2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI
CEVAPLARI
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına
“D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
a) (D)
b) (Y)
c) (D)
d) (Y)
e) (Y)
f) (Y)
g) (Y)
h) (Y)
ı) (D)
Mineraller vücutta düzenleyici olarak
görev yaparlar.
Besinler sadece bitkilerden elde
edilir.
Besinlerdeki katkı maddeleri sağlığımıza zarar verirler.
Karbonhidratlı besinler enerji vermezler.
Alkol sadece içen kişiye zarar verir.
Uyurken
vücudumuzun
enerjiye
ihtiyacı yoktur.
Günlük beslenmede en çok yağ
içeren besinleri yemeliyiz.
Besin maddeleri yemek borusunda
bulamaç haline gelir.
Süt ve süt ürünleri, dişlerimizin daha
sağlam olmasını sağlar.
4. a. Aşağıdaki tabloyu () işareti koyarak doldurunuz.
Yapılan etkinlikler
Balkondan çocuğun
yere düşmesi
Arabanın frenine
bastığımızda arabanın durması
Kalecinin topu havaya atması
Saçımıza sürdüğümüz kalemin kağıt
parçalarını çekmesi
Uçağın hareket
etmesi
Mıknatısın toplu
iğneleri çekmesi
Temas
gerektiren
kuvvet
Temas
gerektirmeyen
kuvvet






b.
2. Aşağıda sindirim sistemi organlarını görevleri ile eşleştiriniz.
a. Ağız
b. Yemek borusu
c. Mide
d. İnce bağırsak
(d) Besinler emilerek kana
karışır.
(a) Besinler dişler yardımıyla
parçalanır.
(b) Besinleri mideye ulaştırır.
(c) Besinleri bulamaç kıvamına getirir.
3. Aşağıda oklarla gösterilen kısımların adlarını
yazınız.
Böbrek
Üreter
İdrar kesesi
Üretra
Yukarıdaki şemaya göre, aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A
B
C
A) Temas gerektirmeyen Çekme
Rüzgar
B) Temas gerektirmeyen Mıknatıs Çekme
C)
D)
Temas gerektirmeyen
Temas gerektirmeyen
Çekme
Mıknatıs
Mıknatıs
Yer çekimi
5. Aşağıdaki maddeleri saydam, yarı saydam ya
da opak oluşlarına göre sınıflandırarak tabloyu doldurunuz.
Madde
Cam
Buzlu cam
Tahta
Naylon torba
Su
Kitap
Yağlı kağıt
Saydam
Yarı
saydam
8. Aşağıda verilen çiçekli bitkinin kısımlarını
uygun ifadelerle doldurunuz.
Erkek organ
Opak
Taç yaprak


Dişi organ



Çanak yaprak

Sapçık

6. Şekildeki özdeş kaplarda bulunan aynı saf sıvılar aynı ortamda ısıtılmaktadır.
9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
uygun kelimelerle doldurunuz.
Şapkalı mantar
çiçeksiz
yumurtlayarak
fotosentez
Akciğer
gövde
Memeliler
a) Gövde kökten gelen su ve mineralleri yapraklara taşır.
Bu sıvıların kaynama sıcaklıkları arasındaki
ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) I = II = III
C) II > III > I
b) Omurgalı hayvanların en gelişmişi memeliler’dir.
c) Balıklar yumurtlayarak çoğalırlar.
B) I > III > II
D) II > I = III
d) Şapkalı mantar zehirli olabilir.
e) Kara yosunu çiçeksiz bitkidir.
f) Memeliler akciğer solunumu yaparlar.
g) Bitkiler fotosentez yoluyla besin üretirler.
7. Aşağıdaki boşluklara kutucuklardaki uygun
kavramları yazınız.
10.
a) Ses titreşim sonucu oluşur.
b) Matkap sesi yapay sestir.
c) Yıldızlar doğal ışık kaynağıdır.
d) Gereğinden fazla ışık kullanımına ışık kirliliği
Özdeş ampul ve piller kullanılarak şekildeki
devreler oluşturuluyor.
denir.
e) Güneş doğal ışık kaynağıdır.
Ampullerin parlaklık sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) L > K > M = N
C) K > L > M > N
B) M = N > K > L
D) K > L = M > N
Download

8. Sınıf deneme sınavı