LOGO
UZAKTAN ve AÇIK EĞİTİMDE
ÜSTBİLİŞSEL ETKİNLİKLER
Dr. Melike AYDEMİR
Atatürk Üniversitesi
Sunum İçeriği
1
Giriş
2
Uzaktan ve Açık Eğitimde Üstbiliş
3
Öğrencimizin Eli Değsin Projesi
4
Sonuç
5
Öneriler
Uzaktan ve açık eğitimde içerikler
Uzaktan ve açık eğitimde öğrenme süreçlerinin
tasarımında en önemli unsurlardan biri içerik
hazırlama ve geliştirmedir.
 Bu süreçte içerikler;
•
•
•
•
•
•
•
Basit anlaşılır olması
Görsellerle desteklenmesi
Güdüleyici ve ilgi çekici olması
Öğretim hedefleriyle uyumlu
Biçimsel tasarım özellikleri
Bilgi düzeni
Güncel olması….
Uzaktan ve açık eğitimde içerikler
Tüm bunların yanı sıra;
 Öğrenmelerini destekleyen
 Öğrenciyi aktifleştiren
 Öğrenciyi motive eden
 Öğrenmesini yöneten, kontrol eden ve
değerlendiren
«Üstbilişsel stratejiler»
Üstbiliş
Üstbiliş,
 bilişsel süreçleri
 stratejiler
ne zaman ve niçin
kullandığı bilgisi
 düşünme süreçleri
» Planlama
» İzleme
» Değerlendirme
 kontrol edilebilir, amaçlı düşünce
Uzaktan ve Açık Eğitim- Üstbiliş
Uzaktan ve Açık Eğitim
Materyal
odaklı
Üstbiliş Öğretimi
Bağımsız
öğrenme
Öğrenimini
yapılandırma
Öğrencimizin Eli Değsin Projesi
Öğrencimizin Eli
Değsin Projesi
1 Hazırlık
2
4
Değerlendirme
Proje süreci
3
Uygulama
Etkinlik tasarımı
1-Hazırlık Süreci
Uzaktan ve eğitim içeriklerindeki üstbilişsel
stratejiler
Stratejiler
Teknikler
Planlama
Amaçları belirleme
Önemli noktaları belirleme ve ortaya çıkarma
Konu öncesi bilgileri belirleme
İzleme
Uzman birinin davranışlarını izleme
Verilen görevi gerçekleştirirken sorular sorma
Çalışma yöntemini seçme
Değerlendirme
İçeriği değerlendirme
Öğrenimi değerlendirme
Stratejileri değerlendirme
2-Etkinlik Tasarımı
Etkinliklerin ders içeriklerine yerleştirilmesi
 Etkinlikler tasarlandıktan sonra TBT II
dersinin 14 ünitesine yerleştirilmiştir.
 Uygulamada 14 ünitede toplamda 155 tane
etkinlik tasarlanmış ve ünitelere
yerleştirilmiştir.
2-Üstbilişsel Etkinlikler
-Planlama Stratejisi-
Teknik: Amaçları belirleme
Teknik: Konu öncesi bilgileri belirleme
Teknik: Önemli noktaları belirleme
2-Üstbilişsel Etkinlikler
-İzleme Stratejisi-
Teknik: Uzman birinin davranışlarını izleme
Teknik: Çalışma yöntemini seçme
Teknik: Görevi gerçekleştirirken sorular sorma
2-Üstbilişsel Etkinlikler
-Değerlendirme Stratejisi-
Teknik: Stratejileri değerlendirme
Teknik: İçeriği değerlendirme
Teknik: Öğrenimini değerlendirme
Teknik: Öğrenimini değerlendirme
Sonuç-Yorum
Öğrencilerin aktif olması
• Öğrenciler üstbilişsel etkinliklere
büyük oranda katılmakta ve
beğenmektedirler
Etkinliklerde üstbilişsel
stratejileri kullanması
Etkinlikler ile öğrenme sırasında
bilişini düzenlemesi ve
denetlemesi
Öğrencilere kendi bilişlerini sorgulaması
Üstbilişsel stratejilerini bağımsız oluşturması ve
kullanması
Sonuç-Yorum
• En çok beğeni ve katılım
düzeyine sahip “boşlukları
• Öğrenciler, üniteyi
değerlendirmek yerine
doldurunuz” etkinliği
kendilerini değerlendirmeyi
• En az beğeni ve katılım düzeyi
daha fazla önemsemeleriyle
”düşünüp açıklayınız” etkinliği
olmuştur.
açıklanabilir.
Sonuç-Yorum
• Planlama: Tekrar etme,
öğrenimini planlama
• İzleme: Konuyu anlama ve
öğrenmede
• Değerlendirme: Konuyu
öğrenme ve tekrar etme
• Üstbilişsel etkinlikler
öğrencilerin ders çalışma
süreçlerini olumlu bir şekilde
etkilemiştir.
Planlama: Önemli noktaları ve konu öncesi
bilgileri belirleme
İzleme: İşlem adımlarının tümünü görmeleri ve
çalışma yöntemlerini fark etmeleri
Değerlendirme: Kendilerini ve üniteyi
değerlendirmeleri
Gelişimlerini görmeleri motive olmalarını
sağlamakta
Güçlü ve zayıf yönlerini fark etmeleri
Üstbilişe sahip öğrencilerin zaman yönetimini
iyi yapması
Öneriler
Uzaktan ve açık eğitim öğreticilerine
 Uzaktan ve açık eğitimde öğrencilerin ders
çalışma süreçlerini geliştirmek için üstbilişsel
etkinliklerin kullanılması
 Öğrencilerin;
• Uzaktan ve açık eğitime geçiş sürecinin desteklenmesi
• Ders içerikleriyle meşguliyetinin artması
• Üstbilişsel stratejileri aktif şekilde kullanması
Öneriler
Öğretim tasarımcılarına
Tasarımı
PLANLAMA
ETKİNLİKLERİ
*Önemli noktalarını tespit
etme
*Hedefler belirleme
*Ön bilgilerini kontrol
etme
Kullanımı
*Konu tekrarı yapma
*Öğrenimlerini planlama
Öneriler
Öğretim tasarımcılarına
Tasarımı
İZLEME
ETKİNLİKLERİ
*Bir işlemin adımlarını
görme
*Bu adımları sırasıyla
yazma
*Çalışma yöntemini tespit
etme
Kullanımı
*İşlem adımlarını daha iyi
öğrenme
*Çalışma yöntemini
değerlendirme
Öneriler
Öğretim tasarımcılarına
Tasarımı
*Konunun içeriğini
değerlendirme
*Öğrenimini
değerlendirme
DEĞERLENDİRME
ETKİNLİKLERİ
Kullanımı
*Konuyu tekrar etme
*Ünitedeki etkinlikleri
değerlendirme
LOGO
www.atauni.edu.tr
www.ataaof.edu.tr
http://atauzem.edu.tr
Download

Uzaktan ve açık eğitimde içerikler - AtademiX