İleri Düzey Bilgisayar Ağları
Ders 3
Adresleme ve İsimlendirme
Mehmet Demirci
1
IP Adresleme
• IPv4 adres yapısı nedir? Adresler nasıl bölüştürülür?
• IPv4: 4-byte (32 bit) uzunluğunda adres
• Örnek: www.gazi.edu.tr → 194.27.18.25
• Toplam  ≈  milyar adres
2
IP Adresleme
Sınıflı adresleme
Network ID + Host ID
A sınıfı:
B sınıfı:
C sınıfı:
3
IP Adresleme
IP adresleri servis sağlayıcılara nasıl dağıtılır?
Dağıtılacak /8 kalmadı.
4
IP Adresleme
Classless Interdomain Routing (CIDR)
Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme
• Adres alanının daralmasından doğdu (1994).
• IP adresi + maske
• Değişken uzunluklu Network ID
5
IP Adresleme
Longest Prefix Matching (En uzun önek eşleştirme)
• Her pakette bir varış adresi vardır.
• Yönlendirici, kendi tablosunda varış adresini arayarak paketi nereye
yönlendireceğini bulur.
• LPM: Mümkün olan en uzun prefixe eşleştir.
6
IP Adresleme
Longest Prefix Matching
• Adres bloklarının verimli dağıtımı (daha ince kontrol)
• Birleştirme (aggregation)
7
IP Forwarding
Neden Longest Prefix Match?
• IP adreslerini ayrı ayrı tutmak yönlendirme tablosunu şişirir.
• Adresleri gruplamak gerekir.
8
IP Forwarding
Longest Prefix Match nasıl çalışır?
• Trielarda arama hızı ve gereken bellek arasında ters orantı vardır.
• Tek bit → Çok bit: Hız artar ama bellek de artar.
9
İsimlendirme (Adlandırma)
Domain Name System (DNS)
• İsimler → IP adresleri ( www.gazi.edu.tr → 194.27.18.25 )
10
İsimlendirme (Adlandırma)
Domain Name System (DNS)
Kayıt türleri
• A kaydı: isim → IP
• NS kaydı: isim → yetkili isim sunucusu (authoritative nameserver)
• “Git ona sor.”
• MX kaydı: isim → posta sunucusu (mail server)
• CNAME: standart isim (canonical name)
• AAAA: isim →IPv6 adresi
11
İsimlendirme (Adlandırma)
Domain Name System (DNS)
Örnekler (dig kullanarak)
12
Download

Ders notu 3