T.C.
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ ESASLARI
02 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”e
eklenen Ek Madde-1 uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş kapsamında üniversitemize yapılacak kurum içi veya kurumlar arası başvurular aşağıdaki hususlara göre değerlendirilecektir.
BAŞVURULAR
Başvurular 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 30.08.2014 tarihine kadar https://sis.agu.edu.tr
adresinden sisteme belge yüklenerek online olarak yapılacaktır.
Faks, e-posta ya da posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
KONTENJANLAR
ÖSYM Kodu
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Adı
Program Adı
106510059
106510014
106510068
106510023
106510032
106510041
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İngilizce) Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
ÖSYS Kontenjanı
Puan
Türü
2013
Taban
Puan
20
TM-1
395,94953
6
15
MF-4
434,61037
5
20
20
20
20
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
436,85076
426,04684
419,67428
415,06240
6
6
6
6
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Kontenjanı
BAŞVURU KOŞULLARI
1. Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir.(Kayıt dondurmak başvuruya engel değildir.)
2. Öğrencinin ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, başvurulan diploma programının taban puanına eşit veya daha yüksek olmalıdır.
3. Öğrenci öğrenim gördüğü aynı isimli programa veya başka bir diploma programına başvuru yapabilir.
4. Merkezi yerleştirme puanıyla kabul edilecek kontenjan sayısı, ÖSYS kontenjanlarının %30’u olarak hesaplanır.
5. Aynı diploma programına başvuru yapan öğrenci sayısı %30’luk kontenjanı aştığı durumda, başvurular ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar başvuru kabul edilir.
6. Merkezi Yerleştirme puanıyla yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, önceki üniversitesinde aldığı ve başardığı derslerle ilgili intibak yapılır.
7. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınacak, başarı ve benzeri şartlar aranmayacaktır.
8. Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler, ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenci ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.
9. Üniversitemiz diploma programlarına ait ilk taban puanları 2013 ÖSYS ile oluştuğundan daha önceki yıllara ait ÖSYS puanları değerlendirilmeyecektir.
10. Abdullah Gül Üniversitesinde eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Abdullah Gül Üniversitesine yerleştirilen tüm adayların dersleri izlemek için yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylardan, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Abdullah Gül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen bir dil sınavıyla kanıtlayanlar, yerleştirildikleri programlara kayıt yaptırabilirler. Yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmayan adaylar, Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce hazırlık programına alınırlar.
Senato Tarafından Kabul Edilen İngilizce Dil Yeterlik Sınavları
a) İMS : Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı 100 üzerinden 70
b) TOEFL : Test of English as a Foreign Language
TOEFL (PBT) 537, TWE 4.0
Bilgisayarda TOEFL (CBT) 203, TWE 4.0
İnternet üzerinden TOEFL (IBT) 75, TWE 19
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 1. ÖSYM Sonuç Belgesi
2. Öğrenci Belgesi* 3. Transkript (Not durum belgesi)*
4. Ders Plan ve İçerikleri*
5. Başvuru Belgesi *Kayıt sırasında belgelerin asılları getirilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
Yatay Geçiş Başvuruları İçin Son Gün
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihi
YDYO İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (Yazılı)
YDYO İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (Sözlü)
KAYIT YERİ ve İLETİŞİM
Abdullah Gül Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı AGÜ Sümer Kampüsü Dil Okulu Kocasinan/KAYSERİ
Telefon: + 90 352 224 88 00
E-Posta: [email protected]
30 Ağustos 2014
10 Eylül 2014
15 Eylül 2014
16 Eylül 2014
17 Eylül 2014
Download

tc abdullah gül üniversitesi 2014