Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı
KİŞİSEL BİLGİLER
Adres
Tel
E-mail
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No:
16, Çankaya / Ankara
0312 466 75 33
[email protected] / [email protected]
EĞİTİM
Doktora
Yüksek lisans
Lisans
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
KMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,1994
İŞ DENEYİMİ
1995-1996 Öğretmen
1998-2001 Hakim Savcı Adaylığı
2001- 2013 Cumhuriyet Savcılığı
Ocak 2013- ...., Yardımcı Doçent, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
YABANCI DİL BİLGİSİ
Almanca, İyi derecede, KPDS 80 (B)
İngilizce, Orta derece
ARAŞTIRMA ALANLARI
Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yaptırım ve İnfaz Hukuku, Tıp Hukuku
BAŞARILAR / ÖDÜLLER
YURT DIŞI DENEYİM
1996 Almanca Dil Okulu (Berlin Sprach İnstitüt) Berlin-Almanya
1997 Potsdam Universitaet Rechtssprache (Hukuk Dili) Potsdam-Almanya
1997 Humboldt Üniversitaet Juristische Fakülaet Berlin-Almanya
1998 Potsdam Üniversitaet Juristische Fakülaet Potsdam-Almanya
2012 Martin-Luther Universitaet Juristische Fakültaet Straf und Strafprozessrecht Lehrstuhl
Halle-Almanya
2013 Martin-Luther Universitaet Juristische Fakültaet Straf und Strafprozessrecht Lehrstuhl
Halle-Almanya
KİTAPLAR
Soruşturma ve Koruma Tedbirleri, Adil Yayınları, Ankara, 2006
Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Adalet Yayınları, Ankara, 2010
Cezanın Belirlenmesi, Adalet Yayınları, Ankara, 2013
Ceza Muhakemesinde Hükümde Gerekçe, (Yayın Aşamasında)
MAKALELER
AİHS m 5 Özgürlük ve Güvenlik Hakkı AİHM İçtihatları ve Hukukumuzdaki Durum Adalet
Bakanlığı Eğitim Dairesi İnternet Sitesi Bilgi Bankası.
5237 sayılı TCK’nda Güvenlik Tedbirleri Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi İnternet Sitesi
Bilgi Bankası.
5271 sayılı CMK’da Soruşturma ve Koruma Tedbirleri Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi
İnternet Sitesi Bilgi Bankası.
Memur Disiplin Hukukunda İdari Başvurular (6111 sayılı Kanunla) Güncel Hukuk Dergisi
Temmuz 2011.
Çifte Değerlendirme Yasağı (Doppelverwertungsverbot) Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi Ekim 2012.
Hukuki Açıdan Sünnet (Beschneidung), Tıp Hukuku Dergisi, Mart 2013.
Sünneti Kasten Yaralama Suçu Olarak Kabul Eden Köln Eyalet Mahkemesi Kararı ve Alman
Kanun Koyucunun Karara Tepkisi, Kamu Hukuku Arşivi Dergisi, Nisan 2013.
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (Blankettfaelschung), Ceza Hukuku Dergisi,
Aralık 2013.
Das Deutsche Gendiognastikgesetz, Prof. Dr. Henning ROSENAU Çevr. Erdal YERDELEN,
Tıp Hukuku Dergisi, C: 2, S: 4, Y: 2013.
Mütemadi Suç, Adalet Akademisi Dergisi, 18. Sayı Temmuz 2014, s.113-151.
Ceza Hukukunda Yorum Hatası (Subsumtionsirrtum), Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2014
Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük, (Arş. Gör. Yavuz Selim DEĞERLİ ile birlikte) Bahçeşehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt 9, Sayı 119120, Temmuz-Ağustos 2014
İrtikap Suçu (6352 sayılı Kanun Sonrası), Doğan Soyaslan’a Armağan, Erciyes Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2014 (Yayında)
Tıp Ceza Hukukunda Uzlaşma, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurultay Yayını, Ekim 2014
Karar İncelemesi - Garantörsel İhmali Suç-CGK Kararı, (Prof. Dr. Mustafa AVCI ile
birlikte) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Yayında)
Klonlamanın Ceza Hukukundaki Yeri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63.
Sayı, Eylül 2014
İki Alman Mahkeme Kararı (Çeviri), Hukuk Köprüsü (Rechtsbrücke) Dergisi, (Yayında)
İnsan İçin Küçük Parça, İnsanlık İçin Büyük Tartışma, (Çeviri), Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi (Yayında)
BİLDİRİLER
CMK’da Soruşturma ve Koruma Tedbirleri, Yeni Ceza Adalet Sistemini Tanıtım
Seminerleri, Mart-Nisan 2005 Batman.
TCK’da Güvenlik Tedbirleri, Yeni Ceza Adalet Sistemini Tanıtım Seminerleri, Mart-Nisan
2005 Batman.
Etkili Soruşturma Teknikleri, Adli Kolluğun Eğitimi Seminerleri, 2010, 2011, 2012
Nevşehir
İntihara Yardım ve Teşvik Suçu, Ergen İntiharlarını Önleme Çalıştayı, AB BakanlığıAnkara Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, 21-23 Mart 2012, Nevşehir
Tıp Hukukuna Giriş ve Hekimin Cezai Sorumluluğu, Bilkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Ankara, 13 Mart 2013.
Tıp Hukukunun Temel Prensipleri ve Aydınlatılmış Onam, Hukuk Penceresinden Hasta
Hekim İlişkileri Konferansı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29 Mart 2013.
Cumhuriyet Savcısının Rolü ve Adli Arama, Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu
Soruşturma Usulleri Konferansı,13 Haziran 2013, Balıkesir
Tıp Ceza Hukukunda Uzlaşma, Sağlık Hukuku Kurultayı Ankara Barosu, 1-2 Kasım 2013
Ankara
Hekimin İrtikap Suçu, Sağlık Hukuku Kongresi, Adli Bilimciler Derneği, 3-4 Mayıs 2014
Marmaris
Ceza Muhakemesinde Soruşturma ve Kovuşturma Konya Barosu Tarafından Düzenlenen
CMK Semineri (Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile birlikte) 14.6.2014
Konya
EDİTÖRLÜKLER
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörü
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
Verilen Dersler:
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Suç Teorisi, Suçun Özel
Görünüş Biçimleri, Ceza Adaleti, Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri, Tıp Ceza Hukuku,
Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri, Ceza Muhakemesinde Kovuşturma
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
İlhan BULUT, Nefret Saikiyle İşlenen Suçlar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 2013.
ARAŞTIRMA PROJELERİ & ARAŞTIRMA DENEYİMİ
İDARİ GÖREVLER
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
İLGİ ALANLARI, HOBİLER
Kaligrafi (Latin Hat Sanatı), Bağlama, Cura, (Türk Halk Müziği), Ud (Türk Sanat Müziği)
Download

Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi