HUKUK FAKÜLTESİ
DERS KAYIT FORMU
/
Düzenleme Tarihi :
DERS YILI / DÖNEMİ
2014-2015
|
Güz
/2014
Bahar
ÖĞRENCİ NO
ADI SOYADI
FAKÜLTE /Y.OKULU
Hukuk Fakültesi
BÖLÜMÜ
Hukuk |
|
DANIŞMANIN ADI SOYADI
1. YARIYIL (GÜZ)
Kodu
Dersin Adı
HUK 101 Hukuk Başlangıcı
HUK 103 Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar)
Grundprinzipien des Strafrechts (Ceza Hukukunun Temel
HUK 105
Prensipleri)
HUK 107 Ceza Hukuku Genel Hükümler I
HUK 109 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
HUK 111 Allgemeine Rechtsgeschäftslehre (Hukuki İşlem Teorisi)
Grundprinzipien des Verfassungsrechts (Anayasa Hukukunun
HUK 113
Temel Prensipleri)
TUR 101 Türk Dili I
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
ENG 101 İngilizce I
3. YARIYIL (GÜZ)
Kodu
Dersin Adı
HUK 201 Borçlar Hukuku II (Akit Dışı Sorumluluk Hukuku)
HUK 203 Anayasa Hukuku III (Temel Haklar ve Uygulanması)
HUK 205 İdare Hukuku I
HUK 207 Ceza Hukuku Özel Hükümler I
HUK 209 Methodenlehre (Metodoloji)
Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie (Hukuk Felsefesi ve
HUK 211
Hukuk Sosyolojisi)
ENG 231 İngilizce III
T
2
2
U
2
2
3
2
AKTS
3
4
4
1
1
5
6
4
2
4
2
2
2
0
0
0
T
3
2
3
2
2
U
1
2
1
2
AKTS
6
6
6
6
3
2
3
2
0
2014-2015 Eğitim – Öğretim yılında, formda işaretli (…….. Adet) dersi almak istiyorum. Kayıt
yenileme işlemimin yapılmasını arz ederim.
Öğrencinin Adı Soyadı
İmzası
Danışman Ö.Ü. Adı Soyadı
İmzası
Fakülte Sekreterliği
KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR
Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür.
1. Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı
(FZ aldığı) veya başarısız olduğu (FF aldığı) dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl
derslerinden de alır.
Ancak birbirini takip eden iki yarıyıl AGNO’su 2.00’ın altında kalan öğrenci; başarısız
olduğu, koşullu geçtiği ve bulunduğu yarıyıla kadar (bulunduğu yarıyıl hariç) hiç
almadığı dersleri alarak AGNO’sunu 2.00 veya üzerine yükseltebilir.
2. Öğrenci, daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir.
Bu durumda alınan son not geçerli olur.
3. Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı
yaptırmayan öğrenciler, öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst
yarıyıl/yıldan ders alamazlar.
4. Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten
başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.
5. Öğrenciler, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurullarının karşılıklı olarak uygun
gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilirler.
Not
:
1. Bu formdaki bütün bölümler doldurularak, danışman öğretim üyesi tarafından kontrol
edilerek imzalanacaktır.
2. İmza sahipleri formdaki bilgilerden sorumludurlar.
3. Anlaşılamayan hususlar için Fakülte Sekreterliğine başvurarak bilgi alınız.
Download

DERS DEĞİŞİKLİK FORMU (EKLE-SİL)