KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Uğur KARA
Ünvan
Veteriner Hekim
Telefon
0 532 553 26 81
[email protected]
[email protected]
E-mail
1978 - Saimbeyli
Doğum Tarihi - Yeri
Fotoğraf
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Erciyes Üniversitesi
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Doğum ve Jinekoloji/ Devam ediyor
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Erciyes Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Uludağ Üniversitesi
Doğum ve Jinekoloji/2010
Veteriner Fakültesi/2001
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
62
ÜDS
TOEFL
77,50
IELTS
-
2003-2006
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
Veteriner Hekim
Van Tarım İl Müdürlüğü Gürpınar İlçe Müdürlüğü
2006-2008
Veteriner Hekim
Adana Tarım İl Müdürlüğü Tufanbeyli İlçe Müdürlüğü
2008-2011
Veteriner Hekim,
Şube Şefi
Çukurova Tarımsal Araş. Enstitüsü Müdürlüğü
2011-2013
İlçe Müdür V.
Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe
Müdürlüğü
2014
Koordinatör/ Hay.
Böl. Başkanı
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2015-
Koordinatör
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
KARA, U., AYAŞAN, T., HIZLI, H., GÖK, K., 2011. Ovsynch protokolünün inek ve düvelerin gebelik
oranı üzerine etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8 (1): 1-8.
HIZLI H, AYAŞAN T, GÖK K, KARA U, KILIÇALP N, ÇAMLIDAĞ A, KARAKOZAK E, SEĞMENOĞLU MS,
MUTLU H, ASARKAYA A., 2011. Donör ineklerde yaş ile embriyo kalitesi arasındaki ilişkinin
saptanması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (3): 493-497.( SCI)
AYAŞAN, T., HIZLI, H., YAZGAN, E., KARA, U., GÖK, K., 2011. Somatik Hücre Sayısının Süt Üre
Nitrojen ile Süt Kompozisyonuna Olan Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (4): 659-662.(SCI)
Ayaşan T, Hızlı H, Çamlıdağ A, Kara U, Gök K, Karakozak E, Çoban S, Mutlu H, Kılıçalp N, Seğmenoğlu
MS (2011). The determination of relationship between milk production and the quality of
embryo of donor cows. Indian J Anim Sci, 81 (9): 912-914.(SCI)
AYAŞAN T, HIZLI H, GÖK K, KILIÇALP N, KARA U, ÇAMLIDAĞ A, KARAKOZAK E, MUTLU H, ÇOBAN
S,SEĞMENOĞLU MS., 2011. Donör İneklerde Mevsimin Embriyo Kalitesi Üzerine Etkisi,
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(3):181-186.
Ayaşan T, Asarkaya A, Hızlı H, Gök, K, Tekgül A, Karakozak E, Kara U, Seğmenoğlu MS, Çoban S,
Mutlu H, Kılıçalp N, (2012). Siyah alaca ineklerde vücut kondisyon skorunun embriyo
kalitesine etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (1): 91-94.(SCI)
Hızlı H, Ayaşan T, Kılıçalp N, Kara U, Karakozak E, Özcan BD, Gök K, Çamlıdağ A, Çoban, S., Mutlu, H.,
Seğmenoğlu MS, 2012. Verici İnek ve Düvelerde Tekrarlı Ovulasyonların Embriyo Kalitesi
Üzerine Etkisi. YYÜ Vet Fak Derg, 23 (1): 11-14.
Gök K, Ayaşan T, Tekgül A, Hızlı H, Karakozak E, Kara U, Çoban S, Mutlu H, Seğmenoğlu MS,
2012. Somatik Hücre Sayısının Verici İneklerde Embriyo Kalitesine Etkisi. Süleyman
Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2):49-55.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
* Anadolu Alacası Geliştirme Projesi (yardımcı araştırmacı)
* Prostaglandinlerle Östrus Senkronizasyonu Yapılmış Siklusları Düzensiz, Embriyo Transferi
Uygulamalarından Gebe Kalmayan Düvelerde β-Karoten, Cu +B12 Vitamini ve Se+E Vitaminin
Reprodüktif Performans Üzerine Etkisi-TAGEM Projesi (Yardımcı Araştırmacı)
YAYINLAR
SEMİNERLER
TEZLER VE MAKALELER
Sığırlarda Embriyo Transferinde CIDR İle Senkronize Edilen Donörlere Östrus Öncesi
Gerçekleştirilen Çift Pgf2α Uygulamalarının Elde Edilen Embriyoların Kalitesi Ve Sayısı Üzerine
Etkileri.
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi . 2010.
Download

KİŞİSEL BİLGİLER