Hormone Biostimulant Solution
Activator
İçerikler: Sitokin + Oksin + Gibberellik Asit + enzimler
ve diğer…
USAGRO® CYTO GRO™ nedir?
 USAGRO LLC; tarafından geliştirilmiş,
bitkisel orijinli ekstraktlar kullanılarak
elde edilmiş bir biostümulant özellikli
aktivatördür.
USAGRO® CYTO GRO™ bitkide ve topraktaki etki ve
gözlemleri nedir?
 USAGRO® CYTO GRO™ ; hücreler arası kolay besin
geçişleri sebebiyle strese karşı dayanıklılık kazandırır.
 USAGRO® CYTO GRO™ ; bitkilerde uyandırma ve
çiçeklendirme için özel bir aktivatördür.
 USAGRO® CYTO GRO™ ; bitkiye ekstra enerji
kazandırarak yeni filiz oluşumlarını teşvik eder.
 USAGRO® CYTO GRO™ ; yaprak genişliği ve
kalınlığını arttırır.
 USAGRO® CYTO GRO™ ; hücreler arası besin
geçişlerini maximum seviyeye çıkarır.
 USAGRO® CYTO GRO™ ; bitkide kılcal kök artışına ve
hücre bölünmesine sebep olur.
 USAGRO® CYTO GRO™ ; toprağın su tutma
kapasitesini arttırır.

USAGRO® CYTO GRO™ ; genetik azgınlığı (bitkinin en yüksek vereceği verimi) ortaya çıkararak, yüksek
çiçeklenme ve meyve tutumu gerçekleştirir.

USAGRO® CYTO GRO™ ; hastalık ve zararlılara karşı bitkiyi dirençli kılarak, düzenli kullanımda verim
kayıplarını en aza indirir.

USAGRO® CYTO GRO™ ; düşük ph ve EC değerleri ile nano boyutlu olması sebebiyle alımı çok kolaydır.

USAGRO® CYTO GRO™ ; Azot, Fosfor ve Potasyum başta olmak üzere demir, çinko, bakır, mangan, bor,
molibden gibi makro ve mikro elementleri mükemmel şelatlar.

USAGRO® CYTO GRO™ ; meyvelerin tat-aroma, parlaklık ve besin değerlerini arttırır.

USAGRO® CYTO GRO™ ; meyve ve çiçek dökülmesini engeller. *¹

USAGRO® CYTO GRO™ ; polen kalitesini artırarak döllenmeyi kolaylaştırır.

USAGRO® CYTO GRO™ ; meyvenin briks (şeker-polar) ve protein miktarını artırarak iri ve kaliteli meyve
oluşumu sağlar.

USAGRO® CYTO GRO™ ; bitkide sadece bir görev yapmaz; uygulandığı bitkinin tüm organlarını harekete
geçirir.

USAGRO® CYTO GRO™ ; toprağın su tutma kapasitesini artırır.

USAGRO® CYTO GRO™ ; Azot, Fosfor, ve Potasyum başta olmak üzere gübrenin yıkanıp gitmesini
engelleyerek vejetatif ve generatif büyümeyi düzenler.

USAGRO® CYTO GRO™ ; formülasyonundaki veya beraberinde eklenecek gübreleri bitkiye tam ve eşit taşır.

USAGRO® CYTO GRO™ ile bitki her daim güçlü ve verimlidir.

USAGRO® CYTO GRO™ ; stres faktörlerini minimize eder sağlıklı ve bol verim imkânı sağlar.

USAGRO® CYTO GRO™ ; meyveyi geliştirir ve raf ömrünü uzatır.

USAGRO® CYTO GRO™ ; pazar değeri yüksek ürün eldesi sağlar.
Farklı toprak koşulları, iklim şartları ve kullanım hatalarından dolayı oluşabilecek durumlar üründen alınacak
verimi sınırlandırabilir.
USAGRO® CYTO GRO™
Etikette beyan olunan içerikler
:w/w
Organik Madde
:24 %
Toplam Humik-fulvik asit
:20 %
Toplam azot
:1,8 %
Organik azot
:1,2 %
Suda çözünür potasyumoksit (K2O)
:2,4 %
Ph
:4-6
Diğer içerikler
:w/w
Gibberellik Asit
:1000 ppm
Oksin
:400 ppm
Sitokin
:200 ppm
Organik Madde
:58,6 %
Toplam Azot
:4,3 %
Organik Azot
:3,2 %
Toplam Humik + Fulvik Asit
:29,1 %
Humik Asit
:4,2 %
Fulvik Asit
:24,9 %
Organik Karbon
:29 %
Organik Asit Bakterileri
:18.000 Kob/Unit
Enzimler
:20.000 FTU/Kg.
Toplam Aminoasit
:10,6 %
Serbest Aminoasit
:4,6 %
Adjuant
:3 %
Yoğunluk
:1,2 gr/cm3
Ambalaj
:1-10 L
USAGRO® CYTO GRO™ ‘nun tavsiye edilen kullanım dozu nedir?
Yapraktan 100 Litreye (genel olarak)
Sebzelerde
:200–300 cc
Meyvelerde
:200–400 cc
Topraktan (damlamadan genel olarak)
Sebzelerde
:2,5 litre / haftalık
Meyvelerde
:2,5 litre / aylık
Ziraat Mühendisi önerisiyle doz arttırılabilir veya eksiltilebilir.
USAGRO® CYTO GRO™ uygulama sonuçları:
Download

Hormone Biostimulant Solution