T ASLAK
PROGRAM
9. TÜRKİYE CEZA HUKUKU GÜNLERİ
Adil Yargılanma Hakları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
31 Mayıs - 1 Haziran 2014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
I. GÜN
31 Mayıs 2014 Cumartesi
AÇILIŞ KONUŞMALARI
09.00 – 09.30
I. OTURUM
Ceza Muhakemesinde Meramını Anlatma İlkesinin Sağlanması
Die Gewährleistungrechtlichen Gehörs im Strafverfahren
09:30 – 10:30
Oturum Başkanı
 Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, Okan Üniversitesi İstanbul, Hukuk Fakültesi /
Juristische Fakultät der Okan Universität İstanbul.
Konuşmacı (25 Dakika)
 Michael Dölp, Richter des 5. Senats des Bundesgerichtshofs / Alman Federal Yargıtay 5.
Ceza Dairesi'nin Üyesi
Yorumcular (15’er Dakika)


Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı / Dekan
der juristischen Fakultät der Yaşar Universität İzmir
Veli Kafes, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Raportör
 Doç. Dr. Hakan Karakehya, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen
Fakultät der Anadolu Universität
10.30 – 11.00
11.00 – 11.15
Tartışma / Diskussion
Kahve Arası/ Kaffeepause
1
II. OTURUM
Ceza Muhakemesi Sürecinde Medyada Yaratılan Önyargı ve Adil Yargılanma Haklarının
Korunması
Stigmatisierung durch die Medienwährenddes Ermittlungs- und des Hauptverfahrens
11.15 – 12.00
Oturum Başkanı
 Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı / Dekan der
juristischen Fakultät der İstanbul Universität
Konuşmacı (25 Dakika)
 Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Hans-Heiner Kühne, Universität Trier, Deutsches,
Europäisches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht, Kriminologie / Trier
Üniversitesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Kriminoloji
Yorumcu (15 Dakika)
 Av. Naim Karakaya, Karakaya Hukuk Bürosu / Karakaya Rechtsanwaltsbüro
Raportör
 Doç. Dr. Devrim Güngör Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristische Fakultät der
Universität Ankara,
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
Tartışma / Diskussion
Öğle Yemeği / Mittagessen
III. OTURUM
Ceza Muhakemesinde Hüküm ve Kararların Gerekçesi
Die Begründung von Urteilen und Entscheidungen ım Strafverfahren
13.30 – 14.15
Oturum Başkanı
 Prof. Dr. Veli Özer Özbek, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristische
Fakultät der Dokuz Eylül Universität İzmir,
Konuşmacılar (25 Dakika)
 Prof. Dr. Christoph Krehl, Richter des 2. Senats des Bundesgerichtshofs,
Honorarprofessor an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt / Alman Federal
Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin Üyesi, Frankfurt Johann-Wolfgang-Goethe Üniversitesi'nde
Fahri Profesör
Yorumcu (15 Dakika)
 Kemalettin Erel, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimi
Raportör
 Doç. Dr. Zeynel Kangal
2
14.15 – 14:45
14.45 – 15.00
Tartışma / Diskussion
Kahve Arası / Kaffeepause
IV. OTURUM / Sitzung
15:00 – 16:00
Ceza Hukukuyla Bağlantılı Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları
Die Wirkung der Verfassungsbeschwerde auf die Strafrechtspflege
Oturum Başkanı
 Prof. Dr. Cumhur Şahin, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristische Fakultät der
Gazi Universität Ankara.
Konuşmacılar (15’er Dakika)
 Dr. Alparslan Altan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili / Stellvertretender
Vorsitzenderdes Verfassungsgericht
 Nuri Necipoğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi / Senats des Verfassungsgericht
 Prof. Dr. Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Üyesi / Senats des Verfassungsgericht
 Prof. Dr. Abdurrahman Eren, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen
Fakultät der İstanbul Universität
Raportör
 Doç. Dr. Berrin Akbulut, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ Juristischen Fakultät der
Selçuk Universität
16.00 – 16.30 Tartışma / Diskussion
16.30 – 16.45 Kahve Arası / Kaffeepause
16.45 – 17.30 1. Gün Raporlarının Değerlendirmesi / Die Bewertung der Berichte
Başkan
 Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen
Fakultät der Bahçeşehir Universität
Raportörler
 Doç. Dr. Hakan Karakehya, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristische Fakultät
der Anadolu Universität
 Doç. Dr. Zeynel Kangal
 Doç. Dr. Devrim Güngör, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristische Fakultät der
Ankara Universität
 Berrin Akbulut, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristische Fakultät der Selçuk
Universität
3
II. GÜN
1 Haziran 2014 Pazar
9. Yıldönümünde Türk Ceza Hukuku Reformunun Değerlendirilmesi
YILDÖNÜMÜ KONUŞMALARI
09.00 - 09.30
I. DEĞERLENDİRME OTURUMU
Reformun 9. Yılında Ceza Hukuku Genel Hükümlere İlişkin Değerlendirme ve Yargıtay
Uygulamaları
Die Bewertung des Allgemeinen Teils des Strafrechts im 9. Jahr der Strafrechtsreform und
die Rechtsprechung des Kassationshofs
09.30 – 10.30
Yönetici
 Prof. Dr. İzzet Özgenç, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Juristische Fakultät der Gazi
Universität
Konuşmacılar (15’er Dakika)
 Şerafettin İste, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı / Richter des 1. Senats des
Bundesgerichtshofs
Genel Değerlendirme
 Muzaffer Özdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi / Richter des 1. Senats des
Bundesgerichtshofs
Fikri İçtima
 Eyüp Yeşil, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi / Richter des 1. Senats des Bundesgerichtshofs
Bağlılık Kuralı
 Prof. Dr. Mahmut Koca, Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen Fakultät der
Şehir Universität
Suçun Özel Görünüş Biçimleri
Raportör
 Doç. Dr. Mustafa Özen, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen Fakultät
der Kırıkkale Universität
10.30 – 11.15
11.15 – 11.30
Tartşma / Diskussion
Kahve Arası / Kaffeepause
4
II. DEĞERLENDİRME OTURUMU
Reformun 9. Yılında Ceza Hukuku Özel Hükümlere İlişkin Değerlendirme ve Yargıtay
Uygulamaları
Die Bewertung des Besonderen Teils des Strafrechts im 9. Jahr der Strafrechtsreform und
die Rechtsprechung des Kassationshofs
11.30 – 12.30
Yönetici
 Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi /
Konuşmacılar (15’er Dakika)
 Muzaffer Karadağ, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi / Richter des 8. Senats des
Bundesgerichtshofs
Bilişim Alanında Suçlar
 Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen
Fakultät der Dicle Universität
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen Fakultät der
Gazi Universität
Hayat ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Üyesi / Richter des Senats des
Verfassungsgericht
Türk Ceza Kanununda Kamu Görevlisi Kavramı
Raportör
 Doç. Dr. Ali İhsan Erdağ
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00
Tartışma / Diskussion
Öğle Yemeği
III. DEĞERLENDİRME OTURUMU
Reformun 9. Yılında Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Değerlendirme ve Yargıtay
Uygulamaları
Die Bewertung des Strafverfahrensrechts im 9. Jahr der Strafrechtsreform und die
Rechtsprechung des Kassationshofs
14. 00 – 15.00
Yönetici
 Prof. Dr. Bahri Öztürk, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen Fakultät der
Kültür Universität
5
Konuşmacılar (15’er Dakika)

Vuslat Dirim, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Üyesi / Richter des 13. Senats des
Bundesgerichtshofs
Adil Yargılanma Hakları
 Gürsel Yalvaç, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi / Richter des 12. Senats des
Bundesgerichtshofs
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
 Prof. Dr. Recep Gülşen, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen Fakultät der
Zirve Universität
Hukuka Aykırı Aramada Elde edilen Deliller
 Doç. Dr. Çetin Arslan, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen Fakultät
der Hacettepe Universität
Telekomünikasyonun Denetlenmesi ve Dijital Deliller
Raportör
 Doç. Dr. İbrahim Dülger, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristische Fakultät
der İstanbul Universität
15.00 – 15.45 Tartışma / Diskussion
15.45 – 16.00 Kahve Arası / Kaffeepause
16.00 – 16. 30 2. Gün Raporlarının Değerlendirilmesi
Başkan
 Prof. Dr. Durmuş Tezcan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen
Fakultät der İstanbul Kültür Universität
Raportörler
 Doç. Dr. Mustafa Özen, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen Fakultät
der Kırıkkale Universität
 Doç. Dr. Ali İhsan Erdağ
 Doç. Dr. İbrahim Dülger, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Juristischen Fakultät
der İstanbul Universität
6
Download

9. TÜRKİYE CEZA HUKUKU GÜNLERİ TASLAK AKADEMİK