5. BÖLÜM
RENKLER
TEST
1
RENKLER
ÇÖZÜMLER
1.
3.
M
K
N
beyaz ›fl›k
L
Sarı renkli cam kırmızı, sarı ve yeşil renkli ışınları
geçirdiğinden, K, L ve M cisimleri kendi renginde
görünür.
Sarı renkli cam mavi ışığı geçirmediğinden N cismi siyah görünür.
CEVAP D
144424443
K
L
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
yeflil
mavi
mavi
mor
cyan
yeflil
Cyan filtre yeşil ve mavi renkli ışığı geçirir.
Yeşil filtre yeşil renkli ışığı güçlü, mavi renkli ışığı
zayıf olarak geçirir. Göz zayıf olarak geçirilen mavi
renkli ışığı algılayamaz. Bu nedenle L camının arkasından bakan göz L camını yeşil görür.
CEVAP B
4.
beyaz
perde
2.
engel
Beyaz, sarı ve yeşil cisimler yeşil ışığı yansıtır.
•X
Buna göre, bu cisim güneş ışığı altında beyaz, sarı ve yeşil görülemez.
mavi
yeflil
Karanlık ortamda, cisim yeşil ışık ile aydınlatıldığında siyah görüldüğüne göre, yeşil ışığı yansıtmamıştır.
•Y
CEVAP C
magenta
k›rm›z›
•Z
5.
sar›
mavi
X
k›rm›z›
Y
•T
siyah
yeflil
.
•U
k›rm›z›
top
mavi
YZ aralığı kırmızı ve mavi ışık kaynaklarından ışık
alabilir.
ZT aralığı yeşil ve kırmızı ışık kaynaklarından ışık
alabilir.
Kırmızı + yeşil = sarı
mavi
T
magenta
XY aralığı yalnız mavi ışık kaynağından ışık alabilir.
Kırmızı + mavi = magenta
top
Z
U
beyaz
perde
Kırmızı ve mavi ışık kaynaklarından ışınlar gönderildiğinde,
X-Y aralığı: kırmızı,
Y-Z aralığı: siyah
TU aralığı yalnız yeşil ışık kaynağından ışık alabilir.
CEVAP A
Z-T aralığı: mavi
T-U aralığı: kırmızı + mavi = magenta görünür.
CEVAP A
186
OPTİK
6.
9.
1
K
I1
i
k›rm›z›
i
.
.
X
d1
Y
2
yeflil
Z
K
I2
mavi
d2
L
3
L
fiekil-II
fiekil-I
K
I3
X bölgesi: Kırmızı + mavi = magenta görünür.
i
Y bölgesi: Kırmızı + yeşil + mavi = beyaz görünür.
.
Z bölgesi: Yeşil + mavi = cyan görünür.
Ι, ΙΙ ve ΙΙΙ. yargılar doğrudur.
d3
CEVAP E
L
fiekil-III
Kırmızı, sarı, mavi ışık ışınlarının sapma açıları
arasında dmavi > dsarı > dkırmızı ilişki vardır.
7.
Buna göre;
I1 ışık ışını sarı,
yeflil
I2 ışık ışını kırmızı,
yeflil
I3 ışık ışını mavi
olabilir.
beyaz
perde
CEVAP D
top
magenta
magenta
Yeşil ve magenta ışık kaynaklarından saydam olmayan topun kenarlarına ışınlar gönderildiğinde perdede şekildeki gibi renkli bölge oluşur.
yeflil
beyaz
Y
mavi
X
beyaz
beyaz
beyaz
k›rm›z›
magenta
magenta
10.
Z
CEVAP E
beyaz perde
X tamamlayıcı rengi:
8.
Kırmızı + cyan (yeşil + mavi) = beyaz
Ι bölgesi:
Kırmızı görünür.
Y tamamlayıcı rengi:
Ι
Magenta (kırmızı + mavi) + yeşil = beyaz
ΙΙ bölgesi:
Sarı görünür.
ΙΙΙ bölgesi:
Z tamamlayıcı rengi:
ΙΙ
ΙΙΙ
Mavi + sarı (kırmızı + mavi) = beyaz
olabilir.
Yeşil görünür.
CEVAP B
CEVAP C
OPTİK
187
TEST
1.
2
RENKLER
ÇÖZÜMLER
Kırmızı boya + yeşil boya = sarı boya olmaz.
4.
CEVAP E
Cismin rengi beyaz ya da magenta olabilir.
Cismin rengi beyaz ise, güneş ışığı altında beyaz
görünür.
Cismin rengi magenta ise, güneş ışığı altında kırmızı ve mavi ışığı yansıttığından magenta görünür.
I. yargı doğru olabilir.
Cismin rengi magenta ise, sarı ışık altında kırmızı
ışığı yansıttığından kırmızı görünür.
II. yargı doğru olabilir.
2.
k›rm›z› ›fl›k
yeflil ›fl›k
Cismin rengi magenta ise, yeşil ışık altında yeşil
ışığı yansıtmadığından siyah görünür.
III. yargı doğru olabilir.
k›rm›z›
K
k›rm›z›
siyah
yeflil
L
M
K
fiekil-Ι
siyah
yeflil
L
M
fiekil-ΙΙ
CEVAP E
5.
beyaz
perde
1
•
2
Şekilde cisimlere gelen ışığın renklerine göre:
•
K: Beyaz, sarı olabilir.
3
•
L: Kırmızı olur.
4
M: Yeşil, cyan olabilir.
engel
•
k›rm›z›
CEVAP A
yeflil
beyaz
perde
1 aralığı: Kırmızı görünür.
2 aralığı: Siyah görünür.
3 aralığı: Yeşil görünür.
4 aralığı: Kırmızı + yeşil = Sarı görünür.
CEVAP C
3.
1
6.
k›rm›z›
yeflil k›rm›z›
•
Z
X
Y
2
yeflil
T
k›rm›z›
mavi
yeflil
O
O
yeflil
cyan
magenta
O
•
•
k›rm›z›
yeflil
3
fiekil-I
fiekil-II
fiekil-III
X bölgesi: Kırmızı + yeşil = sarı görünür.
Levhalar çevrildiğinde cisim levhalar üzerindeki
renklerin birleşimi şeklinde görülür.
Y bölgesi: Kırmızı + yeşil + mavi = beyaz görünür.
Şekil - I : kırmızı + yeşil = sarı
Z bölgesi: Kırmızı + mavi = magenta görünür.
Şekil - II : cyan(mavi+yeşil)+yeşil+kırmızı=beyaz
T bölgesi: Yeşil + mavi = cyan görünür.
Şekil - III : magenta (kırmızı+mavi) + yeşil = beyaz
CEVAP D
I. ve II. yargılar doğrudur.
III. yargı yanlıştır.
CEVAP D
188
OPTİK
7.
9.
yeflil
k›rm›z›
mavi
2
1
top
.
O
beyaz
perde
Kırmızı ve mavi ışık kaynaklarından saydam olmayan topun kenarlarına ışınlar gönderildiğinde perdede şekildeki gibi renkli bölge oluşur.
mavi
4
3
beyaz top
Topa üstten bakan bir gözlemci, top yüzeylerinden,
siyah
k›rm›z›
I
II
III
IV
magenta
yeşil
yeşil + mavi + cyan
mavi
siyah
CEVAP B
görür.
CEVAP C
8.
beyaz
perde
X
Y
K1
K2
K3
10.
gözlemci
.
α
α
su
k›rm›z›
K1 ışık kaynağı mavi renklidir.
I. yargı kesinlikle doğrudur.
K2 ışık kaynağı kırmızı ya da yeşil renkli olabilir.
mor
Mor ışın kırmızıya göre daha çok kırıldığına göre,
mor ışık kaynağı kırmızıya göre daha yakında görülür.
CEVAP B
II. yargı için kesin birşey söylenemez.
K3 ışık kaynağı kırmızı ya da yeşil renkli olabilir.
III. yargı için kesin birşey söylenemez.
CEVAP A
OPTİK
189
Download

5. bölüm: renkler