BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014–2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci
Kontenjanları ve Başvuru Koşulları
DİPLOMA NOTU (%25)
YABANCI DİL PUANI (%25)
ALES PUANI (%50)
Yabancı
Uyruklu
T.C.
Vatandaşı
TÜRÜ / DERECE
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
İlköğretim Matematik
PROGRAM
Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
İlköğretim Fen Bilgisi
Öğretmenliği
İLKÖĞRETİM
ANABİLİM DALI
KONTENJAN
Tezli Yüksek Lisans programları
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
Kontenjan 10: Eğitim fakültesi bölümlerinden mezun olmak ya da
en az 2 (iki) yıl öğretmenlik yaptığını belgelemek.
10
-
55(*)
40(*)
(*)
Kontenjan 15: Eğitim fakültesi bölümlerinden mezun olmak ya da
en az 2 (iki) yıl öğretmenlik yaptığını belgelemek.
15
-
55(*)
40(*)
(*)
Kontenjan 10: Eğitim fakültesi bölümlerinden mezun olmak ya da
en az 2 (iki) yıl öğretmenlik yaptığını belgelemek.
10
-
55(*)
40(*)
(*)
Kontenjan 15: Eğitim fakültesi bölümlerinden mezun olmak ya da
en az 2 (iki) yıl öğretmenlik yaptığını belgelemek.
20
-
55(*)
40(*)
(*)
(*) Değerlendirme bölümünde yer alan açıklamaları dikkate alınız.
BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
TÜRÜ /
DERECE
EĞİTİM
BİLİMLERİ
ANABİLİM PROGRAM
DALI
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
TEZSİZ /
YÜKSEK
LİSANS
(UZAKTAN
ÖĞRETİM)
KONTENJAN
Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) Programları
50(*)
DİPLOMA
NOTU
(%80)
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
----
Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden
mezun olmak
(*) Programın açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Değerlendirme

ALES Puanı; (EA, SAY veya SÖZ) puanlarından yüksek olan değerlendirilecektir.

Yabancı Dil Puanı; YDS, ÜDS, KPDS puanlarından birsi alınacaktır. Üniversiteler
Arası Kurul’un eşdeğerliğini kabul ettiği (CAE, CPE, TOEFL IBT, TOEFL CBT, TOEFL
PBT, IELTS, FCE, PEARSON PTE Akademik) puanlarına sahip olanlar ise Yabancı Dil
Dönüşüm tablosundaki karşılığı değerlendirilecektir. Yabancı Dil Dönüşüm Tablosu
için tıklayınız.

Diploma Notu; Transkript’te 100’lük ve 4’lük sistemdeki notu yer alanların sadece
100’lük puanı alınacaktır. Transkript’te sadece 4’lük sistemdeki notu yer alanların ise
Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosundaki karşılığı değerlendirilecektir.
Not dönüşüm tablosu için tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında, ALES ve yabancı dil puanı
aranmayacak, ancak başvuru değerlendirmeleri; ALES puanının %10’u,
yabancı dil puanının %10’u ve mezuniyet ortalamasının %80’i dikkate
alınarak sıralama yapılacaktır. ALES ve Yabancı Dil Puanı olmayan adayların
başvuruları mezuniyet ortalamasının %80’i alınarak değerlendirilecektir.
Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Ön Başvuru Tarihleri
: 22 Aralık 2014 – 16 Ocak 2015 tarihleri arasında
Ön Başvuru Sonuçlarının İlanı
: 26 Ocak 2015
Asil Öğrenci Kayıt Tarihleri
: 02–06 Şubat 2015
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri
: 09–13 Şubat 2015
BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
Ön Başvuru İçin Gerekenler
1- ALES puanına sahip olmak (Tezsiz Yüksek Lisans programları için zorunlu değil)
2- Yabancı Dil Puanına sahip olmak (Tezsiz Yüksek Lisans programları için zorunlu
değil)
3- Diploma notu
4- Adaylar birden fazla programa başvurabilir, ancak kesin kayıtlarda tek programa
kayıt yaptırabilir.
Ön Başvurularda Yapılacak İşlemler
Ön başvurular online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. Ön başvuru için;
1- http://uzem.ogu.edu.tr/ens/login/signup.php? adresini açınız,
2- Açılan ESOGÜ Eğt. Bil. Enst. Ön Kayıt Sistemi sayfasındaki bilgileri eksiksiz
doldurunuz, (Zorunlu alanlara girecek puanınız yoksa herhangi bir türü seçerek 0 “sıfır”
değeri giriniz.
3- Sayfa sonunda yer alan Bilgilerimi Gönder butonuna basınız,
4- Ön başvuru onayı için e-posta adresinize gelen web adresine giriş yapınız,
5- Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan (Giriş yap) ‘a basınız,
6- Belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapınız,
7- Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan isminizin üstüne basınız,
8- Yeni açılan sayfada yapmış olduğunuz ön başvuru bilgileriniz yer alacak ve ön
başvurunuz başarıyla tamamlanmış olacaktır,
9- Başvuru bilgileriniz hatalı ise sayfanın sağ alt köşesinde yer alan Profil düzenle ‘den
hatalı bilgilerinizi düzelterek sayfa sonundaki Profil güncelle butonuna basarak
işleminizi tamamlayabilirsiniz.
BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
Kesin Kayıtlarda İstenecek Belgeler
1-
Öğrenci Bilgi Formu (http://www.ebe.ogu.edu.tr/index.php/matbu-formlar) web
adresi ya da Enstitü’den temin edilebilir
2- Özgeçmiş,
3- T.C. Kimlik Fotokopisi ve aslı
4- Mezuniyet belgesinin aslı
5- Not durum belgesi (Transkript) aslı
6- ALES sonuç belgesi
7- Yabancı dil sonuç belgesi
8- İkametgah belgesi
9- Altı adet vesikalık fotoğraf (Son altı aylık)
10- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Bağlı bulundukları Askerlik
Şubelerinden alınacak)
* Belgelerin onay işlemleri, imza yetkisi olan kurum (Milli Eğitim veya Üniversite)
amirleri veya noterlerce yapılmış olacaktır.
Kesin Kayıtla İlgili Önemli Hususlar
1- Posta veya faksla kayıt yapılmaz.
2- Kesin kayıt için istenen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
3- Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
4- Ön başvuruda verilen bilgiler ile kesin kayıtta ibraz edilen bilgi ve belgelerde
uyuşmazlık olması durumunda adayın başvurusu iptal edilir. Yerine sıradaki adayın
kaydı alınır.
5- İlan edilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar hiçbir hak iddia edemez.
6- Kesin kayıt yaptırıp kaydını sildiren öğrencilerin yatırmış oldukları öğrenim harçları iade
edilmez.
Adres ve İletişim Bilgileri:
Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Eğitim Fakültesi
binası] Meşelik Kampusu / Eskişehir.
Telefon: 0-222-239 37 50 / 1677 – 1675
Belgegeçer: 0-222-239 82 05
e-posta: [email protected]
Download

2014–2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci