ORTAK DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM
YOLUYLA VERİLMESİ: ATAUZEM DENEYİMİ
Arş. Gör. Derya ÇAKMAK - Muhammed GÜLER - Sinem KARABEY - Yrd. Doç. Dr. Engin KURŞUN
Yrd. Doç. Dr. Ömer ARPACIK
İÇERİK
• Ortak Dersler Nedir?
• Ortak Ders Modelinin
Bileşenleri Nelerdir?
ORTAK DERSLER NEDİR?
Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar ile
birlikte Atatürk Üniversitesi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ATAUZEM) tarafından;
•Türk Dili,
•Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
•Hukukun Temel Kavramları ve
•Yabancı Dil
dersleri ortak olarak verilmektedir.
ORTAK DERS MODELLERİN BİLEŞENLERİ
İNTERNET KAYNAKLARI
İnternet kaynakları, öğretim
yönetim sistemi olan Moodle
üzerinden
haftalık
olarak
öğrencilerle paylaşılmaktadır.
AÇIK SINIF/ AÇIK SINIF WEBTV
Öğrencilere haftada bir gün
üniversite içerisinde merkezi bir
konumda bulunan bir derslikte
sınıf ortamında, akranları ile yüz
yüze ders dinleyebilecekleri bir
ortam sunmuştur.
OFİS SAATİ
Öğretim elemanlarının haftalık
ders programları içerisinde örgün
eğitimde olduğu gibi ders saatleri
belirlenmektedir.
SINAVLAR
Üniversite çapında yüz yüze
ve merkezi olarak gözetim
altında gerçekleştirilmektedir.
TEŞEKKÜRLER
Download

ORTAK DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA