1
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ’ın
Özgeçmişi
Konya,5.Aralık.2014.
İÇİNDEKİLER
I.
Kimlik Bilgileri
II.
Adresleri ve Telefon Numaraları
III.
Eğitimi, Kariyeri ve Akademik Unvanları
IV.
Bilimsel Çalışmaları
A- Kitaplar
B- Makaleler
C- Yayına Hazırlanmış, Basılmakta Olan veya Basılmamış İncelemeler,
Bildiriler ve Konferanslar
1.Kitaplar
2.Makaleler, İncelemeler, Bildiriler
3. Konferanslar
D- Bilimsel Faaliyetler
1. Konuşmacı
2. Oturum Başkanı
3. Radyo ve Televizyon Konuşmaları
4. Hakem Heyeti, Danışma Kurulu, Bilim Kurulu veya Yayın Kurulunda
Görev Yaptığı veya Halen Görevli Olduğu Dergiler
V.
Komisyon Çalışmaları
A- T.C. Devleti’nin “Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü
Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (Convention On Elimination of All
Discriminations Against Woman)” ile ilgili CEDAW Komitesi’ne sunduğu
2004 yılı Türkiye Resmî Raporu’nu BM’de savunan komisyonun üyesi
B- “Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kanunu Tasarısı
Komisyonu
C- Genel İdarî Usul Kanunu Komisyonu
D- İdarî Yargılama Usulü Kanunu Değişikliği Komisyonu
E- “Türkiye’de Kadın Cezaevleri Nasıl Olmalı?” Komisyonu
F- Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Hazırlık ve Yürütme Kurulu
G- İdarî Usul Kanunu Tasarısı Komisyonu
H- Ombudsmanlık – Kamu Denetçiliği Kanunu Hazırlığı Komisyonu
İ- DPT Kadının Kalkınmaya Katılımı Özel İhtisas Komisyonu
J- DPT Hukuk ve Kadın Alt-Komisyonu
K- İdarî Mevzuat Komisyonu
2
VI.
Akademik ve İdarî Görevleri – Tarihleri
A. Danışmanlık ve Eğitim
1. Verdiği Dersler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
2. Ders Verdiği Kurumlar
3. Danışmanlık Hizmeti Verdiği Öğrenci Sayısı
B. İdarî Görevler
C. Kurullar
D. Diğerleri
VII.
Üyesi Olduğu ve Görev Üstlendiği Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
A- Üye Olunan Dernekler
B- Yurtdışı Tecrübesi
1. Araştırmalar
1) Almanya Köln Üniversitesi (Doktora Çalışması)
2) Fransa Aix-Marseille Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(Profesörlük Çalışması )
3) Fransa Grenoble Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(Profesörlük Çalışması )
4) Fransa – Marseille: Avrupa Birliği Merkezi’nde araştırma
5) Belçika – Brüksel: Avrupa Birliği Merkezi’nde araştırma
6) Belçika – Brüksel: NATO Merkezi’nde NATO ile ilgili araştırma
2. Katıldığı Uluslararası Toplantılar
VIII. Eklenmesi Düşünülen Diğer Hususlar
A- Hukukçu
B- Yönetici
C- Hobileri
D- Medenî Hali
IX.
X.
XI.
XII.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Gazi Üniversitesi Kadın
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Olarak Düzenlediği
Organizasyonlar ( 27 Mart 1997 – 27 Mart 2000 ) (Aralık 1998 – Aralık
2001)
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Olarak Düzenlediği
Organizasyonlar ( 26 Ocak 2001 – 26 Ocak 2004 )
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Olarak Düzenlediği
Organizasyonlar (11 Nisan 2012 - ……)
A. Yapılan Toplantılar
B. Yapılacak Toplantılar
Mevlâna Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Vekili Olarak Düzenlediği
Organizasyonlar (3 Ağustos 2012 -10 Aralık 2012)
3
XIII. Ekim 2000-Aralık 2014 Eğitim-Öğretim Yıllarında Yaptığı Bilimsel
Faaliyetler
A. Delege Olarak Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Toplantılar
B. Oturum Başkanı Olarak İdare Ettiği veya Başkanlık Divanında Bulunduğu
Ulusal ve Uluslararası Toplantılar
C. Konuşmacı Olarak Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Toplantılar
D. Katılacağı Ulusal ve Uluslararası Toplantılar (2014)
E. 2014 – 2015 Eğitim - Öğretim Yılında Vermekte Olduğu Dersler
F. 2005 ve 2014 Yılları İtibariyle Yaptığı Uluslararası Ziyaretler
4
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ’ın
Özgeçmişi
Konya, 5.Aralık.2014.
I.
KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı
: Zehra ODYAKMAZ
Doğum Yeri
: Manisa
Doğum Tarihi
: 31 Mart 1949
Tâbiyeti
: Türkiye Cumhuriyeti
Yabancı Dili
Uzmanlık Alanı
II.
: İngilizce (çok iyi)
Fransızca (orta )
Almanca (az )
: İdare Hukuku
ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI
İş Adresi
: Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Yeni İstanbul Cad. No: 235
42003 Selçuklu/Konya-TÜRKİYE
www.mevlana.edu.tr
İş Telefonu
: (++90) 444 42 43
İş Belgegeçer
: (++90) (0 332) 241 11 11
Ev Adresi
Ev Telefonu
: Hoşdere Caddesi, 747. Sokak, No. 3, Park Vadi Evleri, 3.
Etap, A-1 Blok, Kat:2, Daire: 19,
Çankaya– ANKARA/TÜRKİYE
: (++90) 0 312 451 15 06
Ev Belgegeçer
: (++90) 0 312 451 15 07
Cep Telefonu
: (++90) 0 533 648 87 67
E-mail
: [email protected]
[email protected]
5
III.
EĞİTİMİ, KARİYERİ VE AKADEMİK UNVANLARI
İlkokul
: Ankara Ulubatlı Hasan İlkokulu 1955 – 1960
(Pekiyi derece)
Ortaöğrenim
: TED Ankara Koleji 1960 – 1967
Fen Bölümü (İyi derece)
Üniversite
: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1967 – 1971
(İyi derece)
Avukatlık Stajı
: Ankara Barosu 1972
Öğretmen
: Ankara Atatürk Lisesi’nde İngilizce öğretmeni 1972-1973
Ankara Gazi Lisesi’nde İngilizce öğretmeni1972-1973
Serbest Avukat
: Ankara 1972-1979
Araştırma Görevlisi
: 30 Kasım 1979 Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
(1982 yılında Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
olarak adı değişmiştir.)
Doktor
: (Temmuz 1983)7 Kasım 1983 AnkaraÜniversitesi Hukuk
Fakültesi (Pekiyi derece)
Yardımcı Doçent
: 31 Ekim 1984 Gazi Üniversitesi
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
Doçent
: (10 Ekim 1990) 27 Kasım 1990 Gazi Üniversitesi İktisadî
ve İdarî Bilimler Fakültesi
Profesör
: 16 Eylül 1996 Gazi Üniversitesi
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
Üyelik
: T.C. Genelkurmay Başkanlığı – Atatürk Araştırma
Merkezi (ATAREM) üyeliği (2000 – 2005)
6
IV.
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
A- KİTAPLAR
1. İdarî Uyuşmazlıklarda Yargı Öncesi Çözüm Usûllerinin Uygulanabilirliği,
Ankara Ekim 2013, 168 sayfa, Orion Kitabevi, (Serkan Çınarlı ile birlikte).
2. Türk İdarî Yargılama Usûlünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, İstanbul
1993, XIII+118 sayfa, Alfa Basım Yayın Dağıtım, Yayın No. 123, Hukuk
Dizisi 46.
3. Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Genişletilmiş Güncellenmiş 15. Baskı,
İstanbul Ağustos 2012, XXXIX+655 sayfa, Themis, Oniki Levha Yayıncılık
A.Ş., Yayın No:183, (Ümit Kaymak ve İsmail Ercan ile birlikte).
4. İdarî Yargı, 5. Yargı Paketi ve son güncel mevzuata göre, Güncellenmiş 10.
Baskı, İstanbul Ağustos 2014, XII+507 sayfa, Themis, Oniki Levha Yayıncılık
A.Ş,Yayın No:224, (Ümit Kaymak ve İsmail Ercan ile birlikte).
5. KAS Konu Anlatımlı – Çözümlü Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık, 1993
– 2002 Çıkmış Sorularla, (Editörler: Prof. Dr. Tezer Öcal – Prof. Dr. Zehra
Odyakmaz), Ankara, 2004, XX +1159 sayfa, Altın Seri, Savaş Yayınevi.
B- MAKALELER
1. “Right To Reject Benefit From Amnesty As a Mechanism To Prevent
Personal Discreditation Caused By Amnesty (Right to Dignity)”, Pravni
zivot casopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski Broj, Pravo I
Dostojanstvo, 26 godina kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje
pravnika srbıje, Broj 10, Beograd 2013, Tom II, p.235-252, (Oğuzhan Güzel
ile birlikte).
2. “Administration and Morality”,Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i
praksu, Tematski Broj, Pravo I Moral, 25 godina kopaonicke skole prirodnog
prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 10, Beograd 2012, Tom II, p.189-210,
(Oğuzhan Güzel ile birlikte).
3. “Administration’s Responsibility in Terror Incidents”, Pravni zivot casopis
za pravnu teoriju i praksu, Tematski Broj, Pravo I Odgovornost, 24 godina
kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 10,
Beograd 2011, Tom II, p.137-170.
4. “Administration’s Responsibility in Health Services”, Pravni zivot casopis za
pravnu teoriju i praksu, Tematski Broj, Pravo I Prostor, 23 godina
kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 10,
Beograd 2010, Tom II, p.263-297, Duruga Katedra Pravo Na Slobodu.
7
5. “State Under Rule Of Law In Turkey, Its Elements And The Importance Of
Administrative Judiciary System - Hukuk Devleti, Unsurları, Türk İdarî
Yargı Sistemi”, p.118-135, Views on the History of Democracy
Development in Azerbaijan and Turkey, April 2nd 2010, Edited by: Leila
Alieva-Vurgun Ayyub, published by The Center for National and
International Studies (CNIS) with the support of the National Endowment
for Democracy and the Blacksea Trust Fund for Regional Cooperation (A
Project of German Marshall Fund), Baku, Qanun 2010, 292 pages.
6. “Time in Law and Issue of Reasonable Period of Time in Administrative
Judiciary (Hukukta Zaman ve İdarî Yargıda Makûl Süre Konusu)”, Pravni
zivot casopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski Broj, Pravo I Vreme, 22
godina kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj
11, Beograd 2009, Tom III, p.25-52.
7. “International Integration of Law and Its Reflection to National Law
(Hukukun Uluslararası Bütünleşmesi ve İç Hukuka Yansıması)”, Pravni
zivot casopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski Broj, Pravo I
Medunarodne Integracije, 21 godine kopaonicke skole prirodnog prava,
udruzenje pravnika srbıje, Broj 14, Beograd 2008, Tom VI, p.231-258.
8. “Hukukun Uluslararası Bütünleşmesi ve İç Hukuka Yansıması”, Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:16, S:2, Y:2008, s.11-44.
9. “Mutual Limits of Administration’s and Individual’s Powers or Freedom of
Power in Terms of Alternative Dispute Resolutions in Administrative Law
(Yargı-Öncesi Çözüm Usûlleri Açısından İdare Hukukunda İdarenin ve
Fertlerin Yetkilerinin Karşılıklı Sınırı ya da Yetki Hürriyetleri)”, Pravni
zivot casopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski Broj, Pravo I Sloboda, 20,
godina kopaonicke skole prirodnog prava, Broj 10/2007, Godina LVI /
Knjiga 510, 1-972, Beograd, Tom II, p.547-576.
10. “The Importance of Administrative Judiciary Regime (System of Judicial
Separation) in Terms of Human Future”, Pravni život, časopis za pravnu
teoriju i praksu Tematski Broj, Pravo I Humana Buducnost, Udruzenje
Pravnika Srbıje, Broj 10 2006 Beograd, Tom II, p.329-360.
11. “Equality Bodies”, Pravni Zivot Casopis Za Pravnu Teoriju i Praksu,
Tematski Broj, Pravo I Univerzalne Vrednosti, Broj 12/2005, Tome IV,
Godina LIV/Knjiga 496 str.1-1224, Beograd, Udruzenje Pravnika Srbije,
p.793-803.
12. “Eşitlik Kurumları ve Türkiye’de Durum”, Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C:16, S:1, Y:2008, s.93-116.
8
13. “Hukukta Zaman ve İdarî Yargıda Makûl Süre Sorunu”, Türkiye Adalet
Akademisi Dergisi “Adalet İçin Bilgi”, (Üç Ayda Bir Yayınlanan Ulusal
Hakemli Dergidir), Temmuz 2010, Yıl: 1, Sayı: 2, s. 1-31.
14. “İdarenin Denetlenmesi”, s.153-187, Kamu Yönetimi (Editör: Yüksel
KOÇAK), Ankara Nisan 2014, 246 sayfa, Merdiven Yayınları.
15. “Fransa’da ve Türkiye’de Seçim Kampanyalarının ve Siyasî Partilerin
Finansmanının Denetimi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
Cilt:20, Sayı:2, Yıl:2012, s.7-26, (Serkan Çınarlı ve Cem Özcan ile birlikte).
16. “İdarenin Uygulamaları Bakımından İdare, Etik ve Ahlâk”, Ankara Barosu
Dergisi, Yıl:71, Sayı:2013/3, s.19-55, (Oğuzhan Güzel ile birlikte).
17. “Mahkeme Kararları Işığında Terör Olaylarında İdarenin Sorumluluğuna
Genel Bir Bakış” Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1,
Yıl:2013, Sayı:1, s.1-61, (Oğuzhan Güzel ile birlikte).
18. “Yeni Türk Borçlar Kanununun 55/2. Maddesinin İdare Hukukunun İlkeleri
Açısından Değerlendirilmesi”, s.253-280, Ankara Barosu Ulusal Kongre,
Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve
Usulü Kongresi, 4-5-6 Nisan 2013 (Editör: Selma Güleç Uçakhan), Ankara
2013, VI+575 sayfa, Ankara Barosu Başkanlığı.
19. “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kurumsal Sorumluluğu Açısından Avukatın
Gözönünde Bulundurması Gereken Hususlar”, s.199-235, Tıbbî
Müdahaleden Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk (Ceza Hukuku-Medenî
Hukuk-İdare Hukuku), Sempozyum, 16-17 Ocak 2009 Mersin, Ankara 2009,
IX+235 sayfa, Mersin Barosu.
20. “İdare Hukuku Açısından Hasta Hakları Uygulamaları”, Türkiye Adalet
Akademisi Dergisi (Üç Ayda Bir Yayınlanan Ulusal Hakemli Dergidir), 20
Nisan 2011, Yıl: 2, Sayı:5, s. 1-57.
21. “Sağlık Hizmetlerinde İdare Hukuku Bakımından Müşterek Sorumluluk”,
s.165-207, VII. Türk – AlmanTıp Hukuku Sempozyumu VII. Türkisch –
Deutsches Symposium Zum Medizinrecht, Tıpta İşbirliği ve Hukuksal
Sorunlar Delegation und Kooperation im Gesundheitswesen, Editörler(Prof.
Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Henning Rosenau), Ankara – 2011, Adalet
Yayınevi.
22. “İdarî Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları (Türk Mevzuatı ve
Uygulamaları)”, s.63-83, Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları
Sempozyumu, Ankara 3-5 Nisan 2006 (Editör: Mehmet TİRYAKİ), Ankara
2006, 152 sayfa, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
9
23. “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İşliyor mu?”, s. 235 – 300,Türk Hukuk
Kurumu, Yetmişbirinci Kuruluş Yılı Armağanı, 9 Nisan 2005, Ankara 2005,
Türk Hukuk Kurumu Yayınları, Armağan Kitap: 1.
24. “Rekabet Kurumu’nun Türk İdare Teşkilâtı İçindeki Yeri ve Önemi”, Kültür
Bakanlığı İşbirliğiyle Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002,
Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, 08 -11 Ocak 2002 Ankara, Ankara 2002,
s. 81-101, s. 141-145, Ankara Barosu Yayınları Konferanslar Dizisi: 03.
25. “Yeni Anayasa Çalışmalarında Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Askerî
Yüksek İdare Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İçin Üye
Seçimleri ve Bazı Konular Hakkında Görüşler”, Anayasa Yargısı, Anayasa
Mahkemesi’nin 46. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen “Yeni
Anayasa Arayışları ve Yargının Konumu” Konulu Sempozyumda Sunulan
Bildiriler, 25 Nisan 2008 Ankara, Anayasa Yargısı 25, Ankara Temmuz
2009, s.155-204, Anayasa Mahkemesi Yayınları:57.
26. “Bireyin Af’tan Yararlanmayı Reddetmek Hakkı Olmalıydı”, Anadolu
Finans Aylık Ekonomi, Siyasî ve Aktüel Dergi, Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2001, s.
48-49.
27. “Âdil Yargılanma ve İtibar Hakkına Ulaşım Açısından Bireyin Aftan
Yararlanmayı Reddetme Hakkı”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Armağanı, Cilt:VIII, Sayı: 2, Yıl:
2013, Kayseri Aralık 2013, s. 89-120, (Oğuzhan Güzel ile birlikte).
28. “1982 Anayasası Açısından Bireyin Af’tan Yararlanmayı Reddetme Hakkı”,
Anayasa Mahkemesi’nin 39. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen
Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 25 – 26 Nisan 2001, Ankara 2001, s.364377.
29. “Yürürlüğü Durdurma”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi’nin 34.
Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan
Bildiriler, 27-28 Nisan 1995, Ankara 1995, Sayı 12, s.143-170, Anayasa
Mahkemesi Yayınları, No. 31.
30. “Siyasî Partilerin Kapatılması ile İlgili Hükümlerde Uyumsuzluklar ve
Uygulamadaki Güçlükler”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi’nin 34.
Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan
Bildiriler, 27-28 Mayıs 1996, Ankara 1996, Sayı 13, s.231-245, Anayasa
Mahkemesi Yayınları No. 32.
31. “Siyasî Partiler Kanunu Demokratikleşmeyi Bekliyor”, Nokta, 19-25 Ekim
1997, Yıl 15, Sayı 43, s.12-15, (Röportaj).
32. “30. Yılda İdarî Yargı İle İlgili Öneriler”, s.187-237, (Konuşma metni: s.8695), İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 30. Yılında İdarî Yargı
Sempozyumu, 09 Mart 2012-Ankara, (Editörler: Serkan Ağar-Oğuzhan
10
Güzel-Mehpare Çaptuğ), Ankara Barosu- Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Ankara Barosu Başkanlığı 2013,
www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/idari-yargisempozyumu-9-mart-2012-ankara.pdf.
33. “İdarî Yargı İle İlgili Öneriler”, s.141-151, İdarî Yargının Yeniden
Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdarî Yargılama Usûlü, Sempozyum
Ankara 11-12 Mayıs 2001, 133. Yıl, Ankara 2003, 167 sayfa, Danıştay
Başkanlığı, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No:63.
34. “Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, Cilt II, Sayı 1-2, 1998, s.141-195.
35. “Mahallî İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarını Yargı
Yoluyla Kaybetmelerine Genel Bir Bakış ve Belediye Başkanı Hakkında
Belediye Meclisince Yetersizlik Kararı Verilmesi Sonucu Organlık Sıfatını
Kaybetmesi Durumunun Yargı Yolu ile İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt I, Sayı 1, Haziran 1997, s.1-20.
36. “Hazırlanmakta Olan İdarî Usûl Kanunu Açısından Demokratikleşme
Sürecinde Şeffaflaşma ve Bireye Tanınan Haklar”, Prof. Dr. Naci
KINACIOĞLU’na Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
Cilt I, Sayı 2, Aralık 1997, s.1-21.
37. “İdarî Usûlden Beklediklerimiz”, s.2-5, T.C. Başbakanlık İdarî Usûl Kanunu
Hazırlığı Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler, 17-18 Ocak 1998 Ankara,
Ankara 1998, vi+307 sayfa, T.C. Başbakanlık Basımevi.
38. “Demokratik Yönetim İçin İdarî Usul Yasası”, s.203-208, Hukuk Merceği,
Konferans ve Paneller 2002, Law Scope Conferences and Panel Discussions
2002, 3, Ankara Barosu Yayınları, ABA Publications, 602 sayfa.
39. “Şeffaf Yönetime Doğru”, Strateji (Yimder Bülteni), Yıl: 1, Sayı: 2, s. 3.
40. “Kamu Yönetimi Reformundan İdarî Beklentiler”, s.13 – 25, Kamu
Yönetimi Reformu ( Panel) , Ankara 21.06.2003, Ankara 2003, 96 sayfa,
Türkiye Kamu – Sen Arge Yayınları, Yayın No: 7.
41. “Hükümetin Manevî Şahsiyetini Alenen Tahkir ve Tezyif Suçu”, Av. Dr.
Faruk Erem Armağanı, s.467-555, Ankara 1999, XXIII+1033 sayfa, Türkiye
Barolar Birliği Yayını No.8.
42. “Ayrıntılı Bibliyografya Yöntemi ile İdarî İşlemin İptalini Gerektiren
Hukuka Aykırılık Halleri Konusunda Bir Derleme Denemesi”, Gazi
Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Yıl 1990,
Sayı 2, s.374-431.
11
43. “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun Tanıtılması ve 6328 Sayılı
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Değerlendirilmesi”, s.1-85, Türkiye
Adalet Akademisi Dergisi, Türkiye Adalet Akademisi’nin 10. Kuruluş Yılı
Armağanı, “Adalet İçin Bilgi”, Yıl:4, Sayı:14, Temmuz 2013.
44. “Kamu Denetçiliği Kurumunun Erkler Arasındaki Yeri ve Yargı Yetkisinin
Kullanılmasından Anlaşılması Gerekenler”, s. 65-95, I.Uluslararası Kamu
Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu, 03 Eylül 2013 Ankara, Ankara
01.10.2014, 144 sayfa, Afşar Matbaacılık.
45. “Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçileri Hakkında Disiplin Soruşturması
Açılması Usulü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos 2014,
Yıl:27, Sayı:113, s.141-160, (Oğuzhan Güzel ile birlikte).
46. “6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Çerçevesinde Kamu
Başdenetçisine İlişkin Yaş Şartının Değerlendirilmesi”, s.13-26, Türkiye
Barolar Birliği Dergisi, Kasım Aralık 2012, Yıl:25, Sayı:103, (Yalçın
Bostancı ve Oğuzhan Güzel ile birlikte).
47. “Çağdaş Bir Denetim Mekanizması Olarak Kamu Denetçiliği
(Ombudsmanlık) Kurumu’nun Türkiye İçin Gerekliliği ve Diğer Benzer
Kurumlarla Karşılaştırılması”, s.97-110, Kamu Yönetimi, Yönetim-Siyaset
Sorunlar ve Yeniden Yapılanma (Editörler: Yüksel KOÇAK ve Atıl Cem
ÇİÇEK), 1. Baskı, Ankara Eylül 2011, iv+245 sayfa, SFS Grup Yayınevi.
48. “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nun Türkiye İçin Gerekliliği”,
s. 209-235, Medeniyetler İttifakı Alliance of Civilizations, Uluslararası İnsan
Hakları Konferansı International Human Rights Conference, 21-23 Mayıs
2009/21-23 May 2009 Ankara, 2009 İnsan Haklarında Farkındalık Yılı
Awareness Year On Human Rights, Ankara Temmuz 2009, 264 sayfa, T.C.
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Republic of Turkey Prime Ministry
Human Rights Presidency.
49. “Necessity of Public Inspection (Ombudsman) Institution For Turkey”, s.
236-264, Medeniyetler İttifakı Alliance of Civilizations, Uluslararası İnsan
Hakları Konferansı International Human Rights Conference, 21-23 Mayıs
2009/21-23 May 2009 Ankara, 2009 İnsan Haklarında Farkındalık Yılı
Awareness Year On Human Rights, Ankara Temmuz 2009, 264 sayfa, T.C.
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Republic of Turkey Prime Ministry
Human Rights Presidency.
50. “The Role of Ombudsman Institution in Consolidating Democracy and The
Draft Law on Ombudsman Institution of Turkey”, p.105-116, The Role of
Ombudsman Institutions in Consolidating Democracy, Proceedings of The
Conference of The Ombudsmen of The BSEC Member States, İstanbul 2627 April 2006, İstanbul 2006, 148 pages, PABSEC International Secretariat.
12
51. “Ombudsmanlık-Kamu Denetçiliği Kurumu”, s.67-93, Yasama Yargı
Yürütme Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (Ombudsmanlık), Her şey
Türkiye İçin, 19 Haziran 2004 Ankara Ak Parti Parti İçi Demokrasi Hakem
Kurulu İl Başkanları I. Toplantısı’nda Verilen Konferans, [Basım yeri ve yılı
yok], 110 sayfa, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Çalışmaları (20042005).
52. “Ombudsmanlık Kurumu (Kamu Denetçiliği Nedir?)”, TED Ankara
Kolejliler, S: 109, Mart 2012, s. 52-54.
53. “Ombudsman Kurumunun Cumhuriyet Rejimine Katkısı”, Yeni Türkiye
Dergisi, Cumhuriyet Özel Sayısı V, Ekonomik İdarî, Hukukî Değerlendirme,
Yıl 4, Sayı 23-24, Eylül-Aralık 1998, s.3760-3770, (Tufan Erhürman ile
birlikte).
54. “Türk Hukuk Kurultayı’na Sunulan İsveç Parlâmento Ombudsmanlığı ile
İlgili Bildiri Üzerine Düşünceler”, s.487-491, Ankara Barosu Hukuk
Kurultayı 2000, 12-16 Ocak 2000 Ankara, Felsefe, Avukatlık Hukuku, Yeni
Düzenlemeler, Hukuk Eğitimi, 4, Ankara 2000, VII + 641 sayfa, Grafik
Tasarım, Dizgi ve Baskı.
55. “Ombudsmanlık Kurumu Hakkında Düşünceler”, Diyarbakır Polis Okulu
Dergisi, Emniyet Teşkilâtının 155. Yılı Yayını, 2000, s.18-21.
56. “İdareye Ombudsman Denetimi Geliyor”, (Röportaj), Tempo Dergisi, Sayı
2000/39, s.26-28.
57. “Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi (“İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı
Adaylarının Eğitimi Konulu Bildiri Üzerine Düşünceler)”, s.247-254,
Türkiye Barolar Birliği, Uluslararası Toplantı, Ankara 9-10-11 Ocak 2003,
Ankara 2004.
58. “İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylarının Eğitimi”, Türk Hukuk Dergisi,
Yıl: 7, Sayı: 74, Nisan 2003, s.9-14.
59. .“Sayıştay”, Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt :6, Yıl 1990, Sayı:2, s.323-373.
60. “Sayıştay”, Sayıştay Dergisi, Ekim-Aralık 1990, Sayı:2, s.47-51.
61. “İdare Mahkemeleri Örneğinde Bilirkişilik Uygulamaları”, Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, Yıl:2011, s. 9-38,
(Ramazan Yıldırım, Ayşegül Çobanatik-A.Ziya Çalışkan-A.Kürşat ErsözYusuf Deniz ile birlikte).
62. “Türkiye ve NATO”, 21. Asrın Türk Devletlerinde Kimlik Seçimi ( ed. Leila
Alieva-Taşansu Türker), Millî ve Beynelmilel Araştırmalar Merkezi - Kanun
Neşriyatı, Bakü 2011. s. 217-234.
13
63. “Güncel Bir Konu: Su Sorunu”, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Cilt: 2,
Sayı:16, Mart 1997, s.4-8.
64. “Su Sorunu ve Son Gelişmeler”, Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1-2, Yıl:1994, s.225-238, (1998 basımı).
65. “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukuk
Birliği Sağlanmalıdır”, Kıbrıs Türk Hukuk Dosyası, s.352-358, Ankara 1999.
66. “Savunma Hakkı, Avukatlık Mesleği ve Sorunları”, s.29, Türk Hukuk, Türk
Hukuk Enstitüsü’nün Aylık Yayın Organı, Ankara 1999, Yıl 4, Sayı 38.
67. “700. Kuruluş Yılı Nedeniyle Osmanlı Devletinin Hukuk Sistemine Genel
Bir Bakış”, Milliyetçi Çağrı, 1-14 Ocak 2000, s.9.
68. “Osmanlı Hukuk Sistemi ve Türk Hukuk İnkılâbı”, Gazi Üniversitesi
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Yıl 1990, Sayı 1, s.551611.
69. “Atatürk ve Manastır”, Balkan Günlüğü Gazetesi, 31 Ocak 2008, S.4, s.4.
70. “Türk İnkılâbının Özü Millî Birlik ve Bağımsızlık Sevgisidir”, Öğretmen
Dünyası 339, Yıl:29, Mart 2008, s.32-33.
71. “Millî Birlik, Lâiklik ve Evrenselleşen Atatürkçülük”, s.61-105, T.C.
Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, Atatürkçülük Konferansları-I, Ankara
2003, VII+290 sayfa, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüd
Başkanlığı Yayınları.
72. " Atatürk’ün Türk Çağdaşlaşmasındaki Temel Hedefi: Cumhuriyet”, Atatürk
Haftası Armağanı, 10 Kasım 2004, s.33-60, Sayı:31, Ankara 2004,
Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Yayınları.
73. “Atatürk’ün Hukuk İnkılâbının 21. Yüzyılda Türkiye’de Yönetim ve Toplum
Yaşamındaki Etkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XIX,
Temmuz 2003, Sayı:56, s. 609-666.
74. “21. Yüzyılın Başında Evrenselleşen Atatürkçülük” (The Universality of
Kemalizm at the Early 21st Century), Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2001/4,
Yıl: 59, s. 157-171.
75. “Cumhuriyetimizin 74. Yılında Hukuk İnkılâbımızın Temelini Oluşturan
Lâiklik”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 1996, Cilt 3, Ankara, s.382418.
76. “Atatürk ve Hukuk İnkılâbı”, Atatürk ve Ankara, s.69-79, Ankara 1988, 153
sayfa, Atatürk’ün Ölümünün 50. Yılı Anısına Ankara Ticaret Odası Yayını.
14
77. “Devlet Kurucusu Atatürk”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 1997/3-4,
Yıl 10, s.362-371.
78. “Atatürk’ün Üstün Kişiliği ve Demokrasi Anlayışı”, Türkiye Barolar Birliği
Dergisi, Sayı 1999/1, Yıl 12, s.168-179.
79. “Atatürk ve Şiir”, s.xvii-xviii, Atatürk Şiirleri Antolojisi (Hazırlayan:Sevgi
Eser), 82. Yıl Anısına, Birinci baskı, Ankara 2005, xxv+454+[29] sayfa,
Saküder Kültür Yayınları.
80. “Woman and Terror Incidents”, http://www.gaaec.org/?q=node/748[Greek
Association for Atlantic and European Cooperation tarafından 10-11 Aralık
2012’de Yunanistan-Atina’da düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulan
bildiri].
81. “Atatürk ve Kadın Hakları”, Yasa Hukuk Mevzuat ve İçtihat Dergisi, Cilt
13, Sayı 03, Genel Sayı 147, Mart 1990, s.333-344.
82. “Anayasalarımızda Kadın Hakları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt
5, Sayı 14, Mart 1989, s.455-466.
83. “Anayasalarımızda Kadın Hakları”, I. Uluslararası Atatürk Sempozyumu
(Açılış Konuşmaları – Bildiriler), 21-23 Eylül 1987, s.465-476, Ankara
1994, VIII+1159 sayfa, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk
Araştırma Merkezi.
84. “Geçmişten Bugüne Türk Kadınının Hakları”, Gazi Üniversitesi İktisadî ve
İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Yıl 1990, Sayı 1, s.503-550.
85. “Kamu Hizmetinde Türk Kadını”, s.140-153, Farklı Cinslerin Eşitliği
Sempozyumu, 17-18 Mayıs 1998 9 Eylül Üniversitesi İzmir, İzmir 1998,
XXXVII+428[28] sayfa, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner
Sermaye İşletmesi Yayınları No: 86.
86. “Die Türkische Frau im Öffentlichen Dienst (Çev: Hakan HAKERİ)”, s.157164, Symposium Gleichberechtigung 17-18 Mai 1998 İzmir, Jurististiche
Fakultat der Dokuz Eylül Üniversitat, Vortraege, Bearbeitung: Prof. Dr.
Zafer GÖREN, İzmir 1998, XXXVII+428+[28] sayfa, Veröffentlichungen
der Juristischen Fakultat der Dokuz Eylül Üniversitat Nr.86.
87. “Türk Kadınının Geçmişten Günümüze Kadar Yasama, Yürütme ve Kamu
Hizmetindeki Etkinlikleri ve Atatürk’ün Kadın Haklarına Verdiği Önem”,
Türk Hukuk, Türk Hukuk Enstitüsü’nün Aylık Yayını, 2000, Yıl 5, Sayı 52,
s.3-14.
15
88. “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
(CEDAW) Açısından Türk Kadınının Durumu”, İşveren, Nisan- Mayıs 2005,
Sayı: 7-8, Cilt: 43, s. 34-37.
89. “Women and Security in the 21st Century”,
http://www.gaaec.org/pictures/File/19th%20symposium/WOMEN%20AND
%20SECURITY%20IN%20THE%2021ST%20CENTURY%20(III).doc
[Greek Association for Atlantic and European Cooperation tarafından 20
Aralık 2010’da Yunanistan-Atina’da düzenlenen uluslararası sempozyumda
sunulan bildiri].
90. “The Empowerment of Women in International Security”,
http://www.gaaec.org/pictures/File/odyakmaz(2).doc [Greek Association for
Atlantic and European Cooperation tarafından 2 Aralık 2011’de YunanistanAtina’da düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulan bildiri].
91. “İnsan Haklarının Hatırıma Getirdikleri”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı
2004, 6-10 Ocak 2004 Ankara, İnsan Hakları 2, Ankara 2004, s.255-259.
92. “Hukukun Üstünlüğü, Hukukçunun Rolü”, s.26-27, Advocatura Skopje
September 2005, Macedonia [Makedonca olarak basılmıştır].
93. “İdarî Yargı Rejiminin Önemi ve Gerekliliği (Importance and Necessity of
Administrative Judiciary Regime)”, s.120-125, Ankara Global, Ankara Ocak
2012.
C- YAYINA HAZIRLANMIŞ, BASILMAKTA OLAN VEYA BASILMAMIŞ
İNCELEMELER, BİLDİRİLER VE KONFERANSLAR
1. Kitaplar
1) Sağlık Hizmetleri Açısından İdarenin Kurumsal Sorumluluğu ve Hasta
Hakları Mevzuatının İdarî Yargı Kararlarına Yansımaları, (Basıma
hazırlanmaktadır), (Bayram Keskin ile birlikte).
2) “The Studies That Can Be Made For The Integration of Turkey’s Law
System With Other Turkish States’ Law Systems (Türkiye Hukuk
Sistemi İle Diğer Türk Devletlerinin Hukuk Sistemlerinin Bütünleşmesi
Bakımından Yapılabilecek Çalışmalar)”, Ukrayna-Kiev, Mohyla
Üniversitesi’nde Türkolog Omeljan Pritsak anısına düzenlenen
uluslararası sempozyumda 21 Mayıs 2009 tarihinde sunulan bildiri.
3) “Common Studies That Can Be Made In The Law Systems of Turkish
States For a More Humane Future (Daha İnsancıl Bir Gelecek İçin Türk
Devletlerinin Hukuk Sistemlerinde Yapılabilecek Ortak Çalışmalar)”,
16
Ukrayna-Kievde düzenlenen bir uluslararası sempozyumda 22 Mayıs
2009 tarihinde sunulan bildiri.
Her iki bildiri İngilizce ve Türkçe çevirileriyle birlikte Kiev Mohyla
Üniversitesi tarafından kitap olarak basılacaktır.
4) Türkiye Cumhuriyeti’nin 91. Yılında Atatürk’ün Türk
Çağdaşlaşmasındaki Temel Hedefi: Cumhuriyet.
5) Seçim Mevzuatı (Notlu ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları ve Tebliğleri
ile birlikte), [1000 sayfa civarında].
6) Uluslararası Memur, Ankara 1983, XVIII+477 sayfa [Basılmamış
doktora tezi].
7) Genel ve Askerî İdarî Yargıda Kararlara Karşı Başvuru Yolları, [350
sayfa civarında].
8) “Lâiklik” Konusunda Temel Bibliyografya Denemesi, Ankara 1989,
XIX+283 sayfa.
9) İdare Hukuku Ve İdarî Yargı Çalışmaları İçin Soru-Cevap Kitapçığı
[Basıma hazırlanmaktadır].
2. Makaleler, İncelemeler, Bildiriler
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
“Human Rights Policy of the European Union and a Disregarded Issue:
Good Faith”, Mt. Kopaonik School of Natural Law tarafından
basılmaktadır.
“Human Rights Policy of the European Union and Its Reflection to the
Turkish Constitutional Court’s Decisions”, IASSR tarafından
basılmaktadır.
“Administration’s Responsibility In Terms of Health Services and
Reflections of Patient Right Directives to The Decisions Of
Administrative Judiciary”, (Almanya’da basılacaktır). LAP LAMBERT
Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG
Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany
[email protected] / www.lap-publishing.com
“Kamu Denetçiliği Kurumunun Yetkilerinin Sınırını Tespit Bakımından
‘Yargı Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin Kararlar’ Kavramının
Yorumlanması”, [yayına hazırlanmaktadır].
“Türk Anayasası Milliyetçi Olmalıdır (Turkish Constitution Must Be
Nationalist)”.
“Makedonyam (My Macedonia)”, Ankara Global II için hazırlanmıştır.
“Hukukta Zaman(I)”, Ankara Global, Sayı:3 için hazırlanmıştır.
“Hukukta Zaman(II)”, Ankara Global, Sayı:4 için hazırlanmıştır.
“Turkish Republic and Principle of Secularism (Türkiye Cumhuriyeti ve
Lâiklik İlkesi)”.
“Türkiye Cumhuriyeti ve Lâiklik İlkesi”.
17
“Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasının Kamu Hukuku
Boyutu” konulu proje ile ilgili 5 Ocak 2011 tarihli rapor.
12) “How to Provide An Effective State Authority System? (Etkili Bir Devlet
Otoritesi Sistemini Nasıl Sağlamak Gerekir?)”, Ukrayna International
Security Forum’da yapılan konuşma.
13) “The Role of Ukraine In European Security or The Role of Europe In
Ukraine’s Security? (Avrupa Güvenliğinde Ukrayna’nın Rolü mü,
Ukrayna’nın Güvenliğinde Avrupa’nın Rolü mü?)”, Ukrayna
International Security Forum’a verilmiştir.
14) “Suggestions on the Applications of Dispute Resolutions for the
Conflicts Which Can Arise Between the International Donor
Organization and The Aid Receipient State (Uluslararası Yardım
Organizasyonu İle Yardım Alan Devlet Arasında Çıkacak
Anlaşmazlıklarda Başvurulacak Çözüm Yolları Konusunda Öneriler)”,
23 sayfa.(www.iias-iisa.org/wp-content-uploads/Rapport%20Ankara.pdf
)(http://www.iias-iisa.org/e/publitest/proceedings/Documents/Rapport%20Ankara.pdf)
15) “Daha İnsancıl Bir Gelecek İçin İdarî Yargı Rejiminin Önemi”.
16) “Ayrıntılı Bibliyografya Yöntemi ile Fransız Sayıştayı Konusunda Bir
Derleme”, 84 sayfa (Fransızca).
17) “Etkili ve Bağımsız Yargının Bana Hatırlattıkları”, Uluslararası Balkan
Sempozyumu’nda sunulan bildiri (2007).
18) “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun Türkiye ve Medya İçin
Gerekliliği”, 10 Temmuz 2009 tarihinde İletişim Türkiye’ 09 İletişim ve
Medya Zirvesi Uluslararası Toplantısı’nda sunulmuştur.
19) “Ombudsmanlık Müessesesinin Demokrasinin Pekiştirilmesindeki Rolü
ve Türkiye’nin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı”, [Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlâmenter Asamblesi’ne verilmiştir.
(İngilizcesi basılmıştır)].
20) “The Draft Law On The Institution Of Ombudsman In Turkey”,
[Yunanistan-Atina’da Yunanistan Ombudsmanlık Kurumu’nda verilen
konferans].
21) “Atatürk’ün Dil Politikası”, [Türk Dünyası İnsan Hakları Dergisi’ne
verilmiştir].
22) “Evrenselleşen Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri”, Giresun
Üniversitesi’nde düzenlenen panelde sunulan bildiri.
23) “Innovations Brought By Labour Act (No:4857) of 10th June 2003 to the
Turkish Republic”, Advocatura Macedonia Skopje February-March
2006, [Makedonya Barolar Birliği tarafından düzenlenen uluslararası
seminerde sunulan bildiri], (Çağlar Özdemir ile birlikte).
24) “Innovations Brought By Labour Act (No:4857) of 10th June 2003 to the
Turkish Republic”, [İtalya Barolar Birliği tarafından Newsletter dergisine
İtalyanca olarak verilmiştir], (Çağlar Özdemir ile birlikte)
25) “Security and Defense Training For Citizenship Education ( Vatandaşlık
Eğitimi için Güvenlik ve Savunma Öğretimi)”, Atlantic Treaty
Association 48th General Assembly faaliyetleri çerçevesinde sunulan
bildiri.
11)
18
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
“Education on Security and Defense in Turkey at Present and What Can
Be Done Globally ?” NATO (CASANATO) tarafından RomanyaBükreş’te düzenlenen uluslararası sempozyumda yapılan konuşma.
“How Can Women Be Effective For The Maintenance Of Peace and
Stability”, [Greek Association for Atlantic and European Cooperation
tarafından 24-27 Kasım 2005’de Yunanistan-Atina’da düzenlenen
uluslararası sempozyumda sunulan bildiri].
“Peace for Security of South-Eastern Europe: The Role of Gender
Equality for Peace”, [Greek Association for Atlantic and European
Cooperation tarafından 5 Aralık 2007’de Yunanistan-Atina’da
düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulan bildiri].
“Tarihten Günümüze Türk Kadınının Hakları, Atatürk ve Kadın Hakları,
Anayasamızda Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayırımcılık” konulu konuşma.
“The Position of Advocates in Turkey, and The Importance of
Cooperation”, [Sırbistan Barolar Birliği’nin düzenlediği uluslararası
toplantıda yapılan konuşma].
“The Importance of Advocacy For The Maintenance of International
Peace and Stability (Uluslararası Barış ve İstikrarın Sağlanmasında
Avukatlık Mesleğinin Önemi)”, [Makedonya Barolar Birliği Genel
Kurulu’nda 2006 yılında yapılan konuşma].
“The Importance of Advocacy in Alternative Dispute Resolution in
Internal Peace (Avukatlık Mesleğinin Yargı-Öncesi Çözüm Usûllerinde
Ulusal Barış Açısından Önemi)”, [Makedonya Barolar Birliği Genel
Kurulu’nda 2007 yılında yapılan konuşma].
“The Importance of Advocacy in International Integration (Uluslararası
Bütünleşmede Avukatlık Mesleğinin Önemi)”, [Makedonya Barolar
Birliği Genel Kurulu’nda 2008 yılında yapılan konuşma].
“The Importance of Advocacy in Procedural Law (Avukatlık Mesleğinin
Usûl Hukuku Bakımından Önemi)”, [Makedonya Barolar Birliği Genel
Kurulu’nda 2009 yılında yapılan konuşma].
“Responsibility of Administration Without Fault”, [Makedonya Barolar
Birliği Genel Kurulu’nda 2010 yılında yapılan konuşma].
“Atatürkçülük İlkeleri Işığı Altında Millî Birlik, Lâiklik, Güncel
Konular: Bağımsız ve Güçlü Devlet”, Atatürkçülük Konferansları – II,
T.C. Genelkurmay Başkanlığı.
“The General Report Of The 15th International Antalya Conference On
Security and Cooperation”, 12 sayfa, 15.Uluslararası Antalya Güvenlik
ve İşbirliği Konferansı, 3-6 Nisan 2005 Antalya, [Türk-Atlantik Konseyi
tarafından düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulmuştur].
“The General Report of The 16th International Antalya Conference on
Security and Cooperation”, 20th-24th September 2006 Antalya, 32 pages,
[Türk Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen uluslararası sempozyumda
sunulmuştur].
3. Konferanslar
19
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
“Atatürk’ün İnkılâpları Yürürlüğe Koyarken Takip Ettiği Strateji”, 15
sayfa.
“Atatürkçü Düşünce Sistemi”, 15 sayfa.
“Türk Kadınının Geçmişten Günümüze Siyasete Katılımı, Uluslararası
Sözleşmeler ve Toplantılar”, 30 sayfa.
“Cumhuriyetin 84. Yılında Hukuk Alanındaki İnkılâp ve Gelişmeler”, 12
sayfa.
“Atatürk’ü Anma Haftasında Atatürk, Lâiklik ve Kadın Hakları”, 9
sayfa.
“Amasya Genelgesi, Hukuk İnkılâbı ve Lâiklik”, 12 sayfa.
“5 Aralık: Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin
Yıldönümü”, 12 sayfa.
“Hukuk Devletinin Unsurları, Gelişmesi İçin Çözüm Önerileri”.
“Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Politikası ve Türk Hukukuna
Yansımaları”.
“Cumhuriyet ve Kadın”, 40 sayfa.
D- BİLİMSEL FAALİYETLER
1. Konuşmacı
29 yılda 315 kez konferansçı, panelist, tebliğci olarak konuşma yaptı.
Konferans vermek üzere uzmanlaştığı konulardan bazıları:
- 1982 Anayasası’na Genel Bakış
- İdarî Usûl Hukuku
- Hukuk Devleti Kavramı ve Unsurları, Demokratikleşme ve Şeffaflaşma
- İdarî Yargı
- Ombudsman – Kamu Denetçiliği
- Avrupa Ombudsmanı
- İdarî Uyuşmazlıklarda Yargı Öncesi Çözüm Usûlleri (Alternative
Dispute Resolution-ADR): Arabuluculuk
- Sağlık Hizmetleri Açısından İdarenin Sorumluluğu
- Terör Olayları Açısından İdarenin Sorumluluğu
- Siyasî Partilerin Kapatılması
- Türk Hukuk İnkılâbı
- Atatürkçülük
- Lâiklik
- Millî Birlik ve Beraberlik, Demokrasi
- Cumhuriyet
- Kadın Hakları
- Toplumsal Eşitlik (Gender Equality)
- İnsan Hakları
- Eşit Muamele İlkesi ve Eşitlik Kurumları (Equality Bodies)
- Dünya Barışında Avukatların Rolü
- Yönetişim (Governance)
- İdare, Etik, Ahlâk
20
-
Avrupa Birliğinin İnsan Hakları Politikası ve Türk Hukukuna
Yansımaları
2. Oturum Başkanı
16 yılda 60 panelde oturum başkanlığı yaptı veya başkanlık divanında
bulundu.
3. Radyo ve Televizyon Konuşmaları:
TRT ve diğer kanallarda yaptığı konuşmaların başlıca konuları:
- Atatürk, din ve lâiklik
- Lâik cumhuriyete yönelen zararlı akımlar
- Anayasalarımıza göre millî egemenlik ilkesi
- Millî egemenlik, demokrasi, cumhuriyet
- Kadın hakları
- Hukuk reformu
- Osmanlı Devleti
- Hukuk Fakültelerinde eğitim nasıl olmalı?
- Genel İdarî Usul Kanunu Tasarısı
- Balkanlardaki Türkler
- Yargı-öncesi Çözüm Usûlleri
- Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) Kurumu
- Tanıtım
4. “Hakem Heyeti”, “Danışma Kurulu”, “Bilim Kurulu” veya “Yayın
Kurulunda Görev Yaptığı veya Halen Görevli Olduğu Dergiler:
1) Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2) Yearbook Of The Faculty of Law in East Sarajevo, Journal of
Legal and Social Sciences
3) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
4) Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi
5) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
6) Türk Hukuk Dünyası
7) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
8) Annales de la Faculte de Droit İstanbul
9) Atatürk Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Dergisi Yayın
Kurulu Üyesi
10) Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu
Üyesi
11) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu, Sağlık, Eğitim ve Araştırma Dergisi, Journal of
Health, Education and Research (Bilim Kurulu)
12) İdarecinin Sesi
13) Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (Hakem Heyeti ve Danışma
Kurulu Üyesi)
14) Law and Justice Review, Justice Academy of Turkey Publications.
21
15) Kadın/Woman 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi-Journal For
Woman Studies, Doğu Akdeniz Üniversitesi/Eastern Mediterranean
University (Akademik Danışma Kurulu Üyesi)
16) Khuka (Kamu Hukuku Arşivi)
17) Polis Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Police Studies)
18) Kara Harp Okulu Bilim Dergisi (Science Journal of Military
Academy)
19) Ankara Barosu Dergisi
20) İletişim Medya
21) Adalet Akademisi Human Rights Review
22) Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi
V.
KOMİSYON ÇALIŞMALARI
A. T.C. Devleti’nin “Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi (Convention On Elimination of All Discriminations
Against Women)” ile ilgili CEDAW Komitesi’ne sunduğu 2004 yılı Türkiye
Resmî Raporu’nu BM’de savunan komisyonda görev almış ve Türkiye adına
konuşmuştur. (Ocak 2005).
B. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan “TÜRKİYE KAMU DENETÇİLİĞİ
KURUMU KANUNU TASARISI KOMİSYONU”nun başkanlığını
yürütmüştür (Mayıs 2004-Eylül 2006).
C. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan “GENEL İDARÎ USÛL KANUNU
KOMİSYONU”nun başkanlığını yürütmüştür.(1 Mayıs 2003 – 2007).
D. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan “ İDARÎ YARGILAMA USULÜ
KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONU’na davet edilmiştir (Aralık 2003 2005).
E. Adalet Bakanlığı’nda “TÜRKİYE’DE KADIN CEZAEVLERİ NASIL
OLMALI?” konusundaki çalışmaları yürütmüştür.
F. Ankara Barosu 2002 Hukuk Kurultayı “Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku”
Hazırlık ve Yürütme Kurulu Üyesi (2001-2002).
G. “İDARÎ USÛL KANUNU TASARISI” ile ilgili Başbakanlık nezdinde
koordinatör (komisyon başkanı)(1996-1998).
H. Adalet Bakanlığı ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı için
“OMBUDSMAN - KAMU DENETÇİSİ” kanun taslağını hazırlayan
komisyonun başkanı (1997-1999).
İ. Devlet Plânlama Teşkilâtı’nın hazırladığı Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı’nda
“Kadının Kalkınmaya Katılımı Özel İhtisas Komisyonu” üyesi(1997-2000).
22
J. Devlet Plânlama Teşkilâtı’nın Sekizinci 5 yıllık Kalkınma Plânı, Toplumda
Kadın Katılımı, Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında “Hukuk ve Kadın AltKomisyonu” Başkanı.
K. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi
Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa
düzenledikleri “Hukukta Kadın” Sempozyumu çerçevesinde oluşturulan “İdarî
Mevzuat Komisyonu” üyesi.
L. TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda Adalet Bakanlığı tarafından
kurulan Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu tasarısı Komisyonunun
Başkanı olarak Adalet Bakanlığını temsil etmiştir. (Ocak 2006 – Mayıs 2006).
M. TBMM Plân Bütçe Alt Komisyonunda Adalet Bakanlığı tarafından kurulan
Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu tasarısı Komisyonunun Başkanı
olarak Adalet Bakanlığını temsil etmiştir (Ocak 2006 – Mayıs 2006).
VI.
AKADEMİK VE İDARÎ GÖREVLERİ – TARİHLERİ
A. DANIŞMANLIK VE EĞİTİM:
1. Verdiği Dersler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora):
1) Karşılaştırmalı İdare Hukuku
(Doktora)
2) Denetimde Yeni Yaklaşımlar
(Doktora)
3) Personel İdaresi
(Doktora)
4) Türk İdarî Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları
(Yüksek lisans ve Doktora)
5) Mahallî İdareler
(Yüksek lisans ve Doktora)
6) İdarî Yargı ve Adlî Yargının Görev Alanı
(Yüksek lisans ve Doktora)
7) Özelleştirme
(Yüksek lisans ve Doktora)
8) İdarenin Sorumluluğu
(Yüksek Lisans)
9) İdare ve Sözleşmeleri
(Yüksek Lisans)
10) İdarî Yargının Güncel Sorunları
(Yüksek lisans)
11) Kamulaştırma
(Yüksek lisans)
12) İdarî Faaliyetler
(Yüksek lisans)
13) İdarenin Sözleşmeleri
(Yüksek lisans)
14) İdare Hukuku
(Lisans)
15) İdarî Yargı
(Lisans)
16) The Control Mechanisms of the
(Lisans-İngilizce)
Administration (İdarenin Denetim Usûlleri)
17) Türk İnkılâp Tarihi
(Lisans)
18) İnsan Hakları
(Lisans)
19) Kamu Hukuku ( İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku) (Lisans)
20) Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk Başlangıcı (Lisans)
2. Ders Verdiği Kurumlar
23
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Programı)
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Programı)
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Programı)
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Programı)
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Programı)
Ahmet Yesevî Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans
Programı)
Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yüksek Lisans
Programı.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans Programı)
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans Programı)
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans Programı)
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans Programı)
Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu (Lisans Programı)
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi (Lisans Programı)
Hacettepe Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi-Kamu Yönetimi
Bölümü (Lisans Programı)
Hacettepe Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi-Maliye Bölümü
(Lisans Programı)
Çankaya Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi (Lisans
Programı)
Ufuk Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi (Lisans Programı)
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi (Lisans Programı)
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (Lisans Programı)
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Lisans Programı)
Gülhane Askerî Tıp Akademisi (Lisans Programı)
Polis Akademisi (Lisans Programı)
GATA Hemşirelik Yüksek Okulu (Lisans Programı)
Gazi Üniversitesi Tapu ve Kadastro Yüksek Okulu (Lisans Programı)
Ankara Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu (Lisans Programı)
Çağ Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu (Lisans Programı)
3. Danışmanlık Hizmeti Verdiği Öğrenci Sayısı:
Yüksek Lisans tezi ve Doktora tezi danışmanlığı (Tahminî 100 civarında).
B. İDARÎ GÖREVLER:
1.
2.
3.
4.
5.
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü Başkan Yardımcısı (06 Şubat 1996 -17 Ekim 1996).
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri Ana
Bilim Dalı Başkanı (11 Mart 1996).
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü Başkanı (17 Ekim 1996 – 3 Ekim 1997).
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu
Üyesi (18 Ekim 1996 – 18 Ekim 1999).
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı (27 Mart 1997 – 27 Mart
2000).
24
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (27 Mart 199727 Mart 2000).
Genelkurmay – ATAREM Atatürk Araştırma Eğitim Merkezi Genel
Kurul Üyesi(2000 – 2005).
Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürü (Aralık 1998 – Aralık 2001).
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
(1999 – Nisan 2002).
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yönetim Kurulu
Üyesi (Ekim 1996 – Nisan 2001).
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu
Üyesi (1996 – 2 Nisan 2001).
Üniversitelerarası Kurul “ Mevzuat İnceleme Komisyonu ” üyesi (3
Temmuz 1998 – 3 Temmuz 2002).
Üniversitelerarası Kurul “ Doçentlik Sınavlarına İtiraz Komisyonu” üyesi
(3 Temmuz 1998 – 27 Nisan 2003).
Üniversitelerarası Kurul “ Doçentlik Sınavlarına İtiraz Komisyonu” üyesi
(27 Nisan 2003 –27 Nisan 2007).
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ( 19 Ocak 2001 – 26 Ocak
2004).
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi ( 26 Ocak
2001-26 Ocak 2004).
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu
Üyesi (17 Ocak 2008 – 17 Ocak 2011)
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı (Nisan 2012-…)
Mevlâna Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Vekili (3 Ağustos 201210 Aralık 2012)
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı
(Nisan 2012 - .....).
C. KURULLAR
1. Gazi Üniversitesi Bilim Etiği Kurulu Üyesi (10 Nisan 2008-2009)
2. Uzlaştırma Kurulu Üyesi (Nisan 2007-2010)
3. Mevlâna Üniversitesi Bilim Etiği Kurulu Üyesi (2012-…)
D. DİĞERLERİ
1. Serbest Avukat 1972 – 1979.
2. Ankara Atatürk Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni 1972 – 1973.
3.Ankara Gazi Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni 1972 – 1973.
VII.
ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
A- Üye Olunan Dernekler
1. Ankara Barosu Avukatı (Ocak 1973-….).
25
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TEDAnkara Koleji Mezunları Derneği Onur Kurulu Üyesi.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Kurucu Üyesi.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Disiplin Kurulu Üyesi.
Türk Atlantik Konseyi Üyesi.
Atlantic Treaty Association of Young Political Leaders (AAYPL) (Genç
Politikacı Liderler Atlantik Teşkilâtı) Türkiye Kurucusu ve Başkanı
(1976-1991).
Atlantic Treaty Association of Young Political Leaders (AAYPL) (Genç
Politikacı Liderler Atlantik Teşkilâtı) Yönetim Kurulu Üyesi.
Atlantic Treaty Association of Young Political Leaders (AAYPL) (Genç
Politikacı Liderler Atlantik Teşkilâtı) Başkan Yardımcısı.
Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı (1991-…).
Atlantic Treaty Association Education Committee Üyesi.
Kernels Of Our Future (Board of Advisors).
Türk-Makedon Dostluk Derneği Üyesi.
Çankaya Soroptimistler Derneği Üyesi.
B-Yurtdışı Tecrübesi:
1. Araştırmalar:
1) Almanya Köln Üniversitesi (Doktora çalışması için araştırma).
2) Fransa Aix-Marseille Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Profesörlük
Çalışması ).
3) Fransa Grenoble Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Profesörlük Çalışması ).
4) Fransa - Marseille: Avrupa Birliği Merkezi’nde araştırma.
5) Belçika - Brüksel: Avrupa Birliği Merkezi’nde araştırma.
6) Belçika - Brüksel: NATO Merkezi’nde NATO ile ilgili araştırma.
2. Katıldığı Uluslararası Toplantılar
1)
1976: Belçika – Brüksel: “Türkiye’nin Stratejik Durumu ve NATO”
konulu seminer.
2)
1978:Almanya – Hamburg: Atlantic Treaty Association Genel Kurul
Toplantısı.
3)
1978: Almanya – Hamburg: Gençlik Teşkilatı (AAYPL) Çalışmaları,
“Gençlik Sorunları”.
4)
1982: Belçika – Brüksel: “Türkiye ve Nato” konulu seminer.
5)
1982: Hollanda – Lahey: “Silâhlanma, Silâhsızlanma ve Terör”.
6)
1983:İtalya-Roma: Atlantic Treaty Association Genel Kurul Toplantısı.
7)
1983: İtalya – Anagni: “Akdeniz’de Savunma Sorunları”.
26
8)
1984:Almanya – Tutzing: “Stockholm Konferansı, Avrupa’da
Silâhsızlanma, Doğu-Batı Diyaloğuna Yansıması”.
9)
1984: Kanada - Ottowa, Montreal ve Toronto: “ 1984 Kanada Seçimleri
ve Mahallî İdareler”.
10) 1984:Kanada-Toronto: Atlantic Treaty Association Genel Kurul
Toplantısı.
11) 1985: Türkiye – İstanbul: “Demokrasinin Zayıf ve Güçlü Yanları ile
Terörizme Etkisi”.
12) 1987: Türkiye – Ankara: “Uluslararası Atatürk Sempozyumu”.
13) 1987: Türkiye – İstanbul: Atlantic Treaty Association Genel Kurul
Toplantısı, “Akdeniz’de Güvenlik, Ekonomi ve Güvenlik Politikasının
Geliştirilmesi, Sovyetler Birliğindeki Gelişmeler”.
14) 1987: Yunanistan – Atina: “Demokrasi – Siyasî Partiler ve Seçimler”.
15) 1988: Portekiz – Estoril: “INF Sözleşmesinden sonra Doğu-Batı
İlişkileri”.
16) 1989: Belçika – Brüksel: “1990’larda Müşterek Güvenlik, Yeni
Gelişmeler ve Dayanışma” konulu seminer.
17) 1990: Türkiye – Antalya: Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı.
18) 1990: Fransa – Paris: Atlantic Treaty Association Genel Kurul Toplantısı
ve Education Committe (Eğitim Komitesi) çalışmaları.
19) 1991: Belçika – Brüksel: “NATO’da Son Gelişmeler” konulu seminer.
20) 1991: Amerika Birleşik Devletleri – Washington: Atlantic Treaty
Association Genel Kurul Toplantısı ve Education Committee (Eğitim
Komitesi ) çalışmaları.
21) 1992: Belçika – Brüksel: “Sovyetler Birliğinin Son Bulmasından Sonra
NATO’daki Değişim Süreci” konulu seminer.
22) 1992: Türkiye – Antalya: Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı.
23) 1992: Danimarka – Kopenhag: Atlantic Treaty Association Genel Kurul
Toplantısı ve Education Committee (Eğitim Komitesi) çalışmaları.
24) 1992: Almanya – Berlin: Berlin Senatosu’nda Mahallî İdarelerle İlgili
Toplantı.
27
25) 1993: Yunanistan – Atina: Atlantic Treaty Association Genel Kurul
Toplantısı ve Education Committee (Eğitim Komitesi) çalışmaları.
26) 1993:Türkiye – Antalya: Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı.
27) 1994: Türkiye – Antalya: Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı.
28) 1994: Hollanda – Lahey: Atlantic Treaty Association Genel Kurul
Toplantısı ve Education Committee (Eğitim Komitesi) çalışmaları.
29) 1995: Türkiye – Antalya: Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı.
30) 1995: Kanada – Toronto: Atlantic Treaty Association Genel Kurul
Toplantısı ve Education Committee (Eğitim Komitesi) çalışmaları.
31) 1996: Türkiye – Antalya: Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı.
32) Ağustos 1997: Yunanistan – Atina: A.B.D. Harvard University Center of
International Affairs, Georgetown University The Fund for American
Studies ile Yunanistan’da, The Greek Association for the Atlantic and
European Cooperation’ın birlikte düzenledikleri (PICAR) International
Institute for Political Economics Studies programında “Good Society and the
Judicial Control of the Administration” konulu konferansı verdi.
33) Eylül 1997: Türkiye – Antalya: Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği
Konferansı.
34) Aralık1997: Yunanistan-Atina: Annual International Symposium in
Greece “Nato’s Enlargement and Its Implications for the Stability in
Southeastern Europe and the Mediterranean” konulu Sempozyum.
35) Mayıs 1998: Polonya – Varşova: “Human Dimension Seminar on
Ombudsman and National Human Rights Protection Institutions”, OSCEODIHR, 25-28 Mayıs 1998 toplantısında “The Studies of The Ombudsman
Commission in Turkey (Türkiye’de Ombudsman Komisyonunun
Çalışmaları)” konulu konuşmayı yapı.
36) Mayıs - Haziran 1998: Kanada – Ottowa: “Congress of the Social
Sciences and Humanities University of Ottowa – Universite d’Ottowa”
toplantısında “Rights of Turkish Women from Past to Present” konulu tebliği
sundu.
37) Ekim 1998: Makedonya – Manastır: St. Klement Ohridski Üniversitesi
ile Gazi Üniversitesi’nin birlikte düzenledikleri “Kemal Atatürk ve
Manastır” konulu uluslararası sempozyumda, “Atatürk’ün Üstün Kişiliği ve
Demokrasi Anlayışı” konulu tebliği sundu.
28
38) Kasım 1998: Portekiz – Lizbon: Atlantic Treaty Association genel kurul
toplantısı ve Education Committee (Eğitim Komitesi) çalışmaları.
39) Kasım 1998: Bosna – Hersek: SFOR toplantısına uluslararası heyet ile
katıldı.
40) Ekim 1999:Fransa – Strasbourg: Atlantic Treaty Association genel kurul
toplantısı ve Education Committee (Eğitim Komitesi) çalışmaları.
41) 13-15 Mart 2000: Amerika Birleşik Devletleri - Kansas City- Lawrence:
Kansas Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “2000’li yıllarda
Hukuk Eğitimi” konulu sempozyum.
42) 16-19 Mart 2000:Amerika Birleşik Devletleri - St. Louis: Washington
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde toplantı.
43) 19-21 Mart 2000:Amerika Birleşik Devletleri - South Texas: (Houston)
Hukuk Fakültesi’nde toplantı.
44) 22-23 Mart 2000:Amerika Birleşik Devletleri – Washington: (D.C.)Supreme Court’da toplantı.
45) 29 Ekim 2000 - 5 Kasım 2000: Macaristan – Budapeşte: Atlantic Treaty
Association genel kurul toplantısı.
46) 02 Kasım 2000: Macaristan – Budapeşte: ATA Educational Committee
(Eğitim Komitesi) Raportörü.
47) 29 Mart – 02 Nisan 2001:Türkiye – Antalya: Uluslararası Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı.
48) 02-07 Mayıs 2001: Belçika – Brüksel: “Türkiye’nin Stratejik Durumu ve
NATO” konulu seminer.
49) 11 Haziran 2001: Almanya – Dortmund: Essen Konsolosluğu, Türkiye
Araştırmalar Merkezi ve Dortmund Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa
düzenlenen toplantıda, “Geçmişten Günümüze Türklerin İnsan Haklarına
Yaklaşımı ve Ombudsman – Kamu Denetçiliği” konulu konferansı verdi.
50) 02-07 Ekim 2001: Slovenia - Bled: Atlantic Treaty Association’ın 47.
Genel Kurul toplantısı.
51) 08-11 Ocak 2002: Türkiye – Ankara: Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle Ankara
Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Fikrî Mülkiyet ve Rekabet
Hukuku konulu Sempozyum’da tebliğ sundu.
52) 11-14 Nisan 2002: Türkiye – Antalya: Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği
Konferansı.
29
53) 16-20 Temmuz 2002: Türkiye – Antalya: Ankara Barosu’nun düzenlediği
“Hukuksal Boyutu ile Doğu Akdeniz’de Barış” konulu Uluslararası
Konferansta oturum başkanı.
54) 08-14 Ekim 2002: Türkiye – İstanbul: Atlantic Treaty Association’ın 48.
Genel Kurul toplantısı.
55) 11 Ekim 2002: Türkiye – İstanbul: Atlantic Treaty Association’ın 48.
Genel Kurulu, Education Committee (Eğitim Komitesi) toplantısında
“Security and Defense Training For Citizenship Education (Vatandaşlık
Eğitimi İçin Güvenlik ve Savunma Öğretimi)” konulu konuşmayı yaptı.
56) 9-11 Ocak 2003: Türkiye–Ankara: Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenen “Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi” konulu uluslararası
sempozyumda “İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylarının Eğitimi Konulu
Bildiri Üzerine Düşünceler” konulu tebliği tartışmacı olarak sundu.
57) 27 Mayıs-2 Haziran 2003: Makedonya – Ohrid: Makedonya Barolar
Birliği’nin Genel Kurul toplantısına katıldı.
58) 24 Temmuz-26 Temmuz 2003: Romanya – Bükreş: NATO tarafından
düzenlenen “Security and Defence on Education” konulu sempozyumda
“Education on Security and Defence in Turkey at Present and What Can Be
Done Globally?” konulu konuşmayı yaptı.
59) 3-9 Kasım 2003: İngiltere – Edinburgh: Atlantic Treaty Association’un
49. Genel Kurul toplantısına; Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi
Başkanı sıfatıyla Türk delegesi olarak katıldı.
60) 6-10 Aralık 2003: Türkiye – Antalya: 13. Uluslararası Antalya Güvenlik
ve İşbirliği Konferansı’nda “ Genel Raportör” olarak görev aldı.
61) 8-12 Aralık 2003: Türkiye – Ankara: 11 Aralık 2003 tarihinde Beşinci
Uluslararası Atatürk Kongresi’nde “ Atatürk’ün Hukuk İnkılâbının 21.
Yüzyılda Türkiye’de Yönetim ve Toplum Yaşamındaki Etkileri” konulu
tebliği sundu.
62) 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ – Kopaonik: Union of the
Association of Jurists of Serbia and Union of the Association of Jurists of
Montenegro tarafından düzenlenen “Law and Democratic Culture” konulu
16. Uluslararası Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansında “General
Administrative Procedural Act, Transparency and Democratisation” konulu
tebliği sundu.
63) 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ – Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansında 14 Aralık 2003 günlü İdare
Hukuku oturumunda oturum başkanlığı yaptı.
30
64) 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ – Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansında 15 Aralık 2003 günlü İdare
Hukuku-Ombudsman konulu oturumda oturum başkanlığı yaptı.
65) 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ – Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansında 16 Aralık 2003 günlü kapanış
oturumunda başkanlık divanında yer aldı.
66) 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ - Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansında “Ombudsman” konulu
konuşmayı yaptı.
67) 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ – Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansı’nda “Kapanış Konuşması” nı
yaptı.
68) 18 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ – Belgrad: Belgrad Hukuk
Fakültesi’nde “ Türkiye’de İdarî Yargı Teşkilâtı ve İdarî Davalar” ile
“Türkiye’de Tarihte ve Bugün Kadın Hakları” konulu dersleri anlattı.
69) 18 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ – Belgrad: Sırbistan ve Karadağ
Barolar Birliği ile Belgrad Barosu’nun birlikte düzenledikleri toplantıda “
Türkiye’de Avukatlık Mesleği, Sorunları, Barolar ve Görevleri, Türkiye
Barolar Birliği” konulu konferansı verdi.
70) 6-10 Ocak 2004: Türkiye-Ankara: Türkiye-Ankara Barosu’nun
düzenlediği 2004 Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda 9 Ocak 2004 günü
“İnsan Hakları Korumasında AB Sistemi” konulu oturumda oturum
başkanlığı yaptı.
71) 20-22 Mayıs 2004: Makedonya – Üsküp: Atlantic Club of Macedonia
tarafından düzenlenen uluslararası sempozyumda “A Path Going to Nato:
Experiences” konulu konuşmayı yaptı.
72) 28-31 Mayıs 2004: Makedonya – Ohrid: Makedonya Barolar Birliği’nin
Genel Kurul toplantısında bir konuşma yaptı.
73) 30 Kasım – 5 Aralık 2004: İtalya – Roma: Atlantic Treaty
Association’un 50. Genel Kurul Toplantısına Türk Atlantik Konseyi Eğitim
Komitesi başkanı olarak katıldı.
74) 10-11 Aralık 2004: Türkiye-İstanbul: TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu ile Yunan Ombudsmanlığının ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
birlikte düzenledikleri “Ombudsman Kurumu’nun Oluşturulması” konulu
uluslararası toplantıda Komisyon başkanı olarak “Ombudsmanlık-Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanunu Taslağı”nın takdimi ile ilgili tebliği sundu.
31
75) 10-11 Aralık 2004: Türkiye-İstanbul: TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu ile Yunan Ombudsmanlığının ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
birlikte düzenledikleri “Ombudsman Kurumu’nun Oluşturulması” konulu
uluslararası toplantıda Komisyon başkanı olarak “Ombudsmanlık-Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanunu Taslağı”nın takdimi ile ilgili toplantıda oturum
başkanlığı yaptı.
76) 13 Aralık 2004: Sırbistan ve Karadağ – Kopaonik: 17. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansı’nın Açılış Töreninde Başkanlık
Divanında yer aldı ve “Açılış Konuşması” yaptı.
77) 15 Aralık 2004: Sırbistan ve Karadağ – Kopaonik: 17. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansı’nın İdare Hukuku toplantısında
“Başkanlık Divanı”nda yer aldı.
78) 12-17 Aralık 2004: Sırbistan ve Karadağ-Kopaonik: 17. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu’nun “Law and Culture” konulu konferansında
“The Right of Access to Information” konulu tebliği sundu.
79) 12-17 Aralık 2004: Sırbistan ve Karadağ-Kopaonik: 17. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu’nun “Law and Culture” konulu konferansında
“ Ombudsman” konulu tebliği sundu.
80) 18-20 Ocak 2005: Amerika Birleşik Devletleri-New York: Birleşmiş
Milletler’de CEDAW Sözleşmesi gereği Birleşmiş Milletler CEDAW
Komitesi’ne sunulmak üzere hazırlanan Türkiye 4. ve 5. Birleştirilmiş
Periyodik Türkiye raporunu sunmak üzere giden heyette yer aldı ve
“Anayasa madde 10 Pozitif Ayrımcılık, Anayasa madde 90 Uluslararası
Sözleşmelerin Türk Hukukundaki Yeri, Ombudsmanlık Kurumu Kanunu
Tasarısı” ile ilgili konuşma yaptı.
81) 24 Ocak 2005: Türkiye-Ankara: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava
Lojistik Komutanlığı’nda “ Atatürkçülük İlkeleri, Evrenselleşen
Atatürkçülük, Millî Birlik, Lâiklik, Güncel Sorunlar Olarak İç ve Dış Tehdit
Değerlendirmesi” konulu konferansı verdi.
82) 7 – 8 Şubat 2005: Türkiye-Ankara: Avrupa Komisyonu’nun T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte düzenlediği “ Eşit
Muamele Kurumları” konulu seminerde, “Türk Hukuk Sisteminde Eşit
Muamele İlkesinin Uygulanmasında Etkili Olabilecek Anayasa Maddeleri,
Kanunlar ve Kurumlar” konulu tebliği sundu.
83) 30 Mart 2005: Danimarka–Kopenhag: Danimarka Dışişleri Bakanlığı
sahipliğinde Danimarka Parlâmento binasında “Establishing and Assisting
Democratic Institutions” konulu seminere katıldı.
84) 31 Mart – 1 Nisan 2005: Danimarka- Kopenhag: Danimarka Parlâmento
binasında (9 th Round Table Meeting of European Ombudpersons and The
32
Council of Europe Commissioner for Human Rights) Avrupa Ombudlarının
9. Yuvarlak Masa toplantısına katıldı.
85) 2 Nisan 2005: Danimarka– Kopenhag: Kopenhag Üniversitesi’nde “The
Ombudsman between legislator, administration and citizen – developing the
ombudsman concept” konulu sempozyuma katıldı.
86) 3 – 6 Nisan 2005: Türkiye – Antalya: 15. Uluslararası Antalya Güvenlik
ve İşbirliği Konferansında “Genel Raportör” olarak konuşma yaptı.
87) 20-21 Mayıs 2005: Makedonya – Üsküp: Makedonya Barolar Birliği’nin
50. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle başkent Üsküp’te Parlâmento’da
düzenlenen toplantıda “Hukukun üstünlüğü ve hukukçunun rolü” içerikli bir
konuşma yaptı.
88) 6-11 Eylül 2005: Makedonya-Üsküp/Ohrid: Makedonya Barolar Birliği
ve Avrupa Kulübü tarafından düzenlenen seminerde , “Innovations Brought
By Labour Act (No:4857) of 10th June 2003 to the Turkish Republic”
konulu bildiriyi sundu.
89) 7-10 Kasım 2005: Yunanistan-Atina: Eunomia projesi çerçevesinde
Yunanistan Ombudsmanlık Kurumu tarafından düzenlenen toplantıda “The
Draft Law On The Institution Of Ombudsman In Turkey” konulu konferansı
verdi.
90) 24-27 Kasım 2005: Yunanistan –Atina: Greek Association for Atlantic
and European Cooperation tarafından düzenlenen “Stability and Cooperation
in the Euro-Atlantic Area- Greece in the New Environment” çerçeve konulu
15th Annual International Symposium’un “Gender Perspective in
Establishing Security” konulu yuvarlak masa oturumunda “How Can
Women Be Effective For The Maintenance Of Peace and Stability (Kadın
Barışın ve İstikrarın Sağlanmasında Nasıl Etkili Olabilir?)” konulu
konuşmayı yaptı.
91) 14 Aralık 2005: Sırbistan ve Karadağ-Kopaonik: Association of Jurists
of Serbia and Montenegro, Kopaonik School of Natural Law tarafından 18.
kez düzenlenen “Law and Universal Values” çerçeve konulu uluslararası
konferansta “Equality Bodies (Eşitlik Kurumları)” konulu bildiriyi sundu.
92) 19 Aralık 2005: Sırbistan ve Karadağ-Belgrad: Sırbistan Yüksek
Mahkemesi’nde “Türkiye’de Yargı Düzenleri ve İdarî Yargı Teşkilâtı, İdarî
Mahkemeler ve İdarî Davalar” konulu konferansı verdi.
93) 3-5 Nisan 2006: Türkiye – Ankara: Türkiye Adalet Akademisi ile
Avrupa Konseyi’nin birlikte düzenledikleri “Uyuşmazlıkların Alternatif
Çözüm Yolları” konulu uluslararası sempozyumda “İdarî Uyuşmazlıklarda
Alternatif Çözüm Yolları (Türk mevzuatı ve uygulamaları)” başlıklı
konuşmayı yaptı.
33
94) 26-27 Nisan 2006: Türkiye – İstanbul: Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Örgütü Parlâmenter Asamblesi tarafından düzenlenen Ombudsmanlar
toplantısında Türkiye’ yi ve T.B.M.M.’ni temsilen “The Role of
Ombudsman Institution in Consolidating Democracy and The Draft Law on
Ombudsman Institution (Ombudsmanlık Müessesesinin Demokrasinin
Pekiştirilmesindeki Rolü ve Türkiye’nin Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)
Kurumu Kanunu Tasarısı)” konulu konuşmayı yaptı.
95) 26-28 Mayıs 2006: Makedonya-Ohrid: Makedonya Barolar Birliği
tarafından “51st Annual Assembly of The Macedonian Bar Association”
nedeniyle düzenlenen toplantıda “The Importance of Advocacy for The
Maintenance of International Peace and Stability (Avukatlık Mesleğinin,
Uluslararası Barışın ve İstikrarın Sağlanmasındaki Önemi)” konulu
konuşmayı yaptı.
96) 11 – 15 Haziran 2006: Sırbistan – Vrsac: Belgrad Barosu’nun kuruluş
yıldönümü nedeniyle yapılan yuvarlak masa toplantısında “The Position of
Advocates in Turkey and The Importance of International Cooperation (
Türkiye’de Avukatların Durumu ve Uluslar arası İşbirliğinin Önemi)”
konulu konuşmayı yaptı.
97) 10 Temmuz 2006:Yunanistan-Girit-Chania: 5 – 24 Temmuz 2006
tarihlerinde Greek Association of Atlantic and European Cooperation
tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future” konulu toplantıya konuşmacı
olarak katıldı ve “Administration and Governance (İdare ve Yönetişim)”,
“Ombudsman Institution, What Can European Ombudsman Do For You ?
(Ombudsmanlık Kurumu, Avrupa Ombudsmanı Sizin İçin Ne Yapabilir ?)”
konulu dersleri anlattı.
98) 11 Temmuz 2006:Yunanistan – Girit – Hanya: 5 – 24 Temmuz 2006
tarihlerinde Greek Association of Atlantic and European Cooperation
tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future” konulu toplantıya konuşmacı
olarak katıldı ve “ Human Rights, Women Rights in Turkey, Positive
Discrimination, Gender Equality, Secular State, Equlity Bodies (İnsan
Hakları, Türkiye’de Kadın Hakları, Olumlu Ayırımcılık, Toplumsal Eşitlik,
Lâik Devlet, Eşitlik Kurumları)” konulu dersleri anlattı.
99) 20-24 Eylül 2006: Türkiye-Antalya: 16. Uluslararası Antalya Güvenlik
ve İşbirliği Konferansı’nda Genel Raportör olarak “The General Report of
The 16th International Antalya Conference on Security and Cooperation”
konulu genel raporu sundu.
100) 15 Aralık 2006: Sırbistan-Kopaonik: The Mt. Kopaonik School of
Natural Law-Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Humane
Future” çerçeve konulu XIX. Konferansta “The Importance of
Administrative Judiciary Regime (System of Judicial Separation) in Terms
of Human Future” konulu tebliği sundu.
34
101) 16 Aralık 2006: Sırbistan-Kopaonik: The Mt. Kopaonik School of
Natural Law-Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Humane
Future” çerçeve konulu XIX. Konferansta kapanış oturumunda “Kapanış
Konuşması”nı yaptı.
102) 25 Mayıs 2007: Makedonya-Ohrid: Makedonya Barolar Birliği
tarafından “52nd Annual Assembly of The Macedonian Bar Association”
nedeniyle düzenlenen toplantıda “The Importance of Advocacy In
Alternative Dispute Resolution In Internal Peace (Avukatlık Mesleğinin
Yargı-Öncesi Çözüm Usûllerinde Ulusal Barış Açısından Önemi)” konulu
konuşmayı yaptı.
103) 06 -22 Temmuz 2007: Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of
Atlantic and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our
Future” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Administration and
Governance (İdare ve Yönetişim), Administrative Law (İdare Hukuku)”,
“Ombudsman Institution, What can European Ombudsman Do For You?
(Ombudsmanlık Kurumu, Avrupa Ombudsmanı Sizin İçin Ne Yapabilir?)”
konulu dersleri anlattı.
104) 06 -22 Temmuz 2007: Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of
Atlantic and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our
Future” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Human Rights,
Woman Rights in Turkey, Positive Discrimination, Gender Equality, UNCEDAW-Convention On Elimination of All Discriminations Against
Women, Equality Bodies (İnsan Hakları, Türkiye’de Kadın Hakları, Olumlu
Ayırımcılık, Toplumsal Eşitlik, BM-CEDAW-Birleşmiş Milletler-Kadına
Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Eşitlik Kurumları)”
konulu dersleri anlattı.
105) 22-23 Kasım 2007: Türkiye-Ankara: GÜİİBF adına “Economic, Political
and Legal Relations Betweeen Turkey and The Balkan States in the Light of
the EU Accession Process (Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye ve
Balkan Ülkeleri Arasında Ekonomik, Siyasî ve Hukukî İlişkiler)” konulu
uluslararası sempozyumu düzenleyen Komisyonda görev aldı ve “Etkili ve
Bağımsız Yargının Bana Hatırlattıkları” konulu tebliği sundu.
106) 3-5 Aralık 2007: Yunanistan-Atina: Greek Asssociation for Atlantic and
European Cooperation tarafından düzenlenen “NATO’s Challenges in Face
of the Bucharest Summit 2008: a. Security and Euro-Atlantic Integration,
South-Eastern Europe b. Energy Security” çerçeve konulu 16. Uluslararası
Sempozyumun “Inclusive Security: Promoting a Better Gender Balance”
başlıklı oturumunda “ Peace for Security of South-Eastern Europe: The Role
of Gender Equality for Peace- (Güneydoğu Avrupa’nın Güvenliği İçin Barış:
Toplumsal Eşitliğin Barıştaki Rolü)” konulu konuşmayı yaptı.
35
107) 14 Aralık 2007: Sırbistan-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School of
Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Freedom”
çerçeve konulu XX. Konferansta “Mutual Limits of Administration’s and
Individual’s Powers or Freedom of Power In Terms of Alternative Dispute
Resolution in Administrative Law – (Yargı-Öncesi Çözüm Usûlleri
Açısından İdare Hukukunda İdarenin ve Fertlerin Yetkilerinin Karşılıklı
Sınırı ya da Yetki Hürriyetleri)” konulu tebliği sundu.
108) 16 Aralık 2007: Sırbistan-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School of
Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Freedom”
çerçeve konulu XX. Konferans’ta kapanış oturumunda “Kapanış
Konuşması”nı yaptı.
109) 9 Nisan 2008: Türkiye-Ankara: Birleşmiş Milletler - UNICEF tarafından
düzenlenen “Bağımsız Çocuk Ombudsmanlığı (Independent Child
Ombudsman)” konulu uluslararası konferansın “Panel ve Tartışma/Panel and
Discussion, Türkiye Perspektifi/Turkey Perspective” konulu bölümünde
“Ombudsmanlık-Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Türk İdare Teşkilâtındaki
Yeri” konulu konuşmayı yaptı.
110) 29-31 Mayıs 2008: Makedonya-Üsküp-Ohrid: Makedonya Barolar
Birliği tarafından “53rd Annual Assembly of the Macedonian Bar
Association” nedeniyle düzenlenen toplantıda “The Role of Advocacy in
International Integration (Uluslararası Entegrasyonda Avukatlığın Rolü)”
konulu konuşmayı yaptı.
111) 23-27Haziran 2008: Türkiye-Ankara: IIAS-TODAIE-4th International
Specialized Conference, International Aid and Public Administration (IIASTODAİE-Dördüncü Uzmanlık Konferansı, Uluslararası Yardım ve Kamu
Yönetimi)” konulu sempozyumda “Suggestions on the Application of
Dispute Resolutions For The Conflicts Which Can Arise Between The
International Donor Organization and The Aid Receipient State (Uluslararası
Yardım Organizasyonu İle Yardım Alan Devlet Arasında Çıkacak
Anlaşmazlıklarda Başvurulacak Çözüm Yolları Konusunda Öneriler)”
konulu bildiriyi sundu.
112) 18 Temmuz 2008:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of
Atlantic and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our
Future” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “What Does a State
Under Rule of Law Mean? (Hukuk Devleti Ne Demektir?)”, “What are The
Elements of a State Under Rule of Law? (Hukuk Devleti’nin Unsurları
Nelerdir?), “Administration and Governance (İdare ve Yönetişim),
Administrative Law (İdare Hukuku)”, “Ombudsman Institution, What can
European Ombudsman Do For You? (Ombudsmanlık Kurumu, Avrupa
Ombudsmanı Sizin İçin Ne Yapabilir?)” konulu dersleri anlattı.
113) 21 Temmuz 2008:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of
Atlantic and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our
Future” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Human Rights,
36
Woman Rights in Turkey, Positive Discrimination, Gender Equality, UNCEDAW-Convention On Elimination of All Discriminations Against
Women, Equality Bodies (İnsan Hakları, Türkiye’de Kadın Hakları, Olumlu
Ayırımcılık, Toplumsal Eşitlik, BM-CEDAW-Birleşmiş Milletler-Kadına
Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Eşitlik Kurumları)”
konulu dersleri anlattı.
114) 10-13 Eylül 2008: Polonya-Krynica: XVIII. Ekonomik Forum’un
“Society” bölümünün “Role of Women in Democratisation” konulu
oturumunda “The Role of Woman in Democratisation (Demokratikleşmede
Kadının Rolü)” başlıklı konuşmayı yaptı.
115) 25 Eylül 2008: Bulgaristan-Sofya: Association of Woman Entrepreneurs
in Bulgaria (Selena) tarafından düzenlenen 1st International Forum of
Women Entrepreneurs’da “Women Participation to Labour Force in Turkey
in Terms of Entrepreneurship and Possibilities For International
Collaboration on This Field (Girişimcilik Açısından Türkiye’de Kadınların
İşgücüne Katılımı ve Bu Alanda Uluslararası İşbirliği İmkânları)” konulu
konuşmayı yaptı.
116) 10-13 Kasım 2008: Almanya-Berlin: Atlantic Treaty Association’ın 54.
Genel Kurul Toplantısı’na Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı
olarak katıldı.
117) 13-16 Aralık 2008: Sırbistan-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School of
Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Integration”
çerçeve konulu XXI. Konferansta “International Integration of Law and Its
Reflection to National Law (Hukukun Uluslararası Bütünleşmesi ve İç
Hukuka Yansıması)” konulu bildiriyi sundu.
118) 30-31 Ocak 2009: Türkiye-Antalya: Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği
Konferansı’na Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı olarak
katıldı.
119) 19-21 Mayıs 2009: Ukrayna-Kiev: National University of Kyıv-Mohyla
Academy tarafından Türkolog Omeljan Pritsak’ı anımsama vesilesiyle
düzenlenen Uluslararası 2. Bilimsel Sempozyum’da “The Studies That Can
Be Made For the Integration of Turkey’s Law System With Other Turkish
States’ Law Systems (Türkiye Hukuk Sistemi İle Diğer Türk Devletlerinin
Hukuk Sistemlerinin Bütünleşmesi Bakımından Yapılabilecek Çalışmalar)”
konulu bildiriyi sundu.
120) 22 Mayıs 2009: Ukrayna-Kiev: Uluslararası Türkoloji Sempozyumunda
“Common Studies That Can Be Made In The Law Systems of Turkish States
For a More Humane Future (Daha İnsancıl Bir Gelecek İçin Türk
Devletlerinin Hukuk Sistemlerinde Yapılabilecek Ortak Çalışmalar)” konulu
bildiriyi sundu.
37
121) 29-30 Mayıs 2009: Makedonya-Üsküp-Ohrid: Makedonya Barolar
Birliği tarafından “54th Annual Assembly of The Macedonian Bar
Association” nedeniyle düzenlenen toplantıda “The Importance of Advocacy
in Procedural Law (Avukatlık Mesleğinin Usûl Hukuku Bakımından
Önemi)” konulu konuşmayı yaptı.
122) 25-27 Haziran 2009: Türkiye-İstanbul: Caucasian Energy Security and
Turkey” konulu toplantıya katıldı.
123) 8-10 Temmuz 2009: Türkiye-İstanbul: İletişim Türkiye’09 İletişim ve
Medya Zirvesi uluslararası toplantısında “Kamu Denetçiliği
(Ombudsmanlık) Kurumunun Türkiye ve Medya İçin Gerekliliği” konulu
konuşmayı yaptı.
124) 9-12 Eylül 2009: Polonya-Krynica: XIX. Economic Forum’un NGO
Forum bölümündeki “Response of The Civil Society To The Global
Economic Crisis: Strong Civil Institutions, Civic Participation and Civic
Control” konulu oturumunda “Institutions and Organizations That Take Role
in Fight Against the Economic Crisis in Turkey” başlıklı konuşmayı yaptı.
125) 6-10 Ekim 2009: Ukrayna-Kiev: Atlantic Treaty Association’ın 55.
Genelkurul toplantısına Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı
olarak katıldı.
126) 7 Ekim 2009:Ukrayna-Kiev: National University of Kyıv-Mohyla
Academy’de Türkoloji bölümü yüksek lisans öğrencilerine “Turkish Law
System In General and The Organisation of Turkish Administrative
Judiciary (Genel Olarak Türk Hukuk Sistemi ve Türk İdarî Yargı Teşkilâtı)”
konulu dersi anlattı.
127) 14 Aralık 2009: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School
of Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Time”
çerçeve konulu XXII. Konferansta “Time In Law and Issue of Reasonable
Period of Time in Administrative Judiciary (Hukukta Zaman ve İdarî
Yargıda Makûl Süre Konusu)” konulu bildiriyi sundu.
128) 16 Aralık 2009:Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School
of Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Time”
çerçeve konulu XXII. Konferansın “Kapanış” oturumunda kapanış
konuşmasını yaptı.
129) 15 Ocak 2010:Türkiye-Ankara: Ankara Barosu tarafından düzenlenen
Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda “Arabuluculuğun Yasa İle Düzenlenmesi
(Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu)” konulu Çalıştay’a
“katılımcı” olarak katkı sundu.
130) 3 Nisan 2010:Azerbaycan-Bakü:“Centre For National and International
Studies (Millî ve Beynelmilel Araştırmalar Merkezi)” tarafından düzenlenen
38
panelde “Türkiye’de Hukuk Devleti, Unsurları ve İdarî Yargı Rejiminin
Önemi” konulu konuşmayı yaptı.
131) 15-16 Nisan 2010: Ukrayna-Lviv: International Security Forum
tarafından düzenlenen “From Ukrainian Security to European Security. 21st
Century Challenges” konulu uluslararası sempozyumun “Threat to Security
From Ineffective State Institutions” konulu oturumunda “How to Provide An
Effective State Authority System? (Etkili Bir Devlet Otoritesi Sistemini
Nasıl Sağlamak Gerekir?)” başlıklı konuşmayı yaptı.
132) 16-17 Nisan 2010: Türkiye-Samsun: T.C. 19 Mayıs Üniversitesi ile
Almanya Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa
düzenlenen “Tıpta İşbirliği ve Hukuksal Sorunlar (Delegation und
Kooperation in Gesundheitswesen)” çerçeve konulu VII. Türk-Alman Tıp
Hukuku Sempozyumu’nun (VII.Türkisch-Deutches Symposium Zum
Medizinrecht) “Özel Hukuk ve İdare Hukuku Problemleri (Zivilrechtliche
und Verwaltungsrechtliche Probleme)” konulu V. Oturumunda “Sağlık
Hizmetlerinde İdare Hukuku Bakımından Müşterek Sorumluluk
(Verwaltungsrechtliche Haftung Im Gesundheitswesen Wegen
Kooperationen)” başlıklı bildiriyi sundu.
133) 27-31 Mayıs 2010: Makedonya-Üsküp-Ohrid: Makedonya Barolar
Birliği tarafından “55th Annual Assembly of The Macedonian Bar
Association” nedeniyle düzenlenen toplantıda “Responsibility of
Administration Without Fault (İdarenin Kusursuz Sorumluluğu)” konulu
konuşmayı yaptı.
134) 20 Temmuz 2010:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of
Atlantic and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our
Future” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Principles of a State
Under Rule of Law (Hukuk Devletinin İlkeleri), Rules in a Society (Toplum
Kuralları), Introduction to Administrative Law (İdare Hukukuna Giriş)”
konulu dersleri anlattı.
135) 22 Temmuz 2010:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of
Atlantic and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our
Future” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Human Rights (İnsan
Hakları), Woman Rights (Kadın Hakları), Convention on Elimination of All
Kinds of Discrimination Against Women (CEDAW- Kadına Karşı Her Türlü
Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi), Positive Discrimination (Pozitif
Ayırımcılık), Gender Equality (Toplumsal Eşitlik)” konulu dersleri anlattı.
136) 23 Temmuz 2010:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of
Atlantic and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our
Future” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Governance
(Yönetişim)” konulu dersi anlattı.
39
137) 24 Temmuz 2010:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of
Atlantic and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our
Future” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Ombudsman
Institution (Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık Kurumu), European
Ombudsman (Avrupa Ombudsmanı)” konulu dersleri anlattı.
138) 8-11 Eylül 2010: Polonya-Krynica: XX. Economic Forum’un “The
Regions Forum” bölümündeki “Regional Cooperation and Economic
Development, Mechanisms, Tasks and Results” konulu oturumunda
commentator (yorumcu) olarak “Regional Cooperation in the Central and
Eastern Europe” başlıklı konuşmayı yaptı.
139) 15 Aralık 2010: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School
of Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Space”
çerçeve konulu XXIII. Konferansta “Administration’s Responsibility in
Health Services (Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğu)” konulu
bildiriyi sundu.
140) 20 Aralık 2010: Yunanistan-Atina: Greek Asssociation for Atlantic and
European Cooperation tarafından düzenlenen “Security and Stability in the
21st Century A. NATO after Lisbon, Southeastern Europe B. Women and
Security (21. yüzyılda Güvenlik ve İstikrar A. Lisbon’dan sonra NATO
Güneydoğu Avrupa B. Kadınlar ve Güvenlik)” çerçeve konulu 19.
Uluslararası Sempozyumda “Women and Security in the 21st Century (21.
yüzyılda Kadınlar ve Güvenlik)” konulu konuşmayı yaptı.
141) 25 Şubat 2011: Azerbaycan – Bakü: The Centre of National and
International Studies tarafından düzenlenen “NATO’nun Azerbaycan İçin
Rolü” konulu toplantıda “Türkiye ve NATO” konulu konuşmayı yaptı.
142) 27-29 Mayıs 2011: Makedonya-Üsküp-Ohrid: Makedonya Barolar
Birliği tarafından “56th Annual Assembly of The Macedonian Bar
Association” nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı.
143) 2 Aralık 2011: Yunanistan-Atina: Greek Association for Atlantic and
European Cooperation tarafından düzenlenen “Translatlantic Security and
Financial Crisis” çerçeve konulu 20. uluslararası sempozyumun
“Contemporaray Aspects of Security-is there a gender perspective?” başlıklı
oturumunda “The Empowerment of Women in International Security”
konulu bildiriyi sundu.
144) 15 Aralık 2011: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School
of Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and
Responsibility” çerçeve konulu XXIV. Konferansta “Administration’s
Responsibility in Terror Incidents (Terör Olaylarında İdarenin
Sorumluluğu)” konulu bildiriyi sundu.
40
145) 27 Ocak 2012: Türkiye-İstanbul-Feriye: Adalet Bakanlığı tarafından
düzenlenen ‘Workshop on Ombudsman’ konulu toplantıda “Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısının Genel Olarak Tanıtılması” konulu
konuşmayı yaptı.
146) 11-12 Mayıs 2012: Makedonya-Üsküp: Makedonya Barolar Birliği
tarafından “57th Annual Assembly of The Macedonian Bar Association”
nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı.
147) 10-11 Aralık 2012:Yunanistan – Atina: Greek Association for Atlantic
and European Cooperation tarafından düzenlenen “The 21st Annual
International Symposium ‘Transatlantic Security: The Challenges Ahead’
1952-2012 60 Years of Greece in NATO” konulu sempozyumda “Woman
and Terror Incidents” başlıklı konuşmayı yaptı.
148) 14-15 Aralık 2012:Türkiye – Antalya: Türk Atlantik Konseyi tarafından
düzenlenen “19. Uluslararası Antalya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 1415 Aralık 2012 ‘Türkiye ve NATO - 60 Yıldır Barış ve Güvenlik İçin
Birlikte’” konulu konferansa Konsey Eğitim Komitesi Başkanı olarak
katıldı.
149) 13 Haziran 2013: Türkiye- Konya: T.C. Mevlâna Üniversitesi İşletme ve
Hukuk Fakültelerinin birlikte düzenledikleri “Orta Asya Ülkelerinde Piyasa
Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Yatırım İmkânları”
konulu Uluslararası Ekonomi ve Hukuk Sempozyumunun “Law Problems in
Central Asia” başlıklı oturumunda oturum başkanlığı yaptı.
150) 13 Haziran 2013: Türkiye- Konya: T.C. Mevlâna Üniversitesi İşletme ve
Hukuk Fakültelerinin birlikte düzenledikleri “Orta Asya Ülkelerinde Piyasa
Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Yatırım İmkânları”
konulu Uluslararası Ekonomi ve Hukuk Sempozyumunun kapanış panelinde
oturum başkanlığı yaptı.
151) 3 Eylül 2013: Türkiye-Ankara: Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunun
düzenlediği Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)
Sempozyumunda “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Erkler Arasındaki Yeri ve
Yargı Yetkisinin Kullanılmasından Anlaşılması Gerekenler” konulu bildiriyi
sundu.
152) 14 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law)
tarafından düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI.
Konferansta (26th Anniversary Conference) “Right to State Ruled by Law”
konulu oturumun başkanlık divanında yer aldı.
153) 15 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law)
tarafından düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI.
41
Konferansta (26th Anniversary Conference) “Right to Freedom
Administrative Law-Protection of Freedom” konulu oturumda “Right to
Reject Benefit From Amnesty As A Mechanism To Prevent Personal
Discreditation Caused By Amnesty (Right to Dignity) –Bireysel
İtibarsızlaştırmayı Önleyici Bir Mekanizma Olarak Bireyin Aftan
Yararlanmayı Reddetme Hakkı (İtibar Hakkı)” konulu bildiriyi sundu.
154) 15 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law)
tarafından düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI.
Konferansta (26th Anniversary Conference) “Right to Freedom
Administrative Law-Protection of Freedom” konulu oturumun başkanlık
divanında yer aldı.
155) 15 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law)
tarafından düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI.
Konferansta (26th Anniversary Conference) “Right to Property: General
Questions-Codification of Civil Law, Ownership and Other Property Rights,
Inheritance” konulu oturumun başkanlık divanında yer aldı.
156) 16 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law)
tarafından düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI.
Konferansta (26th Anniversary Conference) “Right to Property: Contract
and Liability for Damage” konulu oturumun başkanlık divanında yer aldı.
157) 13 Eylül 2014: Rusya-St. Petesburg: IASSR tarafından düzenlenen
uluslararası toplantıda “Administration’s Responsibility in Terms of Health
Services and Reflections of Patient Rights Regulation to the Decisions of
Administrative Judiciary” konulu bildiriyi sundu.
VIII. EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR
A-Hukukçu :
7 yıl serbest avukat olarak çalıştığı için uygulamaya yönelik hukuk sistemi ile
ilgili görüş, düşünce ve tecrübelerini teorik düzeydeki bilimsel araştırmaları ile
birleştirerek, topluma daha fazla hizmet vermek imkânını buldu.
B- Yönetici :
Bütün tahsil ve çalışma hayatı boyunca çeşitli toplulukların yönetim kurullarında
görev yaparak yöneticilik tecrübesine ilâveten, 1 yıl Gazi Üniversitesi İktisadî ve
İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, 3 yıl Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı, 3 yıl Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları
Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü ve 3 yıl Selçuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi dekanlığı yaptı. Nisan 2012 yılından bu yana Mevlâna
Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanıdır.
42
C- Hobileri :
1. Değişik alanlardaki kitapları içeren kapsamlı bir kütüphane.
2. İleri derecede klâsik piyano çalmak.
3. Tablo koleksiyonu.
4. Gümüş koleksiyonu.
5. Porselen koleksiyonu.
6. İç mekân bitkisi yetiştirmek.
D- Medenî Hali :
İki kız çocuğu annesi ve üç torun sahibidir:
1. Dr. Deniz ALTINBAŞ (13.8.1974)
İlk ve Orta öğrenim : TED Ankara Koleji.
Üniversite : Bilkent Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü mezunu.
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal
Bilimler Bölümü’nde “Avrupa Birliği Siyasî Bütünleşmesi ve Fransa’nın
Yaklaşımı”.
Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal
Bilimler Bölümünde “Avrupa’da İslâm Etkisi: Fransa Örneği” konulu tezini
Haziran 2007’de savunarak Dr. unvanını oybirliği ile almıştır.
İş :
- Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Avrupa Masası
Araştırmacısı ve koordinatörü olarak 10 yıl çalışmıştır.
- Âhi Evran Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmıştır.
- AVİM’de uzman olarak çalışmıştır.
Halen:
- Başkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi.
- Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi
2. Güneş (Altınbaş) SEREZLİ (21.4.1979):
İlk ve Orta öğrenim : TED Ankara Koleji.
Üniversite : Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro
Bölümü, Tiyatro Rejisörlüğü Anabilim Dalı mezunu.
Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde
“Erken Cumhuriyet Döneminde “Türk Hümanizmi Projesi’”. (Eylül 2006)
İş:-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (ASAM) “Genel Yayın
Grubu”nda Nisan 2006-Ağustos 2007 tarihleri arasında düzeltmen olarak
çalışmıştır.
-Bir sanat merkezinde eğitmen olarak görev yapmıştır.
Halen: Devlet Tiyatrolarında çalışmaktadır.
43
IX. GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI VE GAZİ
ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ MÜDÜRÜ OLARAK DÜZENLEDİĞİ ORGANİZASYONLAR:
( 27 Mart 1997- 27 Mart 2000)(Aralık 1998 – Aralık 2001)
Türü
Faaliyetin Konusu
Tarihi
1.Türk Düşüncesinin Gelişme Şartları
Panel
Nisan 1997
2. Adlî Etkinlikler-I
Etkinlik
Mayıs1997
3. Hukukta Batıya Yönelme Zorunluluğu
Konferans
1 Ekim 1997
4. Cumhuriyet ve Hukuk
Panel
Ekim 1997
5. Ceza İlkeleri ve Birkaç Anı Olay
Sohbet-Konferans
25 Aralık 1997
6. İdarî Usûl Kanunu Uluslararası
Sempozyumu
7. Ombudsmanlık Kurumu
Sempozyum
17-18Ocak 1998
Konferans
Şubat 1998
Sempozyum
8 Mart 1998
Konferans
13 Mart 1998
Konferans
Mart 1998
8. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Sempozyumu
9. Günümüz Sosyal Faaliyetleri
Karşısında Mehmet Akif
10. Ombudsmanlık Kurumu
11. Cumhuriyet Döneminde
Demokratik Süreç
Panel
27 Mart 1998
12. Savunma Hakkı, Avukatlık Mesleği
ve Sorunları
Panel
11 Aralık 1998
Çalışmaları
Konferans
23 Aralık 1998
14. Hukuk ve Yargı Reformu
Panel
24 Aralık 1998
Konferans
11 Mart 1999
Panel
21 Eylül 1999
13. Mahallî İdarelerde Reform İhtiyacı
ve İçişleri Bakanlığı’nın Bu Konudaki
15. Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınının
Statüsünün Değerlendirilmesi
16. Töre Cinayetleri
17. Hukukta Kadın Sempozyumu
Sempozyum
30 Eylül-1 Ekim 1999
18. Osmanlı Hukuk Sistemi
Panel
4 Kasım 1999
19. Osmanlı’da Çeşitli Açılardan Kadın
Sempozyum
23 Aralık 1999
20. Türkiye’de Kadın Cezaevleri Nasıl
Proje
1998-2000
44
Olmalı?
(T.C. Adalet Bakanlığı tarafından uygulanmıştır)
X- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI OLARAK
DÜZENLEDİĞİ ORGANİZASYONLAR: ( 26 Ocak 2001- 26 Ocak 2004)
Türü
Faaliyetin Konusu
Tarihi
1.“Dünden Bugüne Ermeni Sorunu”
Konferans
5 Nisan 2001
2. “Soğuk Savaş Sonrası
Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye İlişkileri”
3. “Uluslararası Konjonktürde Türkiye’nin Yeri”
Konferans
Konferans
30 Nisan 2001
31 Mayıs 2001
4. “Hukuk Reformu Üzerine Söyleşi”
Konferans
16 Kasım 2001
5. “Dünyada Kadın ve Politika”
Panel
7 Aralık 2001
Konferans
26 Aralık 2001
6.“Yeni Küresel Güvenlik Sistematiği
ve Afganistan”
7.“Yeni Türk Medenî Kanunu’nun Tanıtımı
(Salı Konferansları)
Konferanslar dizisi Ocak-Haziran 2002
8. “İnsan Hakları Alanındaki Uluslararası
Düzenlemeler: Türkiye’nin Yükümlülükleri”
Konferans
10 Aralık 2002
Savaş Suçları ve Terörizm-Bosna Örneği”
Konferans
16 Aralık 2002
10. “Savcılık Mesleğinin Tanıtımı”
Sohbet
12 Mart 2003
11. “Hâkimlik Mesleğinin Tanıtımı”
Sohbet
19 Mart 2003
12. “Avukatlık Mesleğinin Tanıtımı”
Sohbet
26 Mart 2003
23 Nisan”
Panel
15 Nisan 2003
14. “Selçuklu Buluşma Günü”
Toplantı
15. Cumhuriyetin 80.yılında Hukuk
Sempozyum
17 Ekim 2003
Panel
22 Ekim 2003
9. “Birleşmiş Milletler Kolluk Kuvvetleri,
13. “Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. ve 23 Nisan
Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nın 83.
Yılında Millî Mücadele, Ulusal Egemenlik ve
28 Haziran 2003
Alanındaki Gelişmeler
16. Avrupa Birliği ve Demokratikleşme
45
XI. MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI OLARAK
DÜZENLEDİĞİ ORGANİZASYONLAR (11 Nisan 2012 - …)
A. Yapılan Toplantılar
Türü
Tarihi
1.Yeni Anayasa ve Demokratikleşme
Sempozyum
12 Ekim 2012
2. Ebediyete İrtihalinin 74. Yıldönümünde
“Atatürk’ü Anlamak” (Mevlâna Üniversitesi
Eğitim Fakültesi ile birlikte)
3.“Engelliler Günü
(Çalışma Hayatı, Sosyal Güvenlik
Hukuku ve Toplumun Engelli Sorununa
Bakışı Açısından)”
4. “Mevlâna, Hukuk ve İnsan Hakları”
5. “Başkanlık Sistemi”
6. “Neden Yeni Anayasa”
7. Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri-I
(Avukatlık Mesleği)
8. “Gönlüme Sevda Değdi”
9. Andiçme Töreni
10. T.B.M.M. ziyareti
11. Anayasa Mahkemesi ve
Uyuşmazlık Mahkemesini Ziyaret
12. Mevlâna Üniversitesi Uluslararası
Ekonomi ve Hukuk Sempozyumu (Hukuk
ve İşletme Fakülteleri birlikte düzenledi)
13. Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri-II
(Konya Valisi)
14. “Sombahar”
15. Hukuk Fakültesi 1. ve 2. Sınıf
Öğrencileri Sohbet Toplantısı
16. Seçim Sistemleri tartışmaları
ve Demokratikleşme (Anayasa Hukuku)
17. İnsan Hakları Günü, Mevlâna ve Barış
(Bildiri,Şiir, Konser)
18. Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri-III
(Avukatlık, Hâkimlik, Savcılık, Noterlik)
19. Andiçme Töreni
Panel
14 Kasım 2012
Panel
5 Aralık 2012
Konferans
Konferans
Konferans
Konferans
7 Aralık 2012
16 Aralık 2012
24 Aralık 2012
13 Mart 2013
Şiir Dinletisi
Tören
Eğitim Gezisi
Eğitim Gezisi
3 Nisan 2013
7 Mayıs 2013
9 Mayıs 2013
9 Mayıs 2013
Sempozyum
13-14 Haziran 2013
Faaliyetin Konusu
B. Yapılacak Toplantılar
1. T.B.M.M. ziyareti
2. Anayasa Mahkemesi ve
Uyuşmazlık Mahkemesini Ziyaret
3. Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuru
Söyleşi
13 Kasım 2013
Şiir Dinletisi
Toplantı
14 Kasım 2013
6 Aralık 2013
Panel
6 Aralık 2013
Anma
10 Aralık 2013
Panel
16 Nisan 2014
Tören
24 Nisan 2014
Eğitim Gezisi
Eğitim Gezisi
Aralık 2014
Aralık 2014
Panel
5 Aralık 2014
46
4. Tüketici Kanununun Getirdiği
Yenilikler
5. Müzikli Şiir Dinletisi
6. Avukat Bürolarını Ziyaret
7. Ceza Hukuku
(Bilişim Hukuku)
8. Andiçme Töreni ve Şiir Dinletisi
Panel
25 Aralık 2014
Dinleti
Eğitim gezisi
Panel
Aralık 2014
Ocak 2015
Mart 2015
Tören
Nisan 2015
XII.MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DEKAN VEKİLİ
OLARAK DÜZENLEDİĞİ ORGANİZASYONLAR (3 Ağustos 2012 –
10 Aralık 2012)
Faaliyetin Konusu
Türü
Tarihi
1. İş Dünyası- Mevlâna Üniversitesi
İşbirliği Toplantısı-I “İş Dünyasının
İşletme Eğitiminden Beklentileri 2012-I ”
Panel-Forum
18 Eylül 2012
2.”Gençlik ve Girişimcilik” Kariyer Günleri-I
3.İş Dünyası- Mevlâna Üniversitesi
İşbirliği Toplantısı-II “İşletmecilikte
Yenilik (İnovasyon) ve Girişimcilik 2012-II”
Söyleşi
Panel-Forum
9 Kasım 2012
27 Kasım 2012
XIII. EKİM 2000 – ARALIK 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARINDA
YAPTIĞI BİLİMSEL FAALİYETLER
A - Delege Olarak Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Toplantılar
1. 29-31 Mart 2001: Türkiye-Antalya: 11. Uluslararası Antalya Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı’na katıldı.
2. 2-7 Mayıs 2001: Belçika-Brüksel: NATO’da “Türkiye’nin Stratejik
Durumu ve NATO” konulu seminere katıldı.
3. 2-7 Ekim 2001:Slovenia - Bled: Atlantic TreatyAssociation’ın 47. Genel
Kurul toplantısına katıldı.
4. 11-14 Nisan 2002: Türkiye-Antalya: Türkiye – Antalya’daUluslararası
Güvenlik ve İşbirliği Konferansına katıldı.
5. 08-14 Ekim 2002: Türkiye-İstanbul: Türkiye – İstanbul’da Atlantic Treaty
Association’ın 48. Genel kurul toplantısına katıldı.
6. 27 Mayıs - 2 Haziran 2003: Makedonya-Ohrid: Makedonya Barolar
Birliği’nin Genel Kurul toplantısına katıldı.
7. 9 Kasım 2003: İngiltere-Edinburgh: Atlantic Treaty Association’un 49.
Genel Kurul toplantısına; Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı
sıfatıyla Türk delegesi olarak katıldı.
8. 30 Kasım – 5 Aralık 2004: İtalya-Roma: Atlantic Treaty Association’ın
50. Genel Kurul toplantısına Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi başkanı
olarak katıldı.
47
30 Mart 2005: Danimarka–Kopenhag: Danimarka Dışişleri Bakanlığı
sahipliğinde Danimarka Parlâmento binasında “Establishing and Assisting
Democratic Institutions” konulu seminere katıldı.
10. 31 Mart – 1 Nisan 2005: Danimarka-Kopenhag: Danimarka Parlâmento
binasında (9 th Round Table Meeting of European Ombudpersons and The
Council of Europe Commissioner for Human Rights) Avrupa Ombudlarının
9. Yuvarlak Masa toplantısına katıldı.
11. 2 Nisan 2005: Danimarka– Kopenhag: Kopenhag Üniversitesi’nde “The
Ombudsman between legislator, administration and citizen – developing the
ombudsman concept” konulu sempozyuma katıldı.
12. 6 Temmuz 2006: Yunanistan – Atina: Parlâmento’daki toplantıya katıldı.
13. 6 Temmuz 2006: Yunanistan – Atina: Dışişleri Bakanlığı’ndaki toplantıya
katıldı.
14. 7 Temmuz 2006: Yunanistan – Atina: Yunanistan Millî Eğitim Bakanı ile
yapılan toplantıya katıldı.
15. 7 Temmuz 2006: Yunanistan – Atina: Atina Belediye Başkan Vekili ile
yapılan toplantıya katıldı.
16. 23-26 Kasım 2006: Türkiye-Ürgüp: Türk Atlantik Konseyi tarafından
düzenlenen “Türk-Yunan İlişkileri, Türkiye-İran, Türkiye-Avusturya
İlişkileri” konulu seminere katıldı.
17. 30 Kasım – 2 Aralık 2007: Türkiye-Bolu: Türk Atlantik Konseyi tarafından
düzenlenen Bolu Semineri’ne katıldı.
18. 10-12 Kasım 2008: Almanya-Berlin: Atlantic Treaty Association’ın
54.Genelkurul Toplantısı’na; Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı
sıfatıyla Türk delegesi olarak katıldı.
19. 29-31 Ocak 2009: Türkiye-Antalya: Türk Atlantik Konseyi tarafından
düzenlenen 17. Uluslararası Antalya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’na
Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı sıfatıyla katıldı.
20. 6-9 Ekim 2009: Ukrayna-Kiev: Atlantic Treaty Association’ın
55.Genelkurul Toplantısı’na; Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı
sıfatıyla Türk delegesi olarak katıldı.
21. 20-21 Kasım 2009: Türkiye-Eskişehir: Türk Atlantik Konseyi tarafından
düzenlenen seminere Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı olarak
katıldı.
22. 6-8 Ekim 2010: Polonya-Wroclaw: The Atlantic Council of the United
States demosEUROPA-Centre For European Strategy and the City of
Wroclaw tarafından ortaklaşa düzenlenen Wroclaw Global Forum’a izleyici
olarak katıldı.
23. 2–5 Aralık 2010: Türkiye-Antalya: Türk Atlantik Konseyi tarafından
düzenlenen 18. Uluslararası Antalya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’na
Türk Atlantik Konseyi Eğitim Komitesi Başkanı sıfatıyla katıldı.
24. 27-29 Mayıs 2011: Makedonya-Üsküp-Ohrid: Makedonya Barolar Birliği
tarafından “56th Annual Assembly of The Macedonian Bar Association”
nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı.
25. 11-12 Mayıs 2012: Makedonya-Üsküp: Makedonya Barolar Birliği
tarafından “57th Annual Assembly of the Macedonian Bar Association”
nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı.
9.
48
26. 14-15 Aralık 2012: Türkiye – Antalya: Türk Atlantik Konseyi tarafından
düzenlenen “19. Uluslararası Antalya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 14-15
Aralık 2012 ‘Türkiye ve NATO - 60 Yıldır Barış ve Güvenlik İçin Birlikte’”
konulu konferansa Konsey Eğitim Komitesi Başkanı olarak katıldı.
B - Oturum Başkanı Olarak İdare Ettiği veya Başkanlık Divanı’nda
Bulunduğu Ulusal ve Uluslararası Toplantılar
27. 25 Ekim 2000: Türkiye-Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu’nun Sheraton Oteli’nde düzenlediği “Gelişen Sanayi
Merkezlerinde Kadın İşgücü” konulu paneldeoturum başkanlığı yaptı.
28. 15 Mayıs 2001: Türkiye- Konya: Konya Sarayönü Kaymakamlığı ve
Sarayönü Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği “İnsan Hakları” konulu
panelde oturum başkanlığı yaptı.
29. 20 Nisan 2002: Türkiye- Konya: “Çalışma Yaşamı-Sosyal Güvenlik ve
Yeşil Kart” konulu panelde oturum başkanlığı yaptı.
30. 26 Nisan 2002: Türkiye- Yozgat - Akdağmadeni: “Millî Egemenlik”
konulu panelde oturum başkanlığı yaptı.
31. 18 Mayıs 2002: Türkiye- Konya: Konya Barosu tarafından düzenlenen Türk
Medenî Kanunu Sempozyumunda oturum başkanlığı yaptı.
32. 24 Mayıs 2002: Türkiye- Konya: 13.Bilgisayar Mühendisliği Bölüm
Başkanları Toplantısı Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen
“İnternet,
Özgürlük ve RTÜK” konulu panelde oturum başkanlığı yaptı.
33. 16-20 Temmuz 2002: Türkiye- Antalya: Türkiye – Antalya’da Ankara
Barosu’nun düzenlediği “Hukuksal Boyutu ile Doğu Akdeniz’de Barış”
konulu Uluslararası Konferansta oturum başkanlığı yaptı.
34. 25 Temmuz 2002: Türkiye- Konya: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ile
Türkiye Muhtarlar Derneği’nin birlikte düzenledikleri “Mahallî İdareler
Sistemi İçerisinde Muhtarlık Müessesesi ve Rolleri” konulu panelde oturum
başkanlığı yaptı.
35. 22 Ekim 2003: Türkiye- Konya: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile
TürkDemokrasi Vakfı’nın birlikte düzenledikleri “ Avrupa Birliği ve
Demokratikleşme” konulu panelde oturum başkanlığı yaptı.
36. 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ - Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansında 14 Aralık 2003 günlü İdare
Hukuku oturumunda oturum başkanlığı yaptı.
37. 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ - Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansında 15 Aralık 2003 günlü İdare
Hukuku-Ombudsman konulu oturumda oturum başkanlığı yaptı.
38. 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ - Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansında 16 Aralık 2003 günlü kapanış
oturumunda oturum başkanlığı yaptı.
39. 9 Ocak 2004: Türkiye-Ankara: 6-10 Ocak 2004 tarihlerinde Ankara
Barosu’nun düzenlediği 2004 Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda
“İnsan Hakları Korumasında Avrupa Birliği Sistemi” konulu oturumda
oturum başkanlığı yaptı.
49
40. 20 Şubat 2004: Türkiye-Ankara: Türk Hukuk Enstitüsü’nün düzenlediği
“Genel İdarî Usul Kanunu Tasarısı Sempozyumu”nda oturum başkanlığı
yaptı.
41. 10-11 Aralık 2004: Türkiye-İstanbul: TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu ile Yunan Ombudsmanlığının ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
birlikte düzenledikleri “Ombudsman Kurumu’nun Oluşturulması” konulu
uluslararası toplantıda Komisyon başkanı olarak “Ombudsmanlık-Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanunu Taslağı”nın takdimi ile ilgili toplantıda oturum
başkanlığı yaptı.
42. 13 Aralık 2004: Sırbistan ve Karadağ – Kopaonik: 17. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansı’nın Açılış Töreninde Başkanlık
Divanında yer aldı ve “Açılış Konuşması” yaptı.
43. 15 Aralık 2004: Sırbistan ve Karadağ – Kopaonik: 17.Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansı’nın İdare Hukuku toplantısında
“Başkanlık Divanı”nda yer aldı.
44. 30 Nisan 2005: Türkiye-Ankara: Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği’nin
düzenlediği “2005 Yılı Türk Dünyası İnsan Hakları Gündemi” konulu
toplantıda oturum başkanlığı yaptı.
45. 4 Mayıs 2005: Türkiye-Karaman: Karaman Valiliği tarafından yapılan
Türk Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Kültürel
Asimilasyon ve Türkçemiz” konulu panelde oturum başkanlığı yaptı.
46. 13 Aralık 2005: Sırbistan ve Karadağ-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu’nun düzenlediği “Law and Universal Values” çerçeve konulu 18.
uluslar arası konferansının açılış töreninde başkanlık divanında yer aldı.
47. 14 Aralık 2005:Sırbistan ve Karadağ-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu’nun düzenlediği “Law and Universal Values” çerçeve konulu 18.
uluslararası konferansının “Right to a State Ruled by Law” konulu
oturumunda başkanlık divanında yer aldı.
48. 15 Aralık 2005:Sırbistan ve Karadağ-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu’nun düzenlediği “Law and Universal Values” çerçeve konulu 18.
uluslararası konferansının “Right to Freedom: Administrative Law-Protection
of Freedom” konulu oturumunda başkanlık divanında yer aldı.
49. 5 Ocak 2006: Türkiye-Ankara: Ankara Barosu tarafından 3-7 Ocak 2006
tarihleri arasında düzenlenen Hukuk Kurultayı 2006’da “Adalet ve İnsan
Hakları-Sosyal ve Global Adalet-I” konulu oturumun başkanlığını yaptı.
50. 14 Aralık 2006: Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu’nun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law) düzenlediği “Law and Humane
Future” çerçeve konulu XIX. Konferansının “Açılış Oturumu”nda başkanlık
divanında yer aldı.
51. 15 Aralık 2006: Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu’nun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law) düzenlediği “Law and Humane
Future” çerçeve konulu XIX. Konferansının “Administrative Law Protection
of Freedom” konulu oturumunda başkanlık divanında yer aldı.
52. 16 Aralık 2007:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law) düzenlediği “Law And
Future”çerçeve konulu XX. Konferansı’nın “Kapanış Oturumu”’nda
başkanlık divanında yer aldı.
50
53. 8 Nisan 2008: Türkiye-Ankara: TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
tarafından düzenlenen “Anayasa Taslağı” konulu ulusal sempozyumun
“Anayasa Taslağına Göre Yargı Bağımsızlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu, Yargıtay, Danıştay” konulu oturumunda Oturum/Panel başkanlığı
yaptı.
54. 14 Aralık 2008:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law) düzenlediği “Law And
Integration”çerçeve konulu XXI. Konferansı’nın “Right to a State Ruled By
Law” konulu oturumunda başkanlık divanında yer aldı.
55. 15 Aralık 2008:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law) düzenlediği “Law And
Integration”çerçeve konulu XXI. Konferansı’nın “Administrative Law
Protection of Freedom” konulu oturumunda başkanlık divanında yer aldı.
56. 16 Aralık 2008-Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law) düzenlediği “Law And
Integration”çerçeve konulu XXI. Konferansı’nın “Kapanış” oturumunda
başkanlık divanında yer aldı.
57. 14 Aralık 2009:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law) düzenlediği “Law And
Time”çerçeve konulu XXII. Konferansı’nın “Açılış” oturumunda başkanlık
divanında yer aldı.
58. 15 Aralık 2009:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law) düzenlediği “Law And
Time”çerçeve konulu XXII. Konferansı’nın “Right to a State Ruled By Law”
konulu oturumunda başkanlık divanında yer aldı.
59. 16 Aralık 2009:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law) düzenlediği “Law And
Time”çerçeve konulu XXII. Konferansı’nın “Administrative Law Protection
of Freedom” konulu oturumunda başkanlık divanında yer aldı.
60. 13 Aralık 2010:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law, Justice and Law) düzenlediği
“Law And Space” çerçeve konulu XXIII. Uluslararası Konferansı’nın açılış
genel kurulunda başkanlık divanında yer aldı.
61. 14 Aralık 2010:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law, Justice and Law) düzenlediği
“Law And Space” çerçeve konulu XXIII. Uluslararası Konferansı’nın “Right
to a State Ruled By Law-Constitutional Law Questions (Hukuk Devleti Olma
Hakkı-Anayasa Hukuku Problemler)” konulu oturumunda başkanlık
divanında yer aldı.
62. 15 Aralık 2010:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law, Justice and Law) düzenlediği
“Law And Space” çerçeve konulu XXIII. Uluslararası Konferansı’nın “Right
to Freedom: Administrative Law Protection of Freedom (ÖzgürlükHakkıİdare Hukuku Özgürlüğün Korunması)” konulu birinci oturumunda başkanlık
divanında yer aldı.
63. 15 Aralık 2010:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law, Justice and Law) düzenlediği
“Law And Space” çerçeve konulu XXIII. Uluslararası Konferansı’nın “Right
51
to Freedom: Administrative Law Protection of Freedom (ÖzgürlükHakkıİdare Hukuku Özgürlüğün Korunması)” konulu ikinci oturumunda başkanlık
divanında yer aldı.
64. 13 Aralık 2011:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law, Justice and Law) düzenlediği
“Law And Responsibility” çerçeve konulu XXIV. Uluslararası
Konferansı’nın açılış genel kurulunda başkanlık divanında yer aldı.
65. 14 Aralık 2011:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law, Justice and Law) düzenlediği
“Law And Responsibility” çerçeve konulu XXIV. Uluslararası
Konferansı’nın “Right to A State Ruled By Law” konulu oturumunda
başkanlık divanında yer aldı.
66. 15 Aralık 2011:Sırbistan-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk Okulunun
(The Mt. Kopaonik School of Natural Law, Justice and Law) düzenlediği
“Law And Responsibility” çerçeve konulu XXIV. Uluslararası
Konferansı’nın “Right to Freedom: Administrative Law Protection of
Freedom” konulu oturumunda başkanlık divanında yer aldı.
67. 14 Kasım 2012: Türkiye-Konya: Ebediyete İrtihalinin 74. Yıldönümünde
“Atatürk’ü Anlamak” konulu panelde oturum başkanlığı yaptı.
68. 5 Aralık 2012:Türkiye-Konya: “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesinin düzenlediği panelde oturum
başkanlığı yaptı.
69. 13 Haziran 2013: Türkiye- Konya: T.C. Mevlâna Üniversitesi İşletme ve
Hukuk Fakültelerinin birlikte düzenledikleri “Orta Asya Ülkelerinde Piyasa
Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Yatırım İmkânları”
konulu Uluslararası Ekonomi ve Hukuk Sempozyumunun “Law Problems in
Central Asia” başlıklı oturumunda oturum başkanlığı yaptı.
70. 13 Haziran 2013: Türkiye- Konya: T.C. Mevlâna Üniversitesi İşletme ve
Hukuk Fakültelerinin birlikte düzenledikleri “Orta Asya Ülkelerinde Piyasa
Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Yatırım İmkânları”
konulu Uluslararası Ekonomi ve Hukuk Sempozyumunun kapanış panelinde
oturum başkanlığı yaptı.
71. 6 Aralık 2013: Türkiye-Konya: Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesinin
düzenlediği “Seçim Sistemleri Tartışmaları ve Demokratikleşme” konulu
panelde oturum başkanlığı yaptı.
72. 14 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law) tarafından
düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI. Konferansta
(26th Anniversary Conference) “Right to State Ruled by Law” konulu
oturumun başkanlık divanında yer aldı.
73. 15 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law) tarafından
düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI. Konferansta
(26th Anniversary Conference) “Right to Freedom Administrative LawProtection of Freedom” konulu oturumun başkanlık divanında yer aldı.
74. 15 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law) tarafından
düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI. Konferansta
52
(26th Anniversary Conference) “Right to Property: General QuestionsCodification of Civil Law, Ownership and Other Property Rights, Inheritance”
konulu oturumun başkanlık divanında yer aldı.
75. 16 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law) tarafından
düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI. Konferansta
(26th Anniversary Conference) “Right to Property: Contract and Liability for
Damage” konulu oturumun başkanlık divanında yer aldı.
C - Konuşmacı Olarak Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Toplantılar
76. 16 Ekim 2000:Türkiye-Ankara: Türk Demokrasi Vakfı tarafından TBMM’
nde düzenlenen “Ombudsman” konulu panele Adalet Bakanı ve Kıbrıs
Ombudsmanı ile birlikte konuşmacı olarak katıldı.
77. 1-5 Kasım 2000: Macaristan - Budapeşte: NATO Atlantic Treaty
Association’ın NATO’ya üye olan ve ayrıca gözlemci olarak katılan
ülkelerin yer aldığı 46. Genel Kurul toplantısında Education and
Information Committee (Eğitim ve Danışma Komitesi) nin raportörü olarak
“Komisyon Raporu”nu Genel Kurula sundu.
78. 6 Aralık 2000: Türkiye-Ankara: ANAP Ankara İl Kadın Kollarının
Ankara İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda “Türk Kadınına Seçme ve
Seçilme Hakkı Verilişinin 66.Yıldönümü” konulu konferansı verdi.
79. 23 Ocak 2001: Türkiye-Ankara: Devlet Personel Başkanlığı’nın Maden
Tetkik Arama Genel Müdürlüğü için düzenlediği toplantıda “1982
Anayasası’na Genel Bakış” konulu konferansı verdi.
80. 20 Nisan 2001: Türkiye-Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı ATAREM’in GATA Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Astsubay
Hazırlama Okulu’nda düzenlediği toplantıda “Millî Birlik, Beraberlik,
Lâiklik, Demokrasi ve Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu konferansı
verdi.
81. 24 Nisan 2001: Türkiye-İstanbul: T.C.Genelkurmay Başkanlığı ATAREM’in İstanbul Hava Harp Okulu’nda düzenlediği toplantıda “Millî
Birlik, Beraberlik, Lâiklik, Demokrasi ve Evrenselleşen Atatürkçülük”
konulu konferansı verdi.
82. 24 Nisan 2001: Türkiye-İstanbul: T.C.Genelkurmay Başkanlığı ATAREM’in 3. Kolordu Komutanlığı’nda düzenlediği toplantıda “Millî
Birlik, Beraberlik, Lâiklik, Demokrasi ve Evrenselleşen Atatürkçülük”
konulu konferansı verdi.
83. 25-26 Nisan 2001: Türkiye-Ankara: Anayasa Mahkemesi tarafından
düzenlenen “Af, Şartla Salıverme ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin
Düzenlemelere Anayasal Bakış” konulu sempozyumda “1982 Anayasası
Açısından Bireyin Aftan Yararlanmayı Reddetme Hakkı” konulu tebliği
sundu. (Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi’nin 39. Kuruluş Yıldönümü
Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara 2001, s.
364-377).
84. 27 Nisan 2001: Türkiye- Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı ATAREM’in Lojistik Komutanlığı’nda düzenlediği toplantıda “Millî Birlik,
53
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Beraberlik, Lâiklik, Demokrasi ve Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu
konferansı verdi.
12-13 Mayıs 2001: Türkiye- Ankara: Danıştay Başkanlığı’nın düzenlediği
“İdarî Yargı’nın Yeniden Yapılanması” konulu Sempozyumda “İdarî Yargı
ile İlgili Öneriler” konulu tebliği sundu.
15 Mayıs 2001: Türkiye- Konya: Konya Sarayönü Kaymakamlığı ve
Sarayönü Meslek Yüksek Okulu’nun düzenlediği “İnsan Hakları” konulu
panele ”Geçmişten Günümüze Kadar Ve Özellikle Osmanlı Devleti’nde
İnsan Hakları” konusuyla konuşmacı olarak katıldı.
11 Haziran 2001: Almanya - Dortmund: Almanya’nın Dortmund
şehrinde Essen Konsolosluğu, Türkiye Araştırmalar Merkezi ve Dortmund
Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda “Geçmişten
Günümüze Türklerin İnsan Haklarına Yaklaşımı ve Ombudsman - Kamu
Denetçiliği” konulu konferansı verdi.
2-7 Ekim 2001: Slovenia - Bled: NATO Atlantic Treaty Association’ın
NATO’ya üye olan ve ayrıca gözlemci olarak katılan ülkelerin yer aldığı
47. Genel Kurul toplantısının Education and Information Committee
(Eğitim ve Danışma Komitesi)’nde “The Importance of Education”
(Eğitimin Önemi) konulu konuşmayı yaptı.
31 Ekim 2001: Türkiye- İstanbul: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
“Cumhuriyet Erdemiyle Yükselen Türkiye” konulu konferansı verdi.
30 Kasım 2001: Türkiye- Karadeniz Ereğlisi: T.C. Genelkurmay BaşkanlığıATAREM’in Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda düzenlediği toplantıda
“Millî Birlik, Beraberlik, Demokrasi, Lâiklik ve Evrenselleşen
Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
7 Aralık 2001: Türkiye- Konya: 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme
Hakkı verilişinin yıldönümü nedeniyle Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nin düzenlediği Panel’de “Dünyada Kadın ve Politika” konulu
konuşmayı yaptı.
24 Aralık 2001: Türkiye- Kayseri: Genelkurmay Başkanlığı - ATAREM’in
2.Hava İkmâl Bakım Merkezi Komutanlığı’nda düzenlediği toplantıda
“Millî Birlik, Beraberlik, Demokrasi, Lâiklik ve Evrenselleşen
Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
10 Ocak 2002: Türkiye- Ankara: Ankara Barosu 8-11 Ocak 2002’de
düzenlediği “Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002’de “İdarî Teşkilât İçinde
Rekabet Kurumu’nun Yeri ve Önemi” konulu konferansı verdi.
8 Mart 2002: Türkiye- Ankara: DYP Kadın Kolları Teşkilâtı’nın 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği toplantıda “Türk Kadınının Siyasete
Katılımı ve Uluslararası Sözleşmeler ve Toplantılar” konulu konuşmayı
yaptı.
8 Mart 2002: Türkiye- Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadî ve İdarî
Bilimler Fakültesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği
“Türkiye’de Kadın Hakları ve Siyaset” konulu panelde “Türk Kadınının
Siyasete Katılımı” konusunda konuşma yaptı.
3 Nisan 2002: Türkiye- Ankara: Ankara Barosu tarafından düzenlenen
Avukatlar Günü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Demokratik
Yönetim İçin İdarî Usûl Yasası” konulu Açık Tartışma’da “İdarî Usûl
Kanunu’nun Gerekliliği” konulu konuşmayı yaptı.
54
97. 20 Nisan 2002: Türkiye- Konya: “Çalışma Yaşamı- Sosyal Güvenlik ve
Yeşil Kart” konulu Panel’de “Yeşil Kart Uygulamasında Karşılaşılan
Güçlükler ve Çözüm Önerileri” konulu konuşmayı yaptı.
98. 26 Nisan 2002: Türkiye- Yozgat - Akdağmadeni: “Millî Egemenlik” konulu
Panel’de “Millî Egemenlik ve 21.Yüzyılın Başında Evrenselleşen
Atatürkçülük” konulu konuşmayı yaptı.
99. 13 Mayıs 2002: Türkiye- Ankara: CHP “Kamu Yönetiminin Yeniden
Yapılandırılması” komisyonu için “İdarî Usûl Kanunu ve OmbudsmanKamu Denetçisi” konulu konferansı verdi.
100. 31 Mayıs 2002: Türkiye- Konya: Konya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Aile Danışma Merkezi ile Türk Anneler Derneği, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Sevgi Derneği, Türk
Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Yeni Medenî
Yasa’nın Tanıtımı” konulu toplantıda “Geçmişten Günümüze Medenî
Hukuk Açısından Türk Kadınının Durumu, Yeni Medenî Kanunun
Tanıtılması ve Ombudsman-Kamu Denetçisi” konulu konferansı verdi.
101. 31 Mayıs 2002: Türkiye- Konya: Genelkurmay ATAREM’in düzenlediği
konferanslar dizisinde, Konya Personel Okulu ve Eğitim Merkezi
Komutanlığı’nda “Millî Birlik, Beraberlik, Demokrasi, Lâiklik” konulu
konferansı verdi.
102. 6 Haziran 2002: Türkiye- Ankara: Ankara Maltepe Rotary Kulübü
tarafından düzenlenen toplantıda “Türkiye’de Anlayış Değişikliği ve İyi
Yönetim” konulu konferansı verdi.
103. 11 Ekim 2002: Türkiye- İstanbul: Atlantic Treaty Association’ın 48.
Genelkurulu, Education Committee (Eğitim Komitesi) toplantısında
“Security and Defense Training For Citizenship Education” (Vatandaşlık
Eğitimi İçin Güvenlik ve Savunma Öğretimi) konulu konuşmayı yaptı.
104. 5 Kasım 2002: Türkiye- Beyşehir – Konya: Selçuk Üniversitesi Beyşehir
Meslek Yüksekokulu ile Beyşehir Kaymakamlığı’nın Cumhuriyetimizin 79.
Yılı münasebetiyle birlikte düzenlediği “21. Yüzyılın Başında Evrenselleşen
Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
105. 27 Kasım 2002: Türkiye- Konya: T.C. Genelkurmay Başkanlığı –
ATAREM’in düzenlediği konferanslar dizisinde Konya 3. Ana Jet Üssünde
“Atatürkçülük İlkeleri, Millî Birlik, Lâiklik, Evrenselleşen Atatürkçülük”
konulu konferansı verdi.
106. 11 Ocak 2003: Türkiye- Ankara: Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenen “Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi” konulu uluslararası
sempozyumda “İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylarının Eğitimi Konulu
Bildiri Üzerine Düşünceler” konulu tebliği tartışmacı olarak sundu.
107. 5 Nisan 2003: Türkiye- Aksaray: Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu
tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği Uyum Yasaları Çerçevesinde
Değişen İdarî Mevzuat” konulu sempozyumda “Genel İdarî Usul Kanunu
Tasarısı” konulu tebliği sundu.
108. 7 Nisan 2003: Türkiye-Kayseri: Bahçeşehir Üniversitesi ve Kayseri Valiliği
tarafından düzenlenen “ Avrupa Birliği Uyum Yasaları Çerçevesinde
Değişen Mevzuat ve İnsan Hakları” konulu sempozyumda “Genel İdarî
Usul Kanunu Tasarısı” konulu tebliği sundu.
55
109. 9 Nisan 2003: Türkiye-Diyarbakır: Diyarbakır Polis Meslek Yüksek
Okulu’nda “İdarî Yargıya Genel Bakış” konulu konferansı verdi.
110. 10 Nisan 2003: Türkiye-Diyarbakır: T.C. Genelkurmay Başkanlığı –
ATAREM’in 2.Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı’nda düzenlediği
toplantıda “Millî Birlik, Lâiklik, Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu
konferansı verdi.
111. 10 Nisan 2003: Türkiye- Diyarbakır: T.C. Genelkurmay Başkanlığı –
ATAREM’in 7. Kolordu Karargâhı’nda düzenlediği toplantıda “Millî Birlik,
Lâiklik, Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
112. 28 Nisan 2003: Türkiye- Ankara: T.C.Genelkurmay Başkanlığı –
ATAREM’in Harita Genel Komutanlığı’nda düzenlediği toplantıda “Millî
Birlik, Lâiklik, Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
113. 28 Nisan 2003: Türkiye- Ankara: T.C.Genelkurmay Başkanlığı –
ATAREM’in Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda düzenlediği toplantıda
“Millî Birlik, Lâiklik, Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
114. 21 Haziran 2003: Türkiye-Ankara: Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası
tarafından düzenlenen “Kamu Yönetimi Reformundan Beklentiler” konulu
panelde “Kamu Yönetiminden İdarî Beklentiler” konulu tebliği sundu.
115. 25 Temmuz 2003: Romanya - Bükreş: Romanya – Bükreş’te “Education of
Security and Defense” konulu sempozyumda “Security and Defense
Education in Turkey at Present and What Can Be Done Globally” konulu
konuşmayı yaptı.
116. 17 Ekim 2003: Türkiye- Konya: “Cumhuriyetimizin 80. Yılında Hukuk
Alanındaki Gelişmeler” konulu sempozyumda “Cumhuriyetimizin 80
Yılında Hukuk Alanındaki Gelişmeler” konulu konuşmayı yaptı.
117. 17 Ekim 2003: Türkiye- Konya: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile
Konya Barosu’nun birlikte düzenledikleri “Cumhuriyetimizin 80. Yılında
Hukuk Alanındaki Gelişmeler” konulu sempozyumda “ Türkiye’de Bir İlk:
Genel İdarî Usul Kanunu” konulu tebliği sundu.
118. 23 Ekim 2003: Türkiye- Ereğli:Ereğli Şeker Fabrikasında
“Cumhuriyetimizin 80. Yılında Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu
konferansı verdi.
119. 25 Ekim 2003: Türkiye- Aksaray: “Cumhuriyetimizin Dünü- Bugünü ve
Yarını” konulu panelde “21. Yüzyılda Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu
tebliği sundu.
120. 10 Kasım 2003: Türkiye- Ankara: T.C. Genelkurmay Türk Hava
Kuvvetleri’nde “Türk Kadınının Çağdaşlaşmasında Atatürk’ün Rolü”
konulu konferansı verdi.
121. 10 Kasım 2003: Türkiye-Ankara: Jandarma Okullar Komutanlığı’nda
“Lâiklik” konulu konferansı verdi.
122. 6-10 Aralık 2003: Türkiye-Antalya: 13. Uluslararası Antalya Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı’nda ”Genel Raportör” olarak görev aldı.
123. 11 Aralık 2003: Türkiye-Ankara: 8-12 Aralık 2003 tarihleri arasında yapılan
Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi’nde “Atatürk’ün Hukuk İnkılâbının
21. Yüzyılda Türkiye’de Yönetim ve Toplum Yaşamındaki Etkileri” konulu
tebliği sundu.
124. 12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ - Kopaonik: Union of the
Association of Jurists of Serbia and Union of the Association of Jurists of
56
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
Montenegro tarafından düzenlenen “Law and Democratic Culture” konulu
16. Uluslararası Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansında “General
Administrative Procedural Act, Transparency and Democratisation” konulu
tebliği sundu.
12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ - Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansı’nda “ Ombudsman” konulu
konuşmayı yaptı.
12-17 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ - Kopaonik: 16. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu Konferansı’nda “Kapanış Konuşması”nı
yaptı.
18 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ - Belgrad: Belgrad Hukuk
Fakültesi’nde “ Türkiye’de İdarî Yargı Teşkilâtı ve İdarî Davalar” ile
“Türkiye’de Tarihte ve Bugün Kadın Hakları” konulu dersleri anlattı.
18 Aralık 2003: Sırbistan ve Karadağ - Belgrad: Sırbistan ve Karadağ
Barolar Birliği ile Belgrad Barosu’nun birlikte düzenledikleri toplantıda “
Türkiye’de Avukatlık Mesleği, Sorunları, Barolar ve Görevleri, Türkiye
Barolar Birliği” konulu konferansı verdi.
20 Ocak 2004: Türkiye-İzmir: T.C. Genelkurmay Başkanlığı ATAREM’in
İzmir Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda
düzenlediği toplantıda “ Millî Birlik, Beraberlik, Lâiklik, Demokrasi ve
Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
20 Şubat 2004: Türkiye-Ankara:Türk Hukuk Enstitüsü’nün düzenlediği
“Genel İdarî Usûl Kanunu Tasarısı Sempozyumu”nda “Alternatif
Uyuşmazlık Çözüm Usûlleri (Alternative Dispute Resolutions): Tasarı,
maddeler 45-60” konulu tebliği sundu.
7 Mart 2004: Türkiye-Yozgat–Sorgun: “Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarısı ve Yerel Yönetimler” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.
9 Nisan 2004: Türkiye-Edirne:T.C. Genelkurmay Başkanlığı ATAREM’in
Edirne 5. Kolordu Komutanlığı Bağlı Birlikleri Tugay Komutanlığı’nda
düzenlediği toplantıda “İç ve Dış Tehdit Değerlendirmesi, Atatürkçülük
İlkeleri, Millî Birlik ve Lâiklik” konulu konferansı verdi.
17 Nisan 2004: Türkiye-Ankara:T.C. Genelkurmay Başkanlığı ATAREM’in
Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı’nda düzenlediği toplantıda
“Atatürkçülük İlkeleri Işığında Millî Birlik ve Kadın Hakları “ konulu
konferansı verdi.
20-22 Mayıs 2004: Makedonya–Üsküp: Atlantic Club of Macedonia
tarafından düzenlenen uluslararası sempozyumda “A Path Going to Nato:
Experiences”konulu konuşmayı yaptı.
28 – 31 Mayıs 2004: Makedonya–Ohrid: Makedonya Barolar Birliği’nin
Genel Kurul toplantısında bir konuşma yaptı.
Haziran 2004: Türkiye-Afyon: T.C. Genelkurmay Başkanlığı
ATAREM’in Askeri Birlikler Bakım Merkez Komutanlığı 55004 ve 55003
Mühimmat Depo Komutanlığı’nda düzenlediği toplantıda
“Atatürkçülük İlkeleri, Millî Birlik ve Beraberlik, Lâiklik ve Evrenselleşen
Atatürkçülük “ konulu konferansı verdi.
8 Haziran 2004:Türkiye-Keşan: T.C. Genelkurmay Başkanlığı
ATAREM’in 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 2. Kolordu Karargâhı
57
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
ve Bağlı Birliklerinde düzenlediği toplantıda “ Millî Birlik ve Beraberlik,
Lâiklik ve Evrenselleşen Atatürkçülük “ konulu konferansı verdi.
19 Haziran 2004: Türkiye-Ankara: AK Parti’nin Parti Genel Merkezi’nde
düzenlediği toplantıda Adalet Bakanlığı nezdinde kurulan Ombudsmanlık –
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı Komisyonunun başkanı olarak
“Ombudsmanlık Kurumu” ile ilgili konferans verdi.
4 Ekim 2004: Türkiye- Ankara: Beytepe Jandarma Okullar
Komutanlığı’nda 2004-2005 ders yılı açılış töreni nedeniyle “Hukuk ve
Hayat” konulu açılış dersini verdi.
20 Ekim 2004: Türkiye- Ankara: Millî Güvenlik Akademisi’nde
düzenlenen sempozyumda “Atatürk’ün İnkılâpları Yürürlüğe Koyarken
Takip Ettiği Strateji” konulu konuşmayı yaptı.
27 Ekim 2004: Türkiye- Ankara: Beytepe Jandarma Okullar
Komutanlığı’nda “Atatürkçü Düşünce Sistemi” konulu konferansı verdi.
10-11 Aralık 2004: Türkiye- İstanbul: TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu ile Yunan Ombudsmanlığının ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
birlikte düzenledikleri “Ombudsman Kurumu’nun Oluşturulması” konulu
uluslararası toplantıda Komisyon başkanı olarak “Ombudsmanlık-Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanunu Taslağı”nın takdimi ile ilgili tebliği sundu.
12-17 Aralık 2004: Sırbistan ve Karadağ-Kopaonik: 17. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu’nun “Law and Culture” konulu konferansında
“The Right of Access to Information” konulu tebliği sundu.
12-17 Aralık 2004: Sırbistan ve Karadağ-Kopaonik: 17. Uluslararası
Kopaonik Tabiî Hukuk Okulu’nun “Law and Culture” konulu konferansında
“ Ombudsman” konulu tebliği sundu.
18 - 20 Ocak 2005: Amerika Birleşik Devletleri – New York: Birleşmiş
Milletler’de CEDAW Sözleşmesi gereği Birleşmiş Milletler CEDAW
Komitesi’ne sunulmak üzere hazırlanan Türkiye 4. ve 5. Birleştirilmiş
Periyodik Türkiye raporunu sunmak üzere giden heyette yer aldı ve
“Anayasa madde 10 Pozitif Ayrımcılık, Anayasa madde 90 Uluslararası
Sözleşmelerin Türk Hukukundaki Yeri, Ombud Kurumu Kanunu Tasarısı”
ile ilgili konuşma yaptı.
24 Ocak 2005: Türkiye- Ankara: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava
Lojistik Komutanlığı’nda “ Atatürkçülük İlkeleri, Evrenselleşen
Atatürkçülük, Millî Birlik, Lâiklik, Güncel Sorunlar Olarak İç ve Dış Tehdit
Değerlendirmesi” konulu konferansı verdi.
7 – 8 Şubat 2005: Türkiye- Ankara: Avrupa Komisyonu’nun T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte düzenlediği “ Eşit
Muamele Kurumları” konulu seminerde, “ Türk Hukuk Sisteminde Eşit
Muamele İlkesinin Uygulanmasında Etkili Olabilecek Anayasa Maddeleri,
Kanunlar ve Kurumlar” konulu tebliği sundu.
25 Şubat 2005: Türkiye- Ankara: Millî Savunma Bakanlığı’nda
“Atatürkçülük İlkeleri, Evrenselleşen Atatürkçülük, Millî Birlik, Lâiklik,
Güncel Sorunlar Olarak İç ve Dış Tehdit Değerlendirmesi” konulu
konferansı verdi.
3 – 6 Nisan 2005: Türkiye- Antalya: 15. Uluslararası Antalya Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı’nda “Genel Raportör” olarak konuşma yaptı.
58
150. 13 Nisan 2005: Türkiye- İzmir: İzmir Urla Rotary Kulübü’nde “Hukuk
Alanında Son Gelişmeler: Genel İdarî Usûl Kanunu Tasarısı,
Ombudsmanlık – Kamu Denetçiliği Kanunu Tasarısı, Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu İşliyor mu?” konulu konferansı verdi.
151. 14 Nisan 2005: Türkiye-İzmir-Bornova: Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Bornova 57. Topçu Tugay Komutanlığı’nda “ Atatürkçülük İlkeleri,
Evrenselleşen Atatürkçülük, Millî Birlik, Lâiklik, Güncel Sorunlar Olarak İç
ve Dış Tehdit Değerlendirmesi” konulu konferansı verdi.
152. 27 Nisan 2005: Türkiye- Erzincan: Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3. Ordu
Komutanlığı Karargâhı Bağlı Birlikleri, Erzincan 59 Topçu Eğitim Tugayı,
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda “ Atatürkçülük İlkeleri,
Evrenselleşen Atatürkçülük, Millî Birlik, Lâiklik, Güncel Sorunlar Olarak İç
ve Dış Tehdit Değerlendirmesi” konulu konferansı verdi.
153. 27 Nisan 2005: Türkiye- Erzincan: Erzincan Garnizonu’nda Subay,
astsubay ve ailelerine “ Atatürkçülük İlkeleri, Evrenselleşen Atatürkçülük,
Millî Birlik, Lâiklik, Güncel Sorunlar Olarak İç ve Dış Tehdit
Değerlendirmesi” konulu konferansı verdi.
154. 29 Nisan 2005: Türkiye- Erzurum: Kara Kuvvetleri Komutanlığı 9.
Kolordu Karargâhı ve Bağlı Birlikleri, 9. Piyade Tümen Komutanlığı,
Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı, 4.Zırhlı Tugay Komutanlığı,
7.Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı, Ordu Ulaştırma Oto Alay
Komutanlığı, Ordu Savaş İstihkâm Tabur Komutanlığı’nda “Atatürkçülük
İlkeleri, Evrenselleşen Atatürkçülük, Millî Birlik, Lâiklik, Güncel Sorunlar
Olarak İç ve Dış Tehdit Değerlendirmesi” konulu konferansı verdi.
155. 4 Mayıs 2005: Türkiye- Karaman: Karaman Valiliği tarafından yapılan
Türk Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Kültürel
Asimilasyon ve Türkçemiz” konulu panelde “Atatürk’ün Dil Politikası”
konulu tebliği sundu.
156. 20- 21 Mayıs 2005: Makedonya - Üsküp: Makedonya Barolar Birliği’nin
50. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle başkent Üsküp’te Parlâmento’da
düzenlenen toplantıda hukukun üstünlüğü ve hukukçunun rolü içerikli bir
konuşma yaptı.
157. 6–11 Eylül 2005: Makedonya – Üsküp/Ohrid: Makedonya Barolar Birliği
ve Avrupa Kulübü tarafından düzenlenen seminerde “Innovations Brought
By Labour Act (No:4857) of 10th June 2003 to the Turkish Republic-10
Haziran 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile Getirilen Yenilikler”
konulu tebliği sundu.
158. 28 Ekim 2005: Türkiye-Gaziantep: Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları
tarafından cumhuriyetin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda
“Atatürkçülük İlkeleri Işığında Cumhuriyetçilik ve Evrenselleşen
Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
159. 28 Ekim 2005: Türkiye-Gaziantep: Gaziantep Lions Kulüpleri tarafından
cumhuriyetin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda
“Atatürkçülük İlkeleri Işığında Cumhuriyetçilik ve Evrenselleşen
Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
160. 7-10 Kasım 2005: Yunanistan-Atina: Eunomia projesi çerçevesinde
Yunanistan Ombudsmanlık Kurumu tarafından düzenlenen toplantıda “The
59
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
Draft Law On The Institution Of Ombudsman In Turkey” konulu konferansı
verdi.
24-27 Kasım 2005: Yunanistan –Atina: Greek Association for Atlantic
and European Cooperation tarafından düzenlenen “Stability and
Cooperation in the Euro-Atlantic Area- Greece in the New Environment”
çerçeve konulu 15th Annual International Symposium’un “Gender
Perspective in Establishing Security” konulu yuvarlak masa oturumunda
“How Can Women Be Effective For The Maintenance Of Peace and
Stability (Kadın Barışın ve İstikrarın Sağlanmasında Nasıl Etkili Olabilir?”
konulu konuşmayı yaptı.
14 Aralık 2005: Sırbistan ve Karadağ-Kopaonik: Association of Jurists
of Serbia and Montenegro, Kopaonik School of Natural Law tarafından 18.
kez düzenlenen “Law and Universal Values” çerçeve konulu uluslar arası
konferansta “Equality Bodies (Eşitlik Kurumları)” konulu bildiriyi sundu.
19 Aralık 2005: Sırbistan ve Karadağ-Belgrad: Sırbistan Yüksek
Mahkemesi’nde “Türkiye’de Yargı Düzenleri ve İdarî Yargı Teşkilâtı, İdarî
Mahkemeler ve İdarî Davalar” konulu konferansı verdi.
28 Aralık 2005: Türkiye-Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen toplantıda “Atatürkçülük İlkeleri Işığında Millî Birlik,
Beraberlik, Lâiklik ve Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu konferansı verdi.
22 Mart 2006:Türkiye-Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı’nda (TEPAV) “Ombudsmanlık Kurumu” konulu konuşmayı yaptı.
3 Nisan 2006: Türkiye – Ankara: Türkiye Adalet Akademisi ile Avrupa
Konseyi’nin birlikte düzenledikleri “Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm
Yolları” konulu uluslararası sempozyumda “İdari Uyuşmazlıklarda
Alternatif Çözüm Yolları (Türk mevzuatı ve uygulamaları)” başlıklı
konuşmayı yaptı.
26-27 Nisan 2006: Türkiye – İstanbul: Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Örgütü Parlâmenter Asamblesi tarafından düzenlenen Ombudsmanlar
toplantısında Türkiye’ yi ve T.B.M.M.’ni temsilen “The Role of
Ombudsman Institution in Consolidating Democracy and The Draft Law on
Ombudsman Institution (Ombudsmanlık Müessesesinin Demokrasinin
Pekiştirilmesindeki Rolü ve Türkiye’nin Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)
Kurumu Kanunu Tasarısı)” konulu konuşmayı yaptı.
26-28 Mayıs 2006: Makedonya-Ohrid: Makedonya Barolar Birliği
tarafından “51st Annual Assembly of The Macedonian Bar Association”
nedeniyle düzenlenen toplantıda “The Importance of Advocacy for The
Maintenance of International Peace and Stability (Avukatlık Mesleğinin
Uluslar arası Barışın ve İstikrarın Sağlanmasındaki Önemi)” konulu
konuşmayı yaptı.
11 – 15 Haziran 2006: Sırbistan – Vrsac: Belgrad Barosu’nun kuruluş
yıldönümü nedeniyle yapılan yuvarlak masa toplantısında “The Position of
Advocates in Turkey and The Importance of Cooperation (Türkiye’de
Avukatların Durumu ve Uluslar arası İşbirliğinin Önemi)” konulu
konuşmayı yaptı.
10 Temmuz 2006:Yunanistan-Girit-Hanya: 5 – 24 Temmuz 2006
tarihlerinde Greek Association of Atlantic and European Cooperation
tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future” konulu toplantıya
60
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
konuşmacı olarak katıldı ve “Administration and Governance (İdare ve
Yönetişim)”, “Ombudsman Institution, What Can European Ombudsman
Do For You ?(Ombudsmanlık Kurumu, Avrupa Ombudsmanı Sizin İçin Ne
Yapabilir? )” konulu dersleri anlattı.
11 Temmuz 2006: Yunanistan – Girit – Hanya: 5 – 24 Temmuz 2006
tarihlerinde Greek Association of Atlantic and European Cooperation
tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future” konulu toplantıya
konuşmacı olarak katıldı ve “ Human Rights, Women Rights in Turkey,
Positive Discrimination, Gender Equality, Secular State, Equlity Bodies
(İnsan Hakları, Türkiye’de Kadın Hakları, Olumlu Ayırımcılık, Toplumsal
Eşitlik, Lâik Devlet, Eşitlik Kurumları)” konulu dersleri anlattı.
20-24 Eylül 2006: Türkiye-Antalya: 16. Uluslararası Antalya Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı’nda “Genel Raportör (General Rapporteur)” olarak
konuşma yaptı.
15 Aralık 2006: Sırbistan-Kopaonik: The Mt. Kopaonik School of Natural
Law-Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Humane Future”
çerçeve konulu XIX. Konferansta “The Importance of Administrative
Judiciary Regime (System of Judicial Separation) in Terms of Human
Future” konulu tebliği sundu.
16 Aralık 2006: Sırbistan-Kopaonik: The Mt. Kopaonik School of Natural
Law-Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Humane Future”
çerçeve konulu XIX. Konferansta kapanış oturumunda “Kapanış
Konuşması”nı yaptı.
09 Şubat 2007: Türkiye-Ankara: Hür Demokratlar Fikir Kulübü’nde
“Hukuk Devleti, Demokrasi, Şeffaflaşma için Genel İdarî Usûl Kanunu ve
Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) Kurumu” konulu konferansı verdi.
25 Mayıs 2007: Makedonya-Ohrid: Makedonya Barolar Birliği tarafından
“52nd Annual Assembly of The Macedonain Bar Association” nedeniyle
düzenlenen toplantıda “The Importance of Advocacy In Alternative Dispute
Resolution In Internal Peace (Avukatlık Mesleğinin Yargı-Öncesi Çözüm
Usûllerinde Ulusal Barış Açısından Önemi)” konulu konuşmayı yaptı.
09 Temmuz 2007: Yunanistan-Girit-Hanya: 06 -22 Temmuz 2007
tarihlerinde Greek Association of Atlantic and European Cooperation
tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future” konulu toplantıya
konuşmacı olarak katıldı ve “Administration and Governance (İdare ve
Yönetişim), Administrative Law (İdare Hukuku)”, “Ombudsman Institution,
What can European Ombudsman Do For You? (Ombudsmanlık Kurumu,
Avrupa Ombudsmanı Sizin İçin Ne Yapabilir?)” konulu dersleri anlattı.
10 Temmuz 2007: Yunanistan-Girit-Hanya: 06 -22 Temmuz 2007
tarihlerinde Greek Association of Atlantic and European Cooperation
tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future” konulu toplantıya
konuşmacı olarak katıldı ve “Human Rights, Woman Rights in Turkey,
Positive Discrimination, Gender Equality, UN-CEDAW-Convention On
Elimination of All Discriminations Against Women, Equality Bodies (İnsan
Hakları, Türkiye’de Kadın Hakları, Olumlu Ayırımcılık, Toplumsal Eşitlik,
BM-CEDAW-Birleşmiş Milletler-Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi, Eşitlik Kurumları)” konulu dersleri anlattı.
61
179. 01 Ekim 2007: Türkiye-Giresun: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından düzenlenen “Atatürk ve Dış Politika” konulu panelde
“Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri” konulu konuşmayı yaptı.
180. 10 Kasım 2007: Türkiye-Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
tarafından Ankara Sheraton Oteli’nde düzenlenen Dermatoloji Kongresi’nde
“Evrenselleşen Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri” konulu konuşmayı yaptı.
181. 10 Kasım 2007:Türkiye-Ankara: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından
düzenlenen panelde “Evrenselleşen Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri” konulu
konuşmayı yaptı.
182. 23 Kasım 2007: Türkiye-Ankara: Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî
Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Economic, Political and Legal
Relations Between Turkey and The Balkan Countries in the Light of the EU
Accession Process (Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye ve Balkan
Ülkeleri Arasında Ekonomik, Siyasî ve Hukukî İlişkiler)” konulu
uluslararası sempozyumda “Etkili ve Bağımsız Yargının Bana
Hatırlattıkları” konulu tebliği sundu.
183. 5 Aralık 2007: Yunanistan-Atina: Greek Association for Atlantic and
European Cooperation tarafından düzenlenen “NATO’s Challenges in Face
of the Bucharest Summit 2008: a. Security and Euro-Atlantic Integration,
South-Eastern Europe b. Energy Security” çerçeve konulu 16. Uluslararası
Sempozyumun “Inclusive Security: Promoting a Better Gender Balance”
başlıklı oturumunda “Peace for Security of South-Eastern Europe : The Role
of Gender Equality for Peace- (Güneydoğu Avrupa’nın Güvenliği İçin
Barış: Toplumsal Eşitliğin Barıştaki Rolü)” konulu konuşmayı yaptı.
184. 14 Aralık 2007: Sırbistan-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School of Natural
Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Freedom” çerçeve
konulu XX. Konferansta “Mutual Limits of Administration’s and
Individual’s Powers or Freedom of Power In Terms of Alternative Dispute
Resolution in Administrative Law – (Yargı-Öncesi Çözüm Usûlleri
Açısından İdare Hukukunda İdarenin ve Fertlerin Yetkilerinin Karşılıklı
Sınırı ya da Yetki Hürriyetleri)” konulu tebliği sundu.
185. 16 Aralık 2007: Sırbistan-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School of Natural
Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Freedom” çerçeve
konulu XX. Konferans’ta kapanış oturumunda “Kapanış Konuşması”nı
yaptı.
186. 2 Şubat 2008: Türkiye-Ankara: Ulusal Eğitim Derneği tarafından
düzenlenen toplantıda “Ulusal Birlik ve Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu
konferansı verdi.
187. 7 Mart 2008:Türkiye-Kayseri: Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen
toplantıda “İdare Hukukunda Yargı-Öncesi Çözüm Usulleri” konulu
konferansı verdi.
188. 8 Mart 2008: Türkiye-Kayseri: Erciyes Üniversitesi ile Kayseri
Barosu’nun ortaklaşa düzenlediği “Geçmişten Günümüze Türk Kadını”
konulu panelde “Tarihte, Siyasette ve Kamu Hizmetinde Türk Kadını,
Atatürk ve Kadın Hakları, Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi (CEDAW) ve Türkiye” konulu konuşmayı yaptı.
189. 9 Nisan 2008: Türkiye-Ankara: Birleşmiş Milletler - UNICEF tarafından
düzenlenen “Bağımsız Çocuk Ombudsmanlığı (Independent Child
62
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
Ombudsman)” konulu uluslararası konferansın “Panel ve Tartışma/Panel
and Discussion, Türkiye Perspektifi/Turkey Perspective” konulu bölümünde
“Ombudsmanlık-Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Türk İdare Teşkilâtındaki
Yeri” konulu konuşmayı yaptı.
25 Nisan 2008:Türkiye-Ankara: Anayasa Mahkemesi’nin 46. Kuruluş
Yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Yeni Anayasa Arayışları ve Yargının
Konumu” konulu sempozyumda “Yeni Anayasa Çalışmalarında Anayasa
Mahkemesi, Danıştay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu İçin Üye Seçimleri ve Bazı Konular Hakkında
Görüşler” konulu bildiriyi sundu.
29-31 Mayıs 2008: Makedonya-Üsküp-Ohrid: Makedonya Barolar Birliği
tarafından “53rd Annual Assembly of the Macedonian Bar Association”
nedeniyle düzenlenen toplantıda “The Role of Advocacy in International
Integration (Uluslararası Entegrasyonda Avukatlığın Rolü)” konulu
konuşmayı yaptı.
23-27Haziran 2008: Türkiye-Ankara: “IIAS-TODAIE-4th International
Specialized Conference, International Aid and Public Administration (IIASTODAİE-Dördüncü Uzmanlık Konferansı, Uluslararası Yardım ve Kamu
Yönetimi)” konulu sempozyumda “Uluslararası Yardım Organizasyonu İle
Yardım Alan Devlet Arasında Çıkacak Anlaşmazlıklarda Başvurulacak
Çözüm Yolları Konusunda Öneriler (Suggestions on the Applications of
Dispute Resolutions for the Conflicts Which Can Arise Between the
International Donor Organization and The Aid Receipient State)” konulu
bildiriyi sundu.
18 Temmuz 2008: Yunanistan-Girit-Hanya:Greek Association of Atlantic
and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future”
konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Administration and
Governance (İdare ve Yönetişim), Administrative Law (İdare Hukuku)”,
“Ombudsman Institution, What Can The European Ombudsman Do For
You? (Ombudsmanlık Kurumu, Avrupa Ombudsmanı Sizin İçin Ne
Yapabilir?)”, “State Under Rule Of Law and Its Elements (Hukuk Devleti
ve Unsurları)” konulu dersleri anlattı.
21 Temmuz 2008: Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of
Atlantic and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our
Future” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Human Rights,
Woman Rights in Turkey, Positive Discrimination, Gender Equality, UNCEDAW-Convention On Elimination of All Discriminations Against
Women, Equality Bodies (İnsan Hakları, Türkiye’de Kadın Hakları, Olumlu
Ayırımcılık, Toplumsal Eşitlik, BM-CEDAW-Birleşmiş Milletler-Kadına
Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Eşitlik Kurumları)”
konulu dersleri anlattı.
10-13 Eylül 2008: Polonya-Krynica: “XVIII.Economic Forum”un
“Society” bölümünün “Role of Women in Democratisation” konulu
oturumunda “The Role of Woman in Democratisation in Turkey
(Türkiye’de Demokratikleşmede Kadının Rolü)” başlıklı konuşmayı yaptı.
20-25 Eylül 2008: Bulgaristan-Sofya: Association of Woman
Entrepreneurs in Bulgaria (Selena) tarafından düzenlenen 1st International
Forum of Women Entrepreneurs’da “Women Participation to Labour Force
63
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
in Turkey in Terms of Entrepreneurship and Possibilities For International
Collaboration on This Field (Girişimcilik Açısından Türkiye’de Kadınların
İşgücüne Katılımı ve Bu Alanda Uluslararası İşbirliği İmkânları)” konulu
konuşmayı yaptı.
13-16 Aralık 2008: Sırbistan-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School of
Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and
Integration” çerçeve konulu XXI. Konferansta “International Integration of
Law and Its Reflection to National Law (Hukukun Uluslararası
Bütünleşmesinin İç Hukuka Yansıması)” konulu bildiriyi sundu.
17 Aralık 2008: Sırbistan-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School of Natural
Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Integration”
çerçeve konulu XXI. Konferansta kapanış konuşmasını yaptı.
16-17 Ocak 2009: Türkiye-Mersin: Mersin Barosu tarafından düzenlenen
“Tıbbî Müdahaleden Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk(Ceza HukukuMedenî Hukuk-İdare Hukuku)”konulu sempozyumda“Sağlık Hizmetlerinde
İdarenin Kurumsal Sorumluluğu Açısından Avukatın Gözönünde
Bulundurması Gereken Hususlar”başlıklı bildiriyi sundu.
19-21 Mayıs 2009: Ukrayna-Kiev: National University of Kyıv-Mohyla
Academy tarafından Türkolog Omeljan Pritsak’ı anımsama vesilesiyle
düzenlenen Uluslararası 2. Bilimsel Sempozyum’da “The Studies That Can
Be Made For the Integration of Turkey’s Law System With Other Turkish
States’ Law Systems (Türkiye Hukuk Sistemi İle Diğer Türk Devletlerinin
Hukuk Sistemlerinin Bütünleşmesi Bakımından Yapılabilecek Çalışmalar)”
konulu bildiriyi sundu.
22 Mayıs 2009: Ukrayna-Kiev: Uluslararası Türkoloji Sempozyumunda
“Common Studies That Can Be Made In The Law Systems of Turkish
States For a More Humane Future (Daha İnsancıl Bir Gelecek İçin Türk
Devletlerinin Hukuk Sistemlerinde Yapılabilecek Ortak Çalışmalar)”
konulu bildiriyi sundu.
29-30 Mayıs 2009: Makedonya-Üsküp-Ohrid: Makedonya Barolar Birliği
tarafından “54th Annual Assembly of The Macedonian Bar Association”
nedeniyle düzenlenen toplantıda “The Importance of Advocacy in
Procedural Law (Avukatlık Mesleğinin Usûl Hukuku Bakımından Önemi)”
konulu konuşmayı yaptı.
8-10 Temmuz 2009: Türkiye-İstanbul: İletişim Türkiye’09 İletişim ve
Medya Zirvesi uluslararası toplantısında “Kamu Denetçiliği
(Ombudsmanlık) Kurumunun Türkiye ve Medya İçin Gerekliliği” konulu
konuşmayı yaptı.
9-12 Eylül 2009: Polonya-Krynica: XIX. Economic Forum’un NGO
Forum bölümündeki “Response of The Civil Society To The Global
Economic Crisis: Strong Civil Institutions, Civic Participation and Civic
Control” konulu oturumunda “Institutions and Organizations That Take
Role in Fight Against the Economic Crisis in Turkey” başlıklı konuşmayı
yaptı.
7 Ekim 2009:Ukrayna-Kiev: National University of Kyıv-Mohyla
Academy’de Türkoloji bölümü yüksek lisans öğrencilerine “Turkish Law
System In General and The Organisation of Turkish Administrative
64
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
Judiciary (Genel Olarak Türk Hukuk Sistemi ve Türk İdarî Yargı Teşkilâtı)”
konulu dersi anlattı.
24 Ekim 2009:Türkiye-Ankara: Hukuk ve Hayat Derneği ile Hukukçular
Birliği Vakfı tarafından düzenlenen “Yargı Reformu Stratejisi
Değerlendirme Sempozyumu”nun “Yargı Verimliliği ve Yargıda
İhtisaslaşma” konulu oturumunda “İdare Hukukunda Yargı Öncesi Çözüm
Usullerinin Geliştirilmesi” konulu bildiriyi sundu.
7 Kasım 2009:Türkiye-Ordu: Ordu Barosu ve Ordu Tabip Odası’nın
birlikte düzenledikleri “Tıbbî Müdahaleden Kaynaklanan Hukukî
Sorumluluk” konulu sempozyumda “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin
Kurumsal Sorumluluğu Açısından Avukatın göz önünde Bulundurması
Gereken Hususlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından
Örnekler” konulu bildiriyi sundu.
9 Aralık 2009:Türkiye-Ankara: Çankaya Belediyesi’nin ve Çankaya
Soroptimist Kulübü’nün birlikte düzenledikleri “Kadına Yönelik Şiddet”
konulu panelde “Tarihten Günümüze Türk Kadını, Anayasamızda Eşitlik
İlkesi ve Pozitif Ayırımcılık” konulu konuşmayı yaptı.
14 Aralık 2009: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School
of Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Time”
çerçeve konulu XXII. Konferansta “Time In Law and Issue of Reasonable
Period of Time in Administrative Judiciary (Hukukta Zaman ve İdarî
Yargıda Makûl Süre Konusu)” konulu bildiriyi sundu.
16 Aralık 2009:Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School of
Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Time”
çerçeve konulu XXII. Konferansın “Kapanış” oturumunda kapanış
konuşmasını yaptı.
15 Ocak 2010:Türkiye-Ankara: Ankara Barosu tarafından düzenlenen
Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda “Arabuluculuğun Yasa İle Düzenlenmesi
(Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu)” konulu Çalıştay’a
“katılımcı” olarak katkı sundu.
9 Mart 2010: Türkiye-Ankara: Çankaya Soroptimist Kulubü’nün Çankaya
Belediyesi ile birlikte düzenlediği toplantıda “Tarihten Günümüze Türk
Kadınının Hakları, Atatürk ve Kadın Hakları, Anayasamızda Eşitlik İlkesi
ve Pozitif Ayırımcılık” konulu konuşmayı yaptı.
3 Nisan 2010:Azerbaycan-Bakü:“The Centre For National and
International Studies” tarafından düzenlenen panelde “Hukuk Devletinin
Unsurları, Gelişmesi İçin Çözüm Önerileri” konulu konuşmayı yaptı.
15-16 Nisan 2010: Ukrayna-Lviv: International Security Forum tarafından
düzenlenen “From Ukrainian Security to European Security. 21st Century
Challenges” konulu uluslararası sempozyumun “Threat to Security From
Ineffective State Institutions” konulu oturumunda “How to Provide An
Effective State Authority System? (Etkili Bir Devlet Otoritesi Sistemini
Nasıl Sağlamak Gerekir?)” başlıklı konuşmayı yaptı.
16-17 Nisan 2010: Türkiye-Samsun: T.C. 19 Mayıs Üniversitesi ile
Almanya Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa
düzenlenen “Tıpta İşbirliği ve Hukuksal Sorunlar (Delegation und
Kooperation in Gesundheitswesen)” çerçeve konulu VII. Türk-Alman Tıp
Hukuku Sempozyumu’nun (VII.Türkisch-Deutches Symposium Zum
65
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
Medizinrecht) “Özel Hukuk ve İdare Hukuku Problemleri (Zivilrechtliche
und Verwaltungsrechtliche Probleme)” konulu V. Oturumunda “Sağlık
Hizmetlerinde İdare Hukuku Bakımından Müşterek Sorumluluk
(Verwaltungsrechtliche Haftung Im Gesundheitswesen Wegen
Kooperationen)” başlıklı bildiriyi sundu.
27-31 Mayıs 2010: Makedonya-Üsküp-Ohrid: Makedonya Barolar Birliği
tarafından “55th Annual Assembly of The Macedonian Bar Association”
nedeniyle düzenlenen toplantıda “Responsibility of Administration Without
Fault (İdarenin Kusursuz Sorumluluğu)” konulu konuşmayı yaptı.
20 Temmuz 2010:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of Atlantic
and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future”
konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Principles of a State Under
Rule of Law (Hukuk Devletinin İlkeleri), Rules in a Society (Toplum
Kuralları), Introduction to Administrative Law (İdare Hukukuna Giriş)”
konulu dersleri anlattı.
22 Temmuz 2010:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of Atlantic
and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future”
konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Human Rights (İnsan
Hakları), Woman Rights (Kadın Hakları), Convention on Elimination of All
Kinds of Discrimination Against Women (CEDAW- Kadına Karşı Her
Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi), Positive Discrimination
(Pozitif Ayırımcılık), Gender Equality (Toplumsal Eşitlik)” konulu dersleri
anlattı.
23 Temmuz 2010:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of Atlantic
and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future”
konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Governance (Yönetişim)”
konulu dersi anlattı.
24 Temmuz 2010:Yunanistan-Girit-Hanya: Greek Association of Atlantic
and European Cooperation tarafından düzenlenen “Kernels of Our Future”
konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı ve “Ombudsman Institution
(Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık Kurumu), European Ombudsman
(Avrupa Ombudsmanı)” konulu dersleri anlattı.
8-11 Eylül 2010: Polonya-Krynica: XX. Economic Forum’un “The
Regions Forum” bölümündeki “Regional Cooperation and Economic
Development, Mechanisms, Tasks and Results” konulu oturumunda
commentator (yorumcu) olarak “Regional Cooperation in the Central and
Eastern Europe” başlıklı konuşmayı yaptı.
21-24 Eylül 2010: Türkiye-Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Hasta hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HAHUM), TC.
Sağlık Bakanlığı’nın desteği ve Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam
Derneği’nin (HAKSAY) katkılarıyla düzenlediği “Sağlıkta Haklar, Sorunlar
ve Sorumluluklar” temalı ulusal kongrede “İdare Hukuku Açısından Hasta
Hakları Uygulamaları” konulu bildiriyi sundu.
4 Ekim 2010: Türkiye-Ankara: Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nin
(GATA) 2010-2011 ders yılının başlaması nedeniyle düzenlediği törende
“21. Yüzyılda Evrenselleşen Atatürkçülük” konulu açılış konuşmasını yaptı.
66
224. 23 Kasım 2010: Türkiye-Burhaniye: Burhaniye Belediyesi’nin Alman
Vakfı ile birlikte düzenlediği programda “Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları
Politikası ve Türk Hukukuna Yansımaları” konulu konuşmayı yaptı.
225. 26 Kasım 2010: Türkiye-Foça: Foça Belediyesi’nin Alman Vakfı ile
birlikte düzenlediği programda “Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Politikası
ve Türk Hukukuna Yansımaları” konulu konuşmayı yaptı.
226. 11 Aralık 2010: Türkiye-İstanbul: İstanbul Üniversitesi ile Kamu
Hukukçuları Derneği’nin birlikte düzenledikleri “Kamu Denetçiliği
(Ombudsmanlık)” konulu sempozyumda “Çağdaş Bir Denetim
Mekanizması Olarak Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) kurumu, Türk
Hukukundaki Yeri ve Türkiye İçin Gerekliliği” konulu bildiriyi sundu.
227. 15 Aralık 2010: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School
of Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Space”
çerçeve konulu XXIII. Konferansta “Administration’s Responsibility in
Health Services (Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğu)” konulu
bildiriyi sundu.
228. 16 Aralık 2010:Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School of
Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and Space”
çerçeve konulu XXIII. Konferansta kapanış konuşmasını yaptı.
229. 20 Aralık 2010: Yunanistan-Atina: Greek Asssociation for Atlantic and
European Cooperation tarafından düzenlenen “Security and Stability in the
21st Century A. NATO after Lisbon, Southeastern Europe B. Women and
Security (21. yüzyılda Güvenlik ve İstikrar A. Lisbon’dan sonra NATO
Güneydoğu Avrupa B. Kadınlar ve Güvenlik)” çerçeve konulu 19.
Uluslararası Sempozyumda “Women and Security in the 21st Century (21.
yüzyılda Kadınlar ve Güvenlik)” konulu konuşmayı yaptı.
230. 25 Şubat 2011: Azerbaycan – Bakü: The Centre of National and
International Studies tarafından düzenlenen “NATO’nun Azerbaycan İçin
Rolü” konulu toplantıda “Türkiye ve NATO” konulu konuşmayı yaptı.
231. 13 Nisan 2011: Türkiye-Antalya-Muratpaşa: Antalya Belediyesi’nin
Alman Vakfı ile birlikte düzenlediği programda “Avrupa Birliği’nin İnsan
Hakları Politikası ve Türk Hukukuna Yansımaları” konulu konuşmayı yaptı.
232. 13 Nisan 2011: Türkiye-Antalya-Göynük: Göynük Belediyesi’nin Alman
Vakfı ile birlikte düzenlediği programda “Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları
Politikası ve Türk Hukukuna Yansımaları” konulu konuşmayı yaptı.
233. 12 Mayıs 2011: Türkiye-Ankara: Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde
“Sağlık Hizmetinde Çalışan Kamu Görevlilerinin İdarî, Malî, Hukukî
Sorumluluğu” konusunda konferans verdi.
234. 2 Aralık 2011: Yunanistan-Atina: Greek Association for Atlantic and
European Cooperation tarafından düzenlenen “Translatlantic Security and
Financial Crisis” çerçeve konulu 20. uluslararası sempozyumun
“Contemporaray Aspects of Security-is there a gender perspective?” başlıklı
oturumunda “The Empowerment of Women in International Security”
konulu bildiriyi sundu.
235. 9 Aralık 2011: Türkiye-Zonguldak-Gökçebey: Gökçebey Belediyesi’nin
Alman Vakfı ile birlikte düzenlediği programda “Avrupa Birliği’nin İnsan
Hakları Politikası ve Türk Hukukuna Yansımaları” konulu konuşmayı yaptı
67
236. 15 Aralık 2011: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: The Mt.Kopaonik School
of Natural Law -Justice and Law- tarafından düzenlenen “Law and
Responsibility” çerçeve konulu XXIV. Konferansta “Administration’s
Responsibility in Terror Incidents (Terör Olaylarında İdarenin
Sorumluluğu)” konulu bildiriyi sundu.
237. 27 Ocak 2012: Türkiye-İstanbul-Feriye: Adalet Bakanlığı tarafından
düzenlenen ‘Workshop on Ombudsman’ konulu toplantıda “Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısının Genel Olarak Tanıtılması” konulu
konuşmayı yaptı.
238. 09 Mart 2012: Türkiye-Ankara: Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku
Kurulu’nun düzenlediği30. Yılında İdarî Yargı Sempozyumunda “30. Yılda
İdarî Yargıya İlişkin Öneriler” başlıklı bildiriyi sundu.
239. 10 Mart 2012:Türkiye-Kayseri: Kayseri Barosu’nun düzenlediği sağlık
hukuku ile ilgili sempozyumda “Sağlık Hukukunda İdarenin Sorumluluğu
Açısından Avukatın Rolü” konulu bildiriyi sundu.
240. 24 Eylül 2012: Türkiye-Ankara: Ankara Barosu tarafından düzenlenen
“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Ombudsmanlık” konulu
sempozyumda “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun Türkiye
Bakımından Gereklilik Sebepleri ve 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanununun Bazı Maddelerinin Açıklanması” konulu bildiriyi sundu.
241. 12 Ekim 2012:Türkiye-Konya: Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakütesinin
düzenlediği “Yeni Anayasa ve Demokratikleşme” konulu sempozyumda
“Yeni Anayasada Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği Kurumu)” konulu
bildiriyi sundu.
242. 14 Kasım 2012: Türkiye- Konya: Ebediyete İrtihalinin 74. Yıldönümünde
“Atatürk’ü Anlamak” konulu panelde “21. Yüzyılda Evrenselleşen
Atatürkçülük” konulu konuşmayı yaptı.
243. 10-11 Aralık 2012:Yunanistan – Atina: Greek Association for Atlantic and
European Cooperation tarafından düzenlenen “The 21st Annual
International Symposium ‘Transatlantic Security: The Challenges Ahead’
1952-2012 60 Years of Greece in NATO” konulu sempozyumda “Woman
and Terror Incidents” başlıklı konuşmayı yaptı.
244. 27 Mart 2013: Türkiye- Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü’nün 27-28 Mart 2013 tarihlerinde düzenlediği II.Kamu Etiği
Kongresinde “İdarenin Uygulamaları Bakımından İdare, Etik ve Ahlâk”
konulu bildiriyi sundu.
245. 5 Nisan 2013: Türkiye-Ankara: Ankara Barosu’nun 4-5-6 Nisan 2013
tarihlerinde düzenlediği Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel
Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresinde “Yeni Türk Borçlar
Kanununun 55/2. Maddesinin İdare Hukukunun İlkeleri Açısından
Değerlendirilmesi” konulu bildiriyi sundu.
246. 3 Eylül 2013: Türkiye-Ankara: Türkiye Kamu Denetçiliği
Kurumunundüzenlediği Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)
Sempozyumunda “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Erkler Arasındaki Yeri
ve Yargı Yetkisinin Kullanılmasından Anlaşılması Gerekenler” konulu
bildiriyi sundu.
68
247. 23 Eylül 2013: Türkiye-Aksaray: Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu’nun
2013-2014 ders yılının başlaması nedeniyle düzenlediği törende “Hukuk
Devletinde İdare” konulu açılış dersini verdi.
248. 15 Aralık 2013: Sırbistan-Belgrad-Kopaonik: Kopaonik Tabiî Hukuk
Okulu (The Mt. Kopaonik School of Natural Law- Justice and Law)
tarafından düzenlenen Law and Human Dignity çerçeve konulu XXVI.
Konferansta (26th Anniversary Conference) “Right to Freedom
Administrative Law-Protection of Freedom” konulu oturumda “Right to
Reject Benefit From Amnesty As A Mechanism To Prevent Personal
Discreditation Caused By Amnesty (Right to Dignity) –Bireysel
İtibarsızlaştırmayı Önleyici Bir Mekanizma Olarak Bireyin Aftan
Yararlanmayı Reddetme Hakkı (İtibar Hakkı)” konulu bildiriyi sundu.
249.28 Mart 2014: Türkiye-Konya: Mevlâna Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi ile Alman Vakfının birlikte düzenlediği programda “Avrupa
Birliğinin İnsan Hakları Politikası ve Türk Hukukuna Yansımaları” konulu
konuşmayı yaptı.
250. 9 Mayıs 2014: Türkiye-Afyon: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
düzenlediği hizmetiçi eğitim toplantısında ““Avrupa Birliğinin İnsan
Hakları Politikası ve Türk Hukukuna Yansımaları, Türkiye Kamu
Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)” konulu konuşmayı yaptı.
251. 9 Haziran 2014: Türkiye-Ankara: Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunda
“Başvurular ve Karşılaşılan Sorunlar” konulu konuşmayı yaptı.
252. 13 Eylül 2014: Rusya-St.Petersburg: IASSR tarafından düzenlenen
uluslararası toplantıda “Administration’s Responsibility In Terms of Health
Services and Reflections of Patient Right Regulations to The Decisions Of
Administrative Judiciary” konulu bildiriyi sundu.
253. 27 Ekim 2014: Türkiye-Mersin: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen Cumhuriyet etkinliklerinde “Cumhuriyet ve Kadın” konulu
konferansı verdi.
254. 27 Kasım 2014: Türkiye-Konya: Mevlâna Üniversitesi’nin 2014-2015 ders
yılı açılış töreninde “Hukuk Devletinde İdare” konulu açılış dersini verdi.
D- Katılacağı Ulusal ve Uluslararası Toplantılar (2014)
1. 11-18 Aralık 2014:Sırbistan-Kopaonik: The Mt. Kopaonik School of Natural
Law-Justice and Law tarafından düzenlenen sempozyumda “An Ignored Matter
In Human Rights Policy of the European Union: Good Faith” konulu bildiriyi
sunacak.
2. Mayıs 2015: Türkiye-Ankara: Bedensel Zararların Tazmini ile ilgili
uluslararası sempoyumda “İdare Hukuku Açısından Tıbbî Müdahale Nedeniyle
Bedensel Zararların Tazmin Esasları” konulu bildiriyi sunacak.
3. Mayıs 2015: Makedonya-Üsküp: Makedonya Barolar Birliği’nin Genel Kurul
toplantısına katılacak.
E- 2011 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılında Verdiği Dersler
69
1. İdare Hukuku
2. İdarî Yargı
3. İdare Hukuku
4. İdarenin Denetim Usulleri
(İngilizce)
5. İdarenin Sorumluluğu
6. İdare ve Sözleşmeleri
7. İdare Hukuku
8. İdare Hukuku
9. İdarî Yargı
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(II. Sınıf)
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(III. Sınıf)
Çağ Üniversitesi Adalet Yüksekokulu
(I. Sınıf)
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(III. Sınıf)
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yüksek Lisans-I. Dönem)
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yüksek Lisans-II. Dönem)
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(II. Sınıf)
Mevlâna Üniversitesi Adalet M.Y.O.
(II. Sınıf)
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(III. Sınıf)
F- 2005 ve 2014 Yılları İtibariyle Yaptığı Uluslararası Ziyaretler
1. 17-23 Ocak 2005: Amerika Birleşik Devletleri-New York: Birleşmiş
Milletler.
2. 18-20 Ocak 2005: Amerika Birleşik Devletleri-New York: TürkiyeBirleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği.
3. 30 Mart-2 Nisan 2005: Danimarka-Kopenhag: Türkiye Büyükelçiliği.
4. 21-22 Mayıs 2005: Makedonya-Üsküp: Makedonya Parlâmentosu.
5. 23 Mayıs 2005: Kosova- Prizren: Türk Silâhlı Kuvvetleri Karargâhı.
6. 23 Mayıs 2005: Kosova-Prizren: TİKA Temsilciliği.
7. 24 Mayıs 2005: Kosova-Prizren: 17 Haziran 1951’de kurulup
Balkanlarda Türk kültürünü yaşatmak için kesintisiz faaliyet gösteren
“Doğruyol Kültür Sanat Derneği”.
8. 25 Mayıs 2005: Kosova-Prizren: Kosova Yüksek Mahkemesi.
9. 25 Mayıs 2005: Kosova-Prizren: Kosova Türkleri’nin ilk bağımsız
gazetesi “Yeni Dönem” ile röportaj.
10. 25 Mayıs 2005: Kosova-Prizren: Türk Radyosu’nda canlı yayında
konuşma.
11. 6-11 Eylül 2005: Makedonya-Üsküp: Makedonya Barolar Birliği’ni
ziyaret.
12. 7-10 Kasım 2005: Yunanistan-Atina: Yunanistan Ombudsmanlık
kurumunu ziyaret.
13. 8 Kasım 2005: Yunanistan-Atina: Yunanistan Adalet Bakanı ile
görüşme.
14. 9 Kasım 2005: Yunanistan-Atina: Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı
ile görüşme.
15. 24-27 Kasım 2005: Yunanistan-Atina: Yunanistan Atlantik Konseyi’ni
ziyaret.
70
16. 19 Aralık 2005: Sırbistan ve Karadağ-Belgrad: Sırbistan Yüksek
Mahkemesi’ni ziyaret.
17. 24 Mayıs 2006: Makedonya – Üsküp: Makedonya Barolar Birliği’ni
ziyaret.
18. 25 Mayıs 2006: Makedonya – Üsküp: Makedonya “Supreme Court”u ve
üyelerini ziyaret.
19. 12 Haziran 2006: Sırbistan – Belgrad: Belgrad Barosu’nu ziyaret.
20. 14 Haziran 2006: Sırbistan–Belgrad: Sırbistan Cumhurbaşkanı’nı
ziyaret.
21. 6 Temmuz 2006: Yunanistan – Atina: Parlâmento’yu ziyaret.
22. 6 Temmuz 2006: Yunanistan – Atina: Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret.
23. 7 Temmuz 2006: Yunanistan – Atina: Yunanistan Millî Eğitim Bakanı
ile toplantı.
24. 7 Temmuz 2006: Yunanistan – Atina: Atina Belediye Başkan Vekili ile
toplantı.
25. 28 Mayıs 2010: Makedonya-Üsküp: Makedonya Cumhurbaşkanı’nın
şahsımı özel daveti üzerine kendilerini ziyaret.
Download

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI ve KADIN