Sınıf: 5/
Ders: Fen Bilimleri
Adı Soyadı:
Kazanımlar:1) Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin kısımlarını gösterir, çizer.
Tarih: 27.03.2015
2) Gözlemleri sonucunda
bitkileri çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırır ve örnekler verir.
Sevgili Öğrencimiz,
Aşağıda fotoğrafları verilen bitkileri “çiçekli” ya da “çiçeksiz” bitki olarak sınıflandır
ve resmin başındaki numarayı ilgili kutucuğa yaz.
2
1
4
3
1
Eğrelti otu
1
Domates
Çam
Gül
Çiçekli Bitkiler
Çiçeksiz Bitkiler
5
6
Kibrit otu
Fasülye
Aşağıda verilen tabloya çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin farklarını yaz.
Çiçeksiz Bitkiler
Çiçekli Bitkiler
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2012–2013
Aşağıda verilen ifadelerden doğru ve yanlış olanları işaretleyerek belirt.
İfadeler
Doğru
Yanlış
 Bitkilerde, besin yapraklarda üretilir
 Bitkilerin yaşaması için gerekli olan besin ve su topraktan alınır.
 Bitkinin fazla suyu yapraklarındaki gözeneklerden dışarı atmasına “terleme”
denir.
 Fotosentez kesinlikle bitkinin gövdesinde gerçekleşir.
 Gövde, bitkinin her tarafına iletim yapmakla görevli yapıdır.
 Fotosentez sonucunda bitki karbondioksit üretir.
Aşağıda hakkında ipuçları verilen kavramları eşleştir.
(.......) Suda yaşayan çiçeksiz bir bitkidir.
a. Gövde
(.......) Dikenli yapraklarıyla terlemeyi en aza indiren bitkidir.
b. Yaprak
(.......) Hareket eden, beslenen ve çoğalan varlıklardır.
c. Kök
(.......) Bitkinin besin üretilen kısmıdır.
d. Kaktüs
(.......) Su, karbondioksit ve güneş ışığı kullanılarak besin üretme olayıdır.
e. Fotosentez
(.......) Otsu ve odunsu yapıları olan bitki kısmıdır.
f. Canlı
(.......) Topraktan suyu emmeye yardımcı olan yapılardır.
g. Su yosunu
Aşağıdaki soruları yanıtla.
1. I. Bitkinin dik durmasını sağlar.
II. Çiçek ve yapraklara kökten aldığı su ve
mineralleri iletir.
III. Bazıları besin depo eder.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da
hangileri gövdeye aittir?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
3. Aşağıda verilen bitkilerden hangisi en gelişmiş
çiçeksiz bitkidir?
A. Çam ağacı
C. Yosun
B. Kibrit otu
D. Eğrelti otu
2. I. Oksijen alıp karbondioksit vererek besin üretir.
II. Gaz alış-verişini sağlar.
III. Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentez yapar.
IV. Fazla suyu terleme ile dışarı atar.
Yukarıda yaprağın görevleri ile ilgili verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
A. I ve II
B. II ve IV
C. II, III ve IV
D. I, II, III ve IV
C. II ve III
D. I, II ve III
4. I. Fotosentez yaparlar.
II. Gelişmiş gövdeye sahiptirler.
III. Çiçeğe sahiptirler.
IV. Sporla ürerler.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi çiçekli ve çiçeksiz
bitkilerde ortaktır?
A. I
B. II
C. III
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2012–2013
D.IV
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2014–2015
Download

Sınıf: 5/ Tarih: 27.03.2015 Ders: Fen Bilimleri Adı Soyadı: