Dersler
1.Hafta 17.09.2013: Tanışma, Turunçgil Meyvelerinin Üretimi, İhracatı,
İthalatı
2.Hafta 24.09.2013: Turunçgillerin Tarihçesi, Dağılımı, Kullanımı,
Sınıflandırma, Çeşitler ve Islah
3.Hafta 01.10.2013: Turunçgillerin Büyüme, Gelişme ve Fizyolojisi
Üzerindeki Çevresel Sınırlamalar
4.Hafta 08.10.2013: Turunçgillerde Anaçlar , Turunçgillerde Bitki Yetiştiriciliği
5.Hafta 15.10.2013: Kurban Bayramı
6.Hafta 22.10.2013: II. European Chestnut Congress, Debrecen, Macaristan
7.Hafta 29.10.2013: Cumhuriyet Bayramı
8.Hafta 05.11.2013: Turunçgillerde Yabancı Otlar, Zararlılar, Hastalıklar,
Turunçgil Meyve Kalitesi, Derim ve Sonrası Teknolojisi
9.Hafta 12.11.2013: International Plant Breeding Congress, Antalya
10.Hafta 19.11.2013: Arasınav
11.Hafta 26.11.2013: İncir
12.Hafta 03.12.2013: Zeytin
13.Hafta 10.12.2013: Trabzon hurması / Yenidünya
14.Hafta 17.12.2013: Kivi / Nar
15.Hafta 24.12.2013: Uygulama sınavı
13.12.2015
BB301 Zeynel DALKILIÇ
1
BB301 SUBTROPİK İKLİM
MEYVE TÜRLERİ
2 teorik + 2 uygulama Pazartesi 13:15-16:55
Yrd. Doç. Dr. Zeynel DALKILIÇ
0-533-5158159
[email protected]
http://web.adu.edu.tr/user/zdalkilic
13.12.2015
BB301 Zeynel DALKILIÇ
2
BÖLÜM 6. YABANCI OTLAR,
ZARARLILAR VE HASTALIKLAR
YABANCI OTLAR
Tek çenekli: dar yapraklı: çok yıllık
Tek çenekli: geniş yapraklı: tek yıllık, iki
yıllık, çok yıllık
13.12.2015
3
Yabancı Otların Kontrolu
Çimlenme öncesi herbisit
Çimlenme sonrası herbisit
Hızlı gelişen genç dokularda daha etkilidir.
Herbisit zararı
Püskürtücünün kalibrasyonu
Biyolojik kontrol
13.12.2015
4
ZARARLILAR
Akarlar (mites) - Eriophyidae
Turunçgil tomurcuk akarı – Aceria sheldoni
Turunçgil pas akarı – Phyllocoptruta oleivora
Geniş akar – Brevipalpus spp.
Turunçgil kırmızı akarı – Panonychus citri
Teksas turunçgil akarı – Eotetranychus banksi
Altı noktalı akar - Eotetranychus sexmaculatus
Kızıl örümcek akarı – Tetranychus cinnabarinus
13.12.2015
5
Böcekler
Thrips
Batı çiçek tripsi – Frankliniella occidentalis
Turunçgil tripsi – Scirthrips citri
Beyaz ve siyah sinekler
Beyaz sinek – Dialeurodes citrifolii
Turunçgil siyah sineği – Aleurocanthus woglumi
Yaprak bitleri (aphids)
Kahverengi turunçgil yaprak biti – Toxoptera citricida
CTV vektörü
13.12.2015
6
Kabuklu bitler (koşniller, scale insects)
Torbalı koşnil–Icerya purchasi avcısı: Rodolia cardinalis
Yumuşak koşnil – Ceroplastes rusci
Siyah koşnil – Saissetia oleae
Kahverengi yumuşak koşnil – Coccus hesperidum
Kaliforniya kırmızı kabuklu biti – Aonidiella aurantii
asalağı: Aphytis melinus
Florida kırmızı koşnili – Chrysomphalus aonidum
asalağı: Aphytis holoxanthus
Unlu bitler (mealybugs)
Turunçgil unlu biti – Planococcus citri asalağı:
Leptomastix dactilopii, avcısı: Cryptolaemus
montrouzieri
13.12.2015
7
Yarımkanatlılar: Heteroptera
Teke böcekleri (wood borers)
Şeker kamışı gövde/kök kurdu – Diaprepes abbreviatus
Yaprak kesen karıncalar – Acromyrmex octospinosus
Termitler – Reticulitermes flavipes
Çekirgeler
Yaprak galeri güveleri
13.12.2015
8
Meyve sinekleri (Diptera: Tephritidae)
Akdeniz meyve sineği – Ceratitis capitata
Güney Amerikan meyve sineği – Anastrepha fraterculus
Doğu meyve sineği – Dacus dorsalis
Nematodlar
Turunçgil nematodu – Tylenchulus semipenetrans
Oyucu (gal) nematod – Radopholus citrophilus
Pratylenchus spp.
13.12.2015
9
HASTALIKLAR
Bakteriyel Hastalıklar
Siyah çürüklük – Pseudomonas syringae
Kanser – Xanthomonas campestris
Yeşillenme (greening)
Turunçgil desenli klorozu (CVC) – Xylella fastidiosa
Mikoplazma Benzeri Hastalıklar
Stubborn – Spiroplasma citri indikatörü: ‘Marsh’,
‘Sexton’, ‘Madam Vinous’
13.12.2015
10
Mantari (fungal) Hastalıklar
Çiçek yanıklığı – Colletotrichum gloeosporioides
Kirli leke–Gloeodes pomigenza,Kirli küf–Capnodium citri
Kahverengi benek – Alternaria alternata
Siyah leke – Guignardia citricarpa
Melanoz – Diaporthe citri
Yağlı leke – Mycosphaerella citri
Uyuz (scab) – Elsinoe fawcettii
Gövde/kök çürüklüğü – Phytophthora parasitica,
P.citrophthora
Kök çürüklüğü – Armillaria mellea
Pembe çürüklük – Corticium salmonicolor
Uç kurutan (mal secco) – Phoma tracheiphila
13.12.2015
11
Virüs Hastalıkları
Turunçgil köy göçüren – CTV, vektörü:
Toxoptera citricida
Viroid
Yırtık yaprak – tatter leaf
Sitranj bodurluğu – citrange stunt
Konkav sakızı
Xyloporosis
13.12.2015
12
Virüs Benzeri Hastalıklar
Leprosis
Psorosis
Impietratura
Cachexia
Turunçgil exocortis (CEV), indeksi: ‘Etrog’
Etmeni bilinmeyen
Yanıklık - blight
13.12.2015
13
13.12.2015
14
13.12.2015
15
Download

Turunçgiller Bölüm