Adı – Soyadı :
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI
CEVAPLARI
Sınıfı :
Numarası :
1.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi
koyunuz.
1) (D)
2) (D)
3) (D)
4) (Y)
5) (D)
6) (Y)
Sperm hareketli ve küçük, yumurta
hareketsiz ve büyüktür.
Dinamometre ile ağırlık ölçülür.
Ağırlık birimi Newton’dur.
Döllenmiş yumurta embriyo denir.
Hücrenin yönetim merkezi çekirdektir.
Sürat, alınan yol ile zamanın çarpımıdır.
4. a.
Şekildeki K, L ve M lambalarının parlaklıkları
arasındaki ilişki nasıldır?
…………… M > K > L ………………………..
2.
a. Aşağıdaki dinamometrelerin gösterdiği değerleri dinamometrelere asılı kutuların içine
yazınız.
b. 3,2 N ağırlık hangi dinamometrelerle tam
olarak ölçülür?
……………… N …………………….
b.
Şekil 1 deki A-B test ucuna Şekil 2 de verilen
malzemelerden hangileri takılırsa ampul ışık
verir?
……………Çivi – Metal anahtar …………….
5. a.
K
L
M
3.
Yukarıdaki iskelet resminde K, L ve M harfleriyle gösterilen eklem çeşitlerini yazınız?
Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yaptıkları etkinlik sonucunda maddenin kimliği
değişmiştir?
………………Yakut……………………..
K: Oynamaz
L: Oynar
M: Yarı oynar
b.
8. Aşağıdaki cümleleri soluk alma veya vermede gerçekleşmesine göre (ilgili harfi kutucuk
içine yazarak) eşleştiriniz.
İsteğimiz ile çalışır.
Cem
Kırmızı renktedir.
Can
Yorulmazlar.
Ceren
a Kaburgalar arasındaki kasların kasılması
1. 
Yukarıdaki öğrencilerden hangileri çizgili
kaslar hakkında doğru bilgi vermiştir?
a Diyaframın kasılarak düzleşmesi
2. 
b Kaburgalar arasındaki kasların gevşemesi
3. 
…………Cem – Can ……………….
4. 
b Göğüs kafesinin daralması
6.
b Diyaframın gevşeyerek kubbeleşmesi
5. 
6. 
a Göğüs kafesinin genişlemesi
Aşağıdaki tabloda ilgili yerleri “X” işareti ile
belirleyiniz.
9.
Hakan büyük kan dolaşımının doğru olarak
sıralandığı yönde gitmek istiyor.
Hakan hangi yönü tercih etmelidir?
…………………… 2 …………………….
7. a. Aşağıda ismi verilen kan damarlarının oksijence zengin ya da fakir olup olmadıklarına
göre eşleştiriniz.
Aort atardamarı
Akciğer atardamarı
Alt ana toplardamar
Üst ana toplardamar
Akciğer toplardamarı
I
II
II
II
I
I
II
Oksijence zengin
Oksijence fakir
Olay
Güneş altında
kamyonun içinin
ısınması
Bakır telin bir ucu
ısıtıldığında diğer
ucunun da ısınması
Kaloriferle odanın
ısınması
Mikrodalga fırının
çalışması
Sıcak süt konulan
bardağın ısınması
Güneş enerjisinin
suyu ısıtması
Işıma
Konveksiyon
İletim
X
X
X
X
X
X
10.
b. Aşağıda verilen kavramları uygun olanlar
ile eşleştiriniz.
b
a
c
e
d
Hücre dışında faaliyet göstermezler.
Hastalığın tedavisinde kullanılır.
İnsanlar sağlıklı iken uygulanır.
Yararlı türleri de vardır.
Geçici bağışıklık sağlayan sıvıdır.
a
b
c
d
e
İlaç
Virüs
Aşı
Serum
Bakteri
Yukarıda K ve L maddelerinin tanecik hareketliliğindeki değişim gösterilmiştir.
Buna göre, bu maddelerin ısı alma ya da ısı
verme durumlarını belirtiniz.
Download

8. Sınıf deneme sınavı