Doktora Programları Bilimsel Hazırlık Dersleri (Zorunlu ve Seçmeli) Eşdeğerlik Tablosu
Program Kodu: 54201
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Doktora
Program Kodu: 54361
Program Kodu: 54110
Program Kodu: 54160
Eğitimde Araştırma
Yöntemleri ve İstatistik
(Bütünleşik) Doktora
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Tezli Yüksek Lisans
543611801 Eğ.Arş.Grş.(Z)
543611802 Eğt.İst. I (Z)
541101001 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541601001 Eğt.Arş.Yön.I (Z)
541101002 Eğt.İst. I (Z)
541601002 Eğt.İst. I (Z)
Program Kodu: 54180
Eğitim Programları ve
Yükseköğretimin Yönetimi
Öğretim Tezli Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans
541801002 Eğt.Arş.Yön.I (Z)
541801003 Eğt.İst. I (Z)
Program Kodu: 54200
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Tezli Yüksek Lisans
Program Kodu: 54130
Sınıf Öğretmenliği
Tezli Yüksek Lisans
Program Kodu: 54140
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği
Tezli Yüksek Lisans
Program Kodu: 54150
İlköğretim Fen Bilgisi
Öğretmenliği
Tezli Yüksek Lisans
Program Kodu: 54120
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Yüksek Lisans
Program Kodu: 54170
Eğitim Programları ve
Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
541402001 Eğt.Arş.Yön.II(S) 541502001 Eğt.Arş.Yön.II(S) 541202009 Eğt.Arş.Yön.II(S) 541702001 Eğt.Arş.Yön.II(S)
542001003 Psk.Dnş.İ.Tek.(Z)
542001004 Psk.Dnş.Kur.(Z)
542002004 Gr.Psk.D.İ.T.(Z)
Seçmeli I*
Seçmeli II*
Seçmeli III*
Bilimsel hazırlık öğrencileri kendi programlarının yüksek lisans düzeyindeki derslerinden en az 18 kredilik 6 ders almak zorundadır.
Ders Kayıtlarında Bilimsel hazırlık öğrencileri;
1) Zorunlu derslerini, öncelikle kayıtlı oldukları kendi programlarından almalıdır, ancak dersin açılmaması, çakışması veya diğer zaruri durumlarda danışmanının onayıyla diğer tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarından yukarıda yer alan eşdeğerlik tablosunda belirtilen derslerden seçebilirler.
2) Seçmeli derslerini,
* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora bilimsel hazırlık seçmeli derslerini danışmanının onayıyla kayıtlı olduğu kendi programının yüksek lisans düzeyindeki derslerden seçecektir.
** Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Bütünleşik Doktora bilimsel hazırlık seçmeli derslerini Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümünde yürütülen yüksek lisans düzeyindeki açılan derslerden seçecektir.
Doktora Programları Dersleri (Zorunlu ve Seçmeli) Eşdeğerlik Tablosu
Program Kodu: 54161
Program Kodu: 54201
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Doktora
Eğitim Programları ve
Öğretim
Doktora
541111001 Eğ.İ.Arş.Yn.I (Z)
541111006 İ.Eğ.İst.I (Z)
541611001 Eğ.İ.Arş.Yn.I (Z) 542011001 Eğ.İ.Arş.Yn.I (Z)
541611004 İ.Eğ.İst.I (Z)
542011002 İ.Eğ.İst.I (Z)
541112001
541112701
541111901
541111002
541612011
541612701
541611901
541611002
Eğ.İ.Arş.Yn.II (Z)
Dr.Tez Çlş.(Z)
Uzm.Alan D.(Z)
Bil.Fels.(S)
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Doktora
Eğ.İ.Arş.Yn.II (Z) 542012001 Eğ.İ.Arş.Yn.II (Z)
Dr.Tez Çlş.(Z)
542012701 Dr.Tez Çlş.(Z)
Uzm.Alan D.(Z) 542011901 Uzm.Alan D.(Z)
Eğ.Pr.Fel.T.(S)
542011007 Test Geliş.(S)
541112003 O.İyi.Glş.(S)
Program Kodu: 54361
Eğitimde Araştırma
Yöntemleri ve İstatistik
(Bütünleşik) Doktora
543611008 İ.Nit.Arş.Yön.(Z)
543612701 Dr.Tez Çlş.(Z)
543611901 Uzm.Alan D.(Z)
543612002 Test.ve Ölç.(Z)
543611003 E.Po.Ü.Kr.Ya.(Z)
541111005 Eğ.Yö.Al.Yak.(S) 541612009 Eğ.Gün.Tar.(S)
542011003 İ.Psk.Dnş.İ.T.(Z)
542011004 Çğ.Ps.Dnş.K.(Z)
542012002 B.P.Dnş.Uy.(Z)
543611001 E.İ.II:Den.Des.(Z)
543611002 Ölçme Teo.(Z)
543612001 E.İ.III:Kor.Reg.(Z)
541112004 İ.Eğ.İst.II (S)
541612005 İ.Eğ.İst.II (S)
EŞDEĞERİ OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER
541111003 Eğ.Yn.Te.Uy.(S) 541611003 Pr.Glş.Te.Uy.(S) 542012003 K.Sü.Ç.Od.T.(S)
543611004 Mad.Te.Kur.(S)
541111004 Eğ.Lid.Teo.(S)
541611005 D.Fel.Eğ.(S)
543611005 Ps.Arş.Gü.Ko.(S)
541111008 Kar.Eğ.Yön.(S)
541111009 Ok.Da.Yön.(S)
541112002 İn.Kay.Glş.(S)
541611006 Kar.Eğ.Prog.(S) 542011005 O.Re.Ps.Dan.(S) 543611006 Uyg.İst.(S)
541612001 Öğr.Öğt.Teo.(S) 542011006 Er.So.Er.Arş.(S) 543611007 Snf.İç.Değ.(S)
541612002 İÖ.Prog.(S)
542011008 Poz.Psk.(S)
543612003 Meta Analiz (S)
541112005 Öğ.Eğt.Yak.(S)
541612003 Prg.Glş.Mod.(S)
543612004 Yap.Eşt..Mo.(S)
541112006 Y.Öğr.Yön.(S)
541612004 O-Y.Öğ.Ps.T.(S)
543612005 E.İ.IV:Ç.Dğ.İ.(S)
541111007 Eğ.He.V.İç K.(S)
541612006 Eğ. Ant.(S)
543612006 Prg.Dğ.Tas.(S)
541111010 Yetişkin Eğitb(S) 541612007 Öğt.Yet.Mod.(S)
542012004 Gü.Ku.Arş.(S)
543612007 Arş.De.Ö.Glş.(S)
Program Kodu: 54270
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Yükseköğretimin Yönetimi Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Y.L. (Uz.Öğr.)
542001001 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541301004 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541401001 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541501001 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541201001 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541701001 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541901001 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 542701002 Eğt.Arş.Yön.
542001002 Eğt.İst. I (Z)
541301002 Eğt.İst. I (Z)
541401002 Eğt.İst. I (Z)
541501002 Eğt.İst. I (Z)
541201013 Eğt.İst. I (S)
541701005 Eğt.İst. I (S)
541902006 Eğt.İst. I (S)
543611803 Nitel Anl.Grş.(Z) 541102012 Eğt.Arş.Yön.II(S) 541602001 Eğt.Arş.Yön.II(S) 541802001 Eğt.Arş.Yön.II(S) 542002002 Eğt.Arş.Yön.II(Z)
Seçmeli I**
Seçmeli II**
Seçmeli III**
Program Kodu: 54111
Program Kodu: 54190
541111011 Eğ.Pln.Eko.(S)
541612008 Türk Ter.Dü.(S)
543611009 B.Des.Nit.V.A.(S)
541111012 Kamu Yön.(S)
541612010 Kültürel Psik.(S)
541611007 Prg.Değ.Mo.(S)
541611008 Ah.Şah.Eğt.(S)
543611010 Eğ.Arş.Sem.(S)
543611011 Kar.Arş.Mod.(S)
543611012 Tek Ko.Arş.(S)
541611009 Mat.Eğ.Prog.(S)
543611013 Hiy.Doğ.Mod.(S)
541611010 Fen Eğ.Prog.(S)
541611011 Sos.Bl.Eğ.Pr.(S)
541611012 Eğ.San.Est.(S)
541611013 Ö-Ö.Sü.Ya.(S)
(Z) Zorunlu Ders
(S) Seçmeli Ders
MEZUNİYET KOŞULLARI
Doktora Programları, bilimsel hazırlık derslerinde başarılı olduktan sonra (bilimsel hazırlık dersi alacak öğrenciler için), toplam 30 kredi den az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Ders Kayıtlarında Öğrenciler;
1) Zorunlu derslerini, öncelikle kayıtlı oldukları kendi programlarından almalıdır, ancak dersin açılmaması, çakışması veya diğer zaruri durumlarda danışmanının onayıyla diğer doktora programlarından yukarıda yer alan eşdeğerlik tablosunda belirtilen derslerden seçebilirler.
2) Seçmeli derslerini, öncelikle kayıtlı oldukları kendi programlarından almalıdır, ancak derslerin açılmaması, çakışması veya diğer zaruri durumlarda danışmanının onayıyla en fazla 3 dersi kendi programı dışındaki diğer doktora programlarının yukarıda eşdeğerliği olmayan seçmeli dersler tablosunda yer alan ders grubundan alabilirler.
Download

1 - Eğitim İş