ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Kerem Öz
3. Unvanı: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Hukuk Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi
2010
Y. Lisans
Özel Hukuk
Özyeğin Üniversitesi
Enstitüsü
Doktora
X
X
S.Bilimler
2012…
X
7. Yayınlar
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
Öz, K., “Die Haftung des Herstellers aus fehlerhaftem Produkt (Produkthaftung)”, in: AB Ülkelerinin Hukuki
Düzenlemeleri, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 157-167.
Öz, K., “Üreticinin Hatalı Üründen Doğan Sorumluluğu (Ürün Sorumluluğu)”, in: AB Ülkelerinin Hukuki
Düzenlemeleri, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 147-155.
Öz, K., “Der Irrtum im türkischen Strafgesetzbuch", in: Studien zum deutschen und türkischen Strafrecht,
Das Schuldprinzip des türkischen StGB im Spiegel des deutschen Strafrechts, Bd. 2, (Hrsgb.: Prof. Dr.
Gunnar Duttge-Prof. Dr. Yener Ünver), S. 187-198.
Öz, K., “Eigenverantwortliche Selbstgefaehrdung und einverstaendliche Fremdgefaehrdung", in: Studien
zum deutschen und türkischen Strafrecht, Aktuelle Grundlagenprobleme des materiellen Strafrechts, Bd.
1, (Hrsgb.: Prof. Dr. Gunnar Duttge-Prof. Dr. Yener Ünver), S. 41-52.
7.7. Diğer yayınlar
Tercümeler
Almanca’dan Türkçe’ye
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. Nina Dethloff – Dr. Alexandra Maschwitz, “Avrupa’da Çocuk Hakları – Biz
Nerede Duruyoruz?”, in: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S. 2, s. 147-154.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. hab. Wojciech Dajczak, “Avrupa Özel Hukuk Geleneği Açısından Opsiyonel Bir
Avrupa Satım Hukuku”, in: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 13, C. 13, S. 1, s.
223-236.
•
(Çev.Öz, K.)- Doç. Dr. Suzana Kraljic, “Ebeveynlerin Boşanma Savaşındaki Sessiz Tanıklar Olarak
Çocuklar” in: II. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu “Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku”,
15/16.05.2013 –İstanbul/Türkiye, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 207-223.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. Barbara Novak, “Evlilik Birliği Mallarının Tasfiyesi” in: II. Türkiye-Slovenya
Uluslararası Hukuk Sempozyumu “Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku”, 15/16.05.2013 –İstanbul/Türkiye,
(Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 269-278.
•
(Çev.Öz, K., [Bilgen, K. ile ortak])- Prof. Dr. Hans Lilie, "Ceza Soruşturmasında Hekimin Tedavi
Hataları", in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 14, Tıp/Sağlık Hukuku, (Ed.: Prof. Dr. Yener
Ünver), s. 183-195.
1
•
(Çev.Öz, K.)- Araş. Gör. Dorothea Magnus, "Ölüme Yardım ve Demans", in: Karşılaştırmalı Güncel
Ceza Hukuku Serisi 14, Tıp/Sağlık Hukuku, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 219-234.
•
(Çev.Öz, K.)- Av. Dirk Wüstenberg, "Klitorisin Kesilmesinde Çocuğun Menfaatinin Tehlikeye Atılması",
in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 14, Tıp/Sağlık Hukuku, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s.
235-242.
•
(Çev.Öz, K.)- "Alman Federal Yüksek Mahkemesi 3. Ceza Kurulu’nun 28 Mayıs 2013 tarihli 437/12
sayılı Kararı”, in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 14, Tıp/Sağlık Hukuku, (Ed.: Prof. Dr.
Yener Ünver), s. 337-344.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. Christian Wolf – Öğr. Gör. Moritz von Bismarck, “Tacir, Müteşebbis, Tüketici –
Ne Zaman Alman Medeni Kanunu, Ne Zaman Alman Ticaret Kanunu, Ne Zaman Tüketici Hukuku
Uygulanır?”, in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 5, s. 213-231.
•
(Çev.Öz, K.)- Dr. Markus Würdinger, “Simsarın Rezervasyon Anlaşması – quo vadis?”, in:
Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 5, s. 239-247.
•
(Çev.Öz, K.)- Dr. Larissa Thole – Michael Schanz, “ Hastaların Hakları – Şeffaf, Güvenilir ve Uyumlu”,
in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 5, s. 311-321.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. Michael Jaensch, "Alman Hukukunda Tali İfadan Kaçınılması Halinde
Tazminat", in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 4, s. 191-202.
•
(Çev.Öz, K.)- Dr. Kadri A. Bahşi, “Türkiye’de Hukuksal Koruma Sigortası: Avukatlık Kanunu Dikkate
Alınarak Yapılan Bir İnceleme”, in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 5, s. 283-301.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. Dirk Looschelders / Arş. Gör. Mark Makowsky, "Borç İlişkisinin Nispiliği ve
Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu", in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 4, s. 223-240.
•
(Çev.Öz, K.)- Öğr. Gör. Florian Loyal, "İşlem Temelinin Çökmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona
Ermesi", in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 4, s. 257-274.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. Dirk Heckmann, "İnternette Kişiliğin Korunması: Şerefin ve Profilin
Korunmasına İlişkin Engeller: Bilişim Teknolojileri Kullanımının Anonimliği ve Kesintisiz Veri
Bağlantısı", in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 13, İnternet Hukuku, (Ed.: Prof. Dr. Yener
Ünver), s. 415-426.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. Thomas Puhl, "Alman Hukukuna Göre Anayasa İtirazının Esasları", in:
Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 3, s. 75-90.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. iur. Dr. phil. Paul Tiedemann, "Almanya Hukuku'na Göre Anayasa Şikayetinin
Kabul Edilebilirliği", in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 2, s. 79-88.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. iur. Dr. phil. Paul Tiedemann, "Hikmet-i Hükümet Nedeniyle Yalan
Söyleme Yükümlülüğü Hakkında-Yabancılar Hukuku Birlikte Etkileme Yükümlülüklerinin Kapsamı
Üzerine Düşünceler", in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 2, s. 101-110.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. iur. Dr. phil. Paul Tiedemann, "Almanya'da İltica Hakkı", in:
Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 2, s. 23-34.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. iur. Dr. phil. Paul Tiedemann, "Alman Federal Anayasa Mahkemesi
Kararlarında Fikir Özgürlüğü ve Şerefin Korunması", in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 1, s.
159- 166.
•
(Çev.Öz, K.)- "AB Komisyonu Bildirisi- Sporun Avrupa Boyutunun Gelişimi", in: Ankara Barosu Spor
Hukuku Kurulu- Av. Atila Elmas Armağanı, (Ed.: Av. Tacar Çağlar vd.) s. 635-658.
2
İngilizce’den Türkçe’ye
•
(Çev.Öz, K.)- P ro f. D r. N. A. M iro shnichen ko , “Bir Suç Türü Olarak Kabahat”, in: AB
Ülkelerinin Hukuki Düzenlemeleri, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 369-372.
•
(Çev.Öz, K.)- P ro f. D r. Vy ache slav Tuly ako v , “Avrupa Kalkınma Ortaklıkları: Hukuki Bir
Çerçeve”, in: AB Ülkelerinin Hukuki Düzenlemeleri, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 193-199.
•
(Çev.Öz, K.)- Y ard. Do ç. D r. Nataliy a Yakubo v ska, “Ukrayna’nın Güncel Ceza Politikası:
Avrupa Ölçütlerine Doğru”, in: AB Ülkelerinin Hukuki Düzenlemeleri, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s.
289-295.
•
(Çev.Öz, K.)- S. O. Iarem e nko , “Ukrayna’da Ceza Hukuku Korumasının Konusu Olarak Bilgi”, in:
AB Ülkelerinin Hukuki Düzenlemeleri, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 419-421.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. Matthew J. Mitten, "Olimpik ve Uluslararası Spor Tahkim Kararlarının
Yargısal Denetimi: Eğilimler ve Gözlemler", in: Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu- Av. İsmail İnan
Armağanı, (Ed.: Av. Tacar Çağlar), s. 513-532.
•
(Çev.Öz, K.)- Av. James Johnson, "Sporda Rekabetin Kısıtlanması", in: Ankara Barosu Spor Hukuku
Kurulu- Av. İsmail İnan Armağanı, (Ed.: Av. Tacar Çağlar), s. 533-556.
•
(Çev.Öz, K.)- Prof. Dr. Marco Gercke, "Siber Suç Sözleşmesi ile 10 Yıl: Avrupa Konseyi'nin İnternet
Bağlantılı Suçlara Karşı Mücadele Belgesinin Başarıları ve Kusurları", in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza
Hukuku Serisi 13, İnternet Hukuku, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 103-120.
•
(Çev.Öz, K.)- "Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Komitesi (T-CY) Altıncı Kurul Özet Toplantı
Raporu", in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 13, İnternet Hukuku, (Ed.: Prof. Dr. Yener
Ünver), s. 249-278.
•
(Çev.Öz,K.)- "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Antenatal Dönemde Anti-Dimmunoglobin
Kullanılmasına İlişkin R(81) 5 Sayılı Tavsiye Kararı", in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi
12, Adli Tıp ve Ceza Hukuku, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 177-178.
•
(Çev.Öz, K.)- "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Hemofili Hastalarının Tedavisine Yönelik Kan
Ürünlerine İlişkin R (80) 5 Sayılı Tavsiye Kararı", in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 12,
Adli Tıp ve Ceza Hukuku, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 91-94.
Türkçe’den Almanca’ya
•
(Çev.Öz, K.)- Veli Kafes, “Die Straftat sexueller Angriff (türkisches Strafgesetzbuch) aus der Sicht der
Rechtsprechungspraxis (Zusammenfassung)” in: II. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk
Sempozyumu “Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku”, 15/16.05.2013 –İstanbul/Türkiye, (Ed.: Prof. Dr.
Yener Ünver), s. 59-60.
•
(Çev.Öz, K.)- Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, “Der medizinische Eingriff “Kastration” im türkischen
Recht und neue Entwicklungen (Zusammenfassung)” in: II. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk
Sempozyumu “Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku”, 15/16.05.2013 –İstanbul/Türkiye, (Ed.: Prof. Dr.
Yener Ünver), s. 131-132.
•
(Çev.Öz, K.)- Yard. Doç. Dr. İrem Çağlar, “Die haeusliche Gewalt im türkischen Recht
(Zusammenfassung)” in: II. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu “Cinsel Suçlar ve Evlilik
Hukuku”, 15/16.05.2013 –İstanbul/Türkiye, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 191-193.
•
(Çev.Öz, K.)- Yard. Doç. Dr. Sevgi Usta, “Das Entwicklungsrecht des Kindes und die Verantwortung der
Verwaltung (Zusammenfassung)” in: II. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu “Cinsel
Suçlar ve Evlilik Hukuku”, 15/16.05.2013 –İstanbul/Türkiye, (Ed.: Prof. Dr. Yener Ünver), s. 245-246.
3
•
(Çev.Öz, K.)- Yard. Doç. Dr. Sandy Yakuppur, “Eine Übersicht über den gesetzlichen Güterstand im
türkischen Familienrecht (Zusammenfassung)” in: II. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk
Sempozyumu “Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku”, 15/16.05.2013 –İstanbul/Türkiye, (Ed.: Prof. Dr.
Yener Ünver), s. 254-255.
•
(Çev.Öz, K., [Bilgen, K. ile ortak])- Doç. Dr. Mehmet Altunkaya, "Die Bewertung der Bestimmungen
des türkischen Obligationengesetzbuches, die den Abschluss und die Form des Vertrages betreffen",
in: Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr.: 4, s. 161-177.
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler İstanbul Barosu (42915)
11. Ödüller
Auszeichnung für den besten Vortrag, Georg-August-Universitaet Göttingen, 29.04.2012.
4
Download

Özgeçmiş - Uluslararası Antalya Üniversitesi