BAŞARILI PROJELER LİSTESİ (YEN)
Sıra Referans No
Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı
1
YEN/0004
İSTMEM-Webtv
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2
YEN/0009
İstanbul Sanayi İnovasyon Endeksi
İstanbul Sanayi Odası
3
YEN/0016
Siber Güvenlik Ve Biyometrik Araştırmalar
Danışmanlık Ve Test Merkezi
Yıldız Teknik Üniversitesi
4
YEN/0018
Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi İle Toplu Taşımada
Hizmet Kalitesinin Arttırılması
İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü
5
YEN/0026
Aktif Ve Akıllı Yaş Alma Merkezi Projesi
"Yaşlılıkta Zihinsel Düzeyin Korunması" Amaçlı
Yenilikçi Sosyal İş Modeli
T.C. Maltepe Üniversitesi
6
YEN/0028
7
YEN/0033
Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi
(Araştırmacı Arılar)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü
İstanbul Şehir Üniversitesi
8
YEN/0035
USTAD - Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Dünya Engelliler Vakfı
9
YEN/0039
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
10
YEN/0058
11
YEN/0060
12
YEN/0063
13
YEN/0065
İKSV Yenilikçilik Merkezi Kurulumu
Camilerde İşitme Halka Döngü Sistemi
Kullanılarak Etkin İşitme Mekanizmasının
Oluşturulması
İstanbul Kentsel Yaşam Kalitesi Gösterge
Monitoring Merkezi
Ulusal/Uluslararası Mentörlük Ve Melek
Yatırımcı Ağı Oluşturulması
Tele Kardiyoloji Projesi
14
YEN/0070
Kentsel Çözüm İçin Girişimciliğe Destek Projesi
15
YEN/0072
16
YEN/0075
17
YEN/0076
18
YEN/0084
19
YEN/0088
20
YEN/0089
21
YEN/0091
Nano Teknolojik Membranlı Halk Sağlığı
Tarama Ve Teşhis Nebulizatoru (Nefes)
İstanbul Teknik Üniversitesi
22
YEN/0093
Toksik Ve Bağımlılık Yapan Maddelerin Kanıta
Dayalı Tayin, Tarama Ve Danışma Merkezi
Üsküdar Üniversitesi
23
YEN/0098
24
YEN/0102
Endüstriyel Tasarımda Toplam Kalite Ve
İnovasyon (Etki)
Kelebek Projesi
İstanbul Demir Ve Demirdışı Metaller İhracatçıları
Birliği
Dr.Siyami Ersek Hastanesi Vakfı
Eyüp Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik
Daire Başkanlığı
Galata İş Melekleri Ağı Derneği
Afet Yönetimi Eğitim Ve Araştırma Derneği
Başakşehir Belediyesi
İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği
Sabancı Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma Ve
Platformu
Uygulama Merkezi
Canlan İstanbul: Animasyon Girişimcilik
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Programı
Gemi İnşa Sanayii Ar-Ge Ve İnovasyon
Kapasitesi Geliştirme Merkezi Ve Sertifikasyon
Piri Reis Üniversitesi
Programı
İstanbul Fitoterapi Eğitim, Araştırma Ve
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Uygulama Merkezi Kurulması
Yenilikçi Ve Sürdürülebilir Elektrikli Ve Hibrid
Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri Ve Akıllı
Araç Teknolojileri Geliştirme Ve Kümelenme
Otomotiv Sistemleri Uyg. Ve Araşt. Merkezi
Merkezi
Osmanlı Dönemi Süreli Yayınlarının
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal
Sayısallaştırılması
İşler Daire Başkanlığı
25
YEN/0103
26
YEN/0109
27
YEN/0112
Sistemik Risk Yazılımı
Dijtal Deneyimler Kolektifi: Yenilikçi Yetenek Ve
Girişimcilik Kuvözü
Hayata Bir Çocuk Bir Çocuğa Hayat
Özyeğin Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi / Vcd (Görsel İletişim
Tasarımı) Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Download

BAŞARILI PROJELER LİSTESİ (YEN)