Türk – Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Dönemi
Bütünleme Sınav Takvimi
1.Sınıf Bütünleme Sınav Takvimi
Dersin Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati Derslik
Allgemeine Rechtsgeschaeftslehre (Hukuki İşlem Teorisi)
26.01.2015
10:00
D-1
İngilizce I
26.01.2015
14:30
D-1
Anayasa Hukuku I
27.01.2015
10:00
D-1
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
28.01.2015
10:00
D-1
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
28.01.2015
14:30
D-3
Hukuk Başlangıcı
29.01.2015
10:00
D-1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
29.01.2015
14:30
D-1
Grundprinzipien des Verfassungsrechts (Anayasa Hukukunun Temel
Prensipleri)
30.01.2015
10:00
D-1
Grundprinzipien des Strafrechts (Ceza Hukukunun Temel Prensipleri)
30.01.2015
14:30
D-1
2.Sınıf Bütünleme Sınav Takvimi
Dersin Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati Derslik
Borçlar Hukuku II (Akit Dışı Sorumluluk Hukuku)
26.01.2015
10:00
D-3
İdare Hukuku I
27.01.2015
10:00
D-3
Anayasa Hukuku III (Temel Haklar ve Uygulanması)
27.01.2015
14:30
D-3
Ceza Hukuku Özel Hükümler I
28.01.2015
10:00
D-3
(Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie)Hukuk Felsefesi ve
Hukuk Sosyolojisi
29.01.2015
10:00
D-3
Methodenlehre (Metodoloji)
30.01.2015
10:00
D-3
Not : Sınava katılacak öğrencilerin, sınavın başlangıç saatinde derslikte hazır bulunmaları
gerekmektedir.
Sınav süresini, sınavı yapan öğretim elemanı belirleyecektir.
Download

2014-2015 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı - Türk