Mersin Fotoğraf Derneği,
Aralık 2014
Etkinlik Programı
2 Aralık 2014 Salı 19.00
“Ġyi Geceler Adana” AFAD Üyeleri Fotoğraf Sergisi
ve Gösterisi
Küratör: Emel Karakozak
4 Aralık 2014 PerĢembe
“Selamat Datang – Derin Masallar – Malezya’ dan
Sualtı Fotoğraf Gösterisi
Sunan: Ahmet Çağlar (ĠFSAK ve FCG ODTU)
5 Aralık 2014 Cuma 19.00
Ayın YarıĢması: konu – SonJüri:Abdulla Sert, Murat Çiçek, Sevtap Ġnal
9 Aralık 2014 Salı 19.00
Üye DanıĢma ve bilgilendirme Toplantısı
11 Aralık 2014 PerĢembe 19.00
Toplumsal Meseleler Üzerine EleĢtirel Fotoğraflar
Fotoğraf Gösteri ve SöyleĢisi: Ufuk Kıray
3 Aralık Çarşamba akşamı saat 19.00 da yeni dönem
fotoğraf eğitimi başlıyor
14 Aralık Pazar saat 14.00
Önemli Sanat Filmleri Gösterimi ve SöyleĢi
Film: Andrey Rublev-(1966) Yönetmen:
Andrei Tarkovski
Sunanlar: Seyfi Arslan ve Olcay Sarıkaya
16 Aralık 2014 Salı saat 19.00
Ġpek Yolu/ Silk Road Fotoğraf Gösterisi
Osman B. Demirağ
18 Aralık 2014 PerĢembe 19.00
“Dar-ı Mansur” AFAD Üyeleri Fotoğraf
Sergisi ve Gösterisi
Küratör: Emel Karakozak
23 Aralık 2014 Salı 19.00
Fotosentez
Tahir Özgür / H. Mevlüt Özalp
25 Aralık 2014 PerĢembe saat 19.00
Belemedik / Yedigöller Gezileri
Gezi Katılımcıları Toplu Fotoğraf Gösterisi
27 Aralık Cumartesi
Makarna Gecesi – geleneksel yıl sonu
kutlama etkinliği
19-20-21 ARALIK 2014 ta KIRġEHĠRKAPADOKYA 1 GECE KONAKLAMALI
FOTOĞRAF GEZĠSĠ için kayıtlar devam
ediyor
Download

Mersin Fotoğraf Derneği, Aralık 2014 Etkinlik Programı