1. ÜNİTE: VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
KONU: Kanın Vücutta Dolaşımı
5
Aşağıdaki soruları cevaplayınız
1.Dolaşım ile vücudumuzda hangi maddeler taşınır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Kalp, kanın vücutta dolaşmasını nasıl sağlar?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Stetoskop hangi amaçla kullanılır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Nabız nedir? Nereden ölçülür?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Nabız sayısının artmasına neden olan etkenler nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Nabız sayısı ile soluk alıp verme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Egzersiz yaptığımızda nabız sayısının aynı oranda artmamasının nedenini açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Uyuyunca neden soluk alıp verme sıklığı azalır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Ortalama nabız sayısı bebeklerde neden daha fazladır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Abdullah Büyükyıldız
vücuttan
Kasılır kasılıp gevşeme
göğüs kafesinde
artar
zedelenmesi
kalp,akciğerler
İnce bağırsakta
damarlarla
besin,oksijen
soluk alıp verme
damarlar
akciğerler
nabız
azalır
azdır
koyu kırmızı
açık kırmızı
akciğerlerden
Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
1.
Kan pompalanırken kalbimiz…………………………..
2.
Kalpten vücuda pompalanan kan………………….ve……………….
3.
Kalp………………………..yer alır.
içerir.
4. Stetoskopla……………………ve…………………….dinlenir.
5. Besinler,……………………. ………………………..kana geçer.
6.
Kalbin dakikadaki atış sayısına…………………………….denir.
7.
Yaralandığımızda, damarlarımızın………………………sonucu kanama olur.
8.
Kan enerji üretimi için gerekli olan oksijeni………………………….den alır.
9.
Nabız sayısı yetişkinlerde çocuklara göre daha
10. Kalp……………………………….hareketi yapan kaslardan yapılmıştır.
11. Karbondioksit içeren kan…………………………….kalbe gelir.
12. Nabız sayısı artan birinin ……………………..sıklığı da artar.
13. Yüzme yapan birinin nabız sayısı …………………………….
14 ……………………………………….vücudumuzda hep aynı kalınlıkta değildir.
15. Oksijence zengin kan……………………………….renklidir.
16. Kan vücutta
……………………………………….ile dağıtılır.
17. Koştuktan sonra dinlenen birinin nabız sayısı………………………….
18. Kanın taşıdığı karbondioksit…………………………….dışarı atılır.
19. Karbondioksit taşıyan kan……………………………..renktedir.
Velinin imzası………………………………..
Download

4.Sınıf Kan Dolaşımı Soru ve Boşluk Doldurma Etkinliği