HW-2
Thomas Kalkülus Alıştırma problemlerinden aşağıdakileri çözelim.
Alıştırmalar 2.1 'den 2, 10
Alıştırmalar 2.2 'den 2, 4, 16, 24, 38, 64, 66, 78
Alıştırmalar 2.3 'ten 2, 8, 10, 16, 32, 38, 44
Alıştırmalar 2.4 'ten 4, 8, 14, 26, 30
Alıştırmalar 2.5 'ten 4, 6
Download

HW2