PHP: ”Usulüne” Uygun
PHP için en iyi uygulamalar, kodlama standartları ve
otoriteler için rehberiniz.
Sinan Eldem
Bu kitap şu adreste satılmaktadır http://leanpub.com/phpusuluneuygun
Bu versiyon şu tarihte yayımlandı 2014-02-18
This is a Leanpub book. Leanpub empowers authors and publishers with the Lean Publishing
process. Lean Publishing is the act of publishing an in-progress ebook using lightweight tools and
many iterations to get reader feedback, pivot until you have the right book and build traction once
you do.
©2014 Sinan Eldem
Kitabı tweetleyin!
Sinan Eldem’a kitabını şu adresten Twitter tanıtarak yardımcı olun!
Kitap için önerilen hashtag #phpusuluneuygun.
Kitap için diğerleri ne demiş merak ediyorsanız bağlantıya tıklayarak hashtagları arayabilirsiniz:
https://twitter.com/search?q =#phpusuluneuygun
İçindekiler
PHP: The Right Way . . . . .
Giriş . . . . . . . . . . . . .
Tanıtım . . . . . . . . . . .
Nasıl Katkıda Bulunabilirim
Linkler . . . . . . . . . . . .
Niçin . . . . . . . . . . . . .
Kim . . . . . . . . . . . . .
Lisans . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1
2
3
3
Başlarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güncel ve Tutarlı Sürümü Kullanın (5.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dahili Web Sunucusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
PHP: The Right Way
Giriş
Bu kitap, PHP: The Right Way projesi için Github Pages “repo”sunun e-kitaba dönüştürülmüş halidir.
Tanıtım
PHP: The Right Way sitenizde tanıtmak için bir banner’ı vardır. Bu konuda yardım edin ki yeni PHP
geliştiricileri kaliteli bilgiyi nerde bulacaklarını bilsinler.
See Banner Images¹
Nasıl Katkıda Bulunabilirim
1. Fork edin ve düzenleyin.
2. İsterseniz Jekyll² ile Ruby³ üzerinden kendi bilgisayarınızda görüntüleyebilirsiniz.
3. Değerlendirilmesi için “Pull Request” isteği gönderin.
Katılımcı Rehberi
1.
2.
3.
4.
Use American English spelling (sadece İngilizce repo için)
Tab karakteri yerine 4 karakter boşluk kullanın.
Tüm yazıyı 120 karaktere sarmaya çalışın.
Kod örnekleri için PSR-1⁴ veya daha büyük standartlara bağlı kalın.
Linkler
http://www.phptherightway.com
• English⁵
¹http://www.phptherightway.com/banners.html
²https://github.com/mojombo/jekyll/
³https://rvm.io/rvm/install/
⁴https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-1-basic-coding-standard.md
⁵http://www.phptherightway.com
PHP: The Right Way
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Catalan⁶
Chinese⁷
Japanese⁸
Korean⁹
Italian¹⁰
Polish¹¹
Portuguese¹²
Russian¹³
Spanish¹⁴
Bulgarian¹⁵
German¹⁶
Turkish¹⁷
Çeviri
Eğer PHP: The Right Way‘i çevirmek istiyorsanız, repo’yu fork edin ve kendi github hesabınızdan
yayınlayın. Ana dökümandan çevirinize bağlantı vereceğiz.
Parçalanmaları ve okuyucu karışıklığını önlemek için lütfen birini seçin :
1. Github sayfanıza bağlantı vermek [username].github.com/php-the-right-way
2. Github sayfanıza subdomain ile bağlantı vermek (e.g. “ru.phptherightway.com”)
Eğer bir subdomain kullanıyorsanız CNAME dosyasına domain bilgilerinizi giriniz ve DNS kurulumu
için bize başvurun. Subdomain kullanmıyorsanız, CNAME dosaysını tamamen silin aksi durumda
kendi fork’unuz çalışmayacaktır.
Çeviriniz bittiğinde bize bildirmek için bir issue(konu) açın .
Niçin
Son zamanlarda PHP topluluğunun yetersizliği hakkında bir çok tartışma oldu. Bu repo bu problemi
çözmeyi hedeflemektedir.
⁶http://ca.phptherightway.com
⁷http://wulijun.github.com/php-the-right-way
⁸http://ja.phptherightway.com
⁹http://wafe.github.io/php-the-right-way
¹⁰http://it.phptherightway.com
¹¹http://pl.phptherightway.com
¹²http://br.phptherightway.com
¹³http://getjump.github.io/ru-php-the-right-way
¹⁴http://es.phptherightway.com
¹⁵http://bg.phptherightway.com
¹⁶http://rwetzlmayr.github.io/php-the-right-way
¹⁷http://hkulekci.github.com/php-the-right-way
PHP: The Right Way
3
Kim
Adım Josh Lockhart¹⁸.Slim Framework¹⁹‘ün yazarıyım, ve New Media Campaigns²⁰ şirketinde
çalışmaktayım.
Collaborators
• Kris Jordan²¹
• Phil Sturgeon²²
Lisans
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License²³
¹⁸http://twitter.com/codeguy
¹⁹http://www.slimframework.com/
²⁰http://www.newmediacampaigns.com/
²¹http://krisjordan.com/
²²http://philsturgeon.co.uk/
²³http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Başlarken
Güncel ve Tutarlı Sürümü Kullanın (5.5)
PHP ile tanışmak istiyorsanız, tanışma sürecine güncel ve tutarlı sürüm olan PHP 5.5²⁴ ile başlayın.
PHP yıllardır gelişen yeni özellikleri ile daha güçleniyor. 5.2 ve 5.5 sürümleri arasında ne kadar küçük
fark varmış gibi görünsede çok büyük geliştirmeler içermektedir. Eğer bir fonksiyonu arıyorsanız ya
da nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız php.net²⁵ sitesindeki belgeler size yardımcı olacaktır.
Dahili Web Sunucusu
PHP kullanmaya herhangi bir web sunucusu kurmadan ve ayarlama yapmadan başlayabilirsiniz.
(PHP 5.4+ sürümü gereklidir) Dahili web sunucusunu başlatmak için aşağıdaki komutu, projenize
ait dosyaların bulunduğu dizin içinde komut satırından çalıştırabilirsiniz:
1
> php -S localhost:8000
• Dahili web sunucusu ve komut satırı hakkında belgeler²⁶
²⁴http://www.php.net/downloads.php
²⁵http://www.php.net/manual/tr/
²⁶http://www.php.net/manual/en/features.commandline.webserver.php
Download

PHP: "Usulüne" Uygun