Bilgisayar Destekli Öğretim
Genel Bakış
Hasan Çakır
[email protected]
Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları



Öğretim Aracı Olarak Bilgisayarla
Yönetim Uygulamaları
Öğretimi Destekleyen Uygulamalar
Öğretim teknolojisi ne yapar?





Öğrenme süreçlerini anlamak
Öğretim yöntemlerini tasarlamak
Öğretim tasarımı süreçlerini uygulamak
Yapılan öğretim çözümünü değerlendirmek
Bütün bunlarda teknolojiyi kullanmak
Bilgisayar ve Öğretim
Kullanım Amacı
Örnek Kullanım
İdari Amaçlı
Kayıt
tutma
Öğretimi planlama ve programlama
Bilgisayarları
Öğrenme
Bilgisayar Aracılığı
ile Öğrenme
(Bilgisayar Destekli
Eğitim-Öğretim)
Bilgisayar
Okur-yazarlığı
Bilgisayar mühendisliği
Öğretici
Programlar
Alıştırma Programları
Benzetişim programları
Öğretici oyunlar
Testler
Bilgisayar ve Internet
Bilgisayar ve Internet
Öğretim Yöntemleri










Ders verme / Sunum
Gösterme / modelleme
Bire bir öğretme
Alıştırma, test, geri bildirim
Bağımsız çalışma
Tartışma
Grup çalışması
Oyunlar
Simulasyonlar
Problem tabanlı öğrenme
Sunumlarda



Görsel tasarım
Ses ekleme
Video klip gösterimi
Sunumlarda - Grafikler
Sunumlarda - Grafikler
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
East
West
North
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
Sunumlarda - Ses
“Dr. Evil, I didn’t spend 6 years in evil medical school to be
called Mister, thank you very much”
Sunumlarda - Video
Bire bir öğretim




Eğitici programlar
Zengin motivasyon unsurları
Çoklu öğrenme stilleri
Sonsuz sabırlı öğretici
Bağımsız Çalışma


Zengin kaynakların dağıtımı
Zamandan ve mekandan bağımsız
Alıştırma / Test



Dikkatli hazırlanmış sorular
Hızlı geri bildirim
Öğrenci durumunun takip edilmesi
Alıştırma / Test
Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenme kuramı
değidir?
A – Davranışçı
B – Bilişimci
C - Yapılandırmacı

Alıştırma / Test
Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenme kuramı
değidir?
A – Davranışçı
B – Bilişimci
C - Yapılandırmacı

Yanlış Cevap bir daha dene!!!!!!
Alıştırma / Test
Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenme kuramı
değildir?
A – Davranışçı
B – Bilişimci
C - Yapılandırmacı

Atma, Atma. Daha neler uyduracaksın
bakalım!!!
Alıştırma / Test
Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenme kuramı
değidir?
A – Davranışçı
B – Bilişimci
C - Yapılandırmacı

Bravo doğru cevap
Oyunlar / Simulasyonlar




Gerçek hayatın benzeşimi
Risk almadan deneme-yanılma
Yüksek motivasyon
Karmaşık yeteneklerin kazanımı
Oyunlar / Simulasyonlar
Grup Çalışması




Fikir paylaşımı
Değişik insan grupları ile çalışma
Sosyal çevre edinme
Kendi bilgisini yapılandırma
Grup Çalışması
Quest Atlantis
Problem Tabanlı Öğrenme



Hipotez geliştirme
Bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenme
İnterneti bilgi avı için kullanma
BDÖ Avantajları






Çeşitlilik
Bilgiye ulaşımı ve paylaşımı hızlandırma
Tutarlılık
Zaman ve mekan
Kayıt tutma
Bilgisayarın yeteneklerini anlama
BDÖ Kısıtlılıkları





Altyapı ve Maliyet
Eğitici programların azlığı
Yüksek beklentiler önyargısı
Gerçek sosyal yaşantıya engel olması
Sağlık endişeleri
Son söz
Eğitimin merkezindeki nesne
öğrencidir.
Bilgisayar sadece onu
destekleyen bir araçtır!!!
Aktivite

Size dağıtılan kartlara
–
5 tane BDÖ yü ilköğretim matematik eğitiminde
nasıl kullanabileceğimize dair görüş
–
5 tane BDÖ yü ilköğretim matematik eğitiminde
neden kullanmamamıza dair görüş
Kartları
toplayıp bana ulaştırın
Aktivite
Her bir düşünceyi 1 – 5 arası notlandırın
5 = Müthiş!!! Çok sevdim
4 = Güzel
3 = Orta halli
2 = İdare eder
1 = Sevmedim

Aktivite
Puan
Fikir
1 _____________________
Fikir 2 _____________________
Fikir 3 _____________________
Fikir 4 _____________________
Fikir 5 _____________________
Toplam puan
____
Nasil Kullaniriz









Pekiştirmek amaçlı
Kavram eğitimi
Öz güvenini arttırır
Yazılı Çıktı almak
Birden çok duyu organını aktif hale getirmek
Hikaye anlatmada
Eğitici oyunlar oynatabiliriz
İşbirlikçi eğitim
Zihinsel oyunlar kullanımı
Niçin kullanmamalıyız










İçe kapanıklığa neden olur
Gerçek yaşam öğrenmesini kısıtlar
Duygusal / sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkiler
Sağlık sorunları
Kavramları algılama konusunda gelişim problemleri
Tehlikeli içerik (siteler)
Dil gelişimine ket vurur
Yaratıcılığı sınırlar (algı değişimi)
Oyun karakterleri ile özdeşleştirme
Zaman yönetimi eksikliği
Matematik Bölümü için
Matematik eğitiminde kullanılan
teknolojiler üç temel başlık altında
toplanabilir:
1- Genel teknolojik araçlar:
Sadece matematik
öğretimindeki gereksinimleri
değil, tüm teknolojiyi
kapsayan araçlardır.
Örneğin, web tabanlı iletişim.
2- Matematik yapmak için teknolojik
araçlar: Daha kolay ve doğru matematik
yapmak amacıyla geliştirilmiş olan
teknolojileri kapsar. Örneğin, elde
taşınabilen hesap makineleri ile Excel,
istatistiksel programlar ve grafik
programları gibi bilgisayar yazılım
uygulamaları.
3- Matematik öğretimi için teknolojik
araçlar: Öğrencilerin matematik
öğrenmelerini geliştirmek amacıyla
geliştirilen yazılım programlarıdır.
Örneğin, Cabri 3D, Geometri Sketchpad,
Geogebra.
MATEMATİK YAZILIMLARI
Teknoloji destekli matematik eğitimi, bir
takım donanım ve uygun yazılımlar
olmadan gerçekleştirilemez.
Aydoğmuş’a göre, yazılımlar,
işlenecek konunun bilgisayar destekli
olarak ele alınması için düzenlenmiş
olan bilgisayar programlarıdır.
Hohenwarter ve Fuchs’e göre,
bilgisayarlarda matematik yazılımları,
matematik öğretiminde yeni anlayışların
doğmasına neden olmuştur. Örneğin,
öğrenciler bilgiyi kendi başlarına
organize ederek özümseyebilirler.
Bilgisayara dayalı dinamik geometri ve
cebir yazılımları öğrencilerin
öğrenmelerini olumlu yönde
etkilemektedir.
Matematik eğitiminde kullanılan yazılımlar iki
türlüdür. Bunlar:
Bilgisayar Cebir Sistemleri (BCS)
Dinamik Geometri Yazılımları (DGY)
Bilgisayar Cebir Sistemleri (BCS):
Bilgisayar cebir sistemleri, Derive, Mathematica, Maple
veya MuPAD gibi, matematik öğretimi için etkili olarak
kullanılabilecek teknolojik araçlardır. Bu yazılım paketleri
sınıf ortamında buluş yoluyla öğrenme ve deneysel
uygulamalar için kullanılabilir.
Bilgisayar cebir sistemleri genel ve özel amaç
sistemleri olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır:
1) Genel amaç sistemleri geniş kapsamlı veri
yapıları ve matematiksel fonksiyonlar içerirler ve
geniş bir alan çeşitliliği içinde problemleri
çözebilirler.
2) Özel amaç sistemleri ise sınırlı bir alanda genellikle matematik veya fizik- problem
çözmede etkili olacak şekilde tasarlanmışlardır.
Dinamik Geometri Yazılımları (DGY):
Dinamik geometri yazılımları (DGY), Cabri Geometry,
Geometer’s Skechpad ve Cinderella gibi geometri için
geliştirilmiş çok özel geometri yazılımlarının ortak
adıdır.
Dinamik geometri yazılımlarının en güçlü ve yaygın
olarak kabul edilen öğretici yönü görsel olma
özeliğidir.
Dinamik Geometri Yazılımlarını karakterize
eden özellikler şöyle sıralanabilir:
1) Geometrik şekiller çok rahatlıkla
oluşturulabilir.
2) Oluşturulan şekillerin özelliklerini belirlemek
için ölçümler yapılabilir.
3) Şekiller ekran üzerinde sürüklenebilir.
4) Yapı hareket ettirildiğinde daha önce
ölçülen nicelikler de dinamik olarak değişir.
5) Dönüşüm geometrisinin tüm konuları
çalışılabilir.
6) Bu yazılımlar hiçbir hazır bilgi ve konu
içermezler.
http://mail.baskent.edu.tr/~20397259/hasan%20hoca/projeler/flash.swf
http://gulkrkmz.blogspot.com.tr/2012/04/yaygin-bilgisayar-destekliegitim.html
Download

Bilgisayar Destekli Eğitime genel bakış