Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
2013_2014
Akademik Faaliyet Raporu
(01.Eylül.2013- 15.Haziran.2014 Dönemi)
1
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE KURULU
Prof. Dr. H. Yılmaz Kaptan
Dekan
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Özhan
Dekan Yrd. (Oy hakkı yok)
Prof. Dr. Veysel Gazi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinçer Erbaş
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan V.
Yrd. Doç. Dr. Akıner Tüzüner
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ufuk Soyöz
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Bekir Oğuz Bartın
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Çekdar Vakıfahmetoğlu
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu
Mimarlık Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ
Seçilmiş Profesör Üye
Prof. Dr. Filiz Özer
Seçilmiş Profesör Üye
Prof.Dr. Selahattin Kuru
Seçilmiş Profesör Üye
Doç. Dr. Oğuz Bayat
Seçilmiş Doçent Üye
Doç. Dr. Onur Bakır
Seçilmiş Doçent Üye
Yrd. Doç. Dr. Fikret Korhan Turan
Seçilmiş Yrd. Doçent Üye
Dilek Günay
Fakülte Sekreteri (Raportör)
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. H. Yılmaz Kaptan
Dekan
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Özhan
Dekan Yrd. (Oy hakkı yok)
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ
Seçilmiş Profesör Üye
Prof. Dr. Selahattin Kuru
Seçilmiş Profesör Üye
Prof. Dr. Veysel Gazi
Seçilmiş Profesör Üye
Doç. Dr. Oğuz Bayat
Seçilmiş Doçent Üye
Doç. Dr. Onur Bakır
Seçilmiş Doçent Üye
Yrd. Doç. Dr. Tayibe Seyman
Seçilmiş Yrd. Doçent Üye
Dilek Günay
Fakülte Sekreteri (Raportör)
2
FAKÜLTE PERSONELİ
AD SOYAD
GÖREV
BÖLÜM
Prof. Dr. H. Yılmaz KAPTAN
Dekan
Dekanlık
Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÖZHAN
Dekan Yrd.
Dekanlık
Dilek GÜNAY
Fakülte Sekreteri
Dekanlık
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe BALLI ALTUĞLU
Bölüm Başkanı
Bilgisayar
Prof. Dr. Selahattin KURU
Rektör Yardımcısı
Bilgisayar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinçer ERBAŞ
Bilgisayar
Okutman Ali Bora BÜYÜKTÜRK
Bilgisayar
Okutman İpek EKER
Bilgisayar
Prof. Dr. Veysel GAZİ
Bölüm Başkanı
Ele-elo
Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ
Rektör
Ele-elo
Doç. Dr. Oğuz BAYAT
Fen Bil.Enst.Md.
Ele-elo
Arş. Gör. Gülay ERDOĞAN
Ele-elo
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Akıner TÜZÜNER
Endüstri
Doç. Dr. Onur BAKIR
Endüstri
Yrd. Doç. Dr. Fikret Korhan TURAN
Endüstri
Yrd. Doç. Dr. Ufuk SOYÖZ
Bölüm Başkanı
İç Mim. ve Çevre
Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN
Güz.San.Fak.Dekanı
İç Mim. ve Çevre
Yrd. Doç. Dr. Alessia BIANCO
İç Mim. ve Çevre
Yrd. Doç. Dr. Tomasz MALEC
İç Mim. ve Çevre
Yrd. Doç. Dr. Orkunt TURGAY
İç Mim. ve Çevre
Arş. Gör. Deniz ÇETİN
İç Mim. ve Çevre
Arş. Gör. H. Büşra BAŞKURT
İç Mim. ve Çevre
Yrd. Doç. Dr. Bekir Oğuz BARTIN
Bölüm Başkanı
İnşaat
Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÖZHAN
Dekan Yrd.
İnşaat
İnşaat
Yrd. Doç. Dr. Aykut ERKAL
Yrd. Doç. Dr. Çekdar VAKIFAHMETOĞLU
Bölüm Başkanı
Makina
Prof. Dr. H. Yılmaz KAPTAN
Dekan
Makina
Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTUN
Makina
Okutman Yusuf Tunçay
Makine
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Derya YORGANCIOĞLU
Mimarlık
Prof. Dr. Filiz ÖZER
Mimarlık
Yrd. Doç. Dr. Tayibe SEYMAN
Mimarlık
Yrd. Doç. Dr. Derya Güleç ÖZER
Mimarlık
Arş. Gör. Ayşegül AKÇAY
Mimarlık
3
Bölümlere Göre Akademik Personel Sayısı
Bölüm
Profesör
Doçent
Yrd.Doçent
Arş.Gör.
Bilgisayar
1
Elektrik
Elektronik
Endüstri
2
İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı
İnşaat
1
Makina
1
2
Mimarlık
1
3
1
16
4
Okutman
2
1
2
1
1
2
4
2
3
Toplam
6
2
1
3
Bu Dönemde Atanan Personel
Bölüm
Bilgisayar
Endüstri
İç Mimarlık
ve Çevre
Tasarımı
Atanma Ünvanı
Atanma Tarihi
İpek Eker
Onur Bakır
Tomasz Malec
Okutman
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
2014
2014
2013
Alessia Bianco
Yrd. Doç. Dr.
2013
Prof.Dr.
2014
Orkunt Turgay
Yrd. Doç. Dr.
2014
Yılmaz Kaptan
Profesör
2014
Yusuf Tunçay
Okutman
2014
Yrd. Doç. Dr.
2014
Atanan
İsmet Vildan Alptekin
Makina
Mimarlık
Derya Güleç ÖZER
4
Akademik Personelin Görevlendirme Dağılımı
Bölüm
Akademisyen
Görev Tanımı
Süresi
Elektrik
Elektronik
Yrd. Doç. Dr. Cem
Saraydar
Yurt dışı ücretsiz izinli
Mart 2013 - Eylül 2014
6 Ay
Prof. Dr. Veysel Gazi
Uluslar arası Akademik
Konferans Tebliğ
Konferans Tebliğ
(3 defa)
İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı
Ufuk Soyöz
İnşaat
Yrd. Doç.Dr. Bekir
Oğuz Bartın
Makina
Mimarlık
12 gün
Bilimsel İşbirliği
( 4 Defa)
49 gün
Yrd. Doç. Dr. Hakkı
Özhan
Yrd. Doç. Dr. Hakkı
Özhan
Yrd. Doç. Dr. Çekdar
Vakıfahmetoğlu
Uluslar arası Akademik
Konferans Tebliği
TUBITAK ARDEB panelist
katılımcı
Konferans
3 gün
Yrd. Doç. Dr. Kerem
Altun
Yrd. Doç. Dr. Derya
Yorgancıoğlu
Konferans, TMD
Lise/Lisans/Lisansüstü Yaz okulu
Uluslar arası konferans tebliği
19 gün
Yrd. Doç. Dr. Derya
Yorgancıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Derya
Yorgancıoğlu
Prof. Dr. Filiz Özer
Uluslar arası konferans tebliği
2 gün
XXXVII. MOBBIG Toplantısı,
Girne
Doçentlik Sınavı Sözlü Sınav
Jürisi
Mimari Tasarım Stüdyosu Jüri
Üyeliği
Eskişehir
“Formistila”. Bademlik Tasarım
Festivali, 26-27 Nisan 2014,
Eskişehir
"From Moving Image to
Computational Design Model",
Nexus Conference 2014:
Relationship between
Architecture and Mathematics,
PhD day Session, 2014
21 Görevlendirme
2 gün
Araş. Gör. Ayşegül
Akçay
Araş. Gör. Ayşegül
Akçay
Araş. Gör. Ayşegül
Akçay
TOPLAM
5 Gün
Kısa Süreli
5
1 gün
3 gün
4 gün
1 gün
1 gün
2 gün
4 gün
107 Gün
Bölümlere Göre Toplam Öğrenci Sayıları
Güz Dönemi
Bölüm
Bahar Dönemi
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü
Bilgisayar
51
20
51
25
Elektrik Elektronik
Endüstri
44
68
30
44
68
40
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
38
38
İnşaat
Makina
50
23
50
23
Mimarlık
61
335
69
343
TOPLAM
50
65
Çeşitli Nedenlerle Öğrenimine Devam Edemeyen Öğrenci Sayıları
Kendi İsteği İle Kayıt Aldıran
Kayıt Donduran
Kurum Dışına Yatay Geçiş
Toplam
6
Lisans
29
18
9
56
Lisansüstü
3
3
5
Toplam
32
21
9
61
Öğretim Elemanı Başına Düşen Yıllık Ortalama Öğrenci Sayıları ve Ders Saatleri
Bölüm
Ders Veren
Öğretim Elemanı
Sayısı
Bölüm
Öğrenci
Sayısı
Bölüme Göre
Öğretim
Elemanı Başına
Öğrenci Sayısı
Bölüm ve Diğer
Bölümlere Verilen
Derslerdeki Öğrenci
Sayısı Toplamı
Verilen Derslere
Göre
Verilen Derslerin
Yıllık Saat Toplamı
Öğretim Elemanı
Başına Öğrenci
Sayısı
Öğretim Elemanı
Başına
Teorik
Uygulama
Haftalık Ders Saati
Bilgisayar
Elektrik Elektronik
4
4
79
80
20
20
1420
312
355
78
504
420
532
280
10,0
6,7
Endüstri
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı
İnşaat
2
3
98
82
49
27
269
140
135
47
434
312
56
208
9,4
7,0
3
106
17
506
168
390
156
7,0
Makina
Mimarlık
2
3
21
50
123
618
25
41
29
231
167
3045
116
56
145
294
364
2718
84
416
1732
7,3
10,0
8,2
Fakülte Toplamı
Makale, Bildiri, Proje, Bilimsel Toplantı Sayı ve Dağılımları
Bölüm
Kitap Sayısı
Türkçe
Yabancı
Dil
Makaleler
Ulusal
Uluslararası
Bilgisayar
Elektrik Elektronik
Endüstri
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İnşaat
Makina
Mimarlık
4
TOPLAM
4
SCI vb.
Yurt İçi
1
3
Ulusal
3
Yurt
Dışı
3
1
6
3
2
2
9
3
2
2
Proje Sayısı
Bildiriler
3
16
7
Düzenlenen
Bilimsel Toplantı
Uluslar arası
1
1
10
5
1
2
5
5
2
6
26
18
1
1
5
2
1
4
6
8
Akademik Faaliyetlerin Açıklamaları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
V. Gazi, "On Lagrangian Dynamics Based Modeling of Swarm Behavior," Physica D:
Nonlinear Phenomena, Vol. 260, pp. 159-175, 1 October 2013 (SCI)
B. Fidan, V. Gazi, S. Zhai, N. Cen, and E. Karataş, "Single View Distance Estimation Based
Formation Control of Robotic Swarms," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 60,
No. 12, pp. 5781-5791, December 2013 (SCI)
M. Turduev, G. Cabrita, M. Kırtay, V. Gazi, and L. Marques, "Experimental Studies On
Chemical Concentration Map Building By A Multi-Robot System Using Bio-Inspired
Algorithms," Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, yayına kabul edildi
(SCI Expanded)
V. Gazi and B. Fidan, "Adaptive Formation Control and Target Tracking in a Class of MultiAgent Systems: Formation Maneuvers," International Conference on Control, Automation and
Systems (ICCAS 2013), pp. 78-85, Gwangju, Korea, October 2013
O. Djaneye-Boundjou, R. Ordóñez, and V. Gazi, "Stable Adaptive Particle Swarm
Optimization," International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013),
pp. 440-445, Gwangju, Korea, October 2013
V. Gazi, "Distributed Output Agreement in a Class of Uncertain Linear Heterogeneous MultiAgent Dynamic Systems," European Control Conference, Strasbourg, France, June 2014,
accepted for publication
G. Cabrita, L. Marques, and V. Gazi, "Virtual Cancelation Plume for Multiple Odor Source
Localization," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS
2013), pp. 5552-5558, Tokyo, Japan, November 2013
Y. S. Hanay and V. Gazi, "Sensor Coverage Maximization with Potential Fields," IEEE
Symposium on Computers and Communications, Madeira, Portugal, June 2014, accepted for
publication
"SMART LOCATION-BASED MOBILE SHOPPING ANDROID APPLICATION " Journal
of Computer and Communications
"GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANTALYA İLİNİN SICAKLIK
TAHMİNİ" Clean Energy Symposium, UTES’13
"Derivation of Coupler and Power Sensing Requirements for High Linearity and Efficiency
Tunable Power Amplifiers" IEEE 6th international conference on microwave and radar
MICON2014
8
Akademik Faaliyetlerin Açıklamaları
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Erbas, M. D., Winfield, A. F. T. and Bull, L. (2014). Embodied-imitation enhanced
reinforcement learning in multi-agent systems, Adaptive Behavior, 22(1), pages: 31-50. Sage
Publishing (SSCI)
“An Illustration of ‘Strategic Early Warning System’ Software and Its Use as
Decision‐making Aid for Professional Football (Soccer) Clubs” International Conference on
Management and Engineering (ID: CME7989 CME 2014 Shangai)
Ergin A., Eker İ., Alkan G., "A Literature Review On Port Selection", XI. International
Logistics & Supply Chain Congress, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2013, pp.79-89
Eker İ., Ergin A., Alkan G., "Intelligent Transportation Systems And Its Impact On Urban
Traffic", International Logistics & Supply Chain Congress, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7-9
Kasım 2013, pp.91-103
Ergin A., Eker İ., "Türkiye Ve Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanlarının Karşılaştırılması", 2.
Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 28-28 Şubat 2014, ss.307-322
Ergin A., Eker İ., "Kargo Taşımacılığında Bulanık Topsis Yöntemi Ile Havayolu Seçimi", 3.
Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 15-17 Mayıs
2014, ss.843-851
Ergin A., Eker İ., Alkan G., "Türk Denizcilik Sektöründe İnsan Kaynağı Yönetiminin
Önemi", 5. Ulusal Denizcilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-11 Kasım 2013, ss.342342
Akademik Faaliyetlerin Açıklamaları
Makina Mühendisliği Bölümü
Vakifahmetoglu, C., "Zeolite decorated highly porous acicular calcium silicate ceramics",
(2014) Ceram. Int., DOI: 10.1016/j.ceramint.2014.04.028 (SCI)
Adam, M., Vakifahmetoglu, C., Colombo, P., Wilhelm, M., Grathwohl, G., "Polysiloxanederived ceramics containing nanowires with catalytically active tips", (2014) J. Am. Ceram.
Soc., 97 (3), pp. 959–66 (SCI)
Whalen, T., VanSaders, B., Vakifahmetoglu, C., Mughal, A., Zlotnikov, E., Cho, S.-B.,
Riman, R. E. "Solvothermal synthesis of Acmite Conversion Coatings on Steel", (2013) J.
Am. Ceram. Soc., 96 (11), pp. 3656–61 (SCI)
“Growth of One-Dimensional Nanostructures in Porous Polymer-Derived Ceramics (PDCs)”,
The International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition
9
Akademik Faaliyetlerin Açıklamaları
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yang, H., Ozbay, K., Bartin, B. and Ozturk, O. (2014) “Assessing the Safety Effects of
Removing Highway Mainline Barrier Toll Plazas” Journal of Transportation Engineering.
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000681(SCI Expanded)
Yang, H., Bartin, B., Ozbay, K. (2014) “Mining the Characteristics of Secondary Crashes on
Highways.” Journal of Transportation Engineering. Vol. 10. Issue 4. (SCI Expanded)
Yang, H., Bartin, B. and Ozbay, K. (2014) “Investigating Motorists’ Behaviors in Response to
Supplementary Traffic Control Devices at Land Surveying Work Sites” Traffic Injury
Prevention. Vol 15. pp. 424-430. (SCI)
Ozbay, K., Bartin, B. Mudigonda, S., Iyer, S. (2013) “ASSIST-ME Post-processing Tool for
Transportation Planning Model Output” Transportation Research Record: Journal of the
Transportation Research Board. Vol. 2399. pp. 63-73. (SCI)
Yang, H., Bartin, B. and Ozbay, K. (2013) "Use of Sensor Data to Identify Secondary Crashes
on Freeways " Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research
Board. Vol. 2396. pp. 82-92. (SCI)
Yang, H., Ozbay, K. and Bartin, B. (2013) "Effect of Removing Freeway Mainline Barrier
Toll Plazas on Safety "Transportation Research Record: Journal of the Transportation
Research Board. Vol. 2324. pp. 101-109. (SCI)
Li, J., Ozbay, K., Bartin, B., Iyer, S. and Carnegie, J. (2013) "Empirical Evacuation Response
Curve During hurricane Irene in Cape May, New Jersey" Transportation Research Record:
Journal of the Transportation Research Board. Vol. 2272. pp. 44-55. (SCI)
Yang, H., Ozbay, K., Morgul, E.F., Bartin, B., and Xie, K. (2014), "Development of an Online Scalable Approach for Identifying Secondary Crashes" Presented at the Transportation
Research Board 93rd Annual Meeting, Washington D. C., January 12-16, 2014.
Morgul, E.F., Yang, H., Kurkcu, A., Ozbay, K., Bartin, B., Kamga, C., Salloum, R. (2014),
"Virtual Sensors: A Web-based Real-Time Data Collection Methodology for Transportation
Operation Performance Analysis" Presented at the Transportation Research Board 93rd
Annual Meeting, Washington D. C., January 12-16, 2014
Yang,H., Ozturk, O., Ozbay, K. and Bartin, B. (2014), "Modeling Driver Injury Severity of
Single-Vehicle Crashes in Freeway Construction Work Zones,"Presented at the
Transportation Research Board 93rd Annual Meeting, Washington D. C., January 12-16, 2014
Aykut Erkal, Dina D'Ayala and Victoria Stephenson, 2013, "Evaluation of environmental
impact on historical stone masonry through on-site monitoring appraisal", Quarterly Journal
of Engineering Geology and Hydrogeology, v. 46 no. 4 p. 449-458 doi 10.1144/qjegh2012060 (Royal Society, UK) (SCI)
Aykut Erkal; Debra Laefer; Semih Tezcan “Advantages of Infinite Elements over Prespecified Boundary Conditions in Unbounded Problems” ASCE's Journal in Computing in
Civil Engineering DOI: 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000391 (American Society of Civil
Engineers) (SCI)
10
Dina D’Ayala, Yasemin Didem Aktas, Graeme Earl, Aykut Erkal, James Miles, Elizabeth
Richley, Victoria Stephenson, Kris Strutt, The Parnassus Project: Archaeology and
Engineering Collaboration for 3D Data Collection and Analysis, 41st Computer Applications
and Quantitative Methods in Archaeology Conference, CAA 2013 Perth Across Space and
Time, held in Perth, Western Australia 25-28th March 2013
Özhan, H and E. Güler, “Thickness and Water Content Change of Geosynthetic Clay Liners
during Internal Erosion”, International Civil Engineering & Architecture Symposium for
Academicians-ICESA 2014, Side-Antalya/Turkey, 17-20 May 2014
Özhan, H ve E. Güler, “İçsel Erozyona Uğramış Geosentetik Kil Örtülerin Kalınlıkve Su
Muhtevası Karşılaştırması”, Altıncı Ulusal Geosentetikler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi,
İstanbul, 29-30 Mayıs 2014
Akademik Faaliyetlerin Açıklamaları
Mimarlık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu. “Praxis As a New Conceptual Tool for Architectural
Education in the Changing University Context”. International Conference on Unspoken Issues
in Architectural Education, Eastern Mediterranean University Faculty of Architecture, 3-4
April 2014.
Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu. “Praxis As a New Conceptual Tool for Architectural
Education in the Changing University Context”. International Conference on Unspoken Issues
in Architectural Education, Eastern Mediterranean University Faculty of Architecture, 3-4
April 2014.
Prof. Dr. Filiz Özer, “Inner Space Expressions of Urban Dwellings Used in Turkish
Cinematography of 1960’s”, Avanca Cinema 2013 International Conference, Avanca Portekiz
(Demet Dinçay ile birlikte 2. isim).
Prof. Dr. Filiz Özer, “Frank Gehry, 85. Doğumgününü Bibao Guggenheim Müzesi’nde
Kutladı”. Yapı, 389,
Prof. Dr. Filiz Özer, “Türk Sinemasında Kentli Konut İç Mekanı”, Karadeniz Sosyal Bilimler
Dergisi, 8, 2013, s.149-168. (Demet Dinçay ile birlikte 2. isim).
Akademik Faaliyetlerin Açıklamaları
İç Mimarlık Bölümü
Alessia Bianco, Vincenza Triolo, “Architectural conservation and cultural inclusion. The
applicative case of Motta San Giovanni (Reggio Calabria-Italy) and its Romanian
Community”, AEF-Advanced Engineering Forum International journal, spec. n. 1, 2014
(ISSN 2234-991X).
Alessia Bianco, Vittorio Ceradini, Antonio di Paola, Alessandra Suraci, “RoSunLand: a
sustainable self-construction village for emigrant African workers in Italy”, AEF-Advanced
Engineering Forum International journal, spec. n. 1, 2014 (ISSN 2234-991X).
Alessia Bianco, "Sophia Gregoria Hayden, un simbolo inconsapevole-Leman Cevat Tomsu:
emancipazione di genere e propaganda", in: Maria Grazia Eccheli and Mina Tamborrino
(edited by), DonnArchitettura, Franco Angeli, Milano (ISBN 9788856816647).
11
Alessia Bianco "Per una storia dell’architettura e del restauro futuribile: il caso di Lower
Manahtta-NY-USA", in: Alessia Bianco, (edited by), Articolo 9, Aracne, Roma, 2013 (ISBN
9788854868045).
Alessia Bianco, Conservation and adaptative reuse of ghost villages: two study cases in
Southern Italy, Proceedings of the 4th International Conference “Diagnosis, Conservation
and Valorization of Cultural Heritage”, December 12-13 2013, November 4-5-6, 2013,
Federico II University, Naples, Italy, pp. 107-1116 (ISBN 9788864362410).
Alessia Bianco, Patrimonio architettonico e cultura pop: il restauro cinefilo”, Proceedings of
the 4th International Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural
Heritage”, December 12-13 2013, November 4-5-6, 2013, Federico II University, Naples,
Italy, pp. 107-1116 (ISBN 9788864362410).
Alessia Bianco, Timber framed house for post-seismic reconstruction: a historical and
technological comparison between the 1906 San Francisco and the 1908 Reggio Calabria
Earthquakes, Proceedings of the 1st International Conference on Historic EarthquakeResistant Timber Frames in the Mediterranean Area: H.Ea.R.T.2013, November 4-5-6, 2013,
University of Calabria, Italy, pp. 83-90 (ISBN 9789609333801).
Alessia Bianco, Vittorio Ceradini, Statistical evaluation of mechanical behaviour of timber
framed ancient buildings, using on site non destructive tests, Proceedings of the 1st
International Conference on Historic Earthquake-Resistant Timber Frames in the
Mediterranean Area: H.Ea.R.T.2013, November 4-5-6, 2013, University of Calabria, Italy, pp.
127-132 (ISBN 9789609333801)
.Alessia Bianco, Alessandro Rugolo, Restauro conservativo e prestazioni energetiche di
edifici misti intelaiati in legno-muratura: un cantiere sperimentale ad Oppido Mamertina (Rc),
Proceedings of the 1st International Conference on Historic Earthquake-Resistant Timber
Frames in the Mediterranean Area: H.Ea.R.T.2013, November 4-5-6, 2013, University of
Calabria, Italy, pp. 321-330 (ISBN 9789609333801).
Alessia Bianco, Luisa Attardo, La Riserva Naturale di Vendicari (SR) e la Trigona:
conservazione di un unicum natura-architettura, Atti IV Convegno internazionale architettura
eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, Pioppi (AR) 21-23 settembre 2013, pp.
325-327 (ISBN 9788879705400).
Alessia Bianco, Vittorio Ceradini, In situ experimental tests for the evaluation of out of the
plane behavior of walls and the contribution of masonry lintels, Atti XII Conferenza nazionale
sulle prove non distruttive, monitoraggio e diagnostica 2013 (Trieste 21-23 ottobre 2013), pp.
137-145 (ISBN 8889758027).
Alessia Bianco, Antonio Di Paola, Structural issues of monumental buildings in stratified
historical cities: the study case of Atenasio palace in Taormina, Sicily-Italy, Atti XII
Conferenza nazionale sulle prove non distruttive, monitoraggio e diagnostica 2013 (Trieste
21-23 ottobre 2013), pp. 153-164 (ISBN 8889758027).
Ufuk Soyöz, 2013. “Theatricality: A Historical Inquiry into the Concept of Virtual Reality,”
Paper presented at Çankaya University, “Is it Real? Structuring Reality by Means of Signs.
International Semiotic Conference,” Ankara, Turkey, 8-9-10th October.
12
Ufuk Soyöz, 2013, “The Optical Measures: A Design Tool to Attain Truth or Illusion?,”
Paper to be presented at Nexus 2014: Relationship between Architecture and Mathematics” 912 June 2014
Tomasz Malec: "Tożsamość kulturowa w beskidzkim budownictwie letniskowym", in:
"Tradycja jako czynnik spójności kulturowej", Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie, Lublin 2013, ISBN 978-83-7259-219-4
Tomasz Malec: "Ocena przestrzeni centrów handlowo-usługowych na podstawie opinii
klientów", Wydawnictwo Bezkres Wiedzy, Warszawa 2014 ISBN 978-3-639-89121-8
Yapılan, Yaptırılan ve Yürütülmekte Olan Lisansüstü Tezlerin Açıklaması
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Oğuz Bayat danışmanlığında veya yardımcı danışmanlığında yürüyen tezler
(1 adet üniversite dışı):
 M. Yağcıoglu, UMTS/WCDMA scheduling techniques, Master’s thesis, Kemerburgaz
University Graduate School of Science and Engineering, 2011-Cont.
 E. Darak, Interference mitigation techniques and management on Femtocells, Master’s
thesis, Kemerburgaz University Graduate School of Science and Engineering, 2011-Cont.
 E. Talaşçıkaran, Smallcell deployment techniques to avoid interference, Master’s thesis,
Kemerburgaz University Graduate School of Science and Engineering, 2012-Cont.
 G. Gültekin, Location based Mobile shopping application on Android platform , Master’s
thesis, Kemerburgaz University Graduate School of Science and Engineering, 2012-Cont.
 M. İlyas, Physical Layer Coding performance of novel technologies , Master’s thesis,
Kemerburgaz University Graduate School of Science and Engineering, 2012-Cont.
 J.Wang, Interference Cancellation on LTE networks, Doctoral dissertation, University of
Massachusetts, Lowell, 2011-Cont.
Yapılan, Yaptırılan ve Yürütülmekte Olan Lisansüstü Tezlerin Açıklaması
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 Erkan Özcan, Bilişim Teknolojileri programı, tez başlığı: Bilgisayarlı denetim teknikleri
uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi, danışman: Yrd. Doç Dr. Mehmet Dinçer
Erbaş (başlangıç aşamasında)
 Uğur Çoruh. SRAM Tabanlı FPGA Devrelerinde LUT Seviyesinde Fonksiyonlar
Arasındaki NPN İlişkilerin Maksimize Edilmesi, danışman: Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ballı
Altuğlu (düzeltme aşamasında)
 Mustafa Koçal. Müşterive Müşteri Temsilcilerinin Takibi ve İşletme Analizleri, danışman:
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ballı Altuğlu (Yürütülmekte).
 Taha Salbacak. Veri Madenciliği Yöntemleri ile IVR Raporlama Sistemlerinin Analizi,
danışman: Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ballı Altuğlu (Başlangıç Aşamasında)
Yapılan, Yaptırılan ve Yürütülmekte Olan Lisansüstü Tezlerin Açıklaması
Endüstri Mühendisliği Bölümü
 Yalçın Kaplan, EBM Master Tezi, Haziran 2014. Eş-Danışman: F K Turan, Komite
Üyesi: A Tüzüner
 Günay Güntekin, EBM Master Tezi, Mayıs 204. Komite Üyesi: A Tüzüner
 Uğur Çoruh, EBM Master Tezi, Mayıs 2014. Komite Üyesi: A Tüzüner
 Sinan Kartal, BT Master Tezi – devam ediyor. Danışman: A Tüzüner
 Oğuz Demirtaş, EBM Master Tezi – devam ediyor. Eş-Danışman: A Tüzüner
13
Yapılan, Yaptırılan ve Yürütülmekte Olan Lisansüstü Tezlerin Açıklaması
Makina Mühendisliği Bölümü
 Yrd. Doç. Dr. Kerem Altun: 5 tez öğrencisi (3 EBM, 2 BT). Tez konuları henüz
belirlenmedi.
Tamamlanan ve Devam Eden Projelerin Açıklaması
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Veysel Gazi'nin görev aldığı projeler:
 “Uyarlanır Sürü Denetimi,” Yürütücü, TÜBİTAK destekli 1001 Araştırma Projesi,
01/03/2010 – 15/05/2014. (Bu proje için iki ay ek süre istendi.)
Doç. Dr. Oğuz Bayat'ın görev aldığı projeler:
 Tubitak 2232 - Yüksek performanslı ve yüksek güvenilirliğe sahip yeni nesil genis bant mobil
haberlesme teknolojisinin araştırılması ve geliştirilmesi - Devam ediyor
 Avea – 3G ve 4G küçük hücre ağların optimizasyonu projesi - Devam ediyor
 UMASS - IC on LTE Networks projesi - Devam ediyor
Tamamlanan ve Devam Eden Projelerin Açıklaması
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 Çoklu robot sistemlerinde gömülü kopyalama ve davranışsal adaptasyon, TÜBİTAK 3501
Ulusal genç araştırmacı kariyer geliştirme programı, proje sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Mehmet
Dinçer Erbaş
 Assos B2B e-ticaret uygulama yazılımı testi ve eğitimi projesi, proje sorumluları: Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Dinçer Erbaş, Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ballı Altuğlu, Ali Bora Büyüktürk
 EEG Sinyalleri Yoluyla Duygu Kestirimi İçin Öznitelik Seçme Yöntemleri, İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (Tamamlandı).
o Projenin amacı, dinamik görsel/işitsel uyaranlar ile oluşturulan emosyonel durumların
kestirimidir. Projede dinamik film segmentleriyle oluşturulan emosyonel durumlar
sırasında çok kanaldan toplanan EEG verileri, literatürdekinden farklı bir öznitelik
seçimi aşaması ile sınıflandırılmıştır. Farklı öznitelik seçme yöntemi ile hem kestirim
oranını yükseltmeye hem de fizyolojik olarak anlamlı elektrot grupları seçilmeye
çalışılmıştır, proje sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ballı Altuğlu
Tamamlanan ve Devam Eden Projelerin Açıklaması
Endüstri Mühendisliği Bölümü
 A Tüzüner (yürütücü) ve F K Turan (araştırmacı), “Rüzgar Hızlarının Makro-Mekansal
Dağılımının Modellenmesi ve Rüzgar Santralleri Entegre Sisteminin Ortalama Güç Üretim
Seviyesi ve çeşitli Risk Kriterlerine Göre Optimizasyonu”, TÜBİTAK 1001 Programı, 2013 I.
Dönem (Başlangıç tarihi: Ekim 2013, Proje Süresi: 2 Yıl, Proje Bütçesi: 213.500 TL)

S Gören (yürütücü), F K Turan (araştırmacı), “İşlem Süresi Değişkenliği ve Rastgele Makina
Arızalanmalarına Tabii Çeşitli Atölye Tiplerinin Gürbüz ve/veya Kararlı Çizelgelenmesi”,
Tübitak 3501 Programı, 2013 I. Dönem (Başlangıç tarihi: Ekim 2013, Proje süresi: 3 Yıl, Prje
Bütçesi: 150.000 TL)
14
Tamamlanan ve Devam Eden Projelerin Açıklaması
İnşaat Mühendisliği Bölümü
 “Using learning methods in traffic simulation” başlıklı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
destekli araştırma projesi devam etmekte.(Yrd.Doç.Dr. Bekir
Bartın)
 “Farklı Sıcaklıklardaki Kimyasal Çözeltilerin Geosentetik Kil Kaplamaların Şişme
Kapasitesine Etkileri” başlıklı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi destekli
araştırma
projesi devam etmekte.
(Yrd.Doç.Dr. Hakkı Özhan)
 “Value and Vulnerability Assessment of a Historic Tomb for Conservation” 2012-2013 İKBU
Bilimsel Araştırma Desteği ile yapıldı (Yrd. Doç Aykut Erkal).
 “Hygrothermal Monitoring of the Timber Structures in İstanbul for Conservation (MOTIC)”
2013-2014 İKBU Bilimsel Araştırma Desteği ile yapılmaktadır (Yrd. Doç Aykut Erkal).
 “Protection of Cultural Heritage from flooding and wind-driven rain”
isimli University
College London da yürütülen projeye destek verildi ve halen veriliyor. (Yrd. Doç Aykut
Erkal).
Tamamlanan ve Devam Eden Projelerin Açıklaması
Makina Mühendisliği Bölümü
 Yrd. Doç. Dr. Kerem Altun, Yürütücü, IKBU-BAP, başlık: Akıllı telefonlardaki
eylemsizlik algılayıcılarının insan konumlandırmada kullanımı için hata modellemesi
ve kalibrasyonu (devam etmekte)
 Yrd. Doç. Dr. Kerem Altun, Araştırmacı, TÜBİTAK-1001, başlık:
 Yrd. Doç. Dr. Çekdar Vakıfahmetoğlu, IKBU – BAP, başlık: Kirlenmiş suların
arıtımına yönelik jeopolimerden filtrasyon araçlarının geliştirilmesi
 Yrd. Doç. Dr. Çekdar Vakıfahmetoğlu, Yürütücü, TÜBİTAK – 3501, başlık: Acı ve
kirlenmiş suların arıtımına yönelik yüksek performanslı nano-mikrofiltrasyon
araçlarının geliştirilmesi
 Yrd. Doç. Dr. Çekdar Vakıfahmetoğlu, Araştırmacı, Dumlupınar Universitesi – BAP,
başlık: Geçiş Elementleri ile Katkılandırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozların
(V2O5) Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
Tamamlanan ve Devam Eden Projelerin Açıklaması
Mimarlık Bölümü
 Yrd. Doç.Dr. Derya Yorgancıoğlu (Atölye Tasarımcısı)
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Çocuk ve Gençlerin Beceri ve Geleceklerini
Destekleme Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Projesi (İSTKA/2012/GNC265)
Süre: Aralık 2012-Kasım 2013
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar
15
Proje Ekibi: Yrd. Doç. Dr. Ali Kılıç, Yrd. Doç.Dr. Derya Yorgancıoğlu, Araş. Gör.
Öznur Işır.
 Yrd. Doç. Dr. Tayibe Seyman (Proje Yürütücüsü)
“Üniversite Binalarında Sınıf Ve Ortak Alan Tasarımında Malzeme Seçimi - Alan
Araştırması”-Kemerburgaz Universitesi BAP -21 Ocak 2014.
Tamamlanan ve Devam Eden Projelerin Açıklaması






İç Mimarlık Bölümü
Alessia Bianco, Ufuk Soyöz BRAU 1. Biennale del restauro architettonico e urbano
Alessia Bianco, Restoration and adaptive reuse for the Donato Bramante’s stables for
Pope Giulio II in Viterbo-Italy.
Alessia Bianco, Restoration and preservation for Cecilia Village-Reggio CalabriaItaly.
Alessia Bianco, Restoration and seismic mitigation for San Procopio Village-Reggio
Calabria-Italy.
Alessia Bianco, Rhèghion: City_Museum, a proposal for the Reggio Calabria
National Archeological Museum.
Alessia Bianco, Pompeii_Integrated Urban Park, a proposal for the Archeological Site
of Pompeii and its city.
Alessia Bianco, Urban regeneration and adaptive reuse: the applicative case of Bella
Village-Lametia Terme-Italy.
Üniversitemiz içinde veya dışında yapılan ve katılınan toplantıların Açıklaması
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Üniversite dışı:
 Prof. Dr. Veysel Gazi, “International Conference on Control, Automation and Systems”
(ICCAS 2013), Gwangju, Kore Cumhuriyeti, Ekim 2013
Üniversitemiz içinde veya dışında yapılan ve katılınan toplantıların Açıklaması
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Üniversite içi:
 Girişimcilik kulübü ve Doğa sporları kulübü toplantıları, Eczacılık fakültesi seminerleri,
MMF BTT seminerleri
Üniversitemiz içinde veya dışında yapılan ve katılınan toplantıların Açıklaması
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Üniversite içi:
 Yrd. Doç. Dr. Akıner Tüzüner, “Energy and Environment Nexus after Rio+20” Çalıştayı
(Nisan 2014), Organizasyon Komitesi Üyesi
 Yrd. Doç. Dr. Fikret Korhan Turan, “Sustainable University: What Does Kemerburgaz
Family Think?” başlıklı seminer (STS seminerleri kapsamında), 20 Aralık 2013
Üniversitemiz içinde veya dışında yapılan ve katılınan toplantıların Açıklaması
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Üniversite içi:
 “BRAU2 2nd BIENNIAL of ARCHITECTURAL and URBAN
MIGRATION and MULTICULTURALISM”
uluslar arası
16
RESTORATION:
bienalinin organizasyon
komitesinde yer alma (Yrd. Doç Dr. Hakkı Özhan)

“BRAU2 2nd BIENNIAL of ARCHITECTURAL and URBAN
RESTORATION:
MIGRATION and MULTICULTURALISM”
uluslar arası bienalinin
organizasyon
komitesinin Türkiye başkanlığını yapma ve organizasyon komitesinde yer alma (Yrd. Doç Dr.
Aykut Erkal)
Üniversite dışı:

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Özhan, “International Civil Engineering and Architecture Symposium
for Academicians (ICESA 2014), Antalya, Türkiye, Mayıs 2014
Üniversitemiz içinde veya dışında yapılan ve katılınan toplantıların Açıklaması
Mimarlık Bölümü
Üniversite içi:

Yrd. Doç. Dr. Yorgancıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Soyöz, Araş. Gör. Deniz Çetin, Araş. Gör.
Ayşegül Akçay. “Revitalization of the Seafront Strip around Old Galata Bridge.” 2nd Biennial
of Architectural and Urban Restoration: Migration and Multiculturalism. The Conservation of
Small Scale Architectural Structures Against Fading Away and Natural Hazards. 30 October,
2013. Istanbul Kemerburgaz University.

Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Alessia Bianco, Yrd. Doç. Dr. Tomasz
Malec. “Spring School: Communicating Architecture and Built Environment”. 03-07 Şubat
2014.

Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu, Araş. Gör. Ayşegül Akçay. “Seminer: Akademi ve
Mesleki Uygulama Arasında Mimarlık. Dürrin Süer/Davetli Konuşmacı.” Mimarlık Bölümü.
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, 7 Mayıs 2014.

Yrd. Doç. Dr. Tayibe Seyman, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilim, Teknoloji ve
Toplum Seminerleri-STS Seminerleri (Aralik 2013 semineri, Ocak 2014 semineri, Mart 2014
semineri, Mayis 2014 semineri)

Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu (İSTKA proje ekibi ve sempozyum organizasyon
komitesi), “Türkiye’de Çocuk Üniversiteleri Sempozyumu”, İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi Çocuk ve Gençlerin Beceri ve Geleceklerini Destekleme Koordinatörlüğü, Çocuk
Üniversitesi Projesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, 25 Kasım 2013.
Üniversite dışı:

Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu. XXXVII. MOBBIG Toplantısı. Bölüm başkanlığı
seviyesinde Üniversite temsili. Girne Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi, 3-4 Ekim 2013.

Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu. “Praxis As a New Conceptual Tool for Architectural
Education in the Changing University Context”. International Conference on Unspoken Issues
in Architectural Education, Eastern Mediterranean University Faculty of Architecture, 3-4
April 2014.
17

Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu.“"The Changing Social Responsibilities of the 21st
Century Architect and the Implications for the Profession and Education of Architecture."4th
Annual International Conference on Architecture, Athens Institute for Education and
Research, Athens, Greece, 7-10 July 2014.

Araş. Gör. Ayşegül Akçay. Mimari Tasarım Stüdyosu Jüri Üyeliği. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Proje V Final Jürisi. 17 Ocak 2014 Cuma.

Araş. Gör. Ayşegül Akçay (Davetli atölye yürütücüsü). “Formistila”. Bademlik Tasarım
Festivali, 26-27 Nisan 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi.

Araş. Gör. Ayşegül Akçay. "From Moving Image to Computational Design Model", Nexus
Conference 2014: Relationship between Architecture and Mathematics, PhD day Session,
METU Faculty of Architecture. 9-12 June 2014.
Üniversitemiz içinde veya dışında yapılan ve katılınan toplantıların Açıklaması
İç Mimarlık Bölümü
Üniversite içi:

Ufuk Soyöz, Derya Yorgancıoğlu, tebliğ sunumu “Revitalization of Old Galata Bridge,” 2nd
BIENNIAL of ARCHITECTURAL and URBAN RESTORATION: MIGRATION and
MULTICULTURALISM’

Deniz Çetin, “Kentsel Dönüşüm ve Tarlabaşı” IKBU Disiplinler Arası Forum 24 Nisan 2014

Büşra Başkurt, “Kentsel Dönüşüm ve TOKİ Gerçeği,” IKBU Disiplinlerarası Forum 24 Nisan
2012
Üniversite dışı:

Ufuk Soyöz, 2013. “Theatricality: A Historical Inquiry into the Concept of Virtual Reality,”
Paper presented at Çankaya University, “Is it Real? Structuring Reality by Means of Signs.
International Semiotic Conference,” Ankara, Turkey, 8-9-10th October.

Ufuk Soyöz, 2013. “Tezgah: Ergonomik bir Çalışma Masası Tasarımı,” Paper presented at
Balikesir
University 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Balıkesir’ September 27-29, 2013

Ufuk Soyöz, 2013, “The Optical Measures: A Design Tool to Attain Truth or Illusion?,”
Paper to be presented at Nexus 2014: RElationship between Architecture and Mathematics” 912 June 2014

Alessia Bianco, Conservation and adaptative reuse of ghost villages: two study cases in
Southern Italy, Proceedings of the 4th International Conference “Diagnosis, Conservation
and Valorization of Cultural Heritage”, December 12-13 2013, November 4-5-6, 2013,
Federico II University, Naples, Italy, pp. 107-1116 (ISBN 9788864362410).
18

Alessia Bianco, Patrimonio architettonico e cultura pop: il restauro cinefilo”, Proceedings of
the 4th International Conference “Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural
Heritage”, December 12-13 2013, November 4-5-6, 2013, Federico II University, Naples,
Italy, pp. 107-1116 (ISBN 9788864362410).

Alessia Bianco, Timber framed house for post-seismic reconstruction: a historical and
technological comparison between the 1906 San Francisco and the 1908 Reggio Calabria
Earthquakes, Proceedings of the 1st International Conference on Historic EarthquakeResistant Timber Frames in the Mediterranean Area: H.Ea.R.T.2013, November 4-5-6, 2013,
University of Calabria, Italy, pp. 83-90 (ISBN 9789609333801).

Alessia Bianco, Alessandro Rugolo, Restauro conservativo e prestazioni energetiche di edifici
misti intelaiati in legno-muratura: un cantiere sperimentale ad Oppido Mamertina (Rc),
Proceedings of the 1st International Conference on Historic Earthquake-Resistant Timber
Frames in the Mediterranean Area: H.Ea.R.T.2013, November 4-5-6, 2013, University of
Calabria, Italy, pp. 321-330 (ISBN 9789609333801).

Alessia Bianco, Luisa Attardo, La Riserva Naturale di Vendicari (SR) e la Trigona:
conservazione di un unicum natura-architettura, Atti IV Convegno internazionale architettura
eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, Pioppi (AR) 21-23 settembre 2013, pp.
325-327 (ISBN 9788879705400).

Alessia Bianco, Vittorio Ceradini, In situ experimental tests for the evaluation of out of the
plane behavior of walls and the contribution of masonry lintels, Atti XII Conferenza nazionale
sulle prove non distruttive, monitoraggio e diagnostica 2013 (Trieste 21-23 ottobre 2013), pp.
137-145 (ISBN 8889758027).

Alessia Bianco, Antonio Di Paola, Structural issues of monumental buildings in stratified
historical cities: the study case of Atenasio palace in Taormina, Sicily-Italy, Atti XII
Conferenza nazionale sulle prove non distruttive, monitoraggio e diagnostica 2013 (Trieste
21-23 ottobre 2013), pp. 153-164 (ISBN 8889758027).

Deniz Çetin, “Domus ile Metropolis arasında mekan,” Odtü Mimarlık Tarihi Lisansüstü
Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Aralık 2013

Ayşe Şentürer, Deniz Çetin, Şebnem Şoher, “Designing through Play: Discoveries on Public
Space,” Eight International Conference on Design Principles and Practices, 16-18 Ocak
Vancouver/Canada
19
Tanıtım Etkinliklerimiz
Şehir
Tarih
Etkinlik
25.Eki.13
Teknoloji semineri
İstanbul
31.Eki.13
22.Kas.13
12.Ara.13
19.Ara.13
17.Mar.14
25.Mar.14
Teknoloji semineri
Teknoloji semineri
Teknoloji semineri
Teknoloji semineri
Teknoloji semineri
Teknoloji semineri
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Teknoloji Seminerleri
Öğretim elemanı
Okul
Özel Büyükçekmece Anadolu Meslek
Lisesi
Yenibosna Lisesi
Mehmet Baydar Anadolu Lisesi
İstanbul TED Koleji
Bayrampaşa İTO Lisesi
Eyüp Anadolu Lisesi
Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi
Tuğçe Ballı Altuğlu
Kerem Altun
Tayibe Seyman
Akıner Tüzüner
Hakkı Özhan
Mehmet Erbaş
Veysel Gazi
Tanıtım Etkinliklerimiz
Tarih
Etkinlik
Şehir
Okul
Fakülte/Bölüm Tanıtım Seminerleri
Öğretim elemanı
04.Ara.13
10.Ara.13
24.Ara.13
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Bölüm Tanıtımı
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Haydar Akın Anadolu Teknik Lisesi
Ahmet Sani Gezici Lisesi
(Üniversitemizde)
25.Ara.13
25.Ara.13
25.Ara.13
26.Ara.13
26.Ara.13
26.Ara.13
3 Ocak
2014
07.Oca.14
07.Oca.14
8 Ocak
2014
09.Oca.14
09.Oca.14
10.Oca.14
17.Oca.14
05.Mar.14
05.Mar.14
05.Mar.14
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Bölüm Tanıtımı
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
İstanbul
Bursa Anadolu Lisesi
Yeniceabat Anadolu Lisesi
Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
Fatih Lisesi
Hürriyet Anadolu Lisesi
Bursa Anadolu Kız Meslek Lisesi
Esenyurt Lisesi (Üniversitemizde)
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Derya
Yorgancıoğlu,
Mehmet Erbaş
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Veysel Gazi
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi
Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi
Manisa Mehmet Akif Ersoy Lisesi
Aykut Erkal
Aykut Erkal
Aykut Erkal
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Muğla
Muğla
Muğla
İstanbul
İstanbul
Çorlu
Tekirdağ
Muğla Turgutreis Anadolu Lisesi
Muğla Anadolu Lisesi
Özel Muğla Teknoloji ve Kültür Lisesi
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
Çorlu Anadolu Lisesi
Tekirdağ Belediye Anadolu Öğretmen
Lisesi
Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi
80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Süleyman Demirel Fen Lisesi
Bekir Bartın
Bekir Bartın
Bekir Bartın
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Tayibe Seyman
Tayibe Seyman
06.Mar.14 Fakülte tanıtımı
06.Mar.14 Fakülte tanıtımı
06.Mar.14 Fakülte tanıtımı
Edirne
Edirne
Edirne
20
Ufuk Soyöz
Ufuk Soyöz
Kerem Altun
06.Mar.14
07.Mar.14
07.Mar.14
07.Mar.14
09.Nis.14
09.Nis.14
10.Nis.14
10.Nis.14
11.Nis.14
11.Nis.14
11.Nis.14
13.Nis.14
13.Nis.14
16.Nis.14
16.Nis.14
16.Nis.14
16.Nis.14
17.Nis.14
17.Nis.14
17.Nis.14
18.Nis.14
18.Nis.14
29.Nis.14
29.Nis.14
30.Nis.14
30.Nis.14
30.Nis.14
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Bölüm Tanıtımı
Bölüm Tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Fakülte tanıtımı
Bölüm Tanıtımı
Edirne
Kırklareli
Kırklareli
Lüleburgaz
Batman
Batman
Mardin
Mardin
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
İstanbul
İstanbul
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Sakarya
Sakarya
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
İstanbul
Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi
Final Dershanesi
Kırklareli Anadolu Lisesi
Düvenciler Anadolu Lisesi
Türk Telekom Anadolu Lisesi
İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi
Mardin Anadolu Lisesi
İMKB Anadolu Lisesi
Diyarbakır Anadolu Lisesi
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
Özel Mezopotamya Lisesi
Fen Bilimleri Dershanesi Kariyer Günü
Fen Bilimleri Dershanesi Kariyer Günü
Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi
Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi
Gölcük Anadolu Öğretmen Lisesi
Özel Cebir Anadolu Lisesi
Gebze Anadolu Öğretmen Lisesi
Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi
Gebze Atatürk Anadolu Lisesi
Sapanca Anadolu Lisesi
Yunus Emre Anadolu Lisesi
Vahip Tuna Anadolu Lisesi
Çanakkale Anadolu Lisesi
Hasan Ali Yücel Lisesi
Özel Çanakkale Anadolu Lisesi
Çınar Koleji
21
Kerem Altun
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Korhan Turan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Derya Yorgancıoğlu
Bora Büyüktürk
Bora Büyüktürk
Bora Büyüktürk
Bora Büyüktürk
Bora Büyüktürk
Bora Büyüktürk
Bora Büyüktürk
Bora Büyüktürk
Bora Büyüktürk
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Hakkı Özhan
Oğuz Bayat
Tanıtım Etkinliklerimiz
Atölye Tanıtımları
TARİH
ETKİNLİK
ŞEHİR
OKUL
ÖĞRETİM
ELEMANI
25.Mar.14
Mimarlık
Atölyesi
İstanbul
Özel Uğur Asırlık Anadolu Lisesi
26.Mar.14
Robotik Atölyesi
İstanbul
Avcılar Doğa Koleji
Derya
Yorgancıoğlu,
Tayibe Seyman,
Ufuk Soyöz
Kerem Altun,
Mehmet Erbaş
28.Mar.14
Robotik Atölyesi
İstanbul
Beylikdüzü Beşir Bakioğlu Anadolu
Lisesi
Kerem Altun,
Mehmet Erbaş
25.Nis.14
Robotik Atölyesi
İstanbul
Tercüman Koleji
Kerem Altun,
Mehmet Erbaş
13.May.14
Mimarlık
Atölyesi
İstanbul
Çınar Koleji ve Tercüman Koleji
14.May.14
Robotik Atölyesi
İstanbul
Çınar Koleji
Derya
Yorgancıoğlu,
Tayibe Seyman,
Ufuk Soyöz
Kerem Altun,
Mehmet Erbaş
Öğretim Üyesi Adayları Seminerleri
Science, Technology and Society (STS)
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
SEMİNER TARİHİ
Onur Bakır
Endüstri
01.05.2014
Ufuk Paralı
Ele_Elo
08.05.2014
Barış Sabuncuoğlu
Makine
15.05.2014
Serhat Gül
Endüstri
16.05.2014
Gökhan Kırlık
Endüstri
20.05.2014
Ege Uluca Tümer
Mimarlık
27.05.2014
Sevinç Figen Öktem
Ele_Elo
28.05.2014
Orkunt Turgay
İç Mimarlık
ve Çev.
28.05.2014
Derya Güleç Özer
Mimarlık
28.05.2014
Temel Bilici
Ele_Elo
30.05.2014
Emre Sarı
Ele_Elo
Cem Öztürk
Ele_Elo
22
03.06.2014
Üniversitede Idari Görevi Olanlar ve Açıklaması
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ (Rektör):
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Selahattin Kuru (Rektör Yardımcısı):
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
Prof. Dr. H. Yılmaz Kaptan (Dekan):
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
Senato Üyesi
Prof. Dr. Veysel Gazi:
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Ana Bilim Dalı Başkanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
Ana Bilim Dalı, Ekim 2011-halen.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2011-halen.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, Nisan 2011-halen.
Üniversite Senatosu Üyesi, Ekim 2011 – halen.
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2011 – halen.
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2011-halen.
Etik Kurulu Üyesi ve Başkanı, Ağustos 2011 – halen.
Araştırma ve Yayın Komisyonu Üyesi, Ekim 2011 – halen.
Eğitim Komisyonu Üyesi, Ekim 2012 – halen.
Doç. Dr. Oğuz Bayat:
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstiü Yönetim Kurulu Üyesi
Üniversite Senatosu Üyesi
Araştırma ve Yayın Destek Komisyonu Üyesi
Yrd. Doç Dr. Mehmet Dinçer Erbaş:
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm başkanı (vekaleten)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (vekaleten)
Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Teknolojisi Ana Bilim dalı başkanı
Fen Bilimleri Enstitü Kurulu üyesi
Fen Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu üyesi
Yrd. Doç Dr. Tuğçe Ballı Altuğlu:
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanı
23
Yrd. Doç. Dr. Akıner Tüzüner:
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fikret Korhan Turan:
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü Erasmus Programları Koordinatörlüğü
Science, Technology and Society (STS) Seminerleri Koordinatörlüğü
Yrd. Doç. Dr. Bekir Bartın:
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Özhan:
Dekan Yardımcısı
Fakülte Staj Koordinatörü
Fakülte Tanıtım Seminerleri Koordinatörü
Mühendislik ve Mimarlık Yönetim Kurulu Üyesi (Haziran itibariyle sona erdi)
Yrd. Doç. Dr. Aykut Erkal:
Science, Technology and Society (STS) Seminerleri Koordinatörlüğü
Yrd. Doç. Dr. Çekdar Vakıfahmetoğlu:
Makina Mühendisliği Bölüm başkanı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
Yrd. Doç.Dr. Derya Yorgancıoğlu:
Mimarlık Bölüm Başkanı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Filiz Özer:
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Haziran itibariyle
sona erdi)
Yrd. Doç. Dr. Tayibe Seyman:
Mimarlık Bölümü Erasmus Programları Koordinatörlüğü
Science, Technology and Society (STS) Seminerleri Koordinatörlüğü
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Haziran itibariyle
başladı)
Yrd. Doç. Dr. Ufuk Soyöz:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
24
Yrd. Doç. Dr. Tomasz Malec:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Erasmus Programları Koordinatörlüğü
Yrd. Doç. Dr. Alessia Bianco:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Erasmus Programları Koordinatörlüğü
Rektörlüğün görevlendirmesi ile yapılan diğer çalışmalar ve açıklamaları
Prof. Dr. Veysel Gazi:
TÜBİTAK proje değerlendirme panellerine katılım - Kasım 2013
TÜBİTAK TEYDEB proje hakemliği, Aralık 2013
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim proje değerlendirme panellerine
katılım - Şubat 2014, Mart 2014
Doktora Tezi Jürisi Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü - Ocak 2014
Doktora Tezi Jürisi Üyesi, University of Strathclyde, Glasgow, İngiltere - Eylül 2013.
Doçentlik Jürisi üyesi - Ekim 2013, Mart 2014.
Yrd. Doç. Dr. Akıner Tüzüner:
Öğrenci Disiplin Soruşturmasında Soruşturmacı (2)
ECE ve IT yüksek lisans programlarının Bolonya ders tanımlarının hazırlanması
Yrd. Doç. Dr. Fikret Korhan Turan:
ECE ve IT yüksek lisans programlarının Bolonya ders tanımlarının hazırlanması
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Özhan:
TÜBİTAK proje değerlendirme panellerine gözlemci panelist olarak katılım – Aralık
2013
25
Download

Çelenk Töreni