.
.
.
.
.
.
.
.
….. Vücut Sıcaklığını Ayarlayan Mucize Molekül ……
.
Her insanın normal vücut sıcaklığı 36.5-37 derecedir. Vücudunuzun
ısısının kaynağının ne olduğunu ve bu ısıyı neyin daima sabit tuttuğunu hiç
düşündünüz mü? Evleri ısıtmak için genellikle kalorifer sistemi kullanılır. Bu
sistemin bir de sıcaklığın derecesini ayarlayan termostatı bulunur. Ev sahibi
termostatı istediği dereceye getirerek, evin ısınmasını sağlar. Peki insan
vücudundaki kalorifer sistemi nedir ve termostatın ayarı nasıl yapılmaktadır?
Vücudun ısı kaynağı, insan vücudundaki 100 trilyon
hücredir. Hücrelerin faaliyeti sırasında belirli bir ısı açığa
çıkar ve bu ısı vücudun ısınmasına neden olur. İşte bu 1
mikro kaloriferlerin her birinin ne kadar ısı vermesi
gerektiğini düzenleyen, yani vücudumuzdaki termostatı
Allah'ın ilhamı ile ayarlayan ise küçücük bir molekül olan
tiroksin hormonudur. (şekil 1)
Hücrenin çalışırken belirli bir ısı yayması, 100 trilyon
hücrenin yaydığı ısının toplamının insan yaşamı için
2
tam gerektiği kadar olması başlı başına bir mucizedir.
Tiroksin moleküllerinin hücrenin ne kadar ısı yayması
gerektiğini ve bu ısının nasıl artırılacağını biliyor
olmaları bir yaratılış mucizesidir. (şekil 2)……………..
. Tiroksin hormonunun salgılanması da ayrı bir yaratılış
mucizesidir. Tiroksin hormonuna ihtiyaç du- yulduğu
anda hormonal sistemin beyni hipotalamus, hormonal
sistemin orkestra şefi olan hipofiz bezine bir emir
3
gönderir. Emri alan hipofiz bezi, tiroid bezinin
harekete geçmesi gerektiğini anlar. O da hemen tiroid bezine bir emir
gönderir. Emir-komuta zincirinin son halkası olan tiroid bezi de kendisine
ulaşan bu emir doğrultusunda hemen tiroksin hormonu üretir ve kan yoluyla
bunu bütün vücuda dağıtır. (şekil 3)
Kanda bulunan tiroksin miktarı normalin üzerine çıktığı
4
zaman tiroid salgılama hormonuna(TSH) karşı gösterdiği
duyarlılığı
azaltır.(şekil
4)
……………..
. Sistem öyle detaylı bir şekilde planlanmıştır ki, artan
tiroksin kendisini üreten kaynağın daha fazla üretim
yapmaması için son derece akılcı bir tedbir almakta ve kendi
üretimi için kurulmuş olan emir-komuta zincirini kesintiye
5
uğratmaktadır. Böylece kanda bulunan tiroksinin normalin
üzerine çıkmasıyla beraber tiroksin üretimi otomatik olarak
yavaşlayabilmektedir. (şekil 5)
Bu sistemi yaratanın üstün bir akıl ve güç sahibi olan Yüce
Allah olduğu çok açık bir gerçektir. Allah'ın ilmi her yeri sarıp
kuşatmıştır:
* Arkadaşlar, sözcüklerin yazılış biçimlerini
dikkate alarak uygun şekille eşleştir.
* “antalyalı” kelimesinin oluşturacağı şekli de
siz kutuları karalayarak oluşturunuz.
ankaralı
yozgatlı
istanbullu
kırşehirli
kayserili
antalyalı
Download

3. sınıf tekrar dergisi 16. sayı – bunları