Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dersleri (Zorunlu ve Seçmeli) Eşdeğerlik Tablosu
Program Kodu: 54110
Program Kodu: 54160
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezli Yüksek Lisans
541101001 Eğt.Arş.Yön.I (Z)
541101002 Eğt.İst. I (Z)
Program Kodu: 54180
Program Kodu: 54200
Program Kodu: 54130
Program Kodu: 54140
541601001 Eğt.Arş.Yön.I (Z)
541801002 Eğt.Arş.Yön.I (Z)
542001001 Eğt.Arş.Yön.I (Z)
541301004 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541401001 Eğt.Arş.Yön.I (Z)
541601002 Eğt.İst. I (Z)
541801003 Eğt.İst. I (Z)
542001002 Eğt.İst. I (Z)
541301002 Eğt.İst. I (Z)
541401002 Eğt.İst. I (Z)
541102012 Eğt.Arş.Yön.II(S)
541602001 Eğt.Arş.Yön.II(S)
541802001 Eğt.Arş.Yön.II(S)
542002002 Eğt.Arş.Yön.II(Z)
541402001 Eğt.Arş.Yön.II(S)
541502001 Eğt.Arş.Yön.II(S) 541202009 Eğt.Arş.Yön.II(S) 541702001 Eğt.Arş.Yön.II(S)
541102004 Seminer (Z)
541602005 Seminer (Z)
541802003 Seminer (Z)
542002001 Seminer (Z)
541302002 Seminer (Z)
541402003 Seminer (Z)
541502003 Seminer (Z)
541402701 Y.L.Tezi (Z)
541502701 Y.L.Tezi (Z)
541602701 Y.L.Tezi (Z)
541802701 Y.L.Tezi (Z)
542002701 Y.L.Tezi (Z)
541302702 Y.L.Tezi (Z)
541101901 Uzm.Alan D (Z)
541601901 Uzm.Alan D (Z)
541801901 Uzm.Alan D (Z)
542001901 Uzm.Alan D (Z)
541301901 Uzm.Alan D (Z) 541401901 Uzm.Alan D (Z)
541601003 Sos.Teo.Eğt.(S)
541501001 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541201001 Eğt.Arş.Yön.I (Z) 541701001 Eğt.Arş.Yön.I (Z)
541901001 Eğt.Arş.Yön.I (Z)
542701002 Eğt.Arş.Yön.
541501002 Eğt.İst. I (Z)
541902006 Eğt.İst. I (S)
541201013 Eğt.İst. I (S)
541801008 YÖ.Sos.(S)
541201002 Sos.Teo.Eğt.(S)
541701002 Sos.Teo.Eğt.(S)
541901009 YÖ.Sos.(S)
541201006 Örg.Dav.(S)
541201007 Etk.Ok.Yön.(S)
541101011 Eğ.Dnt.Değ.(S)
541202010 Eğ.Dnt.Değ.(S)
541802002 YÖ.Akd.Lid.(S)
541102002 Türk Eğ.Sis.(S)
541802006 YÖ.Bil.Pol.(S)
541602006 Eğt.İst.II (S)
541802010 Eğt.İst.II (S)
542702001 Okul Yön.(S)
541202001 Eğt.Lid.(S)
541701010 Öğretim Lid.(S)
541202002 Türk Eğ.Sis.(S)
541701008 Türk Eğ.Sis.(S)
541202003 Eğt.Pol.(S)
541302001 Eğt.İst.II (S)
541402002 Eğt.İst.II (S)
542701012 Dönem Proje (Z)
541901011 Dönem Proje (Z)
541101010 Etk.Ok.Yön.(S)
541102009 Eğt.İst.II (S)
542701001 Eğitim Yön.(Z)
541701009 Dönem Proje (Z)
541101009 Örg.Dav.(S)
541102003 Eğt.Pol.(S)
541901002 YÖ.Org.Yön.(S)
541201008 Dönem Proje (Z)
541201015 Karş.Eğt.(S)
541602009 Öğretim Lid.(S)
541701005 Eğt.İst. I (S)
541501901 Uzm.Alan D (Z)
541101008 Karş.Eğt.(S)
541102001 Eğt.Lid.(S)
541902001 YÖ.Akd.Lid.(S)
542701003 Eğt.Lid.(S)
541902003 YÖ.Bil.Pol.(S)
541502002 Eğt.İst.II (S)
541102010 Okul Kül.(S)
542702002 Okul Kül.(S)
541601005 Eğt.Değ.Eğt.(S)
541701004 Eğt.Değ.Eğt.(S)
541601004 Eğt.Prg.Gelş.(S)
541701003 Eğt.Prg.Gelş.(S)
541602002 Öğ.Öğt.Sür.T.Tml.(S)
541402004 Öğr-Öğt.Teo.(S)
541702003 Öğt.Biry.Yak.(S)
541602007 Eğt.Prg.Değ.Yk.(S)
541702004 Eğt.Prg.Değ.Yk.(S)
541602008 Öğr.Mrk.Eğt.(S)
541701006 Öğr.Mrk.Eğt.(S)
541401006 İÖ.Düş.Eğt.(S)
542701009 Sın.Öğr.İyi.(S)
542702004 Eğ.Prg.Glş.Değ.(S)
541701007 Düş.Bec.Eğt.(S)
541801004 Tr.Dün.YÖ.Glş.(S)
541901003 Tr.Dün.YÖ.Glş.(S)
541801006 M.YO.Msl.Eğt.(S)
541901008 M.YO.Msl.Eğt.(S)
541801005 Snl.Eğt.Mod.(S)
541901010 Snl.Eğt.Mod.(S)
541801007 YÖ.Prg.Y.Düş.(S)
541901004 YÖ.Prg.Y.Düş.(S)
541801010 Akd.Yaşam (S)
541901006 Akd.Yaşam (S)
541801009 YÖ.Öğr.Hz.Yön.(S)
541901005 YÖ.Öğr.Hz.Yön.(S)
541802009 YÖ.Ysl.Tem.(S)
541802004 YÖ.Fin.Kay.Yön.(S)
541902005 YÖ.Ysl.Tem.(S)
541902007 YÖ.Fin.Kay.Yön.(S)
541802005 YÖ.Kür.Ulus.(S)
541902004 YÖ.Kür.Ulus.(S)
541802007 Kar.YÖ.Sis.(S)
541902002 Kar.YÖ.Sis.(S)
541802008 YÖ.İ.Kay.Yö.(S)
(S) Seçmeli Ders
542701011 Değ.Eğt.(S)
541702002 Öğ.Öğt.Sür.T.Tml.(S)
541602003 Öğt.Biry.Yak.(S)
541301014 İÖ.Bec.Eğ.(S)
(Z) Zorunlu Ders
Program Kodu: 54270
Yükseköğretimin Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
541201004 Eğitim Yön.(S)
541102701 Y.L.Tezi (Z)
Program Kodu: 54190
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Y.Lisans (Uz.Öğr.)
541801001 YÖ.Org.Yön.(S)
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Yüksek Lisans
Program Kodu: 54170
Sınıf Öğretmenliği
Tezli Yüksek Lisans
541101003 Sos.Teo.Eğt.(S)
İlköğretim Fen Bilgisi
Öğretmenliği
Tezli Yüksek Lisans
Program Kodu: 54120
Yükseköğretimin Yönetimi
Tezli Yüksek Lisans
541101005 Eğitim Yön.(S)
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği
Tezli Yüksek Lisans
Program Kodu: 54150
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Tezli Yüksek Lisans
541201005 İns.Kay.Yön.(S)
541401004 Tr.Eğt.Pol.(S)
541501004 Tr.Eğt.Pol.(S)
541301003 İÖ.Prg.Glş.(S)
541401003 İÖ.Prg.Glş.(S)
541501003 İÖ.Prg.Glş.(S)
541302005 İÖ.Ölç.Değ.(S)
541402007 İÖ.Ölç.Değ.(S)
541502008 İÖ.Ölç.Değ.(S)
541901007 YÖ.İ.Kay.Yö.(S)
EŞDEĞERLİĞİ OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER
Program Kodu: 54110
Program Kodu: 54160
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezli Yüksek Lisans
541102011 Fels.Girş.(S)
541101004 Yön.Bil.Giriş (S)
Program Kodu: 54180
Program Kodu: 54200
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Tezli Yüksek Lisans
541601007 Tr.Öğt.Yetş.(S)
541601006 Prg.Gelş.Yak.(S)
541602004 Eğt.Öğr.Kay.(S)
542001005 Evl.Aile Dnş.(S)
Yükseköğretimin Yönetimi
Tezli Yüksek Lisans
Program Kodu: 54130
EŞDEĞERLİĞİ OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER
Program Kodu: 54140
Program Kodu: 54150
Program Kodu: 54120
Program Kodu: 54170
Sınıf Öğretmenliği
Tezli Yüksek Lisans
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği
Tezli Yüksek Lisans
İlköğretim Fen Bilgisi
Öğretmenliği
Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Yüksek Lisans
542001003 Psk.Dnş.İ.Tek.(S)
541301012 İÖ.Fen Öğr.(S)
541401005 Öl.Geo.Öğ.(S)
541501005 Tr.Çev.Kir.(S)
541201003 Kam.Yön.Grş.(S) 541702005 Öğ.Nit.Glş.(S)
542001004 Psk.Dnş.Kur.(S)
541301013 Kırsal Eğ.(S)
541501006 Fen Öğ.Teo.(S)
541401007 Cm.Al.Sys.M.Ed.(S)
542001006 Ok.Reh.Psk.D.(S)
541302013 O.Yz.Te.Tml.(S)
542001007 Güd.Kur.Arş.(S)
541302014 Dil Öğ.Teo.(S)
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
Program Kodu: 54190
Yükseköğretimin Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans
Program Kodu: 54270
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Y.Lisans (Uz.Öğr.)
542701004 Et.Ok.Ok.Glş.(S)
542701005 Eğt.Huk.Den.(S)
541501007 İn.Doğa Bil.(S)
541201016 Öğt.Eğt.Yak.(S)
542701006 Ok.Topl.İlş.(S)
541501008 Fen Öğ.Sor.(S)
541201017 Ok.Topl.İlş.(S)
542702003 Eğ.Pol.Glş.(S)
541402005 Sın.Yön.Str.(S)
541502004 F.Eğ.Ye.Yak.(S)
542001008 Öğ.Psk.Arş.(S)
541402006 Kır.Mat.Eğt.(S)
541502005 Tr.Su Kay.(S)
542702005 Eğ.Psk.Tem.(S)
542002003 Mes.Reh.D.(S)
541402008 S.Sis.Art.Öğ.(S)
541502006 Tr.Ast.Eğ.(S)
542701007 Eğ.Sos.Kül.T.(S)
542002004 Gr.Psk.D.İ.T.(S)
541402009 Sp.Th.Mt.Edu.(S)
541502007 İn.ve Sağlık (S)
542701008 Eğ.Yön.Etik (S)
542002005 Ks.Sü.Ç.Od.Ter.(S)
542002006 Er.Sr.Er.Arş.(S)
542002007 O.Kap.Glş.R.(S)
542002008 Test Geliş.(S)
(Z) Zorunlu Ders
(S) Seçmeli Ders
MEZUNİYET KOŞULLARI
Tezli Yüksek Lisans; için toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 (dokuz) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir.
Tezsiz Yüksek Lisans; için toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.
Ders Kayıtlarında Öğrenciler;
1) Zorunlu derslerini, öncelikle kayıtlı oldukları kendi programlarından almalıdır, ancak dersin açılmaması, çakışması veya diğer zaruri durumlarda danışmanının onayıyla diğer tezli ve tezsiz yüksek lisans
programlarından yukarıda yer alan eşdeğerlik tablosunda belirtilen derslerden seçebilirler.
2) Seçmeli derslerini, öncelikle kayıtlı oldukları kendi programlarından almalıdır, ancak derslerin açılmaması, çakışması veya diğer zaruri durumlarda danışmanının onayıyla diğer tezli ve tezsiz yüksek
lisans programlarından yukarıdaki tabloda belirtilen eşdeğer seçmeli derslerden seçebilirler. Ayrıca danışmanının onayıyla en fazla 3 dersi kendi programı dışındaki diğer tezli ve tezsiz yüksek lisans
programlarının eşdeğerliği olmayan seçmeli ders grubundan alabilirler.
542701010 Eğ.Rap.Haz.T.(S)
Download

YL Ders Eşdeğerlik Tablosu - Eğitim Bilimleri Enstitüsü