ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU
SEMPOZYUMU
18 EKİM 2014
09:15 Açılış Konuşmaları / 09:15 Uhr: Eröffnungsreden
Salon 1: I. Oturum (10:00 – 12.30 ) /Sitzung Teil I (10:00 – 12.30 Uhr)
Salon II: I. Oturum (10:00 – 12.30 ) /Sitzung Teil I (10:00 – 12.30 Uhr)
 Oturum Başkanı/Sitzungsleiter: Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN, İnönü Üniversitesi  Oturum Başkanı/Sitzungsleiter: Prof. Dr. Kemal Şenocak, Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi (Professor an der Universität İnönü in Malatya)
 Nejdet ŞATIR, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi, (Richter am 13. Senat des
Kassationshofs): Yargıtay Kararları Işığında Hekimin Hukuki Sorumluluğu
(Die juristische Verantwortlichkeit des Arztes im Lichte der Entscheidungen
des türkischen Kassationshofs)
 Prof. Dr. Hasan OZANOĞLU, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Professor
an der Universität Ankara): Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü (Die
Aufklärungspflicht des Arztes)
10:50-11:00 Kahve Molası
10:50-11:00 Uhr: Kaffepause
 Prof. Dr. Murat DOĞAN, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Professor an
der Universität Erciyes in Kayseri): Hekimin Tazminat Sorumluluğunda
Zamanaşımı (Verjährung des Schadensersatzanspruches gegen den Arzt)
 Prof. Dr. Yusuf BÜYÜKAY, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Professor an
der Universität Fatih): İstenmeden Dünyaya Gelen Çocuklardan Dolayı
Hekimin Hukuki Sorumluluğu (Die Haftung des Arztes für die unerwünschte
Geburt eines Kindes)
 Yrd. Doç. Dr. Serdar NART, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
(Juniorprofessor an der Universität 9 Eylül in İzmir): Hekimin İlaç
Tedavisinden Doğan Sorumluluğu (Die Haftung des Arztes bei
Medikamentenbehandlung)
Hukuk Fakültesi ve İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Professor an der
Universität Ankara und Universität İnönü in Malatya)
 Prof. Dr. Mathias ROHE, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg): Alman Hukukunda Hekimin
Sorumluluğunun Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi (Zivilrechtliche
Aspekte der Arzthaftung nach deutschem Recht)
 Prof. Dr. Steffen KLUMPP, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg): Alman Hukukunda Hekimin
Sorumluluğunun Sosyal Hukuk Açısından Değerlendirilmesi (Sozialrechtliche
Aspekte der Arzthaftung nach deutschem Recht)
10:50 -11:00 Kahve Molası
10:50-11:00 Uhr: Kaffepause
 Dr. Ali YARAYAN, Avukat ve Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Türk Hukuku
Araştırma Merkezi Müdürü (Rechtsanwalt und geschäftsführender Leiter der
Forschungsstelle für türkisches Recht an der Universität Erlangen-Nürnberg):
Alman Hukukunda Tıbbi Sorumluluk Davalarında Yargılama Usulü (Das
Arzthaftungsverfahren nach deutschem Recht)
 Dr. Jan SCHUHR, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza
Hukuku ABD (Universität Erlangen-Nürnberg): Sözleşmesel İlişki İçerisinde
Başvurulan Hekimin Ücret Dolandırıcılığı (Abrechnungsbetrug von
Vertragsärzten)
 Dr. Mustafa OĞLAKÇIOĞLU, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku ABD (Universität Erlangen-Nürnberg): Uyuşturucu Maddelerin
Haksız Yere Reçeteye Yazılması (Die unbegründete
Verschreibung von
Betäubungsmitteln)
12:10–12:30 Soru ve Tartışmalar 12:10–12:30 Uhr: Fragen und Diskussion
12:10–12:30 Soru ve Tartışmalar
Öğle Yemeği - Mittagessen 12:30-14:00
Salon 1: II. Oturum (14:00-17.30 ) /Sitzung Teil II (14:00-17.30 Uhr)
 Oturum Başkanı/Sitzungsleiter:
 Gürsel YALVAÇ, Yargıtay 12 .Ceza Dairesi Üyesi (Richter am 12. Strafsenat des
Kassationshofs): Yargıtay Kararları Işığında Hekimin Cezai Sorumluluğu (Die
strafrechtliche Haftung des Arztes im Lichte der Entscheidungen des türkischen
Kassationshofs)
 Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Privatdozent
an der Universität Ankara): Hekimin Cezai Sorumluluğu (Die strafrechtliche
Haftung des Arztes)
15:00 – 15:10: Kahve Molası 15:00 – 15:10 Uhr: Kaffepause
 Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Professor an
der Universität Ankara): Organ Ticareti Suçu (Die Straftat des Organhandels)
 Yrd. Doç. Dr. Fatih BİRTEK, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(Juniorprofessur an der Universität Erciyes in Kayseri): Hastanın Kişisel
Verilerinin Korunması ve Kişisel Verileri Başkasına Verme Suçu (Der Schutz von
persönlichen Patientendaten sowie die Straftat der Wietergabe von persönlichen
Patientendaten)
 Selami DEMİRKOL, Danıştay 15. Daire Üyesi, (Richter am 15. Senat des
Verwaltungsgerichtshofs): Danıştay Kararları Işığında Tıbbi Malpraktis Davaları
(Amtsmißbrauchsverfahren
im
Lichte
der
Entscheidungen
des
Verwaltungsgerichtshofes)
17:10-17:30 Soru ve Tartışmalar
17:10-17:30: Fragen und Diskussion
12:10–12:30 Uhr: Fragen und Diskussion
Download

uluslararası sağlık hukuku sempozyumu 18 ekim 2014