EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI
2014–2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredisi
EYP 616
EYP 617
EYP 625
EPO 626
EBB 629.01
Yönetim, Kuramları, Süreçleri
Toplum Kültür Eğitim
Araştırma Yöntemlerine Giriş
Öğrenme Süreçleri
Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Veri Analizi
303
303
303
404
223
EYP 631
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim
303
Yüksek Lisans Program Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı
EYP 622
EYP 635
EYP 646
EYP 647
EYP 648
EYP 651
EYP 652
EYP 698
Eğitim Denetimi
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları
Eğitim ve Okul Liderliği
Yetişkin Eğitimi (S)
Araştırma Yöntemleri I
Örgüt Geliştirme (S)
Eğitim Yönetimi Semineri
Kredisi
303
303
223
303
303
303
303
223
Öğretim Elemanı
Dr. Baskan
Dr. Baskan
Dr. Erçetin
Dr. Demirel
Dr. Çobanoğlu
Aktan
Dr. Özdemir
Günü
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Saati
09:00-11:45
13:00-15:45
14:00-16:45
13:00-16:45
Yeri
Sem 1
Sem 1
Ofis
Ofis
Salı
09:00-12:45
Bil. Lab.
Perşembe
11:00-13:45
Sem1
Öğretim Elemanı
Dr. Badavan
Dr. Ural
Dr. Badavan
Dr. Özdemir
Dr. Badavan
Dr. Erçetin
Dr. Baskan
Dr. Erçetin
Günü
Cuma
Cuma
Salı
Pazartesi
Cuma
Perşembe
Salı
Salı
Saati
13:00-15:45
09:00-11:45
09:00-12:45
09:00-11:45
09:00-11:45
11:00-13:45
14:00-16:45
15:00-18:45
Yeri
Sem 3
Sem 3
B9 Z03
B9 Z03
Sem 1
Ofis
Sem 3
Ofis
DOKTORA
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin
Dersin Adı
Kodu
EYP 616
Yönetim Kuramları, Süreçleri
EYP 617
Toplum Kültür Eğitim
EYP 622
Eğitim Denetimi
EPO 626
Öğrenme Süreçleri
EBB 629.01
Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Veri Analizi
EYP 635
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
EYP 647
Eğitim ve Okul Liderliği
EYP 651
Araştırma Yöntemleri I
Doktora Program Dersleri
Dersin
Dersin Adı
Kodu
EYP 709
Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
EYP 721
Bilimsel Düşüncenin Evrimi
EYP 722
Araştırma Yöntemleri II
EYP 724
Eğitim ve Kalkınma
EYP 727
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları
EYP 766
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EYP 798
Araştırma Semineri
EYP 726
Yükseköğretimin Yönetimi ve Finansmanı (S)
EYP 730
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler (S)
Kredisi
303
303
303
404
223
303
303
303
Kredisi
303
303
303
303
303
303
202
303
303
Öğretim
Elemanı
Dr. Baskan
Dr. Baskan
Dr. Badavan
Dr. Demirel
Dr. Aktan
Dr. Ural
Dr. Özdemir
Dr. Erçetin
Öğretim
Elemanı
Dr. Özdemir
Dr. Erçetin
Dr. Erçetin
Dr. Kavak
Dr. Burgaz
Dr. Baskan
Dr. Burgaz
Dr. Baskan
Dr. Özdemir
Günü
Saati
Yeri
Çarşamba
Çarşamba
Cuma
Perşembe
Salı
Cuma
Pazartesi
Perşembe
09:00-11:45
13:00-15:45
13:00-15:45
13:00-16:45
09:00-12:45
09:00-11:45
09:00-11:45
11:00-13:45
Sem 1
Sem 1
Sem 3
Ofis
Bil. Lab.
Sem 3
B9 Z03
Ofis
Günü
Saati
Yeri
Perşembe
Çarşamba
Çarşamba
Pazartesi
Salı
Pazartesi
Perşembe
Salı
Çarşamba
14:00-16:45
10:00-12:45
13:00-15:45
18:00-20:45
17:30-20:15
09:00-11:45
17:30-19:15
09:00-11:45
09:00-11:45
Sem 2
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Sem 2
Ofis
Sem 2
Sem 2
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin
Dersin Adı
Kodu
EYP 616
Yönetim Kuramları, Süreçleri
EYP 617
Toplum Kültür Eğitim
EYP 625
Araştırma Yöntemlerine Giriş
EPO 626
Öğrenme Süreçleri
EBB 629.01 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Veri Analizi
EYP 631
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim
Kredisi
303
303
303
404
223
303
Bütünleşik Doktora Program Dersleri (Y.L. Düzeyindeki Dersler)
Dersin
Dersin Adı
Kredisi
Kodu
EYP 622
Eğitim Denetimi
303
EYP 635
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
303
EYP 646
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları
223
EYP 647
Eğitim ve Okul Liderliği
303
EYP 648
Yetişkin Eğitimi (S)
303
EYP 651
Araştırma Yöntemleri I
303
EYP 652
Örgüt Geliştirme (S)
303
Öğretim Elemanı
Dr. Baskan
Dr. Baskan
Dr. Erçetin
Dr. Demirel
Dr. Aktan
Dr. Özdemir
Öğretim Elemanı
Dr. Badavan
Dr. Ural
Dr. Badavan
Dr. Özdemir
Dr. Badavan
Dr. Erçetin
Dr. Baskan
Günü
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Salı
Perşembe
Günü
Cuma
Cuma
Salı
Pazartesi
Cuma
Perşembe
Salı
Saati
09:00-11:45
13:00-15:45
14:00-16:45
13:00-16:45
09:00-12:45
11:00-13:45
Saati
13:00-15:45
09:00-11:45
09:00-12:45
09:00-11:45
09:00-11:45
11:00-13:45
14:00-16:45
Yeri
Sem 1
Sem 1
Ofis
Ofis
Bil. Lab.
Sem 1
Yeri
Sem 3
Sem 3
B9 Z03
B9 Z03
Sem 1
Ofis
Sem 3
Bütünleşik Doktora Program Dersleri (Doktora Düzeyindeki Dersler)
Dersin
Öğretim
Dersin Adı
Kredisi
Kodu
Elemanı
EYP 709 Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
3 0 3 Dr. Özdemir
EYP 721 Bilimsel Düşüncenin Evrimi
3 0 3 Dr. Erçetin
EYP 722 Araştırma Yöntemleri II
3 0 3 Dr. Erçetin
EYP 724 Eğitim ve Kalkınma
3 0 3 Dr. Kavak
EYP 727 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları
3 0 3 Dr. Burgaz
EYP 766 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
3 0 3 Dr. Baskan
EYP 798 Araştırma Semineri
2 0 2 Dr. Burgaz
EYP 726 Yükseköğretimin Yönetimi ve Finansmanı (S)
3 0 3 Dr. Baskan
EYP 730 Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler (S)
3 0 3 Dr. Özdemir
Günü
Saati
Perşembe
Çarşamba
Çarşamba
Pazartesi
Salı
Pazartesi
Perşembe
Salı
Çarşamba
14:00-16:45
10:00-12:45
13:00-15:45
18:00-20:45
17:30-20:15
09:00-11:45
17:30-19:15
09:00-11:45
09:00-11:45
Yeri
Sem 2
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Sem 2
Ofis
Sem 2
Sem 2
YÜKSEK LİSANS (TEZSİZ)
Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği (OYED)
Dersin
Dersin Adı
Kodu
EYP 616-02 Yönetim Kuramları, Süreçleri
EPO 626-02 Öğrenme Süreçleri
EYP 647-02 Eğitim ve Okul Liderliği
EYP 654
Sınıf Yönetimi ve Öğretim Liderliği
EYP 655
Okul Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları
EYP 656
Okul Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
EYP 658-02 Okullarda Bilgisayar Kullanımı (S)
Kredisi
303
404
303
303
223
303
223
Öğretim
Elemanı
Dr. Burgaz
Dr. Tan Şişman
Dr. Erçetin
Dr. Koşar
Dr. Badavan
Dr. Özdemir
Dr. Seferoğlu
Günü
Saati
Yeri
Pazartesi
Cuma
Çarşamba
Salı
Cuma
Perşembe
Çarşamba
17:00-19:45
17:00-20:45
17:00-19:45
17:00-19:45
17:00-19:45
17:00-19:45
17:00-19:45
Ofis
Sem 2
Ofis
B10 202
B10 202
B10 BK01
Sem 3
Prof. Dr. Filiz BİLGE
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
Download

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Yönetimi, Teftişi