2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Dönemi
Modern Diller Birimi Tarafından Verilen Derslerin Sınav Programı
1.Ara Sınav
2.Ara Sınav
Tarih
Yer/Saat
Tarih
Yer/Saat
Tarih
Yer/Saat
Bütünleme
Sınavı *
Tarih
ING- 127 Temel İngilizce I
03-07 Kasım
2014
08-12 Aralık
2014
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
03-07 Kasım
2014
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
ING 237 İngilizce III
03-07 Kasım
2014
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
ING 238 İngilizce IV
03-07 Kasım
2014
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
ING 337 İngilizce V
03-07 Kasım
2014
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
ING 338 İngilizce VI
03-07 Kasım
2014
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
ING 437 İngilizce VII
03-07 Kasım
2014
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
ING 438 İngilizce VIII
03-07 Kasım
2014
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
ING 111 Dil Becerileri I
03-07 Kasım
2014
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
7 Ocak 2015
Çarşamba
ING-128 Temel İngilizce II
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
08-12 Aralık
2014
08-12 Aralık
2014
08-12 Aralık
2014
08-12 Aralık
2014
08-12 Aralık
2014
08-12 Aralık
2014
08-12 Aralık
2014
08-12 Aralık
2014
Final*
2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Dönemi
Modern Diller Birimi Tarafından Verilen Derslerin Sınav Programı
1.Ara Sınav
ING 112 Dil Becerileri II
Tarih
03-07 Kasım
2014
ING 211 Akademik Yazma
Bec. I
03-07 Kasım
2014
ING 212 Akademik Yazma
Bec. II
03-07 Kasım
2014
2.Ara Sınav
Yer/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Tarih
08-12 Aralık
2014
08-12 Aralık
2014
08-12 Aralık
2014
Ek/ Mazeret/Sınırsız sınavları
Tarih: 02 OCAK 2015 CUMA
Saat: 13:30 Y.D.Y.O
Öğrencilerin Modern Diller Birimi Akademik Koordinatörlüğüne
başvurmaları gerekmektedir.


Final*/
Yer/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Dersin
yapıldığı
Sınıf/Saat
Tarih
7 Ocak 2015
Çarşamba
Yer/Saat
Y.D.Y.O
Binası
Bütünleme
Sınavı *
Tarih
28 Ocak 2015
Çarşamba
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
7 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O
Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
Tek Ders Sınavı
Tarih:24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
Saat:13:30 YDYO BİNASI
Tüm Fakülte ve Yüksekokulların Bütünleme sınavları Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulunda oluşan yer problemi nedeniyle Final Sınavlarını kendi birimlerinde
yapacaktır.
ALM/ FRA/ İTA/
İSP/RUS/ ÇİN/ YUN/
JPN/ LAT /ARB
KODUYLA
AÇILAN
TÜM
DERSLER
2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Dönemi
Modern Diller Birimi Tarafından Verilen Derslerin Sınav Programı
1. Ara Sınav
2. Ara Sınav
Final Sınavı
Yeri/Saati
Yeri/Saati
Yeri/Saati
ALM/ JPN/ ÇİN/
7 Ocak 2015
LAT/YUN/ İSP
Çarşamba
/ARB
Y.D.Y.O Binası
Dersin yapıldığı
Dersin yapıldığı
KODUYLA
derslikte ve saatte derslikte ve saatte
AÇILAN
yapılacak sınavın yapılacak sınavın
TÜM
tarihini dersi
tarihini dersi veren
DERSLER
veren öğretim
öğretim elemanı
elemanı
belirleyecektir.
FRA/RUS/İTA/ARB 7 Ocak 2015
belirleyecektir.
KODUYLA
Çarşamba
AÇILAN
Y.D.Y.O Binası
TÜM
DERSLER
Ek/ Mazeret/Sınırsız sınavları
Tarih: 02 OCAK 2015 CUMA
Saat: 13:30 Y.D.Y.O
Öğrencilerin Modern Diller Birimi Akademik Koordinatörlüğüne
başvurmaları gerekmektedir.
Tek Ders Sınavı
Tarih:24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
Saat:13:30 YDYO BİNASI
Bütünleme Sınavı
Yeri/Saati
28 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O Binası
28 Ocak 2015
Çarşamba
Y.D.Y.O Binası
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Dönemi Modern