2014-2015 öğretim yılı Güz dönemi Bütünleme sınavları 28 Ocak- 01 Şubat 2015
tarihleri arasında yapılacaktır.
Bundan böyle, bütünleme sınav programı başvuran öğrencilerin taleplerine göre
hazırlanacaktır. Bütünleme sınavı başvuruları OASIS-Öğrenci Bilgi Sistemi
üzerinden alınacaktır.
.
Sistem üzerinden başvuruda bulunmayan öğrenciler Bütünleme sınavlarına
girmeleri mümkün olamayacaktır.
Başvuru ekranı 22 Ocak 2015 Perşembe günü saat 09.00’da açılacak ve 23 Ocak
2015 Cuma günü saat 13.00’te kapanacaktır.
OASIS-Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru ile ilgili detaylı açıklamalar aşağıda
belirtilmektedir.
1
 OASIS’e şifrenizle girerek sırasıyla
Başvurusu butonuna basınız.
Dersler/Kayıtlar/Bütünleme
Sınavı
 Ekranda:
İlgili dönemde final sınavı bulunan derslerden:
a) Lisans ve ön lisans programı öğrencilerinin notu FF, FD olan dersleri,
b) Yüksek lisans öğrencilerinin notu DC, DD, FD, FF olan dersleri,
c) Doktora programı öğrencilerinin notu CC, DC, DD, FD, FF olan başarısız
dersleri karşılarına gelecektir.
 Bütünleme sınavına girmek istediğiniz ders(ler)i seçerek “Seçtiğim Derslerin
Bütünleme Sınavına Girmek İstiyorum” butonuna basınız.
2
(*)Başvuru süresi sonuna kadar sınava girmek istediğiniz derslerde değişiklik
yapabilirsiniz. En son kaydettiğiniz dersler dikkate alınacaktır.
BÜTÜNLEME SINAVLARINA GİRME VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
1. Final sınavına girme hakkı kazanılmamış (Notu NA, W, U olan) derslerin
bütünleme sınavına girilemez.
2. Dönem sonu ders notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları ile belirlenen Mutfak
Sanatları ve Yönetimi Bölümü’nün uygulama dersleri ile Proje, Stüdyo, Bitirme
Projesi, Bitirme Tezi, Workshop, Seminer, Dönem Projesi, Yüksek Lisans Tezi,
vb. derslerin bütünleme sınavları yapılmaz.
3. Başarılı olunan derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına
girilemez.
4. Bütünleme sınavlarına yalnız, notu FF, FD olan Lisans ve ön lisans
programlarının başarısız dersleri ile notu DC, DD, FD, FF olan yüksek lisans
programlarının başarısız derslerinden ve notu CC, DC, DD, FD, FF notu olan
doktora programlarının başarısız derslerden girilebilir.
5. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavında alınan notun yerine konulur ve
dersin bütünleme sınavları sonundaki başarı notu, dönem içi çalışmaları da
dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.
6. Final sınavları sonunda başarısız olduğu halde bütünleme sınavına girmeyen
öğrencilerin Final sınavları sonundaki ders başarı notları geçerli sayılır.
7. Girdiği bütünleme sınavı sonucunda o derse ilişkin başarı notu düşen
öğrencilerin, bütünleme sınavında aldığı notuna göre hesaplanan başarı notu
geçerlidir.
3
Download

OASIS Ders Kayıtları ve Danışman Onayları