Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü (Tezli
Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans) kontenjanlarının ve başvuru koşullarının aşağıdaki
YÜKSEKÖĞRETİM
YÖNETİMİ VE
POLİTİKASI
ANABİLİM
PROGRAM
DALI
Yükseköğretimin Yönetimi (*)
TÜRÜ /
DERECE
TEZSİZ /
YÜKSEK
LİSANS
(II. Ö.)
KONTENJAN
şekilde belirlenmesinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulun
DİPLOMA
NOTU
(%80)
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
30(*)
---
Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren
bölümlerinden mezun olmak
(*) Programın açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.
TÜRÜ /
DERECE
ANABİLİM PROGRAM
DALI
EĞİTİM
BİLİMLERİ
KONTENJAN
a) Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) programlarının kontenjanları, giriş
puanları ve mezuniyet alanlarına ilişkin koşullarının aşağıdaki şekilde
belirlenmesine,
UZAKTAN
ÖĞRETİM /
Eğitim
Yönetimi,
Teftişi,
TEZSİZ / 50(*)
Planlaması ve Ekonomisi (*)
YÜKSEK
LİSANS
DİPLOMA
NOTU
(%80)
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
----
Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren
bölümlerinden mezun olmak
(*) Programın açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.
DİPLOMA NOTU (%25)
YABANCI DİL PUANI
(%25)
ALES PUANI (%50)
KONTENJAN
TC
Yabancı
Uyruklu
TÜRÜ / DERECE
TEZLİ / YÜKSEK LİSANS
PROGRAM
Yükseköğretimin Yönetimi
YÜKSEKÖĞRETİM
ANABİLİM DALI
YÖNETİMİ VE POLİTİKASI
b) Tezli Yüksek Lisans programlarının kontenjanları, giriş puanları ve mezuniyet
alanlarına ilişkin koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
TC Kontenjan 5: Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun
olmak ya da en az 2 (iki) yıl Yükseköğretim Kurumlarında
çalıştığını belgelemek.
5
-
55(*)
40
----
YÜKSEK
YÜK. TEZLİ / YÜKSEK TEZLİ / YÜKSEK TEZLİ /
LİSANS
LİSANS
LİSANS
TEZLİ /
LİSANS
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği
Bilgiler İlköğretim
Fen Sınıf
Bilgisi Öğretmenliği Öğretmenliği
Sosyal
Eğitimi
İLKÖĞRETİM
10
-
55(*)
40
----
Kontenjan 10: İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve
Matematik Öğretmenliği alanlarından lisans derecesine
sahip olmak.
Kontenjan 5: Sınıf Öğretmenliği lisans derecesine sahip
olmak.
5
15
-
-
55(*)
55(*)
40
40
----
----
Kontenjan 15: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği,
Kimya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği alanlarından
lisans derecesine sahip olmak.
Üniversitelerin Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinden mezun
olup formasyon eğitimini tamamlamış olmak.
5
-
55(*)
40
----
Kontenjan 5: İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih
Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretmenliği alanlarından lisans
derecesine sahip olmak.
Üniversitelerin Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji bölümlerinden
mezun olup formasyon eğitimini tamamlamış olmak.
(*) ALES puanı (EA, SAY ve SÖZ puanlarından yüksek olan değerlendirilecektir).
c) Lisansüstü programlara ön başvuruların (www.ebe.ogu.edu.tr) web adresinden
çevrimiçi (online) yapılmasına,
Ön başvurularda;
1- ALES puanına sahip olmak,
2- Yabancı Dil (YDS veya Üniversiteler Arası Kurulun kabul ettiği sınavlardan birisi)
puanına sahip olmak,
3- Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuranlarda ALES ve Yabancı Dil puanı
aranmayacaktır. Ancak puanlar değerlendirilirken Lisans not ortalamasının %80,
ALES %10 ve yabancı dil puanın %10’u katkısı olacaktır.
d) Lisansüstü programlara kesin kayıtların şahsen Enstitü Müdürlüğü’ne yapılmasına,
kayıtlarda istenecek belgelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
123456789-
Özgeçmiş,
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Fotokopisi ve aslı
Mezuniyet belgesinin aslı
Not durum belgesi (Transkript) aslı
ALES sonuç belgesi
Yabancı dil sonuç belgesi
İkametgah belgesi
Altı adet vesikalık fotoğraf
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Bağlı
Şubelerinden alınacak)
bulundukları
Ön başvuruların belirlenen tarihlerde çevrimiçi (online) yapılmasına,
Askerlik
Ön Başvuru Tarihleri
:
Başvuruların Değerlendirilmesi :
Ön Başvuru Sonuçlarının İlanı :
Asil Öğrenci Kayıt Tarihleri
:
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri :
15–28 Ocak 2016 tarihleri arasında,
30 Ocak– 01 Şubat 2016
02 Şubat 2016
06–09 Şubat 2016
13–17 Şubat 2016
Download

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 Eğitim