2014–2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILI
İlköğretim
Eğitim Bilimleri
ANABİLİM DALI
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
GÜZ YARIYILI KONTENJANI
BAHAR YARIYILI KONTENJANI
Yüksek Lisans
Tezsiz
(II. Ö)
Tezli
PROGRAM
TR
Yüksek Lisans
Tezsiz
(UÖ)
Tezli
Doktora
Tezsiz
(II. Ö)
Tezsiz
(UÖ)
Doktora
Y.Uy TR Y.Uy TR Y.Uy TR Y.Uy TR Y.Uy TR Y.Uy TR Y.Uy TR Y.Uy
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması
ve Ekonomisi
3
2
3
2
10
5
2
1
3
2
3
2
10
5
2
1
Eğitim Programları ve Öğretim
3
2
3
2
-
-
2
1
3
2
3
2
-
-
2
1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3
2
-
-
-
-
2
1
3
2
-
-
-
-
2
1
Yükseköğretimin Yönetimi
3
2
3
2
-
-
-
-
3
2
3
2
-
-
-
-
Sınıf Öğretmenliği
3
2
-
-
-
-
-
-
3
2
-
-
-
-
-
-
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
3
2
-
-
-
-
-
-
3
2
-
-
-
-
-
-
Aranacak Koşullar
1) Ders aşamasında olup en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak,
2) Tezsiz (II. Öğretim ve Uzaktan Öğretim) Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek Lisans
Programına geçiş için;
a) Devam ettiği bilim dalındaki programın tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak,
b) Yatay geçiş yapmak istediği programa en son kayıt yaptıran öğrencinin puanına
eşdeğer bir puana sahip olmak (ALES Puanı %50 + KPDS/ÜDS Puanı %25 + Genel Not
Ortalaması %25)
İstenilen Belgeler
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Başvuru Dilekçesi (Enstitüden temin edilecek)
Özgeçmiş
Vesikalık fotoğraf (2 Adet)
Not durum belgesi/Transkript (Devam ettiği programa ait)
Ders içerikleri (Devam ettiği programda aldığı derslere ait)
Yabancı dil sonuç belgesi
ALES sonuç belgesi
Not durum belgesi/Transkript (En son mezun olduğu programa ait)
Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkript’te yer almıyorsa ayrıca düzenlenecek)
Başvuru Tarihleri
Güz Yarıyılı için: 25–29 Ağustos 2014
Bahar Yarıyılı için: 22–27 Ocak 2015
Download

2014-2015 Güz ve Bahar Dönemi