MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ
İngilizce İktisat Lisans Programı
(2012 – 2013 ve Önceki Yıllarda Kaydolan Öğrenciler için)
2013 -2014
Haziran 2014
İçindekiler:
Bölüm Hakkında
1
Lisans Programı
1
Lisans Ders İçerikleri
6
Öğretim Üyeleri
19
İletişim
23
Ulaşım
24
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
Bölüm Hakkında
İngilizce İktisat Bölümü, 1983 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen iktisat
bölümlerinden biri olmuştur. Eğitim dili İngilizcedir.
Öğretim üyelerimizin iktisadi büyüme, kalkınma iktisadı, mikro iktisat, makro iktisat,
iktisat politikası, uluslararası finans ve bankacılık, ekonometri ve finansal ekonometri gibi
çeşitli alanlarda çalışmaları devam etmektedir. Bu alanlarda araştırma ve eğitim, hem
lisans hem de lisansüstü düzeyde sunulan derslerle teori ve uygulama bazında
yürütülmektedir. Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz arasındaki yakın iletişim
bölümümüzün önemli özelliklerinden biridir. Temel amacımız, öğrencilerimize iktisat
alanında geniş ve güçlü bir altyapı sağlayarak onları iş hayatına ve/veya lisansüstü
çalışmalara hazırlamaktır.
Lisans Programı
Bölümümüz, uluslararası standartlarda yüksek seviyede lisans ve lisansüstü (yüksek lisans
ve doktora) programlarıyla öğrencilerimizi akademik kariyer yapmaya ve devlet sektörü ve
özel sektördeki çalışma hayatına hazırlamaktadır. Öğrencilerimizin yurt içi ve uluslararası
alanlardaki başarıları bize gurur vermektedir. Mezunlarımız, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) gibi kamu kurumlarında ve önde
gelen banka ve şirketlerde çalışmaktadır. Birçok mezunumuz Avrupa ve Amerika'nın
seçkin üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadır.
Bölümümüz, öğrenci değişim programları konusunda öğrencilerimize destek vermektedir.
Socrates/Erasmus Programı kapsamında, bölümümüzün 29 üniversite ile yaptığı ikili
anlaşmalar mevcuttur.
1
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
Lisans Müfredatı
Birinci Yıl
ECON101
HSS115
MATH121
STAT123
ATA121
TRD121
BUS115
LAW171
Birinci Yıl
ECON102
MATH122
SOC136
STAT124
ATA122
TRD122
LAW172
MGT116
PSIR108
Birinci Dönem
Kredi AKTS
İktisada Giriş I
3
6
Uygarlık Tarihi
3
4
Matematik I
3
6
İstatistiğe Giriş I
3
6
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
2
Türk Dili I
2
2
Seçimlik Ders - 1
3
4
TOPLAM
19
30
Seçimlik Dersler:
İşletmeye Giriş
3
4
Hukuka Giriş
3
4
İkinci Dönem
İktisada Giriş II
Matematik II
Sosyoloji
İstatistiğe Giriş II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Türk Dili II
Seçimlik Ders - 2
TOPLAM
Seçimlik Dersler:
Borçlar Hukuku
İşletme Yönetimi
Siyaset Bilimine Giriş
Kredi
3
3
3
3
2
2
Önkoşulu
AKTS Önkoşulu
6
6
4
6
2
2
3
19
2
4
30
3
3
3
4
4
4
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
İkinci Yıl
ECON231
ECON223
STAT231
Birinci Dönem
Mikro İktisat I
Makro İktisat I
Matematiksel İstatistik I
SOC271
İktisat Tarihi
Seçimlik Ders - 3
Seçimlik Ders - 4
TOPLAM
Seçimlik Dersler:
Muhasebeye Giriş
Bilimsel Metot ve
Düşünce I
İktisatta Okuma Konuları I
İktisatta Araştırma
Yöntemleri I
ACC245
ECON211
ECON291
ECON293
İkinci Yıl
ECON232
ECON224
ECON214
STAT232
ACC246
ECON212
ECON272
ECON292
ECON294
Kredi AKTS Önkoşulu
3
5 ECON 101
3
5 ECON 102
3
5 MATH 121-122,
STAT123-124
3
5
3
5
3
5
18
30
İkinci Dönem
Mikro İktisat II
Makro İktisat II
Türkiye İktisat Tarihi
Matematiksel İstatistik II
3
3
5
5
3
3
5
5
Kredi AKTS Önkoşulu
3
5 ECON 101
3
5 ECON 102
3
5
3
5 MATH 121-122,
STAT123-124
3
5
3
5
18
30
Seçimlik Ders - 5
Seçimlik Ders - 6
TOPLAM
Seçimlik Dersler:
Finansal Muhasebe
Bilimsel Metot ve Düşünce
II
İktisadi Kalkınma ve
Sosyal Değişim
İktisatta Okuma Konuları
II
İktisatta Araştırma
Yöntemleri II
3
3
3
5
5
3
5
3
5
3
5
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
Üçüncü Yıl
ECON331
ECM331
ECON341
ECON361
ECON351
ECON375
ECON381
ECON385
ECON387
ECON391
FNCE345
Üçüncü Yıl
ECON332
ECM332
ECON342
ECON362
ECON346
ECON364
ECON370
ECON386
ECON388
ECON392
FNCE346
QTDS308
LAW372
Birinci Dönem
Matematiksel İktisat I
Ekonometri I
Para Teorisi
Uluslararası Ticaret I
Seçimlik Ders - 7
Seçimlik Ders - 8
TOPLAM
Seçimlik Dersler:
Kamu Maliyesi
Kurumlar ve İktisadi
Kalkınma
Avrupa Birliği Ekonomisi
Sosyal ve Ekonomik
Değişimin Uygulamalı
Analizi I
Sağlık Ekonomisi
İktisat Seminerleri I
İşletme Finansı I
Kredi AKTS
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
18
30
İkinci Dönem
Matematiksel İktisat II
Ekonometri II
Bankacılık ve Para
Politikası
Uluslararası Ticaret II
Seçimlik Ders- 9
Seçimlik Ders- 10
TOPLAM
Seçimlik Dersler:
Endeks Sayıların İktisadi
Teorisi
Ticaret Politikası ve Yeni
Küresel Ekonomik Düzen
Kalkınma Ekonomisi
Sosyal ve Ekonomik
Değişimin Uygulamalı
Analizi II
Çevre Ekonomisi
İktisat Seminerleri II
İşletme Finansı II
Oyun Teorisi
Ticaret Hukuku
Kredi AKTS
3
5
3
5
3
5
4
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
3
5
5
5
3
3
3
18
5
5
5
30
3
5
3
5
3
3
5
5
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
Önkoşulu
MATH 121, 122
STAT 231, 232
ECON 223, 224
ECON 231, 232
Önkoşulu
MATH 121, 122
STAT 231, 232
ECON 223, 224
ECON 231, 232
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
Dördüncü Yıl
ECON405
ECON411
ECM435
ECON413
ECON421
ECON461
ECON463
ECON473
ECON477
ECON483
ECON485
ECON487
ECON491
ECON495
FNCE449
FNCE451
ECON497
ECON481
Dördüncü Yıl
ECON412
ECON472
ECM436
ECON406
ECON414
ECON422
ECON462
ECON466
ECON476
Birinci Dönem
Türkiye Ekonomisi
İktisadi Düşünceler Tarihi I
Seçimlik Ders- 11
Seçimlik Ders- 12
Seçimlik Ders- 13
Seçimlik Ders- 14
TOPLAM
Seçimlik Dersler:
Uygulamalı Ekonometri I
Vergilendirmenin Esasları
İktisat Politikası I
Uluslararası Parasal İktisat I
Uluslararası İktisatta Konular
Kalkınma Ekonomisi Konuları
Çalışma Ekonomisi
Sanayi Ekonomisi
Karşılaştırmalı Sanayi
Politikaları
Sosyal ve İktisadi Değişim
Araştırmaları I
Spor Ekonomisi
İktisatta Özel Konular I
Finansal Risk Yönetimi
Banka Uygulamaları
Türkiye Ekonomisinde Güncel
Sorunlar
Küresel Politik Ekonomi
İkinci Dönem
İktisadi Düşünceler Tarihi II
İktisadi Büyüme
Seçimlik Ders- 15
Seçimlik Ders- 16
Seçimlik Ders- 17
Seçimlik Ders- 18
TOPLAM
Seçimlik Dersler:
Uygulamalı Ekonometri II
Türkiye Ekonomisi Seminerleri
Uluslararası Vergilendirme
İktisat Politikası II
Uluslararası Parasal İktisat II
Küreselleşmenin İktisadi ve
Sosyal Boyutları
Bölgesel İktisat
5
Kredi AKTS Önkoşulu
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
18
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
3
5
Kredi AKTS Önkoşulu
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
18
30
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
3
5
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
ECON478
ECON482
ECON488
ECON492
ECON494
ECON496
FNCE444
FNCE446
ECON486
ECON498
ECON101-02
ECON101-03
ECON102-02
ECON102-03
ECON205
ECON208
İşgücü Piyasalarının Analizi
Tarım Ekonomisi
Sosyal ve İktisadi Değişim
Araştırmaları II
Uygulamalı Spor Ekonomisi
Hukuk ve İktisat
İktisatta Özel Konular II
Uluslararası Finans
Sermaye Piyasaları
Rekabet ve Düzenleme
Ekonomisi
Küresel Ekonomide Güncel
Sorunlar
Servis Dersleri:
İktisada Giriş I
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İktisada Giriş II
Mikro İktisat
Makro İktisat
Kredi
3
3
3
5
5
5
3
5
3
3
3
3
5
5
5
5
3
5
AKTS Önkoşulu
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
Lisans Ders İçerikleri
ECON 101 İktisada Giriş I
Bu derste iktisat öğrenimine yeni başlayan öğrencilere temel iktisadi kavramların
öğretilmesi amaçlanmaktadır. Genel olarak Ekonomik Organizasyonun Sorunları, Arz Ve
Talep Kavramlarının İncelenmesi, Piyasa Dengesi, Fayda Teorisi ve Talep Fonksiyonu,
Maliyet Yapıları ve Arz Fonksiyonu, Rekabetçi Piyasa Ekonomisi ve Çeşitli Piyasalarda
Denge Oluşumu dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.
ECON 102 İktisada Giriş II
ECON 101’in devamı olan bu ders makroekonomiye giriş niteliğindedir. Milli Gelir
hesapları, Tüketim Fonksiyonu, Yatırım analizi, Denge milli gelir düzeyi, Enflasyon,
İşsizlik, Ekonomik büyüme ve Açık ekonomide denge incelenen başlıca konulardır.
6
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
HSS 115 Uygarlık Tarihi
Bu ders, basit hayatta kalmadan yiyecek üretimi ve şehirlerin kuruluşuna, erken ortaçağ
döneminde ilk tarım devrimine, orta çağlarda Feodalizm ve Köleliğe, Haçlı seferlerine,
Rönesans ve Hümanizma, Avrupa’nın dış ülkelere yayılmasına, Mutlakıyet Çağına,
Bilimsel Devrime, Fransız Devrimi ve Sanayii Devrimine uzanan yolda insanlığın evrimini
inceler.
SOC 136 Sosyoloji
Bu derste temel olarak insan toplumlarının oluşumu ve evrimi tartışılmaktadır. Temel
başlıklar; Sosyolojideki Konular ve Araştırma Metotları, Nüfus ve Kent Sosyolojisi,
Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlilik, Sosyal Değişim, Aile ve Sosyalleşme, Davranış ve
Sosyopatik Davranışın Sosyal Belirleyicileri’dir.
MATH 121 Matematik I
Dersin amacı öğrencilerin iktisat alanında kullanılan matematik teknikleri hakkında bilgi
sahibi olmalarını sağlamaktır. Başlıca konular Fonksiyonlar, limit, Türev ve İntegral’ dir.
MATH 122 Matematik II
Bu ders MATH121’in devamı niteliğindedir. Dersin amacı öğrencilerin iktisat alanında
kullanılan matematik teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Başlıca
konular seriler ve matrislerdir.
STAT 123 İstatistiğe Giriş I
Bu ders istatistiğin temel kavramlarına giriş niteliğindedir. Esas amaç önümüzdeki yıllarda
karşılaşılacak matematiksel iktisat dersleri için gereken teorik yapıyı oluşturmakta
öğrenciye yardım etmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin gelişen dünyamızda istatistiğin
önemini kavramaları beklenmektedir. Dağıtılan ödevler, sınıf içi örnekler ve projelerde
internet, ağırlıklı olarak kullanılacaktır. Konu başlıklarından bazıları Veri Analizi, Olasılık,
Olasılık Dağılımı ve Normal Dağılımdır.
STAT 124 İstatistiğe Giriş II
Bu ders STAT 123 temelleri üzerine kurulmaktadır. Esas amacı gündelik hayatımızda
istatistik uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu öğrenciye göstermektir. Bunun da
7
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
ötesinde, tahminleme, örnekleme büyüklükleri, hipotez testi, iki değişik örneklemeden
çıkarsama, korelasyon, çoklu deneyler, olasılık tabloları ve varyans analizi gibi konular
üzerinde yoğunlaşılarak Ekonomi ders programının matematiksel dersleri için gerekli
temeller oluşturulacaktır.
ECON 231 Mikro İktisat I
Dersin amacı öğrencilere firma teorisi, tüketici teorisi, arz ve talep dengesini kavratmaktır.
ECON 232 Mikro İktisat II
ECON 231'in devamı. Bu ders, Monopol, oligopol ve oyun teorisini kavratmayı amaçlar.
ECON 223 Makro İktisat I
Bu dersin ilk bölümünde, makroekonomik mekanizmaları açıklayan kısa ve orta dönemli
modellerin ana hatlarını incelenecektir. Başlıca konular: Mal ve para piyasaları, IS-LM
modeli, tüketim, yatırım, istihdam, beklentiler, dışa açıklıktır.
ECON 224 Makro İktisat II
Dersin ikinci bölümünde, makroekonomik analizin uzantıları tartışılacaktır. Başlıca
konular; arz, işgücü piyasaları, beklentiler ve büyümedir.
ECON 211 Bilimsel Metot ve Düşünce I
Bu derste bilimsel ilerlemenin nasıl olduğu ve bilimin nasıl ilerlediği tartışılmaktadır.
ECON 212 Bilimsel Metot ve Düşünce II
ECON 211'in devamı.
ECON 214 Türkiye İktisat Tarihi
Bu dersin amacı cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türkiye ekonomisindeki iktisat
politikası dönüşümlerinin ayrıntılı olarak incelenmesidir.
STAT 231 Matematiksel İstatistik I
Olasılık Teorisinin, Tesadüfi Değişkenlerin, Dağılımların, MGF’ nın ve Tahmin
kavramlarının matematiksel çözümler ve ispatlar yoluyla açıklanması, İstatistik ve
Ekonometrik Analizlerin arasındaki bağlantıların anlaşılması amaçlanmaktadır.
8
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
STAT 232 Matematiksel İstatistik II
Bu ders, STAT 231'ün devamı olarak tasarlanmıştır.
SOC 271 İktisat Tarihi
Bu dersin amacı, ekonomilerin uzun dönemde kalkınmasını ortaya koymaktır. Dersin
yoğunlaştığı nokta, ekonomilerinin büyüme prensibini nasıl evrimleştirdiklerine ve
gelişmiş ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki ıraksamanın nedenlerine dair sağlam bir alt
yapı kazandırmaktır. Bu ders, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünya ekonomisinin en
eski çağlardan yakın zamana kadar nasıl değiştiğini ele alır.
ECON 272 İktisadi Kalkınma ve Sosyal Değişim
Bu derste sosyal değişim ve iktisadi kalkınma konularındaki literatür incelenmektedir. İlk
haftalar genel konular üzerinde durulmakta, ilerleyen derslerde öğrenciler kendi seçtikleri
konularda okuma, tartışma ve sunum yapmaktadırlar.
ECON 291 İktisatta Okuma Konuları I
Bu ders iktisadi düşünce, iktisat politikalarındaki temel değişimler ve 21. yüzyıldaki
makro iktisadi okulları kapsamaktadır. Her iki dönem de, bu konularla ilgili temel kitaplar
ve makaleler öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler tartışma yapma imkanı bulacaklardır.
ECON 292 İktisatta Okuma Konuları II
Bu ders, ECON 291'in devamı niteliğinde tasarlanmıştır. Finansal sistem ve krizler başlıca
konulardır.
ECON 293 Research Methods in Economics I
Bu dersin amacı, öğrenciye, iktisatta temel araştırma becerilerini geliştirme fırsatını
sağlamaktır. Ders için kısa bir okuma listesi mevcuttur ve bu dokümanlar giriş, literatür,
model, veri ve sonuç açısından incelenecektir. Aynı zamanda, iktisatta formel yazım
tekniklerine de ağırlık verilecektir. Veri kaynakları, hakemli yayın makaleleri, araştırma
arşivleri, ve bunlarla ilgili Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar hakkında bilgi
sağlanacaktır.
ECON 294 Research Methods in Economics II
9
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
QTDS 308 Oyun Teorisi
Ders çeşitli ekonomik ve sosyal meselelerin dengelerini bulmayı amaçlamaktadır. Nash
dengesiyle başlayan, alt-oyun mükemmel Nash dengesiyle devam eden ders kapsamı
Mükemmel Bayesçi dengenin işlenmesiyle son bulur. Dönem içinde birçok misalle
uygulamalar yapılmaktadır.
ECON 331 Matematiksel İktisat I
Bu dersin amacı iktisat teorisinin mikro ve makro konularının matematiksel modeller
çerçevesinde açıklanmasıdır. Öğrencilerin bu ders ile iktisatta analitik yaklaşımın önemini
farketmeleri ve modeller için kullanacakları temel ve güçlü matematiksel araçları
öğrenmeleri beklenmektedir. Ders, basit düzeyde kalkülüs konularının ekonomik
problemlere uygulanması değildir. Matematiksel ekonomi, daha çok önceliği matematiksel
problemlere vermekte ve bu problemlerin nasıl analiz edilebilir
modellere dönüştürülebileceğinin tartışmasını içermektedir. Konular matematiksel
ekonomi ve ekonomik modeller; statik analiz (denge analizi, doğrusal modeller, matris
cebiri); karşılaştırmalı statik analiz (çok değişkenli kalkülus) ve optimizasyon teorisidir
(kısıtlamasız optimizasyon problemleri).
ECON 332 Matematiksel İktisat II
Matematiksel Ekonomi II dersi, Matematiksel Ekonomi I dersinin devamı olarak
tasarlanmıştır. ECON 332, dersin birinci bölümünde olduğu gibi, matematiksel tekniklere
ve ekonomi teorisindeki uygulamalarına odaklanmıştır. Konular, kısıtlama altında
optimizasyon, doğrusal programlama; doğrusal olmayan programlama ve dinamik analize
girişten oluşmaktadır.
ECM 331 Ekonometri I
Bu ders ekonometrideki temel kavramları öğrencilere kavratmayı amaçlar. Lineer
regresyon ve lineer regresyon modelleri üzerinde yapılacak istatistiksel çıkarımlar
üzerinde durulur.
ECM 332 Ekonometri II
Ekonometri II dersi, Ekonometri I dersinin devamı olarak tasarlanmıştır. Bu ders
ekonometrideki temel kavramları öğrencilere kavratmayı amaçlar. Lineer regresyon ve
10
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
lineer regresyon modelleri üzerinde yapılacak istatistiksel çıkarımlar üzerinde durulur.
ECON 341 Para Teorisi
Bu dersin amacı, parasal iktisadın temellerinin oluşmasına katkıda bulunan okullarının
teori ve politika önerilerinin anlaşılmasına yönelik bir giriş sunmaktır. Hedeflenen temel
amaç, ekonominin işleyişinde paranın önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda para teorisi,
ekonomi öğrencileri için son derece büyük bir öneme sahiptir. Konu başlıklarından
bazıları, Klasik para teorisi, Keynesyen para teorisi, Parasalcı modelde para, PostKeynesyenler ve para ve yeni klasik ekonomi ve paradır.
ECON 342 Bankacılık ve Para Politikası
Bu dersin amacı ECON 341 dersinin temelleri üzerine kurulmuştur. Para politikası, bir
ekonomide fiyat istikrarını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlaması açısından önemlidir. Bu
yüzden, bir ulusun refahı makul bir para politikası uygulamasına bağlıdır. Bu da demek
oluyor ki, gelişmekte olan bir ülkede para politikası, ekonomi öğrencisi için temel bir rol
oluşturur. Ayrıca, sağlam ve güvenli finansal yapı hızlı büyümeye çalışan bir ulus için
temel bir ihtiyaçtır. Bu bağlamda, ticari ve yatırım bankalarıyla başlayan finansal kurumlar
analiz edilmelidir.
ECON 346 Endeks Sayıların İktisadi Teorisi
Bu ders, ağırlıklı parasal toplamlarla (Divisia parasal toplamları ve para birimine denk
parasal toplamlar gibi) basit parasal toplamlar arasındaki farklılıkları inceler. Bu hususta,
endeks sayıların iktisadi teorisi günümüz ekonomik ve gerçek dünyasında istatistiksel
çatının önemini vurgulamak için çalışır. Bunun dışında; kullanıcı maliyeti, endeks sayı
teorisi ve ağırlıklı parasal toplamlar arasındaki eksik bağlantı detaylı biçimde incelenir.
Öğrencilerden ağırlıklı parasal toplamlarla basit parasal toplamları karşılaştıran bir
araştırma yapmaları beklenir.
ECON 351 Kamu Maliyesi
Bu dersin amacı aşağıda sayılan başlıkların teorik ve politik yönden yönlerinin gözden
geçirilmesidir: Hükümet Müdahalesinin Nedenleri, Kamu Sektöründe Harcamalar, Kamu
Maliyesi Prensipleri ve Kavramları, Vergilendirme, Gelir, Servet ve Satış Vergileri,
Hükümetlerarası Mali İlişkiler, Genel Mali Politika, Kamu Bütçesi ve Kamu Sektörü
Borçlanması.
11
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
ECON 361 Uluslararası Ticaret I
Bu derste uluslararası ticaretteki teorik konuların kavranması amaçlanmaktadır. Temel
konu başlıkları; Uluslararası Ticaret Teorisi, Uluslararası Ticaretteki dinamik faktörler,
İktisadi Büyüme ve Uluslararası Ticaret, Ölçek Ekonomileri, Eksik Rekabet ve
Uluslararası Ticarettir.
ECON 362 Uluslararası Ticaret II
Bu ders, ECON 361'in devamı olarak tasarlanmıştır. Temel konu başlıkları; Ticaret
Kısıtlamaları, Tarife, Ekonomik Entegrasyon, Uluslararası Ticaret ve Kalkınma, Stratejik
Ticaret Teorisi ve Politikasıdır.
ECON 364 Ticaret Politikası ve Yeni Küresel Ekonomik Düzen
Bu derste uluslararası ticaretin ticaret politikası kısmının üzerinde durulmaktadır. Dersin
öncelikli amacı, öğrencilere stratejik ticaret politikasının temellerini göstermek ve küresel
ekonomik düzen hakkında bilgi vermektir.
ECON 370 Kalkınma Ekonomisi
Bu derste derinlemesine incelenen başlıca konular şunlardır: ekonomik büyümenin
aşamaları, kalkınma kavramı, kalkınma ekonomisinin yükselişi düşüşü ve tekrar
yükselmesi, kalkınma ekonomisinin metodolojik temelleri, globalleşme ve kalkınma.
ECON 375 Kurumlar ve İktisadi Kalkınma
Bu ders, toplumsal kurumların yoksul topluluklar için hayatta kalma ve mobilite
stratejilerini nasıl şekillendirdiğini analiz etmeyi, sosyal, ekonomik ve siyasi kurumlar arası
etkileşimleri değerlendirmeyi ve kalkınma teorisi, araştırma ve politikalarının farklı
disipliner ve sektörel perspektiflerinin birleştirilmesinin yol ve araçlarını belirlemeyi
amaçlar.
ECON 381 Avrupa Birliği Ekonomisi
Bu ders uluslararası ekonomik entegrasyon teorisinin temel konularını (serbest ticaret
bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar vb) ve AB ekonomisi içerisindeki gelişmeleri
içermektedir. Ders AB'nin serbest dolaşım ve iç pazar, tarım, ticaret, rekabet, sosyal
politika ve ekonomik ve parasal birlik gibi temel politikalarına giriş niteliğindedir.
12
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
ECON 385 Sosyal ve Ekonomik Değişimin Uygulamalı Analizi I
Bu ders, sosyal ve ekonomik değişim üzerine seçilmiş konularda uzmanlaşmış okuma,
araştırma ve yoğun literatür taramasına dayanır. Öğrenciler, iktisadi kalkınma boyutuyla
birlikte sosyal değişim üzerine araştırma yapmaya yönlendirilirler.
ECON 386 Sosyal ve Ekonomik Değişimin Uygulamalı Analizi II
ECON 386, ECON 385 'in devamı olarak tasarlanmıştır.
ECON 391 İktisat Seminerleri I
İktisat alanında seçilmiş konularda okuma ve araştırma konuları.
ECON 392 İktisat Seminerleri II
İktisat alanında seçilmiş konularda okuma ve araştırma konuları.
ECON 421 İktisat Politikası I
Bu ders politika uygulamaları için önemli sonuçları olan teorik ve ampirik ekonomik
analizin araştırılması üzerine dayalıdır. Orta gelir grubu ülkelerin politik önceliklerine
özellikle önem verilmektedir. Sanayileşme politikaları, uluslar arası kurumlar, Ortodoks ve
heterodoks politikalar, nominal çapa kararları, enflasyon hedeflemesi, küreselleşme ve mali
serbestleşme, geçiş ekonomileri ve bölgesel ekonomik konu başlıklarından bazılarıdır.
ECON 422 İktisat Politikası II
Bu ders, ECON 421'in devamı olarak tasarlanmıştır.
ECON 405 Türkiye Ekonomisi
Bu dersin amacı, Türkiye ekonomisinin işleyişi hakkında öğrencilere genel bilgi
sunmaktır. Türkiye ekonomi tarihinin bazı temel dönüş noktalarının incelenmesinden
sonra, sektörel analizler yapılacaktır. Bu ders Türkiye ekonomisinin yapısını, büyüme ve
kalkınma dinamiklerine önem vererek tartışmak üzere tasarlanmıştır.
ECON 406 Türkiye Ekonomisi Seminerleri
Bu dersin amacı Türkiye ekonomisiyle ilgili çeşitli konular üzerinde araştırma yapmaları
için öğrencileri teşvik etmektir. Dönem projesi ile ilgili çalışılabilecek konular ilk hafta
13
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
tartışılacaktır.
ECON 411 İktisadi Düşünceler Tarihi I
Ders ilk ve ortaçağdan başlayarak ekonomik düşüncenin tarihsel gelişimini araştırmak için
oluşturulmuştur. Konular: İlk ve Ortaçağ Düşüncesi, Fizyokratik düşünce, Klasikler,
Sosyalist Düşünce, Tarihsel Okul, Avusturya Okulu, Kurumsal Okul.
ECON 412 İktisadi Düşünceler Tarihi II
ECON 411'in devamı.
ECON 413 Vergilendirmenin Esasları
Bu ders esas olarak şu konuları inceler: yurtdışı işlemlerin kurulmasındaki yapılar, yurtdışı
iştiraklerin organizasyonları, vergi stratejileri, taraflar arasında yurtdışı kiralamalar
açısından transfer fiyatlandırması, anlaşma yorumları.
ECON 414 Uluslararası Vergilendirme
ECON 413'ün devamı olarak tasarlanmıştır.
ECM 435 Uygulamalı Ekonometri I
Ekonometrik teorilerle ekonomik teoriler arasındaki bağlantıların kullanılarak tahminler
yapılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerden, Makroekonomik Değişkenlerin Hareketleri ve
Ekonometrik Zaman Serilerin Analiz Edilmesinde Kullanılan Ekonometrik Teorilerin ve
Tekniklerin Tanıtımı ve Kullanımının anlaşılması beklenmektedir.
ECM 436 Uygulamalı Ekonometri II
ECM 435'in devamı olarak tasarlanmıştır.
FNCE 449 Finansal Risk Yönetimi
Dersin kapsamında gelecek piyasaları, vadeli işlemler piyasasında fiyatlama, borsa endeksi
vadeli sözleşmeleri, kısa ve uzun vadeli faiz oranı futures (vadeli işlem) sözleşmeleri,
döviz kuru futures (vadeli işlem) sözleşmeleri, opsiyon piyasaları, opsiyon piyasalarında
spekülasyon ve hedging (finansal riskten korunma) yer almaktadır.
14
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
FNCE 444 Uluslararası Finans
Dersin kapsamında uluslararası para sistemi, döviz piyasaları, uluslararası parite şartları,
işlem riski, operasyon riski, yerel paraya çevirme riski, yabancı yatırım kararları ve çok
uluslu şirketlerin faaliyetleri yer almaktadır.
FNCE 451 Banka Uygulamaları
Bu derste, ekonomik görünümle birlikte banka uygulamaları sunulacaktır. İncelenecek
farklı ekonomik konjonktürler depresyon, stagflasyon, daralma ve enflasyon konularını
içerir. Bunun ötesinde, Türk finans piyasalarındaki son gelişmeler açık bir şekilde
tartışılacaktır.
FNCE 446 Capital Markets
Bu derste, odak sermaye piyasaları ve tüketici davranışları üzerinde
olacaktır. Öğrencilerin, ders kapsamında kendi seçecekleri bir konuda ödev hazırlamaları
gerekmektedir. Konular, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, yabancı menkul kıymetler
borsası, bankalar arası para piyasası, altın piyasası ve tüketici güven endeksi ve tüketim
endeksini içerecektir.
ECON 461 Uluslararası Parasal İktisat I
Bu dersin amacı öğrencilere, açık bir ekonomide dünya ticareti ve uluslararası sermaye
hareketlerinin işleyiş mekanizmasını anlamalarını sağlamaktır. Temel başlıklar; ulusal
gelir hesabı, ticaret dengesi, uluslararası sermaye hareketleri, döviz kuru dinamikleri ve
iktisadi politika, açık ekonomide üretim, beklentiler, enflasyon ve dalgalanmalardır.
ECON 462 Uluslararası Parasal İktisat II
ECON 461'in devamı olarak tasarlanmıştır.
ECON 463 Uluslararası İktisatta Konular
Derste işlenen kavramlar aşağıdaki gibidir: Uluslararası ticarette korumacı eğilimler,
bölgeselleşme ve küreselleşme hareketleri, dünya ekonomisi ve kapitalist sistem,
küreselleşme karşıtı hareketler, ekonomik bütünleşme sürecinde yaşanan son gelişmeler,
uluslararası finansal krizlerin nedenlerinin araştırılması.
15
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
ECON 466 Küreselleşmenin İktisadi ve Sosyal Boyutları
Bu ders küreselleşme ve küreselleşmenin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileriyle ilgili
konuları içermektedir. Önceden belirlenen konularda çalışma grupları oluşturulup literatür
taraması yapılarak bunların sunumları gerçekleştirilmektedir.
ECON 472 İktisadi Büyüme
Bu derste ekonomik büyüme teorisinin temel kavramları ve güncel meseleleri
tartışılmaktadır. Solow Modelinden başlayarak ekonomik büyümede fiziksel ve insani
sermaye birikiminin ve teknolojik gelişmenin rolü araştırılmaktadır.
ECON 473 Kalkınma Ekonomisi Konuları
Bu derste Doğu ve Güney Doğu Asya kalkınmasını açıklamaya yönelik çeşitli yaklaşımlar
incelenmektedir. Bu ülkelerin mucizevi sayılan kalkınma deneyiminin diğer az gelişmiş
ülkeler için bir model olup olamayacağı dersin özellikle yoğunlaştığı alandır.
ECON 476 Bölgesel İktisat
Bu ders, bölgesel iktisadın temel konularını içerir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyetlerin
uzamsal biçimleri ve uzamsal dışsallıklar ile bölgesel yakınlaşma konuları işlenmektedir.
Diğer konular; bölgesel farklılıklar, bölgesel gelişme ve politikalardır. Dersler, alandaki
teorik ve ampirik yaklaşımları kapsar.
ECON 477 Çalışma Ekonomisi
Bu dersin amacı; öğrencilere işgücü piyasalarına giriş yapmalarını sağlar. İşgücü piyasası
kurumları ve işgücünün firma içerisinde nasıl yapılandığı ile ilgili genel bir alt yapı sağlar
ve işgücü arz ve talebinin belirleyici unsurları üzerinde durur. Bu ders, çalışma ekonomisi
alanında çalışacak öğrenciler için bir geçiş sunarken; öğrencileri işgücü arz karar teoriler,
işgücü talebi, ücretlerin belirlenmesi, beşeri sermaye ve işsizlik gibi konulara aşina kılar.
ECON 478 İşgücü Piyasalarının Analizi
Bu ders, çalışma ekonomisindeki temel alanlarda detaylı bir analiz sunmayı hedefler.
ECON 477’in devamı niteliğinde olup, yeni kavramlar sunarak bu alandaki güncel
literatüre ilişkin bir giriş sunar. Öğrenciler, işsizlik, işgücü hareketliliği, uluslararası
ticaretin işgücü piyasalarına etkisi gibi konularda seçilmiş makaleler okurlar ve literatürde
mevcut bir konu üzerine dönem ödevi hazırlarlar.
16
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
ECON 482 Tarım Ekonomisi
Bu derste, tarımdaki üreticilerin davranışları, tarımda finans ve tarımsal üretimde
teknoloji, gıda ve tarım ürünleri endüstrisi, yiyecek endüstrisi ile çiftçiler arasındaki dikey
koordinasyon ve gelişmekte olan ülkelerdeki tarımsal destek politikaları tartışılacaktır.
ECON 483 Sanayi Ekonomisi
Bu ders endüstri organizasyonu teorisi ve firmalar arası rekabeti araştırmaktadır. Firma
teorisi, Parasal Gücün Kullanılması, Rekabet, Dinamik Fiyat Rekabeti, Piyasaya Giriş ve
Çıkış, Fiyat Yoğunlaşma Oranları gibi Ampirik Çalışmaların Tartışılması dersin ana
temalarını oluşturmaktadır.
ECON 485 Karşılaştırmalı Sanayi Politikaları
Bu derste, ekonomide devlet müdahalesinin arkasındaki mantığın anlatıldığı kısa bir
girişten sonra, sanayi politikasının çeşitli formları üzerinde duruluyor. Karşılaştırmalı bir
yaklaşımla özellikle Avrupa deneyimlerine ya da sanayi politikası modellerine vurgu
yapılmaktadır.
ECON 487 Sosyal ve İktisadi Değişim Araştırmaları I
Bu ders esas olarak bir alan çalışması projesi gerçekleştirilmesine odaklanmıştır.
Öğrenciler birlikte çalışabilecekleri bir proje grubu oluşturarak saha çalışması yürütmekle
yükümlüdürler. Öğrenci, araştırma görevlisi ve okutman, sözlü tarih çalışmasının
yürütülmesinde, suret çözümlemelerinde, anket uygulamalarında ortak görevleri
paylaşırlar.
ECON 488 Sosyal ve İktisadi Değişim Araştırmaları II
ECON 487'nin devamı olarak tasarlanmıştır.
ECON 491 Spor Ekonomisi
Bu ders, dünyadaki profesyonel ve amatör sporlarla ilgili geniş iktisadi konulara giriş
niteliğindedir. Öğrencilerin; bireylerin, takımların, sporun üretilmesi ve tüketilmesinde yer
alan tüm aktörlerin davranış biçimlerini anlaması ve bunları açıklamada kullanılan
prensipleri öğrenmesi hedeflenmektedir.
17
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
ECON 492 Uygulamalı Spor Ekonomisi
Bu ders ECON 491’in devamı niteliğindedir. Konular; kamu finansmanı ve spor,
profesyonel sporlarda emek piyasası, sendikalar ve iş ilişkileri, amatör sporlar ekonomisi
şeklindedir.
ECON 495 İktisatta Özel Konular I
İktisat alanında bağımsız çalışma.
ECON 496 İktisatta Özel Konular II
İktisat alanında bağımsız çalışma.
18
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
Öğretim Üyeleri
Akademik Kadro
Erhan ASLANOĞLU (BA: ODTÜ, MA: ODTÜ, MA: Reading, PhD: Marmara)
Profesör
Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1104
Web Sitesi: http://mimoza.marmara.edu.tr/~easlan
Altan BOZDOĞAN (BA, MA: Marmara)
Araştırma Görevlisi
Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisi.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1142
Sadullah ÇELİK (BA, MA: Marmara, PhD: Nebraska)
Doçent
Çalışma Alanları: Para Teorisi, Uluslararası İktisat, Uygulamalı İktisat
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1104
Web Sitesi: http://mimoza.marmara.edu.tr/~scelik/
A. Suut DOĞRUEL (BA, MA, PhD: Boğaziçi)
Profesör, Bölüm Başkanı
Çalışma Alanları: Büyüme Teorisi, İktisadi Kalkınma, İstikrar Politikaları, Bölgesel
İktisadi Entegrasyon, Teknolojik Değişme.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1114 ve 1143
Web Sitesi: http://mimoza.marmara.edu.tr/~suut.dogruel
Fatma DOĞRUEL (BA, MA: Hacettepe, PhD: Çukurova)
Profesör
Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorisi, Tarım İktisadı, Bölgesel İktisat,
Bölgesel İktisadi Entegrasyon.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1113
Web Sitesi: http://mimoza.marmara.edu.tr/~fatma.dogruel
Bilge ERİŞ DERELİ (BA, MA, PhD: Marmara)
Öğretim Görevlisi
Çalışma Alanları: Türkiye Ekonomisi, Beşeri Sermaye ve İçsel Büyüme Modelleri,
İstatistik ve Ekonometri.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1118
19
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
Burcu DÜZGÜN (BA, MA: Marmara)
Araştırma Görevlisi
Çalışma Alanları: Uygulamalı Ekonometri, Mikroekonometri, Sağlık Ekonomisi, İşgücü
Ekonomisi, Hanehalkı Düzeyinde Kadın İşgücü
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1118
Adem GÖK (BA: Boğaziçi, MA: Marmara)
Araştırma Görevlisi
Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme, İktisadi Kalkınma, Yönetişim, Ekonometri.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1116
Aynur İLYASOĞLU (BA, MA: Boğaziçi, PhD: Marmara)
Profesör
Çalışma Alanları: İslam Sosyolojisi, Kadın Çalışmaları, Türkiye Sosyoloji Tarihi, Sözlü
Tarih, Sosyal Değişimin Dinamikleri, Göç, Türkiye'de İktisadi Kalkınma
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1148
Erol KATIRCIOĞLU (BS, MA and PhD: Marmara)
Profesör
Çalışma Alanları: Endüstriyel Organizasyon.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1111
Bilge GÜRSU NOMER (BA: Marmara, MA: Kent)
Araştırma Görevlisi
Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme, Kalkınma
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1128
Bülent NOMER (BA: İstanbul, MA: Guelph, PhD: London)
Yardımcı Doçent
Çalışma Alanları: Oyun Teorisi, Endüstriyel Organizasyon.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1116
Yasemin ÖZERKEK (BA: Marmara, MA: Central Michigan, PhD: Marmara)
Yardımcı Doçent - Bölüm Başkan Yardımcısı
Çalışma Alanları: Kalkınma İktisadı, İşgücü İktisadı, Uluslararası İktisat
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1128
Web Sitesi: http://mimoza.marmara.edu.tr/~ybasturkcu
Gülşah ÖZŞAHİN (BA: ODTÜ, MA: İstanbul) Araştırma Görevlisi
Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme, Kalkınma İktisadı.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1108
20
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
İbrahim ÖZTÜRK (BA: Boğaziçi, MA, PhD: Marmara)
Profesör
Çalışma Alanları: Kalkınma İktisadı, Kurumsal İktisat, Japon Ekonomisi.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1108
Arif Orçun SÖYLEMEZ (BA, MA: Boğaziçi, PhD: Suffolk)
Yardımcı Doçent
Çalışma Alanları: Finansal Ekonomi, Uluslararası Finans.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili
Nesrin SUNGUR ÇAKMAK (BA: İstanbul, MA, PhD: Marmara)
Profesör
Çalışma Alanları: Makroekonomik Politikalar, Doğu Asya İktisadi Çalışmaları, İktisadi
Büyüme Teorisi
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1119
M. Nedim SÜALP (BA: Ankara, PhD: City University of New York)
Yardımcı Doçent - Bölüm Başkan Yardımcısı
Çalışma Alanları: Ekonometrik Modelleme, Uluslararası Parasal İktisat, İktisadi
Politikalar.
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1119
Web Sitesi: http://mimoza.marmara.edu.tr/~nsualp
Mahmut TEKÇE (BA, MA, PhD: Marmara)
Doçent - Dekan Yardımcısı
Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat Teorileri, İktisadi Kalkınma, Tarım İktisadı
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1429
Web Sitesi: http://mimoza.marmara.edu.tr/~mtekce
R. Barış TEKİN (BA: Boğaziçi, MA: Warwick, PhD: Marmara)
Doçent
Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat Teorileri, Uluslararası Para İktisadı
E-posta: [email protected]
Tel: +902165414021 / dahili 1142
21
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
Bölüm Dışından Katkı Yapan Öğretim Üyeleri
Cengiz BAHÇEKAPILI
Doçent (Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü )
Zeynep BEŞPINAR
Öğretim Görevlisi Doktor (Marmara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
Seniha DAL
Yardımcı Doçent (Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü)
Ayşe Nilüfer DURAKBAŞA
Profesör (Marmara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
Nazım ENGİN
Profesör (Piri Reis Üniversitesi, Ekonomi ve Finans Bölümü)
Sinem ERGUN
Doçent (Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü)
Ayşe GÜNER
Profesör (Marmara Üniversitesi, Maliye Bölümü)
Ercan GÜRVİT
Öğretim Görevlisi Doktor (Marmara Üniversitesi, Matematik Bölümü)
Ateş KONCA
Partner at International Tax Services (Ernst & Young)
Murat KORALTÜRK
Yardımcı Doçent (Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü)
Semra CERİT MAZLUM
Doçent (Marmara Üniversitesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Mutay ÖZTEMİZ
Öğretim Görevlisi Doktor (Marmara Üniversitesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü)
Atilla PEREK
Yardımcı Doçent (Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü)
Müge SALTOĞLU
Yardımcı Doçent (Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü)
Ayşe SÜMER
Profesör (Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü)
22
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
İletişim:
Tel
: +902163368487 (Bölüm Sekreteri / Direkt)
: +90216541402 1/ dahili 1100
Faks
: +902165414021 / dahili 1115
Adres
: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi
Göztepe Kampüsü, Kuyubaşı Kadıköy
34722 İstanbul, TÜRKİYE
Web Sitesi: http://econ.ikf.marmara.edu.tr/
E-posta: [email protected]
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. A. Suut DOĞRUEL
Tel
: +90 216 541 40 21 / dahili 1114 ve 1143
Bölüm Başkan Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZERKEK
Tel
: +90 216 541 40 21 / dahili 1128
Yrd. Doç. Dr. M. Nedim SÜALP
Tel
: +90 216 541 40 21 / dahili 1119
Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZERKEK (Giden Öğrenci)
Tel
: +90 216 541 40 21 / dahili 1128
Arş. Gör. Bilge GÜRSU NOMER (Gelen Öğrenci)
Tel
: +90 216 541 40 21 / dahili 1128
Bölüm Sekreteri
Songül ALMAZ
Tel
: +90 216 541 40 21 / dahili 1100
Direkt Numara (Bölüm Sekreterliği) : +90 216 336 84 87
Faks
: +90 216 541 40 21 Dahili : 1115
23
Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü
Ulaşım:
İstanbul
Göztepe Kampüsü
24
Download

İngilizce İktisat Lisans Programı