VISILABS SEGMENT KURULUM KILAVUZU
OCAK 2014
Adres : Boğaziçi Üniversitesi Teknopark
Bebek İSTANBUL
Web : www.visilabs.com
e-mail : [email protected]
Tel : (0212) 356 74 20
Fax : (0212) 356 74 22
1)GİRİŞ
A)TAKİP MEKANİZMASI
Visilabs Segment, web siteleri ve mobil uygulamalarda yapılan tüm hareketleri takip etmektedir.
Bu hareketlerin takibi, web sitelerinde JavaScript fonksiyonları ile yapılmaktadır. Tarayıcı kodları
işlerken veriler, standart ‘http GET image request’’leri ile sunucularımıza gönderilmektedir.
Visilabs Segment sunucularına ulaşan veriler ayrıştırılıp sonradan analizlerde kullanılmak üzere
hesabınız için açılan veritabanlarına yüklenmektedir.
B)ÇEREZLER(COOKIE)
Oturum ve ziyaretçi hareketlerini takip edebilmek için Visilabs Segment, çerezleri kullanmaktadır.
Oturum çerezi: Oturum çerezleri, sadece ziyaretçinin tarayıcı oturumu boyunca yaşamaktadır. Bir
oturum çerezi, ziyaretçi sitedeki ilk JavaScript kodunu çalıştırdığında başlar. Oturum çerezinin
ortadan kalkması için ziyaretçinin 30 dakikadan uzun bir süre sitede hareket yapmamış olması
gerekir.
Ziyaretçi çerezi: Ziyaretçi çerezi, bir ziyaretçinin birden fazla ziyaretini bir ziyaretçiyle
ilişkilendirmek için kullanılır.
2)TAGLEME KILAVUZU
A)VISILABS SEGMENT JAVASCRIPT KÜTÜPHANELERİ
Visilabs.js dosyası sitedeki bütün sayfalara include edilmelidir.
<script type="text/javascript" src="Visilabs.js"></script>
B)SİTEYİ TAGLEME
Tag’lerin yerleşimi:
Visilabs Segment tag’leri html içerisinde <body> tag’leri içerisine yerleştirilmelidir.
3)ÖRNEK TAG’LER
Aşağıdaki kod bloğu standart olarak sitedeki bütün sayfalarda bulunmalıdır.
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
//Custom parametreler burada tanımlanmalı.
VL.Collect();
//]]>>
</script>
A)LOGIN
Kullanıcı Login olduğunda yönlendiği sayfada yukarıdaki kod aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir.
1) ‘Custom’ parametreler tanımlanmadan login işlemi:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.exVisitorID”,”kullanıcı adı veya e-mail adresi”);
VL.AddParameter(“Login”,”Kullanıcı adı veya e-mail”);
VL.AddParameter(“EventType”,”Login”);
VL.Collect();
//]]>>
</script>
2) Kullanıcıyla ait özellikleri raporlamak için aşağıdaki 6 kullanıcı parametresinden
raporlanmak istenilenler script’e eklenmelidir :
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.exVisitorID”,”kullanıcı adı veya e-mail adresi”);
VL.AddParameter(“OM.vn”,”Ziyaretçinin Adı”);
VL.AddParameter(“OM.sn”,”Ziyaretçinin Soyadı”);
VL.AddParameter(“OM.bd”,”Ziyaretçinin Doğum Tarihi”);
VL.AddParameter(“OM.gn”,”Ziyaretçinin Cinsiyeti”); //(Male ? Female)
VL.AddParameter(“OM.loc”,”Ziyaretçinin Şehri”);
VL.AddParameter(“OM.em”,”Ziyaretçinin E-mail adresi”);
VL.AddParameter(“Login”,”Kullanıcı adı veya e-mail”);
VL.AddParameter(“EventType”,”Login”);
VL.Collect();
//]]>>
</script>
3) Kullanıcı login olduğunda kullanıcının ziyaretiyle ilgili parametreleri aşağıdaki şekilde
gönderebilirsiniz. Ziyarete ilişkin 5 tane ‘Custom’ parametre tanımlayabilirsiniz.
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.exVisitorID”,”kullanıcı adı veya e-mail adresi”);
VL.AddParameter(“OM.custom1”,”değer”);
VL.AddParameter(“OM.custom2”,”değer”);
VL.AddParameter(“Login”,”Kullanıcı adı veya e-mail”);
VL.AddParameter(“EventType”,”Login”);
VL.Collect();
//]]>>
</script>
B)SIGNUP
Kullanıcı Signup olduğunda yönlendiği sayfada aşağıdaki kod çalıştırılmalıdır.
1) ‘Custom’ parametreler tanımlanmadan login işlemi
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.exVisitorID”,”kullanıcı adı veya e-mail adresi”);
VL.AddParameter(“Signup”,”Kullanıcı adı veya e-mail”);
VL.AddParameter(“EventType”,”Signup”);
VL.Collect();
//]]>>
</script>
2) Kullanıcıyla ait özellikleri raporlamak için aşağıdaki 6 kullanıcı parametresinden
raporlanmak istenilenler script’e eklenmelidir :
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.exVisitorID”,”kullanıcı adı veya e-mail adresi”);
VL.AddParameter(“OM.vn”,”Ziyaretçinin Adı”);
VL.AddParameter(“OM.sn”,”Ziyaretçinin Soyadı”);
VL.AddParameter(“OM.bd”,”Ziyaretçinin Doğum Tarihi”);
VL.AddParameter(“OM.gn”,”Ziyaretçinin Cinsiyeti”); //(Male ? Female)
VL.AddParameter(“OM.loc”,”Ziyaretçinin Şehri”);
VL.AddParameter(“OM.em”,”Ziyaretçinin E-mail adresi”);
VL.AddParameter(“Signup”,”Kullanıcı adı veya e-mail”);
VL.AddParameter(“EventType”,”Signup”);
VL.Collect();
//]]>>
</script>
3) Kullanıcı signup olduğunda ziyaretle ilgili parametreleri aşağıdaki şekilde gönderebilirsiniz.
Ziyarete ilişkin 5 tane ‘Custom’ parametre tanımlayabilirsiniz.
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.exVisitorID”,”kullanıcı adı veya e-mail adresi”);
VL.AddParameter(“OM.custom1”,”değer”);
VL.AddParameter(“OM.custom2”,”değer”);
VL.AddParameter(“Signup”,”Kullanıcı adı veya e-mail”);
VL.AddParameter(“EventType”,”Signup”);
VL.Collect();
//]]>>
</script>
C)PRODUCTVIEW
Kullanıcının ürün görüntülediği sayfada kod aşağıdaki gibi olmalıdır.
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.pv”,”Ürün kodu”);
VL.AddParameter(“OM.pn”,”Ürün adı”);
VL.AddParameter(“OM.cat”,”Kategori kodu”);
VL.AddParameter(“OM.catn”,”Kategori adı”);
VL.AddParameter("OM.inv" , "Stok durumu");
VL.AddParameter("OM.ppr", "Ürün fiyatı");
VL.Collect();
//]]>>
</script>
Not : Burada kategori hiyerarşisini aralara "|" koyarak gönderebilirsiniz. Kategori hiyerarşisinin
derinliğini mümkün olduğunca uzun tutmak gerekmektedir.
Örn:
VL.AddParameter(“OM.cat”,”1212|1456”);
VL.AddParameter(“OM.catn”,”Bilgisayar|Notebook”);
Not : Kategori hiyerarşisinin derinliğini mümkün olduğunca uzun tutmak daha sağlıklı sonuçlar
almak için gerekmektedir.
Örn;
VL.AddParameter("OM.cat", "232|4343|335");
VL.AddParameter("OM.catn"," ev-elektronigi-tv|elektrikli-ev-aletleri|haliyikama-makineleri");
D)PRODUCTBASKET
1) Sepete ekle butonu tetiklendiğinde
Ürün sepete eklendiğinde aşağıdaki kod çalıştırılmalıdır. ‘ProductUnit’ parametresinin değeri
sepete atılan ürünün adedir.
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.pb”,”Ürün kodu”);
VL.AddParameter(“OM.pu” ,"Adet");
VL.Collect();
//]]>>
</script>
2) Sepet sayfasında ürün adet miktarı güncellendiğinde
Kullanıcı bir ürünü sepete attığı zaman yönlendirildiği .*/sepet sayfasında ürünün adet bilgisini
güncelleyebilmektedir. Kullanıcı adet bilgisini güncellediği zaman Sepeti güncelle butonu
tetiklendiğinde aşağıda belirtildiği gibi bir implemantasyon yapılmalıdır.
Sepeti güncelle butonu tetiklendiğinde
.*/sepet sayfası üzerinde ürün adet miktarı artırılmışsa OM.pu=ArtirilanMiktar
.*/sepet sayfası üzerinde ürün adet miktarı azaltılmışsa OM.pu=-AzaltilanMiktar
şeklinde set edilmesi gerekmektedir.
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.pb”,”Ürün kodu”);
VL.AddParameter("OM.pu" , "Artirilan miktar ya da Azaltılan miktar")
VL.Collect();
//]]>>
</script>
Burada VL.AddParameter("OM.pu" , "Artırılan miktar ya da Azaltılan Miktar"); parametre değeri
sepeti güncelle butonu tetiklendiğinde aşağıda belirtilen örnekdeki gibi set edilmelidir.
ürün adedi 3 artırılmışsa
VL.AddParameter("OM.pu" , "3")
ürün adedi 3 azaltılmışsa
VL.AddParameter("OM.pu" , "-3")
E)PRODUCTPURCHASE
Kullanıcı bir ürün satın aldıktan sonra yönlendiği sayfada
1) Tek ürün satın almışsa:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.pp”,”Ürün kodu”);
VL.AddParameter(“OM.ppr”,”Fiyat”);
VL.AddParameter(“OM.pu”,”Adet”);
VL.Collect();
//]]>>
</script>
2) Birden fazla ürün satın almışsa:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.pp”,”Ürün kodu1;Ürün kodu2”);
VL.AddParameter(“OM.ppr”,”Fiyat1;Fiyat2”);
VL.AddParameter(“OM.pu”,”Adet1;Adet2”);
VL.Collect();
//]]>>
</script>
F)ONSITESEARCH
Site üstünde bir phrase arandığında, arama sonuç sayfasında,
Kullanıcı arama kutusundan arama yaptığında yönlendiği sayfadaki kod aşağıdaki şekilde
olmalıdır:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var VL = new Visilabs();
VL.AddParameter(“OM.OSS”,”Aranan kelime”);
VL.Collect();
//]]>>
</script>
G)ONSITEBANNERCLICK
Kullanıcınınn site içerisinde tıkladığı bannerları raporlamak için banner’ın yönlendiği sayfanın
URL’sine ‘OM.OSB’ parametresi eklenmeli:
orneksite.com/orneksayfa.html?OM.OSB=bannerAdi
H) KAMPANYA TAKİBİ
Yaptığınız kampanyaların ölçümlenebilmesi için sitenize gelen linklere aşağıdaki parametrelerin
eklenmesi gerekmektedir.
destinationUrl.com?OM.cname=KampanyaAdı&OM.csource=Mecra&OM.cmedium=x
OM.cname: Kampanyanın ismi
OM.csource: Kampanyanın yapıldığı mecra (Örn: Hurriyet, Google,..)
OM.cmedium: Kampanya aracı (CPC, Banner, Email)
I) ADWORDS TAKİBİ
Adwords kampanyalarının ölçümlenebilmesi için sitenize gelen linke gerekli parametrelerin
aşağıdaki şekilde eklenmiş olması gerekmektedir:
destinationUrl?OM.csource=google&OM.cname=Campaign&OM.cmedium=ppc
&OM.keyword=Kelime&OM.adgroup=adgroupadi
OM.cname: Kampanyanın ismi
OM.csource: google
OM.cmedium: cpc
OM.adgroup=Adgroup adı
OM.keyword=Kelime
Download

vısılabs segment kurulum kılavuzu