N O T F A L L K A R T E BS
BS Acil kart
Türkisch - Türkçe
Eşler arası, evlilikte ve aile içi
bedensel, cinsel veya psikolojik şiddet‘te
yardım ve destek alma
Polizei Notruf Tel 112 oder 117
(Polis Acil Çağrı)
24 saat
---
Psycho-Soziale Dienste der Kantonspolizei BS
(BS Kanton Polisinin Psiko-Sosyal Hizmetleri)
Tel 061 267 70 38
Krize müdahele ve danışmanlık
Frauenhaus Basel
(Kadın Sığınma Evi Basel)
Tel 061 681 66 33 24 saat
Şiddete maruz kalmış kadınlar, çocuklar ve gençler için
koruma, konaklama ve danışmanlık
---
Opferhilfe beider Basel
(Her iki Basel’in Mağdurlara Yardım Hizmeti)
Tel 061 205 09 10 Steinenring 53 4051 Basel
Danışmanlık, refakat ve maddi yardım
limit, şiddete maruz kalmış kadınlar için danışmanlık
männer plus, şiddete maruz kalmış erkek çocuk ve erkekler için danışmanlık
triangel, şiddete maruz kalmış çocuk ve gençler için danışmanlık
Cinsel/bedensel şiddet‘te lütfen doktor raporu alınız
Universitätsspital Basel
(Üniversite Hastanesi Basel)
Tel 061 265 25 25
24 saat
Petersgraben 4 4031 Basel
---
Notfall Frauenklinik des Universitätsspitals
(Üniversite Hastanesinin Kadın Kliniği Acil Servisi)
Tel 061 265 91 34
24 saat
Spitalstrasse 21 4031 Basel
Kadınlar için tıbbi yardım, muayene bayan doktor tarafından yapılacağına dair garanti verilir.
Türkisch - Türkçe
---
Notfall Universitäts-Kinderspital UKBB
(UKBB Üniversite Çocuk Hastanesinin Acil Servisi)
Tel 061 704 12 12 24 saat
Spitalstrasse 33 4056 Basel
Bebekler, çocuklar ve gençler için tıbbi yardım
Notfall Universitäre Psychiatrische Kliniken UPK
(UPK Üniversite Psikiyatrik Klinikleri Acil Servisi)
Tel 061 265 50 40 24 saat
Petersgraben 4 4031 Basel
Krize müdahele, psikolojik sorunlarda yardım
---
Männerbüro Region Basel
(Basel Bölgesi Erkekler Bürosu)
Tel 061 691 02 02
Greifengasse 9 4058 Basel
Şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalmış
erkekler için danışmanlık
Lernprogramm gegen häusliche Gewalt
(Aile içi şiddete karşı eğitim programı)
Tel 061 552 62 38
Şiddet uygulayan erkekler için kurs
---
Eheaudienz des Zivilgerichts
(Sivil Mahkemenin Evlilik Görüşmesi)
Tel 061 267 64 02 / 03
Salı ve Perşembe 14:00 – 15:00 (kapı açılışı saat 13:15‘de)
Bäumleingasse 5 4051 Basel
Acil durumlarda ihtiyati kararname:
Evliliği koruma tedbirleri
Bereich Gesundheitsdienste Abteilung Sucht
(Sağlık Hizmetleri Alanı Bağımlılık Bölümü)
Tel 061 267 89 00
Clarastr. 12 Postfach 4005 Basel
Mağdur kişiler ve yakınları için alkol- ve bağımlılık sorunlarında danışmanlık
---
Multikulturelle Suchtberatungsstelle MUSUB
(MUSUB Çokkültürlü Bağımlılık Danışma Merkezi)
Tel 061 273 83 05
Nauenstrasse 49 4052 Basel
Bağımlılık sorunlarında çeşitli dillerde danışmanlık
Herausgeberin: Fachstelle Häusliche Gewalt
Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt, Stand: Sommer 2014
Notfallkarte (in verschiedenen Sprachen) bestellen: [email protected]
Download

Notfallkarte_TÜRKISCH_Stand Sommer 2014 - beim Justiz