Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri
2/66



Yönlendiricilerin çalışma prensibini
öğrenmek.
Yönlendirici temellerini tanımlamak.
Yönlendirici tablolarını tanımlamak ve
kullanımını öğrenmek.
2
1
3/66


Yönlendirme, bilgisayar ağları üzerinde yer
alan bir bilgisayarın aynı ya da farklı bir ağ
üzerinde bulunan başka bir bilgisayara hangi
yollar üzerinden ulaşacağına karar verirken
kullanılan yöntemdir.
Bir diğer deyişle, bilgi paketlerinin
yönlendirme tablosunda yer alan IP bilgilerine
göre uygun yol seçilerek geçirilmesidir.
3
4/66



IP protokolü kullanan ağlarda IP yönlendirme
işlerini yerine getiren ağ cihazlarına
yönlendirici (router) adı verilir.
Yönlendirme protokolleri ise bu tabloların
oluşturulmasında bilgi değişimini sağlayan
programlardır.
Yönlendiriciler, yönlendirme protokollerini
kullanarak hangi ağların erişilebilir durumda
olduğunu belirtir.
4
2
5/66



Yönlendirme protokolleri dinamik
yönlendirme tablosu oluşturmak için
kullanılır.
Protokoller iç (intradomain) ve dış
(interdomain) olarak iki kısma ayrılmıştır.
İç protokoller büyük olmayan özel ağ içindeki
yönlendiriciler arasında kullanılırken dış
protokoller birbirinden bağımsız ve geniş
ağlar arasındaki yönlendiriciler üzerinde
programlanır.
5
6/66

İç protokollere verilebilecek örnekler:
◦ RIP (Routing information Protocol-Yönlendirici Bilgi
Protokolü)
◦ OSPF (Open Shorthest Path First-İlk Açık Yöne
Öncelik)

Dış protokollere verilebilecek örnekler:
◦ BGP (Border Gateway Protocol–Sınır Geçit Protokolü)
6
3
7/66


Yönlendiriciler, ağ trafiğinin iletilmesi gereken en
iyi yolu belirlemek üzere bir veya daha fazla
ölçeği kullanan ve OSI modelinin 3. katmanı olan
ağ katmanında kullanılan ağ cihazlarıdır.
Yönlendiriciler, kendi işletim sistemlerine
sahiptirler, dolayısıyla programlanabilir ve gerekli
yapılandırma işlemleri gerçekleştirildiğinde, uzak
bir ağa erişmek için mevcut birden fazla yol
arasında kullanılabilecek en iyi yolun seçimini
yapabilirler.
7
8/66

Bir yönlendiricide temel olarak aşağıdaki
bileşenler bulunur:
◦ CPU: Bu işlemci yönlendirme parametrelerini ve ağ
arayüzlerini kontrol eder.
◦ FLASH: Kalıcı hafıza birimidir. İşletim sistemi bu
bellekte tutulur.
◦ NVRAM: Kalıcı hafıza birimidir. Burada başlangıç
(startup) ve yedek (backup) yapılandırma dosyaları
tutulur.
◦ ROM: Donanımları test eden ve yönlendiriciyi
başlatmaya yarayan program olan "Bootstrap”ı
içerir.
8
4
9/66
◦ RAM: Yönlendiricinin aktif bilgilerinin bulunduğu
geçici hafıza birimidir. Yönlendirici açılırken
bootstrap, flash’tan işletim sistemi imajını ve
NVRAM’den başlangıç yapılandırmasını RAM
bölgesine yükler. Ayrıca RAM’de yönlendirme
tabloları ve gelen fakat iletilmemiş veriler de
tutulmaktadır.
◦ Arayüz: Her yönlendiricinin kendisine gelen bilgileri
alması, göndermesi ve yapılandırmasının yapılması
için kullanılan bağlantı noktalarına arayüz
(interface) denir.
9
10/66


Aşağıdaki figürde bir yönlendirme tablosunda
bulunması gereken önemli alanlar
gösterilmiştir.
Tabloda ağ maskesi (mask /n), ağ adresi
(network address), bir sonraki durak (next hop
address) ve arayüz (interface) bilgileri mutlaka
bulunmalıdır.
5
11/66
Örnek: Aşağıdaki figürü kullanarak R1 router’i için
gereken yönlendirme tablosunu oluşturunuz.
12/66
Cevap :
6
13/66
Örnek: R1 router’ine gelen bir paketin hedef IP adresi
alanında 180.70.65.140 adresinin olduğunu varsayınız. Bu
paket hangi arayüze yönlendirilmelidir?
14/66
Cevap :
Hedef IP adresi =180.70.65.140
R1, aşağıdaki adımları izleyerek paketin hangi arayüze
yönlendireceğini bulabilir:
1. İlk sıradaki ağ maskesi, hedef IP adresine uygulanır. Çıkan
sonuç 180.70.65.128’dir. Bu IP adresi, ağ adresi alanındaki
IP adresiyle aynı omadığı için paket bu arayüze
gönderilmeyecektir.
2. Aynı işlem yönlendirme tablosundaki diğer satırlara da
uygulanacaktır. İkinci satırdaki ağ maskesi uygulanınca
elde edilen IP adresi 180.70.65.128’dir. Bu adres ağ adresi
alanındaki adres ile aynıdır. Paket bu arayüze
yönlendirilecektir.
7
15/66
Örnek: R1 router’ine gelen bir paketin hedef IP adresi
alanında 18.24.32.78 adresinin olduğunu varsayınız. Bu
paket hangi arayüze yönlendirilmelidir?
16/66
Cevap :
Hedef IP adresi =18.24.32.78
R1, aşağıdaki adımları izleyerek paketin hangi arayüze
yönlendireceğini bulabilir:
1. Yönlendirme tablosundaki satırlarda bulunan ağ
maskeleri uygulandığında elde edilecek IP adresleri ağ
adresiy aynı olmayacaktır.
2. Bu da paketin “Diğerleri” satırında belirtilen bir sonraki
durağa iletileceğini belirtir. Çünkü paketin iletileceği ağ
doğrudan R1 router’ine bağlanmamıştır. Başka bir
router’e yönlendirilmesi gerekir.
8
Download

Download