin
yapılması, bahçenin bakımı, sulama, gübreleme, mücadele, hasat.
YDİ 102 TEMEL YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
Teorik : 4
Uygulama: 0
Ulusal Kredi: 4
AKTS : 1
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Going to ve infinitive of purpose, Ingilizce’de gerekli soru kalıpları, zarflar ve sıfatlar,
comparatives and superlatives, present perfect tense, simple past tense, ever- never yet - just, modals,
first and second conditional, CV ve cover letter yazma, passive cumlelere giris.
TDİ 102 TÜRK DİLİ II
Teorik : 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi: 2
AKTS : 1
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Cümlenin öğeleri ve uygulaması, imla kuralları ve uygulaması, kompozisyon ile ilgili genel
bilgiler, kompozisyonda anlatım biçimleri ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin
okunup incelenmesi, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, günlük ilişkiler içinde başvurulan yazılar:
dilekçe ve mektup.
ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
Teorik : 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi: 2
AKTS : 1
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Saltanatın kaldırılması ve sonrasındaki gelişmeler, Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin
kaldırılması, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Seyh Sait İsyanı, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve
Menemen Olayı, Devrimler, II. Dünya Savaşına gidiş ve Türk dış politikası, Atatürk İlke ve İnkılâpları,
II. Dünya Savaşı ve Sonrasındaki siyasi gelişmeler.
KAL 104 ÇEVRE BİLGİSİ
Teorik: 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi : 2
AKTS: 2
Seçmeli Ders
Ders İçeriği: Çevre Kavramının Tanımı, Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Ekolojik Döngüler, Biyolojik
Çeşitlilik, İnsan-Çevre Etkileşimleri, Çevre Sorunlarının Doğuşu, Çevre Sorunlarının Dünyada ve
Ülkemizdeki Durumu, Çevre Zararlanmalarının Azaltılması İçin Alınması Gereken Önlemler ve Öneriler,
Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ortak Geleceğimiz, Sürdürülebilir Kalkınma, Gündem 21, Çevre Eğitimi,
Çevre Yönetimi, Ekolojik İlkeler Çerçevesinde Çevre Planlaması.
KBP 108 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 3
AKTS: 2
Seçmeli Ders
Ders İçeriği: Süs bitkilerinin tanımı, Dünya’da ve ülkemizdeki süs bitkileri yetiştiriciliğinin mevcut
durumu, sınıflandırılması ve yetiştiricilikleri hakkında genel bilgilerin verilmesi, bazı süs bitkilerinin
yetiştiriciliğinin uygulamalı yapılması.
BED 104 BEDEN EĞİTİMİ
Teorik: 0
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 0
AKTS: 2
Seçmeli Ders
Ders İçeriği: Yaşam boyu sporun tanımı, tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de gelişimi, insan vücudunda
solunum ve dolaşım sistemi, kemiklerin, kasların, merkezi sinir sisteminin gelişiminde egzersizin önemi,
insan vücudunun günlük kalori gereksinimini hesaplanması, kalp atım sayısı ile vücudun kullandığı enerji
tipleri ve miktarlarını anlatılması, çeşitli egzersiz programları.
III. YARIYIL
KBP 201 ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 3
AKTS: 3
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Örtüaltı yetiştiriciliğinin tanımı, tarihçesi, Dünya’da ve ülkemizdeki örtüaltı
yetiştiriciliğinin mevcut durumu, örtüaltı yapılarının sınıflandırılması, özellikleri ve bitkisel üretiminde
kullanılması, topraksız tarım tekniği, mevcut örtüaltı yapılarında uygulamalı yetiştiriciliğin yapılması.
KBP 203 BAHÇE BİTKİLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi : 3
AKTS: 3
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Soğukta muhafazanın önemi, tarihçesi, muhafaza süresince oluşan biyokimyasal
değişimler, büyüme, gelişme, olgunlaşma ve muhafaza süresince oluşan fizyolojik değişimler, solunum,
normal atmosferde depolama, kontrollü atmosferde depolama, hasat sonrası hastalık ve zararlılar, hasat
sonrası yapılan bazı kimyasal madde uygulamaları, ürünün pazarlamasında standardizasyon ve pazara
ulaştırma.
KBP 205 BUDAMA TEKNİĞİ
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi : 3
AKTS: 4
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Meyvecilikte ve bağcılıkta budamanın tanımı ve amaçları, budamanın prensipleri,
budamanın fizyolojik esasları, budama zamanı, budama aletleri, şekil budaması, verim budaması,
gençleştirme budaması, ürün (kış) budaması, yaz (yeşil) budaması bağcılıkta terbiyenin tanımı, amaçları
ve prensipleri, destek malzemeleri ve destek sistemleri, terbiye şekilleri.
KBP 207 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi : 3
AKTS: 3
Zorunlu
Ders İçeriği: Kültür mantarı yetiştiriciliğinin tarihçesi, Dünya’da ve ülkemizdeki kültür mantarı
yetiştiriciliğinin mevcut durumu, Agaricus bisporus ve Pleurotus spp mantarlarının botanik özellikleri,
ekolojik istekleri, mantar işletmesi özellikleri, kültür mantarı yetiştiricilik aşamaları, tüketim şekilleri,
mantar hastalık, zararlı ve bozuklukları, uygulamalı kültür mantarı yetiştiriciliği.
KBP 209 BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi : 3
AKTS: 4
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Generatif çoğaltma teknikleri, tohum işleme yöntemleri, tohum sertifikasyonu, tohum
morfolojisi ve fizyolojisi, çimlenme, kurutma ve muhafaza, tohum testleri, vegetatif çoğaltma teknikleri.
KBP 211 UYGULAMALI ÜRETİM TEKNİKLERİ III
Teorik: 0
Uygulama: 4
Ulusal Kredi : 2
AKTS: 4
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Bahçe bitkilerinin hasadı, hasat sonrası işlemler, bahçe yerinin bir sonraki üretim dönemine
hazırlanması, kış döneminde gerekli olan kültürel uygulamalar.
STJ 201 Staj
Teorik:
Uygulama:
Ulusal Kredi :
AKTS: 8
Zorunlu Ders
Ulusal Kredi : 2
AKTS: 2
Seçmeli Ders
KAL 201 TARIMSAL PAZARLAMA
Teorik: 2
Uygulama: 0
Ders İçeriği: Tarımın Genel Ekonomi İçindeki Yeri, Tarım Ürünleri Arz, Talep ve Dış Ticaret Yapısı,
Pazarlama Kavramı, Pazarlama Anlayışları, Pazarlama Yaklaşımları, Talep ve Tüketim Teorisi, Arz ve
Üretim Teorisi, Tarım Ürünleri Pazarlama Fonksiyonları, Pazar Çeşitleri ve Fiyat Oluşumu, Pazarlama
Stratejileri, Dağıtım Kanalları, Hedef Pazar Seçimi, Tarımsal Sanayi ile İlgili Mevzuatlar.
KBP 213 ORGANİK TARIM
Teorik: 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi: 2
AKTS: 2
Seçmeli Ders
Ders İçeriği: Organik tarım kavramı, tarihçesi, Dünya’da ve ülkemizdeki organik yetiştiriciliğin mevcut
durumu, diğer yetiştiricilik yöntemleriyle karşılaştırılması, organik ürün üretim mevzuatları ve aşamaları,
bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde organik tarım tekniklerinin kullanımı, organik tarım çerçevesinde bahçe
bitkileri zararlıları ile mücadelede kültürel, fiziksel, mekanik önlemler, biyolojik , biyoteknik ve bitkisel
kökenli pestisitlerle uygulamalar.
IV. YARIYIL
KAL 202 SULAMA TEKNİĞİ
Teorik: 2
Uygulama: 0
Ulusal Kredi: 2
AKTS: 3
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Sulamanın tanımı, önemi ve yararları, sulama sistemleri, toprak-bitki-su ilişkileri, bitki su
tüketimi, sulama randımanı, etkili yağış, sulama suyu ihtiyacı, sulama yöntemleri ve uygun sulama
yönteminin belirlenmesi, yağmurlama sulama, damla sulama ve mikro yağmurlama sulama projelerinin
incelenmesi.
KAL 204 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi : 3
AKTS: 4
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Bitkilerde Büyümeyi Kontrol Eden Faktörler ve Bitki Besin Elementlerinin Önemi,
Bitkilerde Besin Noksanlıklarının Nedenleri, Bitki Besin Maddesi Kaynakları, Topraktan Besin Maddesi
Kayıpları, Gübreler ve Gübreleme, Gübrelerin Sınıflandırılması, Organik Gübreler, İnorganik Gübreler,
Gübrelerin Toprağa Verilme Zamanı, Şekli, Miktarı, Bitkilerde Besin Maddesi Noksanlıkları ve
Belirtileri.
KBP 204 ÖZEL MEYVECİLİK
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 3
AKTS: 5
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Ülkemizde yaygın olarak üretimi yapılan bazı yumuşak çekirdekli ; elma, armut, ayva, sert
çekirdekli; şeftali,kayısı, erik, kiraz ve vişne, sert kabuklu; ceviz, fındık, badem, antep fıstığı türlerinin
yetiştiriciliği, sınıflandırılması morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme tekniği,
kültürel uygulamalar.
KBP 206 SICAK İKLİM SEBZELERİ
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi : 3
AKTS: 5
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Sıcak iklim sebzelerinin sınıflandırılması, domates, biber, patlıcan, patates, kabak, hıyar,
kavun, karpuz, fasulye, bakla, börülce, bamyanın botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme
teknikleri, kültürel uygulamalar ve uygulamalı yetiştiriciliği.
KBP 208 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI
Teorik: 3
Uygulama: 2
Ulusal Kredi:4
AKTS: 5
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Bahçe bitkilerinde Zararlı Böceklerin ve Diğer Hayvanların, Paraziter ve Paraziter
Olmayan Hastalık Etmenlerinin, Çiçekli Parazit Bitkilerin ve Yabancı Otların Ekonomik Önemi; Genel
Özellikleri ve Bitkilere Olumsuz Etkileri; Hastalık Görünümleri ve Zarar Şekilleri; Hastalık/Zarar
Oluşumu; Bahçe Bitkileri Zararlıları İle Mücadelede Karantina, Kültürel, Fiziksel ve Kimyasal Önlemler,
Biyolojik, Biyoteknik Mücadele ve Entegre Savaşımın Uygulanması.
KBP 210 UYGULAMALI ÜRETİM TEKNİKLERİ IV
Teorik: 0
Uygulama: 4
Ulusal Kredi: 2
AKTS: 4
Zorunlu Ders
Ders İçeriği: Örtüaltında fide yetiştiriciliği; harç hazırlığı, ekim yerlerinin hazırlanması, tohum ekimi,
bakım işlemleri, vejetasyon döneminde meyve bahçesi ve bağlarda yapılan kültürel uygulamalar.
KBP 212 FİDAN ÜRETİM TEKNİĞİ
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi: 3
AKTS: 4
Seçmeli Ders
Ders İçeriği: Fidan üretim işletmelerinin projelendirilmesi, Fidan üretim teknikleri, kaynak bitki
seleksiyonu, Fidan üretim materyalinin alınmasında dikkat edilecek hususlar, meyve fidanı üretimi, Aşılı
ve aşısız asma fidanı üretimi, Fidan üretim işletmelerinde kültürel uygulamalar, Çeşit ve anaç
standardizasyonunun önemi, Sertifikasyon, Ülkemizde meyve fidanlarının üretim ve dağıyım sistemleri,
ülkemizde meyve fidanlarının üretim ve dağıtım sistemleri, ülkemizde meyve fidanlarının üretim ve
dağıtım sistemleri, Ülkemizde fidan üretiminde karşılaşılan sorular ve çözüm yolları.
KBP 214 BAHÇE MEKANİZASYONU
Teorik: 2
Uygulama: 2
Ulusal Kredi : 3
AKTS: 4
Seçmeli Ders
Ders İçeriği: Mekanizasyonun Tanımı, Önemi ve Kapsamı, Güç ve Kuvvet Kaynakları, Toprak İşleme
Makineleri, Tohum Yatağı Hazırlama Makineleri, Ekim-Dikim Makineleri, Bakım Makineleri, Sulama
Makineleri, Hasat Makineleri.
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahçe Tarımı Programı Ders