T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
2014 – 2015 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
EK YERLEŞTİRME BAŞVURU, KAYIT–KABUL DUYURUSU
Üniversitemize 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılında ek yerleştirme ile kabul edilecek uluslararası (yabancı
uyruklu) öğrenci kontenjanları aşağıda listelenmektedir.
Başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve kesin kayıtlar T.C. Sinop Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru
ve Kayıt Kabul Yönergesi ( http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/oidb/dosyalar/sinop_universitesi_uluslararasi_ogrenci_yonergesi.pdf ) uyarınca
yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER :
a) Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvuru formu ( http://ytb.sinop.edu.tr/ ) internet adresinden online olarak
doldurulacaktır.
b) Lise diplomasının veya mezuniyet çıkış belgesinin Türkiye'deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan
onaylı (Türkçe tercümeli) örneği,
c) Not belgesi (Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylı resmi not belgesi)
ve bu belgenin Türkçe tercümesinin Türkiye'deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan onaylı örneği,
d) Ortaöğretim not ortalaması, lise diploması/mezuniyet çıkış belgesi ve/veya not belgesi üzerinde
bulunmayan adaylar için; mezun oldukları liseden alınmış ortaöğretim not ortalamasını gösterir resmi belge
ve belgenin Türkiye'deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan onaylı (Türkçe tercümeli) örneği,
e) Türkiye’deki üniversitelerin son iki yılda yaptığı uluslararası öğrenci seçme sınavlarından alınmış sonuç
belgesi veya başvuru ve kayıt kabul yönergesinde belirtilen ölçütlerden herhangi birine ait belgenin aslı veya
Türkiye'deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan onaylı örneği.
Başvurular, online doldurulan başvuru formunun çıktısı imzalanarak ve gerekli diğer belgelerle birlikte posta
yoluyla veya şahsen Sinop Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisine yapılır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden
dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri ile istenen belgelerden herhangi biri eksik olan adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen belgelerin ulaşmaması ya da belgelerin okunamaması nedeniyle
karşılaşılan sorunlardan Üniversitemiz sorumluluk kabul etmez.
Başvuru/Posta adresi: Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Korucuk Köyü Trafo Mah.No:36 57000–SİNOP
EK YERLEŞTİRME BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT TAKVİMİ :
Yükseköğretim Programlarına Başvurular
Başvuruların Değerlendirilmesi
Yerleşen Asil ve Yedek Adayların İlanı
Asil Adayların Kesin Kayıtları
1. Yedek Adayların Kesin Kayıtları
2. Yedek Adayların Kesin Kayıtları
:
:
:
:
:
:
01 – 08 Eylül 2014
09 – 10 Eylül 2014
11 Eylül 2014
15 – 19 Eylül 2014
22 – 24 Eylül 2014
25 – 29 Eylül 2014
KESİN KAYIT YERİ VE ADRESİ :
Öğrenci kayıtları, Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası (Yabancı Uyruklu)
Öğrenci Ofisinde yapılacaktır.
Kayıt adresi: Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenci Ofisi
Rektörlük Binası Giriş Kat
Korucuk Köyü Trafo Mah.No:36 57000–SİNOP
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
-
Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı müdürlükler ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik
Belgesi",
Adayın üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe'ye çevrilmiş
onaylı örneği,
Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Türkiye’deki ulusal üniversitelerin uluslararası öğrenci
sınavlarına giren adaylardan),
Öğrenim meşruhatlı giriş vizesine sahip pasaportun ibrazı ile birlikte fotokopisi,
Maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum
belgesi ve/veya öğrencinin yazılı beyanı, (2014–2015 Akademik Yılı için 11.000,–TL. (onbirbin),
Türkçe Dil Yeterlik Belgesinin aslı veya onaylı örneği,
İkamet tezkeresi (Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunan ve öğrenimine başlayacak olan öğrenciler öğrenci
belgesi ile İl Emniyet Müdürlüğü’nden alacaklardır. Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunmayan veya
herhangi bir nedenle izinli sayılıp öğrenime devam etmeyecek olanlardan istenilmeyecektir.)
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
Katkı payı/Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontu,
Birinci Öğretim
: T.İş Bankası Sinop Şubesi
İBAN No : TR07 0006 4000 0017 4000 6951 37
İkinci Öğretim
: T.İş Bankası Sinop Şubesi
İBAN No : TR23 0006 4000 0017 4000 6951 40
KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :
a) Kayıt için başvurmadan önce gerekli belgelerin istenilen niteliklere uygun olarak hazırlanması ve öğrenim
ücretinin yatırılması kayıt işlemlerinizi sorunsuz gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.
b) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Vekalet ve/veya posta ile kayıt yapılmaz.
c) Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder ve Üniversite tarafından tekrar
yerleştirilmedikçe kayıt yaptıramaz.
d) Eksik ve/veya istenilen koşullara uygun olmayan belge ile başvuran adayların kayıtları yapılmaz. Eksik
belgelerin aday tarafından kayıt dönemi sonrası tamamlanması durumunda yedek adaylardan sonra kontenjanda
boşluk olması durumunda son yedek kayıt gününde kayıt işlemi gerçekleştirilir.
e) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe düzeyi C olan adayların diğer belgelerinin eksiksiz olması
durumunda kayıtları yapılır ve Türkçe düzeyini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. Ancak bu süre
içerisinde öğrencilik haklarından faydalanamazlar.
f) Kayıt yaptıran uluslararası (yabancı uyruklu) öğrencilerin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortasından
yararlanabilmeleri için kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen
başvurmaları ve kayıt yaptırarak Genel Sağlık Sigortası primini ödemeleri gerekmektedir. Belirtilen süreler
içinde başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince Genel Sağlık Sigortasının sağladığı imkânlardan
faydalanamayacaklardır. Bu konuda tüm sorumluluk öğrencilere aittir.
TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVI :
Öğrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere Üniversitemiz tarafından 15 EYLÜL 2014 tarihinde Türkçe Dil
Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylı bilgi, sınav tarihinden bir hafta önce Öğrenci İşleri Daire
Başkalığının internet adresinde (http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/oidb/oidbt.asp) duyurulacaktır.
KONTENJANLAR :
ÖĞRENİM
KONTENJAN
SÜRESİ (Yıl)
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen–Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim)
Çevre Sağlığı
Elektrik
Elektrik (İkinci Öğretim)
Kültürel Miras ve Turizm
Makine
Makine (İkinci Öğretim)
Mekatronik
Mekatronik (İkinci Öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İkinci Öğretim)
Su Altı Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İkinci Öğretim)
Boyabat Meslek Yüksekokulu
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İkinci Öğretim)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İkinci Öğretim)
Gerze Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İkinci Öğretim)
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İkinci Öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
4
4
4
10
8
15
10
4
4
4
4
5
5
2
2
4
2
4
10
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ :
1. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Sinop Üniversitesi "Uluslararası Öğrenci Kabul
Komisyonu" tarafından yapılır.
2. Yerleştirme işlemlerinde Türkiye’deki üniversitelerin yaptığı uluslararası öğrenci seçme sınav sonuçlarına
öncelik verilir. Bu sınavların sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra, kalan boş kontenjanlar için
adayların aşağıda yer alan sınavlardan :
sahip oldukları puanları en yüksek 100 (yüz) puan kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir. TÜBİTAK’ın
tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında kazanılan madalyalar da puanlandırılmak suretiyle
yüzlük sisteme çevrilir. Yüzlük sisteme göre en az 40 (kırk) ve üzeri sınav puanına sahip olanlar arasından
yerleştirme işlemi yapılır.
3. 2 nci bentte yer alan kriterlere göre yapılan yerleştirme işleminden sonra kalan kontenjanlara ortaöğretim not
ortalamasına göre yerleştirme yapılır.
4. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle Ortaöğretim Başarı Puanına, tekrar eşitlik olması
halinde Türkçe Dil Seviyesine göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda,
yaşı küçük olan aday tercih edilir.
SINAV
KRİTER
SAT I sınavı
başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan
GCE (A Level) Sınavı
ACT (American College Test) sınavı
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi
sınavları
Lübnan’da yapılan Bakalorya
(Baccalaureat Libanais) sınavı
en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi ve
konulardan alınan not ortalamasının C ve üzeri olması
fen (scientific reasoning), matematik (math) ve toplam (Composite) puan olarak en
az 24,
fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 90,
fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden 70,
Uluslararası Bakalorya
Diploma notu başvurulacak bölüme göre en az 28 ile 32,
Abitur Sınavı
en fazla 4,
Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan
Üniversite Giriş Sınavından (Gaokao)
Suriye’de yapılan Al–Shahada–Al
Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı
Libya’da yapılan Al–Shahada–Al
Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı
İran’da lise diploma notu (Diplome
Debirestan)
Yunanistan Üniversite Giriş sınavı
Makedonya Üniversite Giriş
Sınavından Olgunluk Sınavından
Kosova Üniversite Giriş Sınavından
Olgunluk Sınavı
Fransız Bakalorya
YGS / LYS
TCS Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve
Akraba Toplulukları Sınavı
Endonezya Ujian Akhir Naitonal
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı
uluslararası bilim olimpiyatlarında
başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 490,
fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden sayısal ve eşit ağırlıklı puanla
öğrenci kabul eden bölümler için en az 190, diğer bölümler için en az 175,
Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri için en az 195, diğer bölümler için en az
185,
ortalaması en az 12/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 12/20,
tam puanın en az %40 ve üzeri,
tam puanın %50 ve üzeri
tam puanın %40 ve üzeri
diploma notu en az 12,
Ön lisans programları için en az 140, lisans programları için en az 180 puan almak
en az 40
en az 60
altın, gümüş, bronz madalya,
Download

2014-2015 Uluslararası EK YERLEŞTİRME tr