TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2014–2015 Bahar yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen programlarına,
Üniversitemiz Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılacak sınavla Yüksek Lisans ve
Doktora öğrencisi alınacaktır.
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Su Ürünleri **
Su Ürünleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
3
Su Ürünleri***
Su Ürünleri Anabilim Dalı
Doktora
1
Gıda Mühendisliği****
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ve ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAMA BAĞLI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ **
Gıda Mühendisliği *
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Jeoloji Mühendisliği *****
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Doktora
1
Yüksek Lisans
4
*
: Bu program Tunceli ve Atatürk Üniversiteleri arasında onaylanan ortak protokol çerçevesinde
kurulan Ortak Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora programını içerir. Bu protokol kapsamında yürütücü Tunceli
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüdür. Bu Programda; Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek
Lisans yapmış olmak şartı,
** : Bu program Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programını içerir.
Bu Programda; Su Ürünleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Ziraat Fakültesi (Su
Ürünleri Bölümü)Lisans Programlarından mezun olmak şartı,
*** : Bu program Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programını içerir.
Bu Programda; Su Ürünleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak şartı,
**** : Bu program Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programını içerir.
Bu Programda; Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Teknolojisi Bölümü Lisans Programlarından mezun
olmak şartı,
*****: Bu program Tunceli ve Atatürk Üniversiteleri arasında onaylanan ortak protokol çerçevesinde
kurulan Ortak Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programını içerir. Bu protokol kapsamında yürütücü
Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüdür. Bu Programda; Jeoloji Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans
Programlarından mezun olmak şartı gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR
Fen Bilimleri Enstitüsü başvuruları 05.01.2015-16.01.2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
1.Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. Lisans diplomasının fotokopisi,
4. Transkriptin fotokopisi,
5. ALES belgesinin fotokopisi,
6. YDS veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi,
7. Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf,
8. Askerlik durum belgesinin fotokopisi
9. Adaylar bu belgelerin asıllarıyla birlikte başvuracak, kontrol edilip fotokopileri alındıktan sonra asılları
adaylara iade edilecektir. Kazanan adaylar; kesin kayıt sırasında transkript, diploma, üç adet vesikalık
fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve askerlik belgesinin asıllarını vermek zorundadırlar.

Birden fazla anabilim dalına veya enstitüye başvuru yapılamaz.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bütün anabilim dalları için “SAYISAL ALES” puanı esas
alınacak olup, Yüksek Lisans için SAYISAL ALES puanı en az 55 olmalıdır. Doktora programı için ise
55 olmalıdır.

Transkriptlerinde yüzlük ve dörtlük not ortalamaları bulunan öğrencilerin başvurularında
öğrenci lehine olan mezuniyet not ortalaması esas alınır. Değerlendirmede ise dörtlük sistemdeki notu
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tablo esas alınarak yüzlük sisteme dönüştürülür.
Transkriplerinde yüzlük notu bulunmayanların getirecekleri ek belgeler kabul edilmeyecektir.

Tezli Yüksek Lisans programlarında değerlendirme, ALES puanı 0.50, mezuniyet notu 0.20,
Bilim sınav notu 0.20, varsa yabancı dil notunun 0.10 ile çarpılarak elde edilen puanların toplanması ile
sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet
notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

Doktora programlarında değerlendirme, ALES puanının %50, mezuniyet notunun %20,
bilim sınavı notunun %20 ve YDS notunun %10 ile çarpılarak elde edilen puanların toplanması ile
sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet
notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

Doktora programına başvuran adaylardan YDS veya eşdeğer sınavlardan birinden en az 55
almaları zorunludur. Ayrıca;
a) Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlarda; ALES’ den en az 80 ve lisans mezuniyet
notunun en az %75, bağıl değerlendirme sisteminde 3.00/4.00 olması,
b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlarda; başvurulan programın puan türünde standart ALES
puanı 55 ile YDS (alanı ile ilgili) veya eşdeğer sınavlardan 55 alması,
c) Doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda mezuniyet notunun 65, bağıl
değerlendirme sisteminde ise 2.60/4.00 olması şartı aranır.







Bilim sınavından 50 ve üzerinde puan alamayan adaylar başarısız kabul edilecektir.
Tezli Yüksek Lisansa başvuran adaylar için dil sınavı (YDS’den 50 ve üstü puan alanlar dil
sınavına girmeyebilir) 20.01.2015 tarihinde ve bilim sınavı 21.01.2015 tarihinde Tunceli Üniversitesi
Rektörlüğün de yapılacaktır. Sonuçlar 23.01.2015 tarihinde Üniversitemiz ana sayfasından
duyurulacaktır.
Fen Bilimleri Enstitüsünün, tezli yüksek lisans ve doktora programlarını kazanan adayların
kesin kayıtları 26 Ocak 2015 - 11 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ders kaydı 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacak ve 09-13 Şubat 2015 tarihleri
arasında devam eden öğrenciler için harç ücreti yatırılacaktır.
16 Şubat 2015 tarihinde eğitime başlanılacaktır.
Kazanamayan adayların müracaat sırasında verdiği evrakların fotokopileri iade edilmeyecek,
imha edilecektir.
Adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız