10. SINIF
KONU ANLATIMLI
4. ÜNİTE: OPTİK
5. Konu
RENKLER
ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ
2
Ünite 4
Optik
4. Ünite 5. Konu (Renkler)
ETKİNLİK-2
ETKİNLİK-1 Cevapları
A’nın Cevapları
a) siyah
b) kırmızı
c) siyah
ç) kırmızı
d) siyah
e) gül kısmı da, yapraklar da yeşil
f) siyah
g) karpuzun iç kısmı kırmızı, dış kısmı siyah
1. a. sarı, b. beyaz, c. cyan, d. magenta
2.
3. Barış kırmızı, Banu yeşil, Aydın mavi
Nihat Bilgin Yayıncılık©
4.
5.
mavi
siyah
siyah
mavi
siyah
yeşil
siyah
6. I. yeşil, II. sarı, III. kırmızı, IV. sarı
B’nin Cevapları
1. Y
5. D
9. Y
2. Y
6. D
10. D
3. D
7. Y
11. D
4. Y
8. D
3
RENKLER
Test 1’in Çözümleri
3. Beyaz ışık altında sarı görünen kumaşın gerçek rengi
sarıdır.
1. Güneş ışığında beyaz görünen güvercin, verilen düzenekte siyah görünüyormuş. Beyaz cisimler, üzerine düşen tüm renkleri yansıtır. Eğer filtreden herhangi renkte bir ışın geçseydi, güvercin
o renkte görünürdü. Güvercin siyah göründüğüne
göre, Y filtresi üzerine düşen X ışınlarını geçirmiyor demektir. Örneğin; X ışını mavi, Y filtresi de kırmızı ise, güvercin siyah görünür.
a
z ışık
beya
Sarı yüzey, üzerine düşen
ışınlardan kırmızı, yeşil ve
sarıyı yansıtır.
sarı renkli kumaş
Cevap D dir.
Sarı renkli kumaşa yeşil ışık
düşürüldüğünde, kumaş,
yeşil görünür.
yeşil
ışık
yeşil
Cevap B dir.
II. şekilde beyaz kumaşın
üzerine mavi ışık düşürülüyor. Bu durumda hem zemin
hem de kuş mavi görünür.
Böylece kuş kamufle olur.
Yeşil kumaş kırmızı ışığı yansıtmadığı için, kumaş siyah
görünür. Kumaşın üzerindeki
kırmızı kuş, kırmızı ışıkta kırmızı görünür. Böylece III.
düzenekte kuş kamufle
olmaz.
4. Nuri’nin K balonunu siyah olarak görmesi için,
mavi gözlük camından ışın geçmemelidir.
I
II
Nihat Bilgin Yayıncılık©
2. I. şekilde hem zemin hem de
kuş mavi olduğundan, gözlemci bunları net olarak ayırt
edemez. Buna, kuş kamufle
olmuş deriz.
mavi cam
geçen ışık
yok
K balonu
K balonundan gelen ışınların mavi gözlük camından geçmemesi için, K balonu beyaz, ya da mavi
olmamalıdır. Kırmızı, siyah veya yeşil renkli olabilir. Çünkü balon bu renklerde ise, mavi gözlük
camından ışın geçmez.
mavi cam
III
mavi ışık
geçiyor
IV numaralı düzenekteki sarı
kumaş mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür. Kuş
beyaz olduğundan mavi ışığı
IV
yansıtarak mavi görünür. Bu
düzenekte kuş kamufle
olmaz.
O hâlde I ve II numaralı düzeneklerde kuş kamufle olur, III ve IV numaralı düzeneklerde ise kamufle olmaz.
Cevap A dır.
L balonu
L balonundan gelen ışınlardan yalnızca mavi olanlar, mavi gözlük camından geçtiği için, L balonu mavi görünüyor. Bu durumun olabilmesi için L
balonu ya beyaz ya da mavi olmalıdır. Şimdi de
aynı K ve L balonlarına kırmızı filtre arkasından
bakıldığını düşünelim. Bu durumda K balonu kırmızı veya siyah görünür, yeşil görünmez. L balonu
ise kırmızı filtre arkasından mavi görünmez.
Cevap D dir.
4
Ünite 4
Optik
5.
beyaz
evha
li l
delik
kırmızı
perde
C)
X
yeşil
Noktasal ışık kaynaklarından çıkan ışınları şekildeki gibi perde üzerine gönderelim. Orta kısma hem
yeşil hem de kırmızı ışınlar düştüğünden burası
sarı olacaktır. Sarının etrafına ise yeşil ışınlar düştüğünden bu kısım yeşil renkte olacaktır. Perdenin
diğer kısımları her iki kaynaktan da ışın almadığı
için siyah olacaktır.
D)
Y
X ve Y bölgeleri beyaz olursa Z bölgesi de
beyaz olur.
X
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Söz konusu beyaz yüzeye mavi ışık düşürülürse,
yüzey mavi rengi yansıtır; ancak yansıyan mavi
ışın, kırmızı gözlük camından geçemeyeceğinden,
yüzey siyah görünür.
Z
E)
Y
X bölgesi mavi, Y bölgesi yeşil ise Z bölgesi
cyan olur.
X
Cevap D dir.
6. Yüzey güneş ışığı altında beyaz göründüğüne
göre beyaz renklidir. Bu yüzey renkli gözlükle kırmızı göründüğüne göre, gözlüklerin camı kırmızı
renklidir.
Z
Z
Y
X bölgesi sarı, Y bölgesi magenta ise Z bölgesi beyaz olur. Çünkü sarı ve magenta birbirinin
tamamlayıcı renkleridir.
Cevap D dir
Cevap E dir.
8.
7.
A) X
Z
Y
X bölgesi kırmızı, Y bölgesi yeşil olursa, Z bölgesi sarı olur.
B)
X
Z
Y
X bölgesi kırmızı, Y bölgesi mavi ise Z bölgesi
magenta olur.
siyah
kırmızı
Levhaya karanlık bir odada kırmızı ışık altında
bakıldığında beyaz ve sarı zeminler kırmızı renkte görünür. Bu nedenle üçgen kısım fark edilmez.
Yeşil zemin kırmızı ışığı yansıtmadığı için daire
kısmı siyah görünür.
Cevap E dir.
5
RENKLER
9.
11.
perde
sarı
D
A
B
P
C
E2
B
K
Z
Y
mavi
Y
siyah
X
A
kırmızı
X
kırmızı
sarı
E1
Noktasal K (kırmızı) ve Y (yeşil) ışık kaynaklarından çıkan ışınlar ekranı şekildeki gibi aydınlatır.
P-Y arası mavi kaynaktan, B-Z arası kırmızı kaynaktan ışık almaktadır. P-Z arası ise her iki rengin
karışımını almaktadır.
A bölgesi kırmızı + yeşil = sarı
B bölgesi her iki kaynaktan da ışık almadığı için
siyah görünür.
O hâlde XY ve AB arası her iki kaynaktan da ışık
almadığı için siyah görünür. PB arasına yalnız kırmızı ışık düştüğünden bu aralık kırmızı renkli olur.
PZ arasına hem mavi, hem de kırmızı ışık düşmekte ve bu kısım magenta renkli olmaktadır. YZ arasına yalnız mavi ışık düştüğünden mavi renkte görünür.
D bölgesi her iki kaynaktan da ışık aldığından sarı
görünür.
Cevap B dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Cevap E dir.
C bölgesi yalnızca kırmızı kaynaktan ışık aldığı
için kırmızı görünür.
12.
rde
beyaz pe
vha
3
delikli le
2
10. I. parçanın üzerine kırmızı ışık düşürülünce hem
beyaz zemin, hem de sarı zemin kırmızıyı yansıtır. Böylece parçanın her tarafı kırmızı olur. Daire
seçilemez.
II. parçanın üzerine yeşil ışık düşürülüyor. Kırmızı
zemin yeşili yansıtmadığından siyah görünür.
Üçgen kısmı yeşili yansıtır. Burdaki üçgen yeşil
renkli olarak algılanır.
III. parçanın üzerine sarı ışık düşürülüyor. Sarı
zemin yine sarı görünür. Mavi renkteki dikdörtgen kısmı sarıyı yansıtmadığından siyah görünür.
Gözlemci siyah renkli dikdörtgeni algılar.
Cevap C dir.
K
Y
M
1
Renkli kaynaklardan çıkan ışınlar şekildeki gibi
çizilebilir.
1. bölge her üç kaynaktan ışık aldığında beyaz
görünür.
2. bölge Y ve M kaynaklarından ışık alarak cyan
olur.
3. bölge M kaynağından ışık alacağından mavi
olur.
Cevap A dır.
6
Ünite 4
Optik
13.
14.
ekran
I
renksiz
cam
kırmızı
kırmızı
kitap
kırmızı
X
kırmızı
ışın
Y sarı
E
Z
I. Cam saydam olduğundan bütün renk ışınları
geçirir. Kırmızı kitaptan gelen kırmızı ışınlar saydam camdan geçtiği için bu kitap kendi renginde
görülür.
yeşil
yeşil
E engeli engellediği için X bölgesi yeşil ışık alamamaktadır. Benzer şekilde Z bölgesi de kırmızı ışık
alamamaktadır. Bu nedenle ekrandaki durum oluşur.
II
sarı
cam
sarı
kitap
Cevap C dir.
sarı
ışın
II. Sarı kitaptan gelen sarı ışın, sarı camdan geçer
ve bu kitap kendi renginde görülür.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
III
kırmızı
cam
yeşil
kitap
geçen ışın
yok
yeşil
ışın
III. Yeşil kitaptan gelen yeşil ışınlar kırmızı camdan geçmez. Bu kitap siyah görülür.
IV
mavi
cam
beyaz
kitap
mavi
ışın
IV. Beyaz kitaptan çıkan kırmızı, turuncu, sarı,
yeşil, mavi ve mor renkli ışınlar mavi camın üzerine düşer. Bu renklerden yalnızca mavi ışın gözlemciye kadar ulaşır. Bu nedenle beyaz kitap mavi
görülür.
Cevap D dir.
Download

Renkler - Nihat Bilgin Yayıncılık