KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Dr. İlyas DELİGÖZ
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0 362 256 05 14 / 1040
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1978 - Tekirdağ
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı
2014
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı
2007
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
2001
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
68
62.5
TOEFL
IELTS
-
GÖREV YERLERİ (Tarih - Unvan - Kurum)
1996-1998 – Laborant - GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (Diyarbakır)
1998-2001 – Laborant - Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü (Samsun)
2001-
– Mühendis - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Samsun)
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1.
2.
3.
Macit, I., Koc, A., Guler, S, Deligoz, I., 2007. Yield, Quality and Nutritional Status of Organically and
Conventionally-Grown Strawberry Cultivars. Asian Journal of Plant Sciences 6 (7):1131-1136.
Erper,I ., Karaca, G., Deligöz, I., 2007. Determination of The Incidence and Severity of Stem Rot
Disease of Rice in Samsun, Turkey and Evaluation of Some Rice Cultivars for Resistance, The Journal
of Turkish Phytopathology. Vol.36.No.1-3, 31-38.
Deligöz, İ., Arlı Sökmen, M., 2008. Characterization of strains of Bean common mosaic virus (BCMV)
and Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) in common bean growing areas of Samsun
province, Turkey and screening some bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes for resistance to BCMV
and BCMNV. XIV. International Congress of Virology, 10-15 Agust, 2014, Istanbul,Turkey.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Deligöz, İ., Arlı Sökmen, M., 2008. Differantiation of Bean common mosaic virus (BCMV) and Bean
common mosaic necrosis virus (BCMNV) Strains Infecting Common Bean in Samsun Province. The
Journal of Turkish Phytopathology. Vol: 37 (1-3). 1-14.
Macit, İ., Koç, A., Güler, S., Deligöz, İ., 2010. Karadeniz Bölgesinde Organik Çilek Yetiştiriciliği.
International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. 03-07 February
2010. Famagusta, Cyprus Island.
Apaydın, A., Deligöz, İ., Kar, H., Kibar, B., Karaağaç, O., 2010. An Investigation on Clubroot Disease
(Plasmodiophora brassicae Wor.) Races in The Black Sea Region of Turkey. GOÜ, Ziraat Fakültesi
Dergisi, 28(2), 57-60.
Deligoz, İ, Kahveci, Y., Akyol, H., 2011. Samsun ve Amasya İllerinde Buğday Üretim Alanlarında
Enfeksiyona Neden Olan Barley yellow dwarf virus-PAV ve Barley yellow dwarf virus-MAV Virüslerinin
Araştırılması. Bitki Koruma Bülteni. 51(2):187-193.
Deligoz, İ., Arlı Sökmen, M., 2011. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’de Bean common mosaic virus ve
Bean common mosaic necrosis virus’a Dayanıklılık. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 26 (1): 77-82.
Arlı Sökmen, M., Deligöz, İ., Kutlık Yılmaz, N.D., 2011. Türkiye’de Bean common mosaic virus ve Bean
common mosaic necrosis virus İzolatlarının Streyn Düzeyinde Ayrımı ve BCMV’nin Yeni Nekrotik
İzolatlarının Belirlenmesi. 4. Bitki Koruma Kongresi. 28-30 Haziran 2011. Kahramanmaraş.
Deligoz, I., Arli Sokmen, M., Kutluk Yilmaz, N.D., Ozcelik, H., Tekeoglu, M., 2012.Screening of Some
Bean Cultivars and Breeding Lines for Resistance to Bean common mosaic virus (BCMV) and Bean
common mosaic necrosis virus (BCMNV) in Turkey. 10th Conference of the European Foundation for
Plant Pathology. 1-5 October 2012. Wageningen, The Netherlands.
Arli Sokmen,M.,Deligoz,I Kutluk Yilmaz, N.D., Ozcelik, H., Tekeoglu, M., 2012.Characterization of Bean
common mosaic virus (BCMV) and Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) strains and Novel
Isolates Causing Infections in Common Bean Growing Areas in Turkey.10th Conference of the
European Foundation for Plant Pathology. 1-5 October 2012. Wageningen, The Netherlands.
Deligöz, I., Arlı Sökmen, M., 2013. Bazı fasulye genotiplerinin Bean common mosaic virus (BCMV) ve
Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV)’a dayanıklılık durumlarının kalitatif, kantitatif ve
moleküler yöntemlerle belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni.53(2), 101-113.
Saraç, Y., Deligöz, İ., Karaağaç, O., Kaya, E., Çelikel, F.G., 2013. Collecting, identifying and cultivation
of natura Tulipa armena in thr flora of Turkey. International Plant Breeding Cogress, 10-14 November
2013. Antalya.
İzgi Saraç, Y., Deligöz, İ., Karaağaç, O., Kaya, E., 2013. Türkiye Sümbül (Hyacinthus L.) Türlerinin
Toplanması ve Morfolojik Tanımlanması. V. Süs Bitkileri Kongresi. 6-9 Mayıs 2013. Yalova
Deligöz, İ., Saraç, Y., 2013. Türkiye’den Toplanmış Lale (Tulipa L.) Genotiplerinde Çiçek ve Yaprak
Lekelerine Neden Olan Hastalık Etmeninin Araştırılması, 5. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013.
Deligöz, İ., Arlı Sölmen, M., Sarı, S., 2014. Resistance Levels of Advanced Dry Bean Lines to Bean
common mosaic virus (BCMV) and Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) in Turkey.,
Internatıonal Agrıculture Congress, 2-6 September 2014, Bükreş, Romanya.
Deligöz, İ., Arlı Sökmen, M., 2014. Bazı Biber Çeşit ve Islah Hatlarının Potato virus Y (PVY)’nin 0 ve 1
Patotiplerine Reaksiyonlarının ve PVY’ye Resesif Dayanıklılıkta Rol Oynayan Genlerinin Araştırılması.
5. Bitki Koruma Kongresi. 3-5 Şubat 2014. Antalya.
Deligöz, İ., Değirmenci, K., Oksal, D., Güner, Ü., Arlı Sökmen, M., 2014. Samsun İlindeki Kayısı ve Erik
Ağaçlarında Plum pox virus (Şarka Hastalığı). 5. Bitki Koruma Kongresi. 3-5 Şubat 2014. Antalya.
Deligöz, İ., Arlı Sökmen, M., Uncu, Ö., Sarı, S., Şin, B. 2014. Bazı Kuru Fasulye Islah Hatlarının Bean
common mosaic virus (BCMV) ve Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) Enfeksiyonlarına Karşı
Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması. 5. Bitki Koruma Kongresi. 3-5 Şubat 2014. Antalya
Deligöz, İ., Arlı Sökmen, M., 2014. Samsun İlinde Biberde Enfeksiyon Oluşturan Potato virus Y (PVY)
Patotiplerinin Belirlenmesi. 5. Bitki Koruma Kongresi. 3-5 Şubat 2014. Antalya.
Deligoz, I., Sarı, S., Arlı Sökmen, M., 2014. First report of resistance breaking strain of Tomato spotted
wilt virus (Tospovirus; Bunyaviridae) on resistant sweet pepper cultivars in Turkey. New Disease
Reports, 30, 26.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1.
2.
Karadeniz Bölgesi Organik Çilek Yetiştiriciliği -TAGEM- Yardımcı Araştırıcı (2006-2008)
Karadeniz Bölgesinde Lahana Kök Ur (Plasmodiophora brassicae Wor.) Hastalığına Karşı Beyaz Baş
Lahana Çeşit ve Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi ve Bu Hastalığa Karşı Dayanıklı Hatların
Geliştirilmesi - TAGEM- Yardımcı Araştırıcı (2006-2008)
3. Arpa Sarı Cücelik Virüsü (Barley yellow dwarf, Luteovirus)’nün Vektörü Olan Buğday Yaprakbitleri
Üzerine Araştırmalar -TAGEM- Yardımcı Araştırıcı (2006-2009)
4. Samsun İlinde Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Bean common mosaic
virus (BCMV) Ve Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV)’un Irklarının Belirlenmesi ve Bazı
Fasulye Çeşitlerinin BCMV ve BCMNV’ye Karşı Dayanıklılık Düzeylerinin Araştırılması -TAGEMYürütücü (2006-2007)
5. Türkiye’de Fasulye Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Bean common mosaic virus (BCMV) ve Bean
common mosaic necrosis virus (BCMNV)’un Irklarının Belirlenmesi ve Bazı Fasulye Çeşit ve Islah
Hatlarının BCMV ve BCMNV’ye Karşı Dayanıklılık Durumlarının İncelenmesi-TÜBİTAK 1001-Yardımcı
Araştırıcı (2009-2012)
6. Samsun İlinde Biber Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Potato virüs y (PVY) Patotiplerinin
Karakterizasyonu ve Bazı Biber Çeşit ve Hatlarının PVY’ye Karşı Dayanıklılık Düzeylerinin AraştırılmasıOMÜ BAP- Yardımcı Araştırıcı (2010-2012)
7. Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması- TÜBİTAK
1007-Yardımcı Araştırıcı (2010-2014)
8. Karadeniz Bölgesinde Lahana Kök Ur (Plasmodiophora brassicae Wor.) Hastalığına Karşı Türlerarası
Melezleme Yoluyla Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi- TAGEM- Yürütücü (2011-2015)
9. Kuru Fasulye Yerli Gen Kaynakları ve Islah Hatlarının Bean common mosaic virus (BCMV) ve Bean
common mosaic necrosis virus (BCMNV)'a Dayanıklılık Açısından Genetik Karakterizasyonu-TÜBİTAK
1003- Yürütücü (2013-2015)
10. Ülkesel Kuru Fasulye Islah Araştırmaları-TAGEM- Yardımcı Araştırıcı (2010-2016)
11. Taze Fasulyede Nitelikli Hat ve Çeşitlerin Geliştirilmesi-TAGEM-Yardımcı Araştırıcı (2012-2016)
12. Samsun İli Lahana Üretim Alanlarında Görülen Virüs Hastalıkların Saptanması ve Bu Virüslere karşı
Bazı Lahana Hatlarının Reaksiyonların Belirlenmesi-OMÜ BAP-Yardımcı Araştırıcı (2014-2016)
DİĞER YAYINLAR
SEMİNERLER
1. Fasulyede İki Önemli Viral Etmene (Bean common mosaic virus ve Bean common mosaic necrosis virüs)
Dayanıklılık (Yüksek Lisans Semineri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü-2006)
2. Bitki Patojeni Virüslere Genetik Dayanıklılık (Doktora Semineri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü 2009)
TEZLER VE MAKALELER
1. Samsun İlinde Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Bean common mosaic
virus (BCMV) ve Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV)’un Irklarının Belirlenmesi ve Bazı Fasulye
Çeşitlerinin BCMV ve BCMNV’ye Karşı Dayanıklılık Düzeylerinin Araştırılması (Yüksek Lisans Tezi - Ondokuz
Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı - 2007)
2. Samsun İlinde Biber Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Potato virus Y (PVY) Patotiplerinin
Karakterizasyonu ve Bazı Biber Çeşit ve Hatlarının PVY’ye Karşı Dayanıklılık Düzeylerinin Araştırılması
(Doktora Tezi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı - 2014)
Download

ÖZGEÇMİŞ Dr. İlyas DELİGÖZ