2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına
“D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
(Y)
Besinler sadece bitkilerden elde edilir.
(D)
Posa halindeki besinlerde kalan su ve
mineraller kalın bağırsakta emilir.
(Y)
Proteinlerin sindirimi yemek borusunda
başlar.
(Y)
Sindirim yutakta gerçekleşir.
(D)
Şekil ve görevlerine göre dişler; kesici,
köpek ve azı dişleri olarak üçe ayrılır.
(D)
Alkol kalbe, karaciğere, böbreklere, mideye, bağırsaklara, sinir sistemine ve beyne
zarar verir.
2. Aşağıdaki sözcüklerden uygun olanları ilgili
3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına
“D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
(D)
Kuvvet cisimlerde şekil değiştirmemize
yardım eder.
(D)
Kuvvet dinamometre ile ölçülür.
(Y)
Yaylar esnek olmayan cisimlere örnek
verilebilir.
(Y)
Hava cisimlere direnç kuvveti oluşturmaz.
(Y)
Kışlık ayakkabılarımızın altının girintili çıkıntılı olması sürtünmeyi azaltır.
(D)
Sürtünme, birbirine temas eden yüzeylerde
harekete zıt yönde olur.
(D)
Yazı yazabilmemiz, sürtünmenin olumlu
örneğidir.
cümlelere yerleştiriniz.
a) Besinlerin kana geçebilecek küçük parçalara
ayrılmasına sindirim denir.
b) Besinler mideden sonra ince bağırsağa geçer.
4. Aşağıda numaralandırılmış olarak verilen özdeş dinamometrelere asılan cisimlerden hangisinin ağırlığı en büyüktür?
c) Kanın böbreklerde süzülmesi ile atık maddeler
idrar olarak vücuttan uzaklaştırılır.
d) Köpek dişleri besinleri kesmeye ve kopartmaya yarar.
e) Yutak, ağızdan gelen besinleri yemek borusu
iletir.
f) Sağlıklı yaşamak için spor yapmalıyız.
g) Boşaltım sisteminde böbrekler, üreter, idrar
kesesi ve üretra görev alır.
h) Vitaminler vücutta düzenleyici olarak görev
yaparlar.
3
5. Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlar ile
doldurunuz.
8.
a) Maddenin gaz halden sıvı hale geçmesine
yoğuşma denir.
b) Suyun ısı vererek buza dönüşmesi donma
sonucunda gerçekleşir.
c) Katı haldeki maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.
d) Katı olan bir maddenin sıvı hale geçmeden
direkt olarak gaz hale geçmesine sublimleşme
Yukarıdaki şekle göre Dünya üzerinde herhangi bir yerden bakıldığında Ay, numaralarla gösterilen hangi konumda iken Ay tutulması gözlenir?
4
denir.
e) Isı alan katı haldeki çikolata sıvı hale geçebilir.
6. Aşağıdaki maddelerin katı, sıvı ya da gaz
olma durumlarına göre gruplayınız.
9. Aşağıdaki ortamlarda çalar saat kullanılarak
hazırlanan düzenekler verilmiştir. Bu düzeneklerden hangisinde ses daha çok yayılır?
C ortamında
10. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına
“D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
7. Aşağıdaki ifadeleri uygun sözcüklerle eşleştiriniz.
Isı alan su
Soğur
Isı veren suyun
sıcaklığı
Isınır
(D)
Işık bir enerji çeşididir.
(Y)
Ay bir ışık kaynağıdır.
(D)
Yıldızlar doğal ışık kaynağıdır.
(D)
Güneş doğal ışık kaynağıdır.
(Y)
Ses titreşimler sonucu oluşmaz.
(D)
Kuş sesi doğal sese örnek verilebilir.
(D)
Sesin yayılması için katı, sıvı, gaz ortama ihtiyacı vardır.
Isı veren su
Artar
Isı alan suyun
sıcaklığı
Azalır
Download

8. Sınıf deneme sınavı