Sınav Süresi
85 Dakikadır
Ş E F K AT İ M F O
6. SINIF
SORU KİTAPÇIĞI
ORTAOKUL 6. SINIF SORULARI
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014
6.SINIF FEN SORULARI
1.
Bir devredeki ampul parlaklığının iletkenin
kesit alanına bağlılığını araştıran öğrenci,
Aşağıdaki düzeneklerden hangi ikisini
kullanmalıdır?
I.
s
l
II.
F2 = 20 N ← m → F1 = 20
N
2m → V = Sabit
Şekildeki düzeneklerde cisimler eşit
büyüklükte ve sabit sürat ile hareket ettikleri
gözlenmiştir. Buna göre;
Demir
+ III.
l
2s
Demir
3.
+ s
3l
IV.
Bakır
+ A) I ve II
C) II ve III
I. m kütleli cisim dengelenmiş kuvvetlerin
etkisinde sabit süratle hareket eder.
2l
2s
Bakır
II.Sürtünmesiz yüzeylerde cisimler sabit
süratle hareket eder.
+ -
III.Sabit süratle hareket eden cisimlerin
süratleri kütlesine bağlıdır.
B) I ve IV
D) II ve IV
Bu öncüllerin hangisine veya hangilerine
ulaşılabilir?
A) Yalnız II
C) Yalnız III
4.
2. ’’Bir iletkenin uçlarındaki enerji farkının,
iletkenden geçen akım şiddeti oranı sabittir.’’
Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin
açıklamasıdır?
A) Değişken direnç
C) Elektrik devresi
B) Yalnız I
D) I,II ve III
Dengeleyici kuvvet ile ilgili olarak;
I.Bileşke kuvvet ile aynı yönlüdür.
II.Net kuvvet ile aynı büyüklüktedir.
B) Ohm kanunu
D) Üreteç
III.Bileşke kuvvet ile zıt yönlüdür.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III
B) Yalnız II
D) Yalnız III
Diğer sayfaya geçiniz
1
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI
5. Saatteki hızı 72 km olan bir tren, uzunluğu 125
metre olan bir köprüden geçmektedir. Trenin
köprüden çıkış süresi 15 saniye olduğuna göre
trenin uzunluğu kaç metredir?
A) 955
B) 425
C) 300
7.
20 gr buz
D) 175
X
0
0C
30 gr buz
Y
0
0C
40 gr buz
Z
0
0C
Şekildeki X,Y,Z kaplarında 00C su-buz
karışımları bulunmaktadır. Buz kütleleri
sırasıyla 20gr, 30gr ve 40gr’dır. Kaplara eşit
miktarda ısı veriliyor.
Buna göre kapların son durumlarında sıvı
seviyeleri arasındaki ilişki aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir.
A) X>Y>Z
C) X=Y=Z
6.
Telin direnci (R)
B) Z>Y>X
D) Hiçbiri
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(R)
A) Işık bir cisim ile karşılaştığında yansıtılabilir.
B) Işık bir cisim ile karşılaştığında soğurulabilir.
C) Işık boşlukta yayılmaz.
D) Işık bir enerji türüdür.
Telin boyu (L)
Kesit alanı (L)
I.
II.
Ampul parlaklığı
Pil sayısı
III.
Yukarıdaki grafiklerden hangileri elektrik devresi
için doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I,II ve III
2
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI
9. Bir öğrenci A aynasında boyunu 140 cm,
B aynasında 150 cm, C aynasında 160 cm
olarak ölçüyor. B aynası düzlem ayna olduğuna
göre A ve C aynaları aşağıdakilerden
hangisidir?
A aynası
A) Tümsek
B) Çukur
C) Tümsek
D) Tümsek
11. I.Hücre bölünmesi göstermeyen çekirdeksiz
ve yapısında hemoglobin bulunduran kan
hücreleridir.
II.Vücut savunmasında görevli olan çekirdek
bulunduran kan hücresidir.
B aynası
Düz
Tümsek
Çukur
Tümsek
III.Çok küçük, çekirdeksiz ve kanın
pıhtılaşmasında rol alan kan hücreleridir.
A)
B)
C)
D)
II
Alyuvar
Akyuvar
Akyuvar
Alyuvar
Kan pulcuğu
Alyuvar
Kan Pulcuğu
Akyuvar
III
Akyuvar
Kan pulcuğu
Alyuvar
Kan pulcuğu
12.
10. İnsan sinir hücrelerinin oluşumu ve
çoğalması anne karnında ilk dört aya kadar
tamamlanır. 4. Aydan sonra sinir
hücrelerinde çoğalma ve yenilenme
görülmez. İnsan sinir hücrelerindeki bu
durum hangi organelin eksikliğinden
kaynaklanmaktadır?
A) Ribozom
C) Koful
I
I.Akciğer solunumu yaparlar.
II.Doğurarak çoğalan omurgalılardır.
B) Çekirdek
D) Sentrozom
III.Yavruları kendine bakabilecek duruma
gelene kadar yavrularına bakarlar.
Yukarıdaki hayvanlardan hangisi ya da
hangileri bu özelliklerin hepsine sahiptir?
A) Penguen, kanguru, balina
B) Timsah, penguen
C) Kanguru, timsah
D) Kanguru, balina
3
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI
15. I.Metalin asit çözeltisinin içine atılması
II.Yemek tuzunun suda çözülerek iyonlarına
ayrışması
III.Gün batımında gökyüzünün renginin
maviden kızıla dönüşmesi
IV.Saçın boyanması
13.
Güvercin
Balık
Koyun
Yukarıdaki olayların fiziksel değişim veya
kimyasal değişim olduğu hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir.
Aşağıda hayvanlara ait bazı özellikler verilmiştir.
1. Yumurta ile çoğalırlar.
2. Doğurarak çoğalırlar.
3. Yavru bakımı görülür.
4. Suda yaşarlar.
5. Vücudu tüylerle kaplıdır.
Fiziksel Değişim
A) II-III-IV
B) II-III
C) III
D) -
Bu özellikler verilen canlı örnekleri için doğru
yerlere yerleştirilmek istendiğinde aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 5 – d
C) 2 – b
I
I –IV
I-II-IV
I-II-III-IV
16.
B) 1 – e
D) 4 – c
I.
II.
0
20 C
Aydınlık ortam
Işık
Karbondioksit
+
Su
14.
y
Besin + Oksijen
Yukarıdaki madde döngüsü şemasında bir
bitki hücresinin iki farklı organelinde
gerçekleşen olayları aşağıdakilerden hangisi
göstermektedir?
A) Mitokondri
B) Çekirdek
C) Koful
D) Kloroplast
0
20 C
Karanlık ortam
Tohumun çimlenmesi için gerekli şartları
araştıran Kerem, iki ayrı saksıya fasulye
tanelerini çimlendiriyor. Belli aralıklarla
düzenli sulayarak büyümesini gözlemliyor.
Birinci hafta iki saksıdaki büyüme oranı aynı
iken 2. Hafta I. Saksıdaki büyümenin daha fazla
olduğunu görüyor. Bunun sebebi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
x
x
Kimyasal Değişim
A) II. saksıdaki tohumun çeneğindeki besin
miktarı daha azdır.
B) 1. hafta ortamda eşit miktarda karbondioksit
vardır.
y
Kloroplast
Mitokondri
Ribozom
Mitokondri
C) 2. hafta yapraklar çıkmaya başladıktan sonra
bitki fotosentez yapmaya başlamıştır.
D) 2. hafta yapraklar çıkmaya başladıktan sonra
bitki ortamdaki O2’yi kullanmaya başlamıştır.
4
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI
17. Aşağıdakilerden hangisi O2’ce en zengin kanı
taşır?
19. Aşağıdakilerden hangisi sadece bileşikler ait
bir özellik değildir?
A) Farklı elementlerin belli oranlarda
birleşmesi ile oluşurlar.
A) Akciğer toplardamarı
B) Alt ana toplardamarı
B) Bileşenlerine kimyasal yollarla ayrışırlar.
C) Üst ana toplardamarı
C) Formüllerle gösterilirler.
D) Akciğer atardamarı
D) Yapısında farklı elementler vardır.
20.
18
200ml
2
Karbondioksit + Su
50ml
50ml
0
Besin + Oksijen
1
0
40 C
20 C
A
B
C
20 C
Yukarıdaki canlı hücrelerinde gerçekleşen
hayatsal faaliyetlerden bazılarının denklemi
verilmiştir.
0
A,B,C kaplarında sırasıyla 200C, 400C, 200C olan
aynı cins sıvılar vardır. Bu kaplara 00C de eşit
kütlede buz kalıpları atılıyor. Sıcaklık dengeye
geldiğinde her üç kapta da erimeden kalan buz
kalıpları bulunmaktadır.
Gerçekleşme yönleri 1 ve 2 rakamlar ile gösterilen
hayatsal faaliyetlerde ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Haltercilerin kol kas hücrelerinde 2
hızlanmıştır.
Bu göre kaplardaki eriyen buzların kütleleri,
arasındaki ilişki nasıldır.
B) 2 sadece ilkel hücreli canlılarda görülür.
C) 1 sonunda enerji açığa çıkar.
D) 1 için ışıklı ortam şarttır.
5
A) MA>MB>MC
B) MA>MC>MB
C) MB>MA>MC
D) MC>MB>MA
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT EĞİTİM KURUMLARI
Atölyeler - 2014
• Düşünme Becerisi Atölyesi
• Zeka Oyunları ve Tasarım Atölyesi
• Seramik Atölyesi
• Müzik Atölyesi
• Görsel Sanatlar Atölyesi
• Sahne Sanatları ve Drama Atölyesi
• Yabancı Diller Derslikleri
• Mental Aritmetik Atölyesi
• Fen ve Teknoloji Laboratuarı
• Jimnastik Salonu
• Konferans Salonu
• Kütüphane
Download

6.Sınıf soru kitapçığı