Dayanıklılık
30/12/2013-30/03/2014
Michigan State Üniversitesi
East Lansing, Michigan, A.B.D.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Murat ÖLÇÜLÜ
1
Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Adana
24.09.2014
2
24.09.2014
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
Biyomedikal Entomoloji,
Orman Entomolojisi,
Meyve Entomolojisi/Nematolojisi,
Böcek/Nematod Ekolojisi ve
Davranışı,
• Böcek Sistematiği,
• Böcek Toksikolojisi,
• IPM araştırma/yayımı programları,
• Moleküler Entomoloji,
• Pestisit Eğitimi ve Politikası,
konularında araştırmalar
yapılmaktadır.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
MSU Entomoloji Bölümünde;
3
26.09.2014
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Dayanıklılık
zararlı
organizmaların,
hatalı
uygulamalar sonucu ilaçlara karşı hassasiyetlerinde
azalmaya neden olan kalıtsal değişimlerdir.
• Çapraz dayanıklılık; bir insektisitin (böcek ilacı) yanlış
kullanımı sonucu, zararlının başka bir insektiside karşı
dayanıklılık kazanmasıdır.
• Büyük popülasyonlar oluşturan ve hızlı çoğalan
(Kırmızıörümcekler, Thripsler, Yaprak bitleri vb.)
böceklerde dayanıklılık gelişme riski daha yüksektir.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
• Dayanıklılık;
• Özellikle insektisitlerin yanlış ve aşırı dozda kullanımı
sonucu dayanıklılık gelişmektedir.
4
26.09.2014
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Dayanıklılık
İnsektisit
uygulamasından
sonra
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Sonraki Generasyon
1. Generasyon
İnsektisit
uygulamasından
önce
5
26.09.2014
Dayanıklılık gelişiminin hızı şu faktörlere
bağlıdır;
• Böceğin üreme hızı,
• Göç durumu ve konukçu genişliği,
• Yakındaki hassas popülasyon varlığına,
• Bitki koruma ürünün özelliği ve kalıcılığına,
• İnsektisit uygulamasının dozu,
zamanlaması ve sayısına…
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Dayanıklılık
6
26.09.2014
• Detecting acaricide resistance in Turkish populations of Panonychus
citri McGregor (Acari: Tetranychidae) (Döker ve Kazak, 2012).
• Insecticide resistance of Culex pipiens (Diptera: Culicidae) in Turkey
(Akıner ve ark., 2009).
• Insecticide resistance and biotype status of populations of the tobacco
whitefly Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) from Turkey
(Erdoğan ve ark., 2008).
• Insecticide resistance in Frankliniella occidentalis (Pergande)
(Thysanoptera: Thripidae) collected from horticulture and cotton in
Turkey (Dağlı ve Tunç, 2007).
• The biochemical basis of insecticide resistance and determination
ofesterase enzyme patterns by using PAGE in field collected
populations of Drosophila melanogaster from Muğla province of
Turkey (Taşkın ve ark., 2007).
• Insecticide resistance in Anopheles sacharovi Favre in southern
Turkey (Kasap ve ark., 2000).
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Dayanıklılık
7
26.09.2014
Bu eğitim çerçevesinde yapılan başlıca aktiviteler şunları
içermektedir;
• Böceklerde insektisitlere karşı dayanıklılığın metabolizması
ve mekanizmasına ait temel eğitim ve araştırmalar,
• Böceklerde insektisitlere karşı dayanıklılık gelişiminin
belirlenmesinde biyolojik denemelerin kullanılması,
• Farklı böcek popülasyonlarının enzimatik aktivitelerinin
belirlenmesi,
• Thripslerde dayanıklılık kalıtımının belirlenmesi,
• İnsektisit toksikolojisi ve insektisit direnç yönetimi üzerine
eğitimler.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Dayanıklılık
8
26.09.2014
Eğitim programı kapsamında;
• Dokuz dayanıklı ve bir hassas Frankliniella occidentalis popülasyonu
üzerinde,
• Kitle üretimi, biyolojik dönemlerinin tespit ve tanısı, üreme biyolojisi,
• Spinosad ve Abamectin etkili maddeli insektisitlerin farklı dozları,
• Dayanıklı X Hassas bireylerin F1 döllerindeki dayanıklılık durumu
çalışılmıştır.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Dayanıklılık
9
26.09.2014
Eğitim programında ayrıca, Prof. Dr. Ke Dong, Prof. Dr.
David Mota-Sanchez ve Prof. Dr. John Wise tarafından verilen
doktora dersine girilmiş ve bu derste, toksikoloji, insektisitler,
insektisit grupları, dayanıklılık ve dayanıklılık mekanizmaları
konularında eğitim alınmıştır.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Dayanıklılık
10
26.09.2014
Bu eğitim sonucunda;
• Ülkemizde tarımsal üretimin artmasıyla birlikte kullanımı gittikçe
artan kimyasal ilaçlar ve bunlar içerisinde özellikle insektisitlerin,
tarımsal zararlılara karşı geliştirdikleri dayanıklılığın mekanizmaları,
belirlenmesi ve dayanıklılık gelişimine karşı mücadele yollarıyla ilgili
temel bilgiler edinilmiştir.
• Özellikle örtü altı sebzeler ve kayısı, nektarin gibi sert çekirdekli
meyvelerin en önemli zararlılarından biri olan F. occidentalis’e karşı,
aşırı kimyasal ilaç kullanımı sonucunda, birçok insektisitin bu böceğe
karşı etkisinin azaldığı, böceğin bu insektisitlere karşı dayanıklılık
geliştirdiği bilinmektedir. Ülkemizde bu konuyla ilgili çok fazla
çalışmanın bulunmaması ve her geçen gün öneminin artması
nedeniyle bu konuda araştırılmaların yapılması yararlı olacaktır.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Dayanıklılık
11
26.09.2014
Yapılması planlanan çalışmalar:
• Denemelerin sonuçlarının bilimsel bir dergide yayınlanması,
• Frankliniella occidentalis ve Panonychus citri türlerinin hassas
ırklarının Bayer Cropscience firması aracılığıyla Almanya’dan
ithali,
• Turunçgil
pas
böcüsü,
Phyllocoptruta
oleivora’nın
Turunçgildeki dayanıklılık durumunun araştırılması.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Böceklerde İnsektisitlere Karşı
Dayanıklılık
12
F. occidentalis ergini
P. citri ergini
P. oleivora zararı
26.09.2014
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Bu eğitimin alınmasını sağlayan T. C. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mıza sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum…
13
26.09.2014
Download

Böceklerde İnsektisitlere Karşı Dayanıklılık